Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prototypowanie w ORACLE DESIGNER Projektowanie Modułów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prototypowanie w ORACLE DESIGNER Projektowanie Modułów."— Zapis prezentacji:

1 Prototypowanie w ORACLE DESIGNER Projektowanie Modułów

2 Projektowanie Aplikacji - Kontekst 1 2 Analyze Design Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed+ Customers: Application Process Business Requirements Information Build

3 Wyjaśnienie przebiegu procesu Funkcja - liście Maxierze CRUD Wejście Wyjście Moduły ORD0030 CUS_MC CUSTOMERS ORD0020 CUS_MC ORD0010 CUS_MC CUSTOMERS

4 Prezentacja wyjścia Application Design Transformer Moduły stanowią specyfikację programową, która może być użyta przez generatory aplikacji klienckich: Moduły stanowią specyfikację programową, która może być użyta przez generatory aplikacji klienckich: Report WebServer Browser: http:// Hollywood Form X Action Edit Block Filed + Customers: Menu Form Menu Report New orders Window Report Orders Menu Każdy z modułów specyfikuje użycie danych – od tego zależy jaka aplikacja zostanie wygenerowana

5 Moduły kandydujące Wyście dla Application Design Transformer Wyście dla Application Design Transformer Do zaakceptowania lub usunięcia otrzymanych modułów należy użyć Design Editora Do zaakceptowania lub usunięcia otrzymanych modułów należy użyć Design Editora Wyście dla Application Design Transformer Wyście dla Application Design Transformer Do zaakceptowania lub usunięcia otrzymanych modułów należy użyć Design Editora Do zaakceptowania lub usunięcia otrzymanych modułów należy użyć Design Editora Moduły Kandydujące Moduły utworzone przez Application Design Transformer z danych wprowadzonych podczas analizy. Można je albo zaakceptować albo odrzucić ?

6 Zaakceptowanie Kandydatów Modules ORD0010 ORD0020 ORD0030 Planning Status Candidate? Speedy: Module Properties Yes No Modules ORD0010 ORD0020 ORD0030

7 Reguły transformacji funkcji Rezultat zależy od własności Response i od sposobu użycia danych ImmediateScreenScreen Manual Entity Usages OvernightUtilityReportManual ResponseR onlynone any of C/U/D PL/SQL

8 Transformacja użycia danych CRUD matrix CUSTOMERS ORDERS Module data usages PRODUCTS ITEMS Data used by a form Speedy Pizza Order Items

9 Moduły “Budowane Blokowo” Moduł Komponent modułu Używane tabele CUSTOMERS ORDERS ORD0010 ORDERS_MC Diagram modułów otrzymujemy poprzez "drag and drop" lub File-> New. Własności modułów, komponentów modułów oraz użytych tabel : ALT-ENTER lub prawy-click na module, lub pasek Własności lub alternatywnie - z Design Navigator.

10 Typy użycia tabel w Modułach Tabele bazowe Dostępne kwerendy Dostępne kwerendy Dostępne operacje insert, update i delete Dostępne operacje insert, update i delete Dostępne kwerendy Dostępne kwerendy Dostępne operacje insert, update i delete Dostępne operacje insert, update i delete ITEMS ORDERS CUSTOMERS Użycie Tabel bazowych Tabele Lookup Dostarczają detale FK Wypełniają listy wartości (LOV) Dostarczają detale FK Wypełniają listy wartości (LOV) Użycie tabeli Lookup

11 Lookup pozwala na dodanie szczegółów klucza obcego ITEMS ORDERS CUSTOMERS Speedy Pizza Order Items NamePhone

12 Moduł przed wprowadzeniem zmian Nieposzeregowane użycie tabel Nieposzeregowane użycie tabel Brak połączeń Brak połączeń Brak lookup Brak lookup Po jednym komponencie dla każdej używanej tabeli Po jednym komponencie dla każdej używanej tabeli Nieposzeregowane użycie tabel Nieposzeregowane użycie tabel Brak połączeń Brak połączeń Brak lookup Brak lookup Po jednym komponencie dla każdej używanej tabeli Po jednym komponencie dla każdej używanej tabeli Wyjście z Application Design Transformer

13 Moduł po wprowadzeniu powiązań pomiędzy Tabelami Komponent modułu Tabela bazowa Tabela podrzędna Użycie tabeli LookUp połączenie Lookup Połączenie FK

14 ORDERS CUSTOMERS ITEMS Tworzenie połączenia pomiędzy tabelą główną i tabelą szczegółów Master-Detail Rule Połączenie pomiędzy tabelą główną a tabela szczegółów musi zawierać klucz główny łączący tabele Link Aby stworzyć połączenie pomiędzy tabelą główną a tabela szczegółów należy sprawdzić czy tabela główna jest powyżej tabeli podrzędnej oraz użyć połączenia. Nie ma znaczenia w którą tabelę klikniemy na początku łącząc oba użycia

15 ORDERS CUSTOMERS ITEMS Tworzenie połączenia Lookup Lookup Rule Tabela zawierająca klucz obcy musi być po lewej stronie lookup. Link Aby stworzyć połączenie lookup, należy kliknąć w zaplanowaną do użycia LookUp tabelę i przeciągnąć ją na prawą stronę, odrobinę poniżej tabeli bazowej.

16 Elementy związane w Module Identyfikacja kolumn, które będą używane w module ORDERS CUSTOMERS FIRST NAME LAST NAME EMAIL ADDRESS PHONE... CUSTOMERS ORD0010 ORDERS_MC Specyfikacja jakie będą użycia tych kolumn

17 Elementy związane – z użyciem tabel, niezwiązane - własne, wyliczalne, wyrażenia SQL, akcji – przyciski lub wybór z menu. kontekstowe –reprezentują rekordy na listach na stronach www

18 Widoki w Module Diagram Widok danych Widok danych Widok układu

19 Widok danych Pokazuje strukturę modułu Pokazuje strukturę modułu Pozwala na modyfikacje: Pozwala na modyfikacje: kolejności użycia tabel kolejności użycia tabel Połączeń pomiędzy tabelami Połączeń pomiędzy tabelami Pokazuje strukturę modułu Pokazuje strukturę modułu Pozwala na modyfikacje: Pozwala na modyfikacje: kolejności użycia tabel kolejności użycia tabel Połączeń pomiędzy tabelami Połączeń pomiędzy tabelami

20 Widok układu Pokazuje okna Pokazuje okna Pokazuje kolejność wyświetlania elementów Pokazuje kolejność wyświetlania elementów Pozwala na zmianę kolejności wyświetlania elementów poprzez drag and drop Pozwala na zmianę kolejności wyświetlania elementów poprzez drag and drop Pokazuje okna Pokazuje okna Pokazuje kolejność wyświetlania elementów Pokazuje kolejność wyświetlania elementów Pozwala na zmianę kolejności wyświetlania elementów poprzez drag and drop Pozwala na zmianę kolejności wyświetlania elementów poprzez drag and drop Orders Window ORDERS_MC ITEMS_MC

21 Kreator Układu komponentów modułu Po utworzeniu komponentu - w celu zmiany jego własności należy wybrać za pomocą right-click : Module Component Display Wizard (albo z menu Tools -> Module Component Display Wizard).

22 Własności komponentu modułu Edit Module Component OperationsDisplayName Nazwa komponentu modułu Operacje Ins/Upd/Del czy Allow query? Ilość wyświetlanych rekordów

23 Where Edit Module Component WHERE restriction SPECIAL_INSTRUCTION IS NOT NULL Jak ograniczyć zapytanie Speedy Pizza Customers Require Special Handling NameInstructions Customer has a very vicious dog. Honk horn loudly before opening the Bones

24 Lista wartości klucza obcego (LOV) Speedy Pizza Order Items NamePhone Automatycznie zdefiniowana przez użycie tabeli lookup Find: IDLastFirst Speedy Customers

25 LOV Edit Lookup Table Usage Items in LOV Ustawianie własności LOV w użyciu tabeli Lookup Wybrać elementy dla listy wartości Zdefiniować tytuł Wybrać elementy dla listy wartości Zdefiniować tytuł

26 Tworzenie nawigacji

27 Przykłady diagramów nawigacji pomiędzy modułami ( struktura modeli, modułu wołane i wołające ) Widok danych Widok układu – z przyciskami nawigacyjnymi (action items) TEST0010 TEST0030

28 Przekazywanie parametru pomiędzy modułami menu.x -> dept.loc

29 Przekazywanie parametru pomiędzy modułami

30 Otwieranie nowego formularza o opcją autoquery AUTO QUERY Używana do budowy tymczasowej klauzuli Where Dla pierwszego w strukturze nawigacji bloku. Kaluzula Where jest wykonywana i usuwana. NEW używana do wypełniania elementów na podstawie wartości elementów związanych. Określając formularz startowy określamy skąd pochodzi wartość przekazywana do otwieranego formularza

31 Otwieranie nowego formularza o opcją autoquery

32 Tworzenie modułów w Nawigatorze Modules ORD0010 ORD0020 ORD0030 1. Kreator modułów 2. Kreator danych dla komponentów modułów oraz Kreator Układu modułów 3.

33 Kopiowanie modułów Create Object View... Copy Copy With New Language Generate Tools Utilities Resequence... Można zdecydować o poziomie i szczegółach Bezpośrednie kopiowanie


Pobierz ppt "Prototypowanie w ORACLE DESIGNER Projektowanie Modułów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google