Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Graficzny klient SVN graficzny klient SVN integrujący się z powłoką systemu dostępny tylko dla systemu Windows - do pobrania z http://tortoisesvn.net/downloads.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Graficzny klient SVN graficzny klient SVN integrujący się z powłoką systemu dostępny tylko dla systemu Windows - do pobrania z http://tortoisesvn.net/downloads."— Zapis prezentacji:

1 graficzny klient SVN graficzny klient SVN integrujący się z powłoką systemu dostępny tylko dla systemu Windows - do pobrania z

2 Synchronizacja z repozytorium.
1. Połączenie do repozytorium. Po zainstalowaniu programu i restarcie systemu tworzymy katalog, miejsce dla projektu. Z menu kontekstowego wybieramy polecenie ‘SVN Checkout…’, w polu ‘URL of repository’ wpisujamy link do naszego repozytorium na serwerze ’

3 po zatwierdzeniu ‘OK’ z repozytorium pobrane zostaną pliki projektu do wskazanego przez nas miejsca

4 Przeglądarka repozytorium
wybierajac polecenie TortoiseSVN->Repo-browser możemy w prosty sposób przeglądać pliki znajdujące się w repozytorium

5 Dodawanie plików i katalogów, wprowadzanie zmian
aby dodać plik do repozytorium należy wybrać polecenie ‘TortoiseSVN->Add...‘ znak zapytania powinien zmienić się na plus plik, który dodaliśmy do projektu, który nie należy do repozytorium jest opatrzony ikoną ze znakiem zapytania po dodaniu nowych plików i/lub modyfikacji już dodanych należy je wysłać na serwer poleceniem ‘SVN Commit’

6 Usuwanie plików, zmiana nazw
aby usunąć plik używamy polecenia ‘TortoiseSVN->Delete‘, aby zmienić nazwę pliku używamy polecenia ‘TortoiseSVN->Rename…‘, spowoduje to wykonanie operacji: dodania nowego pliku do projektu (o zmienionej nazwie) usuniecie pliku ze starą nazwą Operacje te należy wykonywać tylko przy użyciu dostępnych poleceń, na końcu należy pamiętać by zmiany zapisać na serwerze poleceniem ‘SVN Commit’

7 Śledzenie zmian wybierając polecenie ‘TortoiseSVN->Show log’ mamy możliwość śledzenia zmian dokonywanych na plikach

8

9 SVN w NetBeans. 1. Wymagane oprogramowanie: NetBeans IDE 6.x
Java SE Development Kit Subversion client software (np. CollabNet, Subversion itp.) Źródło: Subversion 1.4.

10 Przygotowanie środowiska
1. W naszym przypadku wybraliśmy Subversion 1.4. Należy wskazać środowisku ścieżkę do pliku wykonywalnego.

11 Synchronizacja z repozytorium.
1. Połączenie do repozytorium. Wybieramy: Versioning > Subversion > Checkout. W ramce możliwe adresy. W naszym przypadku korzystamy z serwera Konto do 200 MB, bez szyfrowania, o dostępie publicznym - za darmo. Link do repozytorium: Należy również podać login i hasło użytkownika. Jeśli projektu jeszcze nie ma na serwerze powinniśmy użyć: Versioning > Subversion > Import into Repository.

12 2. Wybranie projektu. Po skończeniu pobierania wszystkich plików, należy otworzyć projekt. W przypadku projektów Web należy również zdefiniować serwer docelowy , np. Tomcat.

13 Edycja źródła. 1. Pogląd zmian w edytorze. Lewy margines:
Kolor Zmiany Niebieski Dotyczy linii, w których nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Zielony Dotyczy linii, które zostały dodane w stosunku do poprzedniej wersji. Czerwony Dotyczy linii, które zostały usunięte w stosunku do poprzedniej wersji. Lewy margines: Prawy margines:

14 2. Informacje o statusie plików.
odznaki: Odznaka Opis Niebieska Dotyczy plików, które zostały lokalnie zmodyfikowane, dodane, lub usunięte. Dla projektów lub katalogów oznacza zmiany czegokolwiek, w którymś z podkatalogów. Czerwona Dotyczy projektów, katalogów, pakietów, które zawierają pliki konfliktowe, np. lokalna wersja pliku jest różna od tego w repozytorium).

15 kolory: Kolor Opis Niebieski
Dotyczy plików, które zostały lokalnie zmodyfikowane. Zielony Dotyczy plików, które zostały lokalnie dodane. Czerwony Dotyczy plików lokalnych, które są w konflikcie z plikami w repozytorium. Szary Dotyczy plików, które są ignorowane przez Subversion i nie mogą być poddane komendom: commit, update. Przekreślony Dotyczy plików, które nie mogą być poddane komedzie commit. Jednakże można użyć dla nich komendy update.

16 etykiety (View > Show Versioning Labels):

17 okno kontroli wersji: Ikona Opis
Odświerza status zaznaczonych plików i folderów. Otwiera okno porównujące bieżącą kopie z bazową. Uaktualnia zaznaczone pliki z repozytorium. Pozwala na umieszczenie lokalnych kopii zaznaczonych plików w repozytorium.

18 Opcja Opis Show Annotations Wyświetla autora i numer korekty dla danej linii zaznaczonego pliku. Search History Pozwala na przeszukiwanie historii repozytorium. Excleded form Commit Plik będzie pomijany przy używaniu komendy commit. Revert Delete Pozwala cofnąć dowolne skasowanie pliku wykonane lokalnej kopii. Revert Modification Pozwala cofnąć dowolne zmiany wykonane na lokalnej kopii projektu.

19 GoogleCode SVN w Eclipse
Dostępne oprogramowanie: Eclipse ( Subclipse (subclipse.tigris.org) albo - Subversive ( Oprogramowanie opisane w prezentacji: Eclipse 3.3 Subclipse 1.2

20 Hosting SVN na Google Code
Wejdź na Kliknij w „Sign in to create a project” następnie zaloguj się na swoje konto google, lub utwórz nowe Stwórz nowy projekt klikając na „Create a new project” Wypełnij formularz 5. Adres do SVN znajduje się w zakładce „Source”

21 Instalacja Subclipse Jeżeli plug-in Subeclipse jest zainstalowany w Twoim Eclipse, omiń ten rozdział Otwórz środowisko Eclipse Z menu wybierz: Help ->Software Updates -> Find and Install... Następnie Zaznacz i kliknij „Next” Pojawi się okno z listą dostępnych repozytoriów rozszeżeń Jeżeli na liście nie ma „Subclipse 1.2” należy wybrać „New remote site...” i wpisać: Name: Subclipse 1.2 URL: Następnie należy wybrać „Subclipse 1.2” i kliknąć „Finish” Eclipse wyszuka dostępne rozszerzenia, należy zaznaczyć: Następnie przebrnąć przez resztę procesu instalacji, zatwierdzając licencję etc. (w razie problemów z zaleznymi plug-in’ami, odznaczyć „Integrations”)

22 Tworzenie i konfiguracja projektu
Z menu wybierz: File -> New -> Project... Ukarze się okno, na którym wybieramy „Checkout Projects from SVN” 3. Następnie..

23 4. Podaj adres SVN z Google Code
6. Wybierz lokalizację i kliknij „Finish” 5. Wprowadź login na account google oraz hasło do projektu

24 7. Stwórz projekt Java, na SVN
8. Wybierz OK Aby otworzyć perspektywę SVN, wybierz z menu: Window -> Open Perspective -> Other...

25 Wykorzystanie z poziomu Java Perspective
Klikając prawym przyciskiem myszy na elemencie projektu (np. na pliku .java) mamy możliwość wykonania podstawowych operacji na repozytorium projektu Sekcja „Team” menu kontekstowego: Commit.. – wysłanie nowej wersji na repozytorium SVN Update – uaktualnienie z repozytorium Show History – historia zmian po kolejnych „Commitach” Revert.. – przywrócenie do poprzedniej wersji

26 Wykorzystanie z poziomu SVN Repository Exploring Perspective
Ta perspektywa daje nam możliwość przeglądania struktury katalogów na repozytorium, przeglądania historii plików, wersji i komentarzy wraz z możliwością wprowadzania zmian


Pobierz ppt "Graficzny klient SVN graficzny klient SVN integrujący się z powłoką systemu dostępny tylko dla systemu Windows - do pobrania z http://tortoisesvn.net/downloads."

Podobne prezentacje


Reklamy Google