Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL."— Zapis prezentacji:

1 AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA

2 CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL KONSERWATYWNY MODEL LIBERALNY LATA 50-te i 60-te XX wiekuLATA 70-te i 80-te XX wieku MODELE WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

3 ORGANA ŚCIGANIA W U.S.A. FEDERALNE: -DEPARTAMENT SPRAWIEDLIWOŚCI (FEDERALNA PROKURATURA I POLICJA): * UNITED STATES ATTORNEYS * UNITED STATES MARSHALS * F.B.I. (FEDERALNE BIURO ŚLEDCZE) * D.E.A. (AGENCJA DS. WALKI Z NARKOTYKAMI) -DEPARTAMENT DS. BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: * SŁUŻBY IMMIGRACYJNE

4 ORGANA ŚCIGANIA W U.S.A. STANOWE: -POLICJA STANOWA (POCZĄWSZY OD 1835 – TEXAS RANGERS, ROZWÓJ W XX WIEKU, PENNSYLVANIA 1905): * JURYSDYKCJA OGÓLNA * JURYSDYKCJA OGRANICZONA -PROKURATURA STANOWA LOKALNE: -POLICJA MUNICYPALNA -COUNTY POLICE (PODLEGŁA SZERYFOWI)

5 REACTIVE INVESTIGATION PROACTIVE INVESTIGATION ROLA OFIARY ROLA POLICJI DOCHODZENIE (OGLĘDZINY, REWIZJA, PRZESZUKANIE) PODEJRZENIE, OBSERWACJA, INFORMATORZY, PROWOKACJE ZABÓJSTWO TERRORYZM HAZARD KRADZIEŻ NARKOMANIA GWAŁT ŚLEDZTWO POLICYJNE

6 PROKURATURA -PROKURATORZY SĄ PRAWNIKAMI STOJĄCYMI NA STRAZY PRZESTRZEGANIA PRAWA -PROKURATORZY SĄ POLITYKAMI -ISTNIEJE PROKURATURA FEDERALNA I PROKURATURY STANOWE -PROKURATOR GENERALNY JEST „CHIEF LAW OFFICER OF THE NATION” -PROKURATURA STOSUJE PRAWO -DECYDUJE O LOSACH ŚLEDZTWA (WYCOFANIE LUB PRZEDSTAWIENIE ZARZUTÓW) -PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ PODCZAS CZYNNOŚCI PRZEDPROCESOWYCH (np. PLEA BARGAINING)

7 PROKURATURA METODY PRACY PROKURATURY: -POSZCZEGÓLNI PROKURATORZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ODRĘBNE STADIA PROCESU (SPECJALIZACJA, TRUDNOŚCI NEGOCJACYJNE) -PROKURATORZY MAJĄ PEWNĄ GRUPĘ SPRAW, KTÓRĄ PROWADZĄ (WOLNIEJSZY PROCES, LEPSZY KONTAKT Z OSKARŻONYM)

8 ROLA PROKURATORA -BADANIE MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA PRAWA -WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ŚCIGANIA -PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW -KONTROLA ARESZTOWAŃ I PRZESZUKAŃ -UCZESTNICTWO W CZYNNOŚCIACH PRZEDPROCESOWYCH -UCZESTNICTWO W ROZPRAWACH SĄDOWYCH -REPREZENTOWANIE PAŃSTWA (STANU) -KOMPETENCJE WYŁĄCZNE (POZA KONROLĄ): * OSKARŻANIE (LUB ODSTĄPIENIE OD OSKARŻENIA) * PROWADZENIE NEGOCJACJI * WPŁYW NA ZWOLNIENIE ZA KAUCJĄ * WNIOSKOWANIE CO DO WYSOKOŚCI KARY

9 SŁABI ŚWIADKOWIE BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DOWODÓW NISKA SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU WADY FORMALNE ŚLEDZTWA WYNIK NEGOCJACJI INNE PRZYCZYNY (LECZENIE, JURYSDYKCJA) UMORZENIE POSTĘPOWANIA

10 PODEJRZANY -KAŻDY PODEJRZANY (suspect) MA OKREŚLONE PRAWA, KTÓRYCH NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE ZOSTAĆ UZNANE ZA NARUSZENIE FORMALNYCH REGUŁ PROCESOWYCH -PRZEŁOMOWY CASE DOTYCZĄCY PODEJRZANEGO: MIRANDA v. ARIZONA (1966), DZIŚ: BERGHUIS v. THOMPKINS (2010), SALINAS v. TEXAS (2013) -DUE PROCESS v. CRIME CONTROL -ISTNIEJĄ ZASADY/REGUŁY ZWIĄZANE Z PRZESŁUCHIWANIEM PODEJRZANYCH -PODEJRZANY MOŻE UCZESTNICZYĆ W INNYCH DZIAŁANIACH ŚLEDCZYCH (OKAZANIE, BADANIE, POBIERANIE DANYCH KRYMINALISTYCZNYCH

11 TECHNIKI ŚLEDCZE WSPÓŁPRACA Z INFORMATORAMI: -OBYWATELE LUB OSOBY ZWIĄZANE Z POLICJĄ -WYNAGRADZANIE: UKŁAD LUB FINANSE -INFORMATORZY STALI LUB CZASOWI -INFORMATORZY CELOWI LUB PRZYPADKOWI -POJAWIENIE SIĘ MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA INFORMACJI W WYNIKU PLEA BARGAINING -NIEUJAWNIANIE DANYCH INFORMATORÓW W SĄDACH (INTERES POLICJI) -TOLERANCJA DLA DROBNEJ PRZESTĘPCZOŚCI

12 TECHNIKI ŚLEDCZE REWIZJA: -IV POPRAWKA DO KONSTYTUCJI -OSOBISTA LUB MIENIA -MUSI ISTNIEĆ NAKAZ SĄDOWY (WARRANT) -PROBABLE CAUSE -WOLF v. COLORADO (1949), MAPP v. OHIO (1961) -WYJĄTKI OD REGUŁY: * GRANICA * SAMOCHÓD * SZKOŁA * ARESZTOWANIE * STOP AND FRISK

13 TECHNIKI ŚLEDCZE PROWOKACJA POLICYJNA: -STWORZENIE SPRAWCY WARUNKÓW DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA -DOKTRYNA ENTRAPMENT (SKŁONNOŚCI) -SHERMAN v. UNITED STATES (1958), JACOBSON v. UNITED STATES (1992) PODSŁUCH: -TELEFONICZNY LUB ELEKTRONICZNY -KONIECZNA ZGODA SĄDU (NAKAZ) -OLMSTEAD v. UNITED STATES (1928), KATZ v. UNITED STATES (1967) -OMNIBUS CRIME CONTROL ACT (1968) -THE U.S.A. PATRIOT ACT (2001)

14 INWIGILACJA PRZED PATRIOT ACT -ROZMOWA TELEFONICZNA: NAKAZ W PRZYPADKU WYBRANYCH PRZESTĘPSTW -NAKAZ MUSIAŁ OKREŚLAĆ NOŚNIK -POTRZEBNY NAKAZ DO UZYSKANIA NAGRAŃ GŁOSOWYCH -OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DANYCH OBCEGO WYWIADU -OCHRONA PRYWATNOŚCI DANYCH POCHODZĄCYCH Z INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I BIBLIOTEK PO PATRIOT ACT - ROZMOWA TELEFONICZNA: NAKAZ W PRZYPADKU TERRORYZMU, PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH - NAKAZ NIE MUSI OKREŚLAĆ NOŚNIKA (ROVING WIRETAP) - DECYZJA ADMINISTRACYJNA DO UZYSKANIA NAGRAŃ GŁOSOWYCH - SZEROKA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DANYCH OBCEGO WYWIADU - MOŻLIWOŚĆ ZAJĘCIA DANYCH POCHODZĄCYCH Z INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I BIBLIOTEK

15 TECHNIKI ŚLEDCZE POZOSTAŁE TECHNIKI: -AGENCI POLICYJNI (sting operation) -ZASADZKI (crackdown) -BADANIA MEDYCZNE (D.N.A.) -KORZYSTANIE Z BIEGŁYCH -HIPNOZA -PROFIL PSYCHOLOGICZNY -WYKRYWACZ KŁAMSTW


Pobierz ppt "AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google