Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpodstawne wzbogacenie Kazusy. Ewa D. kupiła od Grażyny W. za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego książkę za 50 zł, za którą zapłaciła przelewem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpodstawne wzbogacenie Kazusy. Ewa D. kupiła od Grażyny W. za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego książkę za 50 zł, za którą zapłaciła przelewem."— Zapis prezentacji:

1 Bezpodstawne wzbogacenie Kazusy

2 Ewa D. kupiła od Grażyny W. za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego książkę za 50 zł, za którą zapłaciła przelewem na rachunek bankowy Grażyny W. kwotę 55 zł. Okazało się jednak, że wpisała błędny numer rachunku bankowego i przelew został zaksięgowany na rachunku Roberta L. 1. Czy Grażyna W. może żądać od Roberta L. zapłaty 55 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia? 2. Czy Ewa D. może żądać od Roberta L. 55 zł tytułem zwrotu świadczenia nienależnego? 3. Komu Robert L. powinien oddać pieniądze ? Kto jest wierzycielem a kto dłużnikiem? Jaka jest podstawa prawna roszczenia o zwrot pieniędzy? 4. Kiedy przedawni się roszczenie o zwrot sumy 55 zł?

3 W dniu 3 stycznia 2012 Budox Spółka z o.o. zawarła umowę z Olgierdem J., mocą której zobowiązała się do wybudowania ogrodzenia wokół działki budowlanej do dnia 20 marca o 2012 r. za kwotę zł. Olgierd J. zapłacił tytułem zadatku zł przy zawarciu umowy w dniu 3 stycznia 2012 r., a następnie w dniu 3 lutego 2012 r. zapłacił Spółce zł tytułem częściowego wynagrodzenia. Ogrodzenie jednak nie zostało wykonanie w terminie z powodu zwłoki wykonawcy. W dniu 10 maja 2012 r. Olgierd J. odstąpił od umowy wysyłając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy listem poleconym wysłanym na adres siedziby spółki, list dotarł do adresata w dniu 15 maja 2012 r. 1. Czy Olgierd J. może wystąpić z roszczeniem o zwrot świadczenia nienależnego? Jaki to rodzaj świadczenia nienależnego? Kiedy przedawnia się to roszczenie? 2. Czy Olgierd J. może wystąpić z roszczeniem o zapłatę przez Spółkę o zwrot zł w tym zł tytułem zwrotu zadatku w podwójnej wysokości oraz dodatkowo o zwrot zł? Wskaż podstawy prawne tych roszczeń. 3. Okazało się, że umowa została podpisana w imieniu Spółki z o.o. przez Annę W., która nie była członkiem zarządu, a Spółka nie udzieliła jej stosownego pełnomocnictwa, w związku z tym umowa była od początku nieważna (art. 39 k.c.). Jakie roszczenia i wobec kogo przysługują w takim przypadku Olgierdowi J.? Kiedy upływa termin przedawnienia tych roszczeń?

4 W wykonaniu wyroku sądowego zasądzającego od Janusza W. na rzecz Ewy A. kwoty zł komornik zajął telewizor znajdujący się w mieszkaniu Janusza W., a następnie w dniu 19 czerwca 2012 r. przedmiot został sprzedany na licytacji komorniczej w toku postępowania egzekucyjnego za 800 zł. Irmina W. – siostra Janusza W. – żąda od Ewy A. zwrotu zł podając, że telewizor kupiła w 2011 r. z własnych pieniędzy na raty, a stał w mieszkaniu Janusza W., ponieważ Irmina W. przejściowo mieszkała u brata. W związku z tym, zdaniem Irminy W., Ewa A. została bezpodstawnie wzbogacona o wartość telewizora. Ewa A. wskazuje, że telewizor został sprzedany na licytacji za kwotę 800 zł, w związku z tym żądanie zwrotu kwoty 2000 zł jest mocno przesadzone.

5 Stan faktyczny: „HiperBank” S. A. poręczył Joannie Kowalskiej pożyczkę. Kobieta zalegała z płatnościami, dlatego bank złożył do komornika wniosek egzekucyjny. W postępowaniu egzekucyjnym komornik zajął samochód Kowalskiej, wart ok zł. Auto sprzedano na licytacji za zł, po potrąceniu kosztów egzekucyjnych bank dostał od komornika zł. Kowalska wystąpiła o unieważnienie umowy poręczenia, wkrótce sąd stwierdził jej nieważność. Wobec tego kobieta pozwała bank o zwrot zł – jej zdaniem tyle jest wart samochód. Oceń Rozwiązanie tego kazusu z Internetu: Joanna Kowalska może domagać się od banku na podstawie art. 405 KC, ale jedynie zapłaty zł. Wzbogacony powinien oddac wszystko, co uzyskał bez podstawy prawnej. Wartość bezpodstawnego wzbogacenia nie może przekroczyć wartości tego, co bez podstawy prawnej ubyło z majątku osoby zubożonej (8 000 zł) i wartości tego, co bez podstawy prawnej powiększyło majątek wzbogaconego.

6 1. Czy Irmina W. może skutecznie dochodzić zwrotu od Ewy A. kwoty 2000 zł ewentualnie kwoty 800 zł? Uzasadnij odpowiedź. 2. Czy Irmina W. może pozwać Janusza W. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia? 3. Czy Irmina W. może pozwać komornika solidarnie ze Skarbem Państwa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?


Pobierz ppt "Bezpodstawne wzbogacenie Kazusy. Ewa D. kupiła od Grażyny W. za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego książkę za 50 zł, za którą zapłaciła przelewem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google