Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2

3 Typy szkół ponadgimnazjalnych
liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata

4 Nr LO Nazwa szkoły ulica Kod, miasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 9 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-26 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 5 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 12 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 13 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 45 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 49 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 71 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 1 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-14 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 58 Wrocław 17 Liceum Ogólnokształcące nr 17 ul. Tęczowa 60 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śl Wrocław 30 Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 Wrocław

5 SZKOŁY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWODY I KWALIFIKACJE

6 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych
Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (rok szkolny 2015/2016) T nr 1 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży, technik optyk T nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk (innowacja pedagogiczna służba w wojsku) T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk T nr 8 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa, technik ekonomista T nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

7 Elektroniczne Zakłady Naukowe
Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (rok szkolny 2015/2016) T nr 10 Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych T nr 12 Dawida 9/11 Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego T nr 13 Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-dwujęzyczny, technik organizacji reklamy T nr 14 Nowodworska 78/82 Zespół Szkół nr 6 technik ekonomista T nr 15 Skwierzyńska 1/7 Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16 Szkocka 64 Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

8 Numer ZSZ Adres Nazwa zespołu szkół Zawody (rok szkolny 2015/2016) ZSZ nr 1 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter-elektronik ZSZ nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechanik motocyklowy, mechanik maszyn i urządzeń drogowych ZSZ nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz ZSZ nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych sprzedawca ZSZ nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kucharz ZSZ nr 10 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 sprzedawca, krawiec

9 Zawody i kwalifikacje. W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

10 W zawodzie elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

11 Kwalifikacje w zawodach elektrycznych

12 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK planuje zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI EL. oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

13 Kwalifikacje w zawodach mechanicznych

14 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym OPERATR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH lub MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ albo ŚLUSARZ planuje zdobyć tytuł TECHNIKA MECHANIKA 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

15 Co warto wiedzieć o technikum?
Nauka trwa cztery lata. W każdym zawodzie wyodrębniono kwalifikacje. Uczeń zdaje egzaminy potwierdzające każdą kwalifikację. Nauka zawodu kończy się w połowie klasy czwartej. W trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w zakładzie pracy. Ukończenie technikum i pozytywny wynik egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje uprawnia do otrzymania dyplomu technika w danym zawodzie.

16 Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej?
Nauka trwa trzy lata. W każdym zawodzie wyodrębniono kwalifikacje (kwalifikację). Uczeń zdaje egzaminy potwierdzające każdą kwalifikację. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej i pozytywny wynik egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje uprawnia do otrzymania dyplomu w danym zawodzie. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, by uzyskać wykształcenie średnie, można kontynuować naukę w trzyletnim liceum dla dorosłych począwszy od klasy drugiej. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może uzyskać tytuł technika uzupełniając kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) w danym zawodzie oraz po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

17 ZASADY REKRUTACJI

18 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2015/2016
część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r. część z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2016 r.

19 Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt.), oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 80 pkt.), osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 20 pkt.).

20 wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %
Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym wynik z języka polskiego (max) 100% x 0,2 = 20 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie wynik z matematyki wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii wynik z języka obcego na poziomie podstawowym max 100 pkt Kryteria - świadectwo ocena z języka polskiego (max) 20 pkt ocena z I przedmiotu ocena z II przedmiotu ocena z III przedmiotu świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 2 pkt szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (max) 13 pkt Razem 200 pkt

21 Dotychczasowy (do roku 2015) sposób naliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

22 Przykład obliczania punktów rekrutacyjnych za egzamin (max 100 pkt.)
Zakres egzaminu gimnazjalnego Przykładowy wynik egzaminu w % Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym Wynik z języka polskiego 52% 52% x 0,2=10,4 pkt. Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 63% 63% x 0,2= 12,6 pkt. Wynik z matematyki 70% 70% x 0,2=14 pkt. Wynika z przedmiotów przyrodniczych 63% x 0,2=12,6 pkt. Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 64% 64% x 0,2=12,8 pkt. Razem 62,4 pkt.

23 Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Obliczanie punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 80 pkt.) Zajęcia edukacyjne Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym Język polski max. 20 pkt. I przedmiot II przedmiot III przedmiot max 80 pkt.

24 Przeliczanie na punkty rekrutacyjne ocen wyrażonych w stopniach na świadectwie ukończenia gimnazjum
Oceny z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniach Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym celujący 20 pkt. bardzo dobry 16 pkt. dobry 12 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt.

25 Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Przeliczanie na punkty rekrutacyjne szczególnych osiągnięć zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum Kryterium Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max.13 pkt. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu 2 pkt. max. 20pkt.

26 wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %
Przykład obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym wynik z języka polskiego 62 % x 0,2 = 12,4 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 73 % x 0,2 = 14,6 pkt wynik z matematyki 54 % x 0,2 = 10,8 pkt wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 48 % x 0,2 = 9,6 pkt wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 65 % x 0,2 = 13,0 pkt max 60,4 pkt Kryteria - świadectwo ocena z języka polskiego (dobry) 12 pkt ocena z I przedmiotu (np. historia) ocena z II przedmiotu (np. wos) (b. dobry) 16 pkt ocena z III przedmiotu (np. j. obcy) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 2 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 54 pkt Razem 114,4 pkt

27 Kryterium różnicujące po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

28 Kryteria różnicujące po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Art
Kryteria różnicujące po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 1. Wielodzietność rodziny kandydata. 2. Niepełnosprawność kandydata. 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

29 Kandydaci przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej: „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”

30 Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu kompetencji językowych, wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

31 Kryteria różnicujące po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 1. Wielodzietność rodziny kandydata. 2. Niepełnosprawność kandydata. 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

32 Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych kandydatów przyjmowanych niezależnie od kryteriów: (Art.20d, ust. 3 USO) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego jeśli uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (nie dotyczy to laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale, o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista).

33 Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych
W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

34 Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

35 Kryteria różnicujące po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 1. Wielodzietność rodziny kandydata. 2. Niepełnosprawność kandydata. 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

36 Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych kandydatów przyjmowanych niezależnie od kryteriów: (Art.20d, ust. 3 USO) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do oddziału sportowego jeśli spełniają poniższe warunki: posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

37 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły zawodowe
Kandydat, który zakwalifikował się do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej musi pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

38 Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabór do oddziałów integracyjnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w Wydziale Edukacji w pok. nr 441 wniosek i oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

39 Informacje o ofercie wrocławskich szkół

40 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

41 wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %
Przykład obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym wynik z języka polskiego 62 % x 0,2 = 12,4 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 73 % x 0,2 = 14,6 pkt wynik z matematyki 54 % x 0,2 = 10,8 pkt wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 48 % x 0,2 = 9,6 pkt wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 65 % x 0,2 = 13,0 pkt max 60,4 pkt Kryteria - świadectwo ocena z języka polskiego (dobry) 12 pkt ocena z I przedmiotu (np. historia) ocena z II przedmiotu (np. wos) (b. dobry) 16 pkt ocena z III przedmiotu (np. j. obcy) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 2 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 54 pkt Razem 114,4 pkt

42

43 Wyniki rekrutacji w roku 2015 Wyniki rekrutacji w roku 2014
W ubiegłym roku max. ilość punktów rekrutacyjnych wynosiła 100, w tym roku Aby właściwie oszacować swoje szanse zakwalifikowania się do wybranych oddziałów należy liczbę swoich obliczonych punktów rekrutacyjnych podzielić przez dwa i porównać z wynikami rekrutacji z ubiegłych lat. Wyniki rekrutacji w roku 2015 114,4 : 2= =57,2 Wyniki rekrutacji w roku 2014

44 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

45 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

46 Harmonogram postępowania uzupełniającego

47 Elektroniczny wybór szkół
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

48 Elektroniczny wybór szkół
Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

49 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum chce w przyszłości pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły) Szkoła Oddział Języki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 ul. Borowska 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski / niemiecki Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. Borowska 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki angielski lub niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 ul. Dawida 1MA – mechanik pojazdów samochodowych 1WZ – elektromechanik pojazdów samochodowych

50 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów) Oddział Szkoła Nazwa klasy 1TC 1TD 1ZA 1ZB 1MA 1ZC 1WZ 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem elektromechanik pojazdów samochodowych - ang technik mechanik – ang/niem

51 Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę
Agnieszka w roku szk. 2012/13 planowała kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski % historia i wos 81% matematyka 81% przedmioty przyrodnicze 76% język obcy (poziom podstawowy) 82% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4 historia 5 wos 5 język obcy 5 matematyka 5 fizyka 5 chemia 5 biologia 5 geografia 5 plastyka 5 muzyka 5 technika 6 informatyka 6 w-f 6

52 Agnieszka otrzymała 71,9 punktów rekrutacyjnych
Egzamin gimnazjalny Oceny Inne J. polski 79% = 7,9 pkt. J.polski db – 6 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS 81% = 8,1 pkt. II przedmiot bdb – 8 pkt. Matematyka III przedmiot Przedmioty przyrodnicze 76% = 7,6 pkt. IV przedmiot Język obcy - poziom podstawowy 82% = 8,2 pkt. Razem 39,9 pkt. 30 pkt. 2 pkt.

53 Do której szkoły Agnieszka została przyjęta?
Agnieszka zdobyła 71,9 pkt Progi punktowe w roku 2012: LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt (wymagane minimum) 1BC 81,3 pkt (wymagane minimum) 1D 79,6 pkt (wymagane minimum) LO 5 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1B1 74,6 pkt (wymagane minimum) 1B2 72,1 pkt (wymagane minimum) LO 9 – klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1C1 78,0 pkt (wymagane minimum) 1C2 81,9 pkt (wymagane minimum) 1D 75,4 pkt (wymagane minimum)

54 Będzie oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych.
Na stronie: Będzie oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych. Na tej stronie logujemy się też do systemu rekrutacji i generujemy wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej.

55 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Strzegomska 49a tel w.67 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

56 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE W SYSTEMIE EDUKACJI

57 Zawód i kwalifikacje W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

58 Kwalifikacje w zawodach elektrycznych

59 Wykaz zawodów nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, które są jednocześnie kwalifikacjami, wyodrębnionymi w zawodach nauczanych na poziomie technika elektryka.

60 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK planuje zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI EL. oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

61 Kwalifikacje w zawodach mechanicznych

62 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym OPERATR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH lub MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ albo ŚLUSARZ planuje zdobyć tytuł TECHNIKA MECHANIKA 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

63 Wykaz zawodów nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, które są jednocześnie kwalifikacjami, wyodrębnionymi w zawodach nauczanych na poziomie technika mechanika.

64 Wykaz zawodów nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, które są jednocześnie kwalifikacjami, wyodrębnionymi w zawodach nauczanych na poziomie technika żywienia i usług gastronomicznych

65 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym KUCHARZ planuje zdobyć tytuł TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKSPLOATACJA ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

66 Kontynuowanie nauki po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej
Liceum dla dorosłych (zajęcia od drugiej klasy) Studia Zasadnicza szkoła zawodowa Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 66 66

67 Kontynuowanie nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
Studia Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Szkoła policealna Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 67 67

68 Kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum
Studia Technikum 4-letnie Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 68 68

69 Uzupełnianie kwalifikacji po ukończeniu technikum 4-letniego
Technik ekonomista po potwierdzeniu KWALIFIKACJI 3 uzyska dodatkowy tytuł technika rachunkowości Technik ekonomista (technikum 4-letnie) Technik rachunkowości (szkoła policealna 2-letnia) KWALIFIKACJA 2 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji KWALIFIKACJA 3 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych KWALIFIKACJA 1 Prowadzenie rachunkowości

70 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy § 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich – może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

71 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Strzegomska 49a tel w.67 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google