Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczciwy rynek motoryzacyjny czy szara strefa ? 20 Listopad 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczciwy rynek motoryzacyjny czy szara strefa ? 20 Listopad 2007."— Zapis prezentacji:

1 Uczciwy rynek motoryzacyjny czy szara strefa ? 20 Listopad 2007

2 CEL DZIAŁANIA POLSKIEGO SOJUSZU MOTORYZACYJNEGO ? Ochrona rynku uczciwie działających producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych jak również warsztatów samochodowych Reprezentujemy cały niezależny rynek motoryzacyjny czyli chronimy ponad 200 tys. miejsc pracy w Polsce

3 Giełdy motoryzacyjne - Raport Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych

4 1. RAPORT Z BADAŃ Niniejsze opracowanie zostało stworzone na podstawie danych uzyskanych z badań typu „face to face”. Niniejsze opracowanie zostało stworzone na podstawie danych uzyskanych z badań typu „face to face”. Badanie miało charakter ilościowy. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania takie jak: Ile? Co? Kto? Jak często? Badanie miało charakter ilościowy. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania takie jak: Ile? Co? Kto? Jak często? Wywiad kwestionariuszowy zawierał zarówno pytania zamknięte, jak również część pytań otwartych. Wywiad kwestionariuszowy zawierał zarówno pytania zamknięte, jak również część pytań otwartych. Badanie skierowane było zarówno do klientów jak i sprzedawców. Badanie skierowane było zarówno do klientów jak i sprzedawców.UWAGA: Procent określający ilość dwóch wskazań liczony jest w odniesieniu do ilości wszystkich wskazanych elementów, a nie do ilości osób głosujących. Procent określający ilość dwóch wskazań liczony jest w odniesieniu do ilości wszystkich wskazanych elementów, a nie do ilości osób głosujących.

5 2. STRUKTURA SPRZEDAWCÓW 2.1 Jak często sprzedawcy pracują na giełdzie? 92,1% respondentów pracuje na giełdzie przynamniej raz na dwa tygodnie. Udziały % respondentów Co tydzień Co drugi tydzień Raz w miesiącu SporadycznieSuma 72,319,85,92,0 100 %

6 2.2 Działalność zawodowa poza działalnością na giełdzie 44,3% nie pracuje w branży motoryzacyjnej. Udziały % respondentów Właściciel sklepu Właściciel warsztatu Pracownik sklepu Pracownik warsztatu Pracownik komisu samochodowego Nie pracuje w branży motoryzacyjnej Suma 19,616,57,211,31,044,3100

7 3. STRUKTURA KLIENTÓW Najczęstszymi klientami giełdy są zarówno kierowcy jak i reprezentanci warsztatów. Udziały % respondentów SklepWarsztatKierowcaSuma 8,047,045,0100 SklepWarsztatKierowca

8 4. STRUKTURA SPRZEDAWANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH (sprzedawcy) Udziały % Typowo eksploatacyjne (filtry, klocki, tarcze, akumulatory) Do napraw zaawansowanych technicznie (sprzęgło, amortyzatory, silnikowe) Nowe do napraw powypadkowych Używane do napraw powypadkowych ElektronikaSuma 26,727,89,435,60,6100 Respondenci zaznaczali dwie najważniejsze ich zdaniem grupy

9 4.1 PROCENT SPRZEDAŻY CZĘŚCI UŻYWANYCH I NOWYCH Średni udział % Części używane Części nowe Suma 65,534,5100 Ilościowo Wartościowo Średni udział % Części używane Części nowe Suma 43,256,8100

10 4.2 WIEK SAMOCHODÓW DO JAKICH KUPOWANE SĄ CZĘŚCI Najczęściej kupowane są części do samochodów mających od 6 do 10 lat – deklaruje tak 60,4% respondentów. Wiek samochodu Udziały % Do 3 lat 3 - 6 lat 6 – 10 lat 10 – 15 lat Powyżej 15 lat Suma 3,016,860,417,82,0100

11 4.3 CENY NOWYCH CZĘŚCI NA GIEŁDZIE I W SKLEPACH (wg klientów) Udział % respondentów Tańsze 20% i więcej Tańsze około 10% W zbliżonej cenie Droższe około 10% Droższe 20% i więcej Suma 41,334,716,05,32,7100 Tańsze 20% i więcej Tańsze około 10% W zbliżonej cenie Droższe około 10% Droższe 20% i więcej

12 4.4 CZĘŚCI UŻYWANE – ile razy są tańsze od nowych Udział % respondentów 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy Suma 17,361,214,37,1100 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy

13 5 STRUKTURA KLIENTÓW GIEŁDY 5.1 Jak często klienci przyjeżdżają na giełdę? Blisko 45% respondentów przyjeżdża na giełdę przynajmniej co drugi tydzień. Udziały % respondentów Co tydzień Co drugi tydzień Raz na miesiąc Raz na pół roku Raz na rok Jest pierwszy raz Suma 21,123,710,526,313,25,3100

14 5.2 CZAS DOJAZDU NA GIEŁDĘ Czas dojazdu na giełdę Udział % Do 1 godziny Powyżej 1 godziny do 2 Powyżej 2 godzin do 3 Powyżej 3 godzin Suma 51,335,510,52,6100 Blisko połowa klientów giełdy dojeżdża z odległości ponad 100 km

15 6. DLACZEGO NA GIEŁDZIE KUPOWANE SĄ NOWE CZĘŚCI? Powody kupowania na giełdzie Udział % Niższa cena Większy wybór Dostępne od zaraz Blisko domu InneSuma 60,319,211,05,54,1100 Niższa cena Większy wybór Dostępne od zaraz Blisko domu Inne

16 6.1 DLACZEGO NOWE CZĘŚCI SĄ TAŃSZE NA GIEŁDZIE? Udział % respondentów Są niższej jakości Sprzedawca ma niższą cenę zakupu Są niewiadomego pochodzenia Są bez podatku InneSuma 10,631,834,816,76,1100 Stwierdzenie niższa cena zakupu może oznaczać jedynie niższą cenę pozyskania towaru Czy to znaczy, że 83,3% obrotu towarowego jest bez podatku? Są niższej jakości Sprzedawca ma niższą cenę zakupu (to nie jest możliwe) Są niewiadomego pochodzenia Są bez podatku Inne

17 WARTOŚĆ CZĘŚCI SPRZEDAWANYCH NA GIEŁDZIE Jaką kwotę planuje Pan przeznaczyć na zakup części na giełdzie? 462 zł Ile osób dziennie pyta odnośnie dostępności lub cen części na giełdzie? 133,7 14,1 Ile osób w ciągu dnia dokonało zakupu części samochodowych?

18 WARTOŚĆ CZĘŚCI SPRZEDAWANYCH NA GIEŁDZIE Jaką kwotę planuje Pan przeznaczyć na zakup części na giełdzie? 462 zł Ile osób dziennie pyta odnośnie dostępności lub cen części na giełdzie? 133,7 14,1 Obrót roczny jednej giełdy wynosi: 462 zł * 14,1 osób * 50 dni * 400 stoisk = 130.000.000 zł Ile osób w ciągu dnia dokonało zakupu części samochodowych? Obrót roczny wszystkich giełd w Polsce wynosi: 1.500.000.000 zł

19 CO OZNACZA LEGALNA DYSTRYBUCJA, A CO HANDEL GIEŁDOWY Legalnie działająca dystrybucja Handel na giełdach i szrotach Inwestycje w asortyment części 100 tys. rodzajów Inwestycje w magazyny, automatyczne systemy kompletacji towaru, logistykę Budowa filii w Polsce Certyfikacje, homologacje, ISO Szkolenie pracowników i edukacja kierowców Znaczne kwoty podatku VAT i dochodowego Rzetelne opłacanie składek ZUS

20 CO OZNACZA LEGALNA DYSTRYBUCJA, A CO HANDEL GIEŁDOWY Legalnie działająca dystrybucja Handel na giełdach i szrotach Inwestycje w asortyment części 100 tys. rodzajów Inwestycje w magazyny, automatyczne systemy kompletacji towaru, logistykę Budowa filii w Polsce Certyfikacje, homologacje, ISO Szkolenie pracowników i edukacja kierowców Znaczne kwoty podatku VAT i dochodowego Rzetelne opłacanie składek ZUS Handel częściami niewiadomego pochodzenia, wzrost przestępczości około motoryzacyjnej Wprowadzanie do obiegu części niebezpiecznych dla klienta Zanieczyszczanie środowiska Działanie na szkodę wizerunku rynku IAM Narażanie na straty legalnie działające firmy Unikanie podatków VAT i dochodowego Unikanie płacenia składek ZUS

21 Stan techniczny samochodów trafiających do Stacji Kontroli Pojazdów Kazimierz Zbylut Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

22 Stan techniczny samochodów trafiających do Stacji Kontroli Pojazdów

23

24 Stan techniczny samochodów trafiających do Stacji Kontroli Pojazdów By taki stan techniczny zdarzał się jak najrzadziej SKP musi znać i stosować ponad 40 aktów prawnych, a wśród nich w: 1. Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108). 2. Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32). 3. Rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów … (Dz. U. Nr 227). 4. Rozporządzeniu w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201). Stan techniczny samochodów trafiających do Stacji Kontroli Pojazdów By taki stan techniczny zdarzał się jak najrzadziej SKP musi znać i stosować ponad 40 aktów prawnych, a wśród nich w: 1. Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108). 2. Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32). 3. Rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów … (Dz. U. Nr 227). 4. Rozporządzeniu w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201).

25 Wysoce zaawansowane urządzenia diagnostyczne, a bezpieczeństwo. Lucjan Grzymała Prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

26 Nie sposób tak naprawdę całkowicie wyeliminować „szarej strefy” w handlu częściami zamiennymi. Stosując najnowsze technologie badania, można jednak znacząco ograniczyć skutki tego procederu, poprzez skuteczne eliminowanie z ruchu nieprawidłowo naprawionych pojazdów. Zużyte, nieprawidłowe zamontowane czy wreszcie wyprodukowane bez zachowania odpowiednich standardów jakościowych części muszą bowiem prędzej czy później zaowocować problemami, możliwymi do wykrycia z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego odpowiedniej klasy, poczynając od „zadomowionych” już na stacjach kontroli pojazdów i w serwisach linii diagnostycznych, poprzez nową generację urządzeń do kontroli składu i zadymienia spalin, aż po najnowsze koncepcje, mogące znacząco usprawnić „przesiewową” kontrolę i wychwytywanie problemów, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo!

27 Przykładem może być nowa koncepcja firmy NUSSBAUM: PREWENCYJNA KONTROLA GEOMETRII ZAWIESZENIA! Tylko upowszechnienie nowatorskich rozwiązań w zakładach zajmujących się szeroko pojmowaną oceną stanu technicznego pojazdów, może skutecznie wymusić zmianę podejścia zarówno właścicieli pojazdów jak i pracowników obsługi technicznej oraz wyeliminować nieodpowiedzialne podejście, według którego ważniejsze od skuteczności i rzetelności naprawy jest obniżenie jej kosztów… Nie trzeba nikogo przekonywać, jak istotne dla bezpieczeństwa jest prawidłowe ustawienie zawieszenia. Jednakże przy dotychczas stosowanych, pracochłonnych metodach pomiaru, badania takie prowadzone były z reguły dopiero po pojawieniu się widocznych objawów nieprawidłowości. Dzięki automatyzacji procesu pomiarowego, możliwe staje się traktowanie pomiaru geometrii jako działania prewencyjnego!

28 Wnioski i ogólne propozycje Aby uzdrowić sytuację niezbędna jest współpraca różnych Instytucji oraz Automobilklubu Rzemieślnik Większość transakcji na Giełdzie nie daje wpływów do budżetu Państwa Giełdy zwiększają zagrożenie w ruchu drogowym Działalność Automobilklubu przyczynia się do zmniejszenia dochodów i podatków od legalnie działających firm Problem Giełd należy przybliżyć decydentom oraz nieświadomym kierowcom, aby zmieniać ich nastawienie Automobilklub powinien zmienić regulamin Giełdy, aby umożliwić pełną identyfikację i kontrolę handlujących tam osób Stworzyć listę nieuczciwych sprzedawców i uniemożliwić im handel

29 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 1. Powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli odpowiednich Instytucji i właściciela giełdy do ograniczenia szarej strefy na giełdzie 2. Wytyczenie przez grupę roboczą i realizacja najważniejszych obszarów działań mających na celu ograniczenie szarej strefy na giełdzie 3. Modyfikacja regulaminu giełdy przez Automobilklub: 3.1 Wydzielenia odrębnego miejsca do sprzedaży części przez prywatne osoby 3.2 Wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych na stoiskach 3.3 Wprowadzenie zakazu handlu używanymi częściami mającymi wpływ na bezpieczeństwo 4. Dodatkowe działanie właściciela Automobilklubu 4.1 Przypisanie stoisk do poszczególnych firm wraz z identyfikacją (nazwa, adres, NIP) 4.2 Systematyczne udostępnianie Urzędom Skarbowym danych firm handlujących na giełdzie.

30 Znaczący wkład w gospodarkę i rozwój społeczeństwa, wnoszą jedynie legalnie działające firmy Dlatego należy bronić prawa do uczciwej działalności gospodarczej


Pobierz ppt "Uczciwy rynek motoryzacyjny czy szara strefa ? 20 Listopad 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google