Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne Sustainable development, sustainable.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne Sustainable development, sustainable."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne Sustainable development, sustainable society. Educational challenges Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 15 marca 2016 Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

2 Prezentacja założeń i realizacji projektu Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

3 Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

4 Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 roku Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

5 Liderem projektu jest Katedra Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

6 Partnerami projektu są: Atlas sp. z o.o. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego) Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

7 Partnerami projektu są: Zakład Chemiczny Organika SA Centrum Zrównoważonego Rozwoju Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

8 Celem projektu jest stworzenie nowego modułu specjalizacyjnego, opierającego się o innowacyjne metody dydaktyczne, uwzględniającego zagadnienie jakości życia (quality of life) Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

9 Projekt obejmuje trzy główne etapy: opracowanie programu specjalizacji przygotowanie pracowników testowanie przygotowanych materiałów Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

10 W ramach opracowania programu specjalizacji na podstawie analizy potrzeb absolwentów szkół średnich i studentów I roku socjologii oraz konsultacji z Partnerami opracowano nowy moduł specjalizacyjny Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

11 w ramach prac nad nowym modułem specjalizacyjnym przygotowano siatki zajęć, opis przedmiotów, przyporządkowano liczbę godzin oraz punktów ECTS do poszczególnych zajęć opracowano konspekty zawierające: tematy, cele, kluczowe kwestie, pytania problemowe i sprawdzające, wyznaczono formy pracy ze studentami, a także przygotowano listę obligatoryjnych i dodatkowych lektur Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

12 Nowy moduł specjalizacyjny Wprowadzenie do praktyki zrównoważonego rozwoju Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju Metody badań jakości życia i rozwoju zrównoważonego Umiejętności komunikacyjne Miejskie i regionalne planowanie Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – społeczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej Wieloraka analiza korespondencji i analiza skupień z wykorzystaniem programu SPAD Praktyki studenckie Studia przypadków zrównoważonego rozwoju Seminarium licencjackie Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

13 Siatka modułu specjalizacyjnego Kierunek i typ studiów: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

14 Podręczniki dla studentów dotyczący kwestii teoretycznych związanych z rozwojem zrównoważonym i jakością życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych dotyczący pomiaru i analizy jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem: praktycznych aspektów wielowymiarowej analizy korespondencji przy użyciu programu SPAD, praktycznych aspektów tworzenia wskaźników jakości życia i posługiwania się nimi w badaniach i praktyce społecznej, wykorzystywania internetowych baz danych dotyczących jakości życia Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

15 W ramach przygotowania pracowników zakupiono 4 nowe laptopy zakupiono program SPAD do wielowymiarowej analizy korespondencji (do pracowni komputerowej dla studentów i na służbowe laptopy dla pracowników) przeprowadzono szkolenie Zespołu Projektowego z wielowymiarowej analizy korespondencji (WAK) i obsługi programu SPAD przez eksperta z Norwegii (prof. Hjellbrekke z Uniwersytetu w Bergen) WAK to metoda wykorzystywana w socjologii (np. w badaniach struktury społecznej) i w badaniach marketingowych (umożliwia identyfikację klientów i grup, w których się oni skupiają oraz odpowiadających im zachowań konsumenckich) Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

16 W ramach przygotowania pracowników przeprowadzono szkolenie Zespołu Projektowego z modelowania strukturalnego przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Amos (dr Perek-Białas z warszawskiej SGH) modelowanie strukturalne to metoda powszechnie stosowana w psychologii, coraz częściej wykorzystywana w badaniach socjologicznych. Umożliwia np. bardziej rzetelne badanie postaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

17 W ramach testowania przygotowanych materiałów wprowadzono wybrane elementy zajęć nowego modułu do obowiązującego programu kształcenia na socjologii realizowano studyjne wizyty terenowe w miejscach związanych z działalnością partnerów Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

18 Studenci Uniwersytetu Łódzkiego będą mieli możliwość skorzystania po raz pierwszy z przygotowanego nowego modułu specjalizacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

19 Moduł specjalizacyjny 2016/2017 Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

20 Dziękuję za uwagę socjologia.uni.lodz.pl/ Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych


Pobierz ppt "Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne Sustainable development, sustainable."

Podobne prezentacje


Reklamy Google