Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bioróżnorodność ekosystemów 1 www.foxsaver.com. Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność  to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bioróżnorodność ekosystemów 1 www.foxsaver.com. Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność  to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji,"— Zapis prezentacji:

1 Bioróżnorodność ekosystemów 1

2 Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność  to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji,  zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów,  bioróżnorodność jest często stosowanym określeniem dla sumy gatunków lub ekosystemów analizowanych lub porównywanych obszarów. 2

3 Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności W przestrzeni rolniczej:Na terenach leśnych: 3

4 Warunki życia w wodzie Temperatura niewielkie wahania Wilgotność 100% Światło ilość zależna od przeźroczystości i głębokości wody 4

5 Warunki życia w wodzie Dostępność soli mineralnych rozpuszczalne w wodzie Zawartość dwutlenku węgla różna 5

6 Warunki życia na lądzie Temperatura duże wahania Wilgotność mała, zmienna Światło Swobodny dostęp 6

7 Warunki życia na lądzie Dostępność soli mineralnych występują w tzw. roztworze glebowym Zawartość dwutlenku węgla 0,03% 7

8 Biom duży obszar o jednakowym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Typ roślinności jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego. Podobnie rzecz się ma ze składem gatunkowym zwierząt. 8

9 Las równikowy wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. Występują w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe. 9

10 Sawanna formacja roślinna, strefy międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą oraz porą deszczową. W szacie roślinnej dominują kępy sucholubnych traw (np. afrykańska trawa słoniowa dochodząca do 5 m wysokości). 10

11 Pustynia teren pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur. Na gorących pustyniach temperatury sięgają do 50 °C, nocą zaś dochodzą do 0 °C. Roślinność na pustyniach przystosowało się do takich warunków np. gromadząc wodę (tzw. sukulenty). 11

12 Step równina pozbawiona drzew, rzek i jezior, może być obszarem półpustynnym lub pokrytym trawą i krzewami. Występuje w warunkach klimatu umiarkowanego z gorącym, suchym latem. wwwlabno.blox.pl 12

13 Las liściasty umiarkowany Warstwa przyziemna Runo leśneWarstwa ziółPodszyt Warstwa krzewów i niższych drzew Korona drzew

14 14

15 Tajga występujące w północnej części Azji oraz Ameryki Północnej w obrębie klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej. W większości porastają ją lasy iglaste oraz, w niewielkim stopniu, lasy liściaste. 15

16 Tundra bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. 16

17  zakończyła się podpisaniem tzw. deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka wobec środowiska naturalnego.  uchwalono na niej m.in. Konwencję: - o zmianie klimatu, mającą zapobiec efektowi cieplarnianemu, - o biologicznej różnorodności chroniącą florę i faunę (co roku ginie kolejnych 20 tys. gatunków), - deklarację zasad współpracy na rzecz ochrony wszystkich lasów oraz jeden z najważniejszych aktów – Agendę 21. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", UNCED, konferencja ONZ z

18  to 700 stronicowy dokument, który zawiera obowiązujący w najbliższym stuleciu kompleksowy, globalny program pożądanych działań w zakresie rozwoju i środowiska w ich wzajemnym powiazaniu. Wzywa on zawłaszcza państwa uprzemysłowione do takiej zmiany polityki w dziedzinie gospodarki, energetyki, komunikacji, rolnictwa i handlu aby sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi.  Główne rozdziały Agendy 21 to: zagadnienia socjalne i ekonomiczne, ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i równoważonego rozwoju, wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji, możliwości realizacyjne. Agenda 21 Adoption of Agrement on Global Environment and Development 18

19 Koniec 19


Pobierz ppt "Bioróżnorodność ekosystemów 1 www.foxsaver.com. Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność  to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google