Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADBAJ O SWOJE PRAWA I WEŹ PARAGON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADBAJ O SWOJE PRAWA I WEŹ PARAGON"— Zapis prezentacji:

1 ZADBAJ O SWOJE PRAWA I WEŹ PARAGON
URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

2 CELE AKCJI „WEŹ PARAGON”
22 czerwca inspektorzy kontroli skarbowej w całej Polsce rozpoczynają letnią akcję „Weź paragon”. Także pracownicy naszego Urzędu będą czynnie uczestniczyć w tych działaniach. W miejscach największego ruchu turystycznego pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach będą sprawdzali, czy sprzedawcy ewidencjonują sprzedaż i wydają klientom paragony. Oprócz kontroli, głównym celem akcji jest aspekt edukacyjno- informacyjny. Dlatego też tegoroczna akcja prowadzona jest przy wsparciu pracowników Izby Skarbowej w Katowicach, Urzędów Skarbowych a także UOKiK-u.

3 CELE AKCJI „WEŹ PARAGON”
Akcja "weź paragon" ma zachęcić kupujących do brania dowodu zakupu zawsze, niezależnie od tego co kupujemy i gdzie robimy zakupy. Paragon to jest taki strażnik uczciwej konkurencji i my w ochronie tych uczciwych przedsiębiorców będziemy dążyć, aby wszystkich obywateli uświadomić, że każdy z nas ma wpływ na zlikwidowanie szarej strefy i na wsparcie uczciwych przedsiębiorców. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest: Zadbaj o swoje prawa – to proste – Weź paragon bo: 1. Daje możliwość reklamacji. 2. Ułatwia zwrot towaru. 3. Wspiera uczciwą konkurencję. 4. Pomaga w porównywaniu cen.

4 Paragon a reklamacja towaru
Paragon to podstawowy dowód dokonanych przez nas zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń potrzebny jest właśnie paragon dlatego warto o nim pamiętać odchodząc od kasy. Odbierając dowód zakupu każdy z nas może dokładnie sprawdzić za co i ile płaci. Paragon pozwala na łatwiejsze porównanie cen proponowanych przez różnych sprzedawców. Paragon powinien być czytelny i zawierać wszystkie informacje określone przepisami prawa m.in. nazwę przedsiębiorcy, datę sprzedaży, nazwę towaru i jego cenę.

5 Paragon – zmniejszenie szarej strefy
Szara strefa wywiera ujemny wpływ na całą gospodarkę. Jest zjawiskiem szczególnie negatywnym z punktu widzenia budżetu państwa, ponieważ powoduje obniżenie dochodów budżetowych oraz wpływa na wzrost inflacji. Wpływa też w negatywny sposób na konkurencyjność gospodarki, stawiając podmioty działające w szarej strefie w uprzywilejowanej sytuacji, w stosunku do podmiotów działających legalnie szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Czy zwykły paragon także ma na to wpływ? TAK Sprzedawca ma obowiązek nabicia towaru na kasę. A paragon powinien dać klientowi. Z tym niestety bywa różnie. Ci, którzy tego obowiązku unikają, zaniżają podstawę opodatkowania. Mówiąc prościej - nie wykazują całego dochodu i płacą mniejsze podatki. My, jako kupujący, bardzo łatwo możemy temu zapobiec. Wystarczy poprosić o paragon.

6 Uczciwa konkurencja Paragon sprzyja także uczciwej konkurencji.
Wydając paragon wspieramy przedsiębiorców i sprzedawców, którzy uczciwie funkcjonują na rynku. Sprzedawca nie wydając paragonu, ma możliwość nieeewidencjonowania przeprowadzonych transakcji i w związku z tym nie odprowadzania należnego podatku do budżetu państwa. W okresie wakacji wielu sprzedawców wykorzystuje klimat wypoczynku. Właśnie wtedy łatwiej zapominamy o tym by żądać paragonu. A nieuczciwy przedsiębiorca może łatwo ukryć skalę prawdziwej sprzedaży.

7 WPŁYWY DO BUDŻETU Biorąc paragon każdy z nas dba, aby inni także płacili podatki. Paragon jest także gwarancją płacenia podatków. Sprzedawca, przedsiębiorca dokonując sprzedaży towaru/usługi ma obowiązek ewidencji transakcji. Dowodem zaewidencjonowania sprzedaży jest właśnie paragon. Dlatego otrzymując taki dowód mamy pewność, że sprzedaż została przeprowadzona prawidłowo a od transakcji zostanie odprowadzony podatek VAT.

8 KORZYŚCI Będzie więcej korzyści na szkoły, szpitale, drogi
Niezmiernie ważnym elementem, o którym należy pamiętać to konieczność prowadzenia ciągłej edukacji społeczeństwa poprzez uświadamianie ścisłej zależności pomiędzy świadczeniami ponoszonymi przez obywateli na rzecz państwa, a wykonywaniem funkcji państwa takich jak oświata, opieka zdrowotna, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo, itp. oraz faktu, że poszkodowanymi z istnienia szarej strefy jest nie tyle państwo ale wszyscy obywatele - a szczególnie rzetelni podatnicy.

9 CO SPRAWDZĄ URZĘDNICY? Podstawowym celem akcji jest uświadomienie nabywcom/klientom korzyści wynikających z egzekwowania prawa do odebrania dowodu zakupu czyli paragonu. Ale oczywiście obok działań edukacyjnych inspektorzy będą wymierzać mandaty nieuczciwym sprzedawcom. Działania inspektorów realizowane będą przede wszystkim w trybie uproszczonym, w ramach tzw. postępowań mandatowych. przedsiębiorcy naszego województwa mogą się spodziewać od początku wakacji większej liczby kontrolerów, którzy pracować będą także w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne od pracy. szczególnie wzmożone kontrole prowadzone będą w punktach handlowych, usługowych, gastronomicznych, rozrywkowych.

10 CO SPRAWDZĄ URZĘDNICY? czy każdy sprzedawca dopełnił obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej, szczególnie dotyczy to handlarzy pojawiających się sezonowo na imprezach plenerowych, w miejscowościach wypoczynkowych, posiadanie kasy fiskalnej oraz ewidencjonowanie każdej transakcji towaru/usługi, wydawanie paragonów, które potwierdzą dokonanie sprzedaży, ewidencjonowanie sprzedaży towarów i usług w innych urządzeniach niż kasy fiskalne.

11 NAJCZĘSTSZE DOTYCHCZAS STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
kontrolujący wielokrotnie spotkali się z przypadkami, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą i podlegająca obowiązkowi sprzedaży ewidencjonowanej, nie posiada kasy fiskalnej. O obowiązku posiadania kasy nie są świadomi zatrudnieni sprzedawcy (w okresie letnim często są to młode osoby zatrudniane sezonowo) a często też zdarzały się sytuacje, że sam właściciel prowadząc działalność od kilku, kilkunastu lat nie sprawdza zmieniających się przepisów w tym zakresie i nałożonych na niego obowiązków, dość często powtarzającą się sytuacją to sytuacja kiedy przedsiębiorca posiada zakupioną kasę fiskalną, lecz zostaje ona odłożona na bok lub pozostaje w biurze. Dopiero w przypadku kontroli kasa fiskalna jest wyciągana na dowód, że obowiązek jej posiadania jest spełniony. Co niestety nie jest wystarczające i taka sytuacja kończy się także nałożeniem mandatu,

12 NAJCZĘSTSZE DOTYCHCZAS STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
wydawanie paragonu fiskalnego w sposób wybiórczy to także dość częsta sytuacja, z którą spotykają się nasi kontrolerzy. Do ewidencji wpisywana jest co piąta, dziesiąta transakcja, wielokrotnie stosowaną praktyką przez osoby, które mają ochotę zarobić trochę pieniędzy na „wakacje” to sprzedaż pojedynczych przedmiotów, artykułów spożywczych na lewo, bez posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, brak nadzoru ze strony właściciela nad przestrzeganiem właściwego przestrzegania przepisów podatkowych. Wielokrotnie nasi inspektorzy spotykają się z sytuacją kiedy te same osoby mimo nałożonych kar nie zmieniają swoje postępowania. W takich przypadkach wszczynane jest postępowanie karne skarbowe.

13 STATYSTYKA Za nami podsumowanie 2010 r. Ilość nałożonych mandatów na terenie woj. śląskiego wyniosła na łączną kwotę zł. W poprzednim roku w letniej akcji „Weź paragon” kontrolerzy wystawili mandatów na kwotę zł. W tym roku najniższa kwota mandatu to 138,60 zł, najwyższa to zł.

14 PODSUMOWANIE Tegoroczna akcja „Weź paragon” ma charakter edukacyjno-prewencyjny. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości sprzedających, jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu. Paragon umożliwia kupującemu skuteczną reklamację oraz zwrot niepełnowartościowego towaru, pomaga w porównaniu cen. Paragon jest strażnikiem uczciwej konkurencji. Biorąc paragon popieramy uczciwych przedsiębiorców i mamy wpływ na likwidację szarej strefy. Wydrukowanie paragonu to obowiązek sprzedawcy, a naszym nawykiem powinno być zabranie go ze sobą. Z pozoru nikomu niepotrzebny kawałek papieru ma wpływ na kształt budżetu państwa.


Pobierz ppt "ZADBAJ O SWOJE PRAWA I WEŹ PARAGON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google