Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOG. SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Zadania i czynności 3.Wymagania zawodu 4.Kształcenie 5.Instytucje szkolące 6.Płace 7.Szanse zatrudnienia 8.Inne/Ciekawostki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOG. SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Zadania i czynności 3.Wymagania zawodu 4.Kształcenie 5.Instytucje szkolące 6.Płace 7.Szanse zatrudnienia 8.Inne/Ciekawostki."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOG

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Zadania i czynności 3.Wymagania zawodu 4.Kształcenie 5.Instytucje szkolące 6.Płace 7.Szanse zatrudnienia 8.Inne/Ciekawostki

3 1. Wstęp Psychologia to wyraz wywodzący się z języka greckiego: psyche = dusza, logos = słowo, myśl, rozumowanie. Nauka ta zajmuje się głównie badaniem zachowań i stanów emocjonalnych człowieka. Zaliczana jest do nauk społecznych i humanistycznych, a ostatnio także do behawioralnych (nauka o zachowaniach). W mojej pracy postaram się jak najlepiej opisać profesję psychologa. Wybrałam ten zawód, ponieważ wydał mi się bardzo interesujący.

4 2. ZADANIA I CZYNNOŚCI, czyli co robi się w zawodzie psychologa Psycholog to specjalista, który zajmuje się:  powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych  świadomością  stanami emocjonalnymi  cechami psychicznymi człowieka  procesami poznawczymi  stosunkami człowieka z otoczeniem oraz zasadami rządzącymi tymi relacjami  wyzwalaniem u osoby badanej motywacji do zrozumienia i rozwiązywania swoich problemów.

5 3. WYMAGANIA ZAWODU Psycholog powinien charakteryzować się Otwartością Chęcią niesienia pomocy innym Empatią, czyli wczuwaniem się Życzliwością Łatwością nawiązywania kontaktów Umiejętnością postępowania z ludźmi Łatwością wypowiadania się w mowie i w piśmie Umiejętnością słuchania i obserwowania Obiektywizmem Tolerancją Koncentracją uwagi Dobrą pamięcią Podzielnością uwagi Twórczym podejściem do rozwiązywania problemów Logicznym rozumowaniem Cierpliwością Dojrzałością Samokontrolą Odpornością emocjonalną Odpowiedzialnością społeczno-moralną

6 Warunki fizyczne: Pod względem obciążenia fizycznego pracę tę można zaliczyć do bardzo lekkich. W zawodzie psychologa mogą pracować osoby niepełnosprawne: z dysfunkcją kończyn dolnych i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu: Kandydaci na psychologa nie powinni mieć żadnych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, ani poważnych wad wzroku, słuchu i wymowy. Ponadto istotnym przeciwwskazaniem są tez własne nierozwiązane problemy emocjonalne, które powodują nadmierną koncentrację na sobie i nie pozwalają na skupienie się na problemach klienta.

7 Wymagane zainteresowania: Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować jako psycholog powinny interesować się problemami i zachowaniami człowieka, a także łatwo nawiązywać kontakty oraz po prostu lubić pomagać ludziom. Psychologia jest nauką zarówno humanistyczną, jak i społeczną, ale zawiera w sobie również elementy biologii, a nawet matematyki – wiedzę z tych dziedzin nauki wykorzystuje się mniej lub bardziej w zależności od miejsca pracy. Ponadto warto znać przynajmniej jeden język obcy. Co lubię? Czym się interesuję ?

8 4. KSZTAŁCENIE Jak wygląda tok nauki? Aby zostać psychologiem należy ukończyć pięcioletnie studia magisterskie w dziedzinie psychologii. Obecnie ten kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zdających na studia. Liczba kandydatów na jedno miejsce waha się od kilku do kilkunastu osób w zależności od uniwersytetu. Wszędzie obowiązuje egzamin pozornie łatwy, a w rzeczywistości trudny – psycholodzy potrafią doskonale zbadać predyspozycje do zawodu i wiedzę. Zanim kandydat wybierze się uczelnię, trzeba dokładnie sprawdzić, jakie specjalności ona proponuje, ponieważ nie ma jednej psychologii – zawsze uczy się jej nieco inaczej i w nieco różnych zakresach. Jeśli na uczelni jest tylko tzw. psychologia ogólna lub kliniczna, może się to okazać niewystarczające na obecnym rynku pracy i po studiach i tak trzeba będzie się wyspecjalizować.

9 Przed egzaminem, który zwykle ma postać testu wiedzy ogólnej (wiedza o społeczeństwie, historia, humanistyka), warto nie tylko przyswajać wiedzę, ale też uczyć się myślenia, kojarzenia i czytania ze zrozumieniem. Egzamin na psychologię w całym kraju jest oparty na lekturach, które wcześniej trzeba przeczytać. Ale to nie wystarczy: trzeba się nauczyć wydobywać z nich informacje i operować nimi. Sprawdzana może być także umiejętność opowiedzenia o swoich zainteresowaniach, planach i znajomość bieżących problemów społecznych (wymagane w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie). Program studiów psychologicznych jest podobny w całym kraju. Studiuje się indywidualnie przynajmniej od III roku, ponieważ początek – pierwsze dwa lata – to tzw. kanon programu, obowiązkowy dla wszystkich. Po zaliczeniu tych dwóch lat studenci zaczynają wybierać kursy według katalogu i własnych zainteresowań. Kształtują więc sami swój profil studiowania, choć są ograniczeni tym, że muszą zdobyć odpowiednią liczbę punktów w ciągu roku. Zazwyczaj na III roku można zacząć tzw. ścieżkę specjalizacyjną – czyli zestaw zintegrowanych kursów. Chodzi tu np. o psychologię kliniczną, psychologię społeczną, psychologię zarządzania, psychologię twórczości, itp.

10 Jakie są możliwości zdobycia zawodu? Psychologowie maja szerokie możliwości zatrudnienia, gdyż ich praca dotyczy wielu dziedzin życia społecznego. Wszelkie poradnie, urzędy pracy, szkoły specjalne przyjmują psychologów z otwartymi ramionami. Pracę znajdą także w aresztach śledczych, zakładach karnych, domach poprawczych i wojsku. Coraz więcej psychologów znajduje pracę w dużych firmach i bankach jako specjaliści do spraw marketingu i reklamy. W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów w zawodzie psychologa wynosiła 228. Dolnośląskie9 Kujawsko-pomorskie15 Lubuskie2 Łódzkie44 Małopolskie20 Mazowieckie28 Opolskie1 Podkarpackie7 Podlaskie8 Pomorskie20 Śląskie21 Świętokrzyskie3 Warmińsko-mazurskie11 Wielkopolskie21 Zachodniopomorskie7 Lubelskie11

11 5. INSTYTUCJE SZKOLĄCE Jakie są kryteria przyjęć? Nowa matura: wyniki egzaminu maturalnego z: j.polskiego, j.obcego nowożytnego, trzeci przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, historia, WOS, geografia, chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony (podane przeze mnie kryteria obowiązują na Uniwersytecie Warszawskim). Gdzie można się uczyć? Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (psychologia stosowana) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii

12 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii oraz Wydziały Zamiejscowe w Sopocie i we Wrocławiu Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

13 6. PŁACE Wszystko zależy od miejsca pracy. Młody psycholog np. w służbie więziennej, dostaje 2 tys. zł miesięcznie oraz mundurowe i raz na rok – nagrodę (po ok. 1000 zł). Ale jako psychoterapeuta może zarobić znacznie więcej. W przychodni – od 3 do 6 tys. zł miesięcznie. Jako psychoterapeuta z prywatną praktyką, i to na przykład w Warszawie – nawet 12 tys. zł. Inaczej wyglądają zarobki doradców personalnych. Kiedyś sięgały one nawet wysokości kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Dziś utrzymują się raczej na poziomie kilkunastu tysięcy, ale w dalszym ciągu jest to zawód niezwykle intratny. Średnie zarobki: Dolnośląskie2175,2 Kujawsko-pomorskie2220,7 Lubuskie2046,4 Łódzkie2012.62 Małopolskie2082 Mazowieckie2473,8 Opolskie1779,2 Podkarpackie1985,6 Podlaskie1926,8 Pomorskie2229,3 Śląskie2233,9 Świętokrzyskie1857,3 Warmińsko-mazurskie2168,1 Wielkopolskie2262,6 Zachodniopomorskie2186,9 Lubelskie2041,3

14 7. SZANSE ZATRUDNIENIA Na rynku pracy psychologowie mają się raz lepiej, raz gorzej. Gorzej, bo mało jest pracy w tradycyjnych dziedzinach zatrudnienia, jak szkolnictwo. Jest sporo osób, które potrzebują pomocy psychologicznej (nie chodzi o patologie, ale o pomoc w rozwoju). Za takie usługi nie ma jednak kto płacić. Lepiej zaś, ponieważ otworzyły się nowe możliwości zawodowe, np. w mediach czy biznesie. I nie chodzi tylko o psychologiczną obsługę biznesu, która oczywiście także ma miejsce, ale także o pracę psychologów na stanowiskach niezwiązanych z ich zawodem np. w ubezpieczeniach, w bankowości. Wiedza psychologiczna w tym pomaga.

15 8. INNE/CIEKAWOSTKI Specjalizacje: psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia negocjacji, psychologia penitencjarna, psychologia pracy, psychologia reklamy, psychologia sądowa, psychologia społeczna, psychologia transportu, psychologia wychowawcza, psychologia zarządzania zasobami ludzkimi, psychologia wojska, terapia psychologiczna Zawody pokrewne: Pedagog szkolny Socjolog Doradca zawodowy Lekarz psychiatra Specjalista ds.. rekrutacji pracowników Nauczyciel akademicki Specjalista ds. rozwoju i szkoleń pracowników Pracownik socjalny

16 Plusy i minusy zawodu psychologa Praca samodzielna, twórcza, zapewniająca kontakt z ludźmi, niemonotonna, dająca satysfakcję, zawód z przyszłością, konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy (dla jednych jest to minus, dla innych plus) Często niskie zarobki, stres, po kilku latach może grozić „wypalenie się” –utrata wiary w sens swojej pracy

17 „... naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich ” — Kodeks etyczno-zawodowy psychologa

18 Grecka litera Psi jest symbolem psychologii

19 PSYCHOLOG - CZY JEST TO ZAWÓD DLA CIEBIE ? TEST 1)Czy język polski należy do Twoich ulubionych przedmiotów ? 2)Czy szybko nawiązujesz więź porozumienia z nowymi osobami ? 3)Czy rozmawiając przez telefon potrafisz określić stan emocjonalny rozmówcy? 4)Czy masz okresy zniechęcenia i poczucia beznadziejności w życiu ? 5)Czy lubisz pomagać innym ? 6)Czy lubisz obserwować i analizować zachowania swoich rówieśników ? 7)Czy jesteś spostrzegawczy i masz dobrą pamięć do ludzi i sytuacji ? 8)Czy często irytują Cię problemy innych ludzi ? 9)Czy inne osoby lubią przebywać w Twoim towarzystwie ? 10)Czy w trudnych sytuacjach potrafisz podejmować szybkie i trafne decyzje ?

20 Za odpowiedź TAK w pytaniach: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, otrzymujesz 1 punkt. Za odpowiedź NIE w pytaniach 4, 8, 10 otrzymujesz 1 punkt. W pozostałych przypadkach za odpowiedź nie otrzymujesz punktów Odpowiedzi: Zgromadziła(e)ś 7,8,9,10 punkt(y)ów na 10 możliwych. Twoje umiejętności, kompetencje wskazują, że jest to zawód który możesz wziąć pod uwagę w swoich zamierzeniach. Zgromadziła(e)ś 4,5,6 punkt(y)ów na 10 możliwych. Możesz rozważyć ten zawód podczas swoich wyborów. Zastanów się jednak - być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich zdolności i predyspozycji. Zgromadziła(e)ś 0,1,2,3 punkt(y)ów na 10 możliwych. Chyba jednak poszukaj innego zawodu dla siebie, albo mocno pracuj nad swoimi umiejętnościami i kompetencjami.

21 BIBLIOGRAFIA „Ogólnopolski Informator dla kandydatów na studia oraz do szkół policealnych w roku akademickim 2008/2009”, Akademicka Oficyna Wydawnicza Program komputerowy „e-szok” http://www.konarski.mielec.pl/diversity/zawody.php http://www.icodalej.republika.pl/testy/psych.html http://www.wup.mazowsze.pl/index.php?id=ciz/informacjazawody www.wikipedia.pl http://absolwent.nauka.pl/

22 KONIEC


Pobierz ppt "PSYCHOLOG. SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Zadania i czynności 3.Wymagania zawodu 4.Kształcenie 5.Instytucje szkolące 6.Płace 7.Szanse zatrudnienia 8.Inne/Ciekawostki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google