Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane systemy informatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane systemy informatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane systemy informatyczne
Wykład 1 – Wstęp do zajęć Michał Wilbrandt

2 Plan zajęć Wykład 1 – Wstęp do zajęć Wykład 2 – Zintegrowane systemy informatyczne Wykład 3 - System klasy ERP cz.1 Wykład 4 – System klasy ERP cz.2 Wykład 5 – System CRM Wykład 6 - Systemy SRM i SCM cz. 1 Wykład 7 - Systemy SRM i SCM cz. 2 Wykład 8 – Business Intelligence

3 Wykład 1- zagadnienia Koncepcja zajęć
Organizacja, zarządzanie, informacja oraz integracja System informacyjny i informatyczny Zintegrowany system informatyczny ERP, CRM, SRM, SCM, BI Informacje ogólne dot. SAP O SAP Rozwiązania SAP Usługi SAP Społeczność SAP

4 Koncepcja zajęć

5 Organizacja i jej elementy
Otoczenie Organizacja Cele Ludzie Środki Źródło: Zarządzanie Organizacją – Jerzy Kisielnicki

6 Zarządzanie „Zarządzanie jest zestawem działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Przy czym sprawny to wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnowania; skuteczny to działający z powodzeniem” R.W. Griffin

7 Dane – informacje - wiedza

8 System informacyjny i informatyczny
System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania, nazywamy systemem informacyjnym. Słowo informatyczny oznacza, że do realizacji tych funkcji użyte są komputery, czyli że zarządzanie jest skomputeryzowane lub zautomatyzowane za pomocą komputerów.

9 Zintegrowany system informatyczny (ZSI)
Zintegrowany system informatyczny (ang. integrated system) – najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, a urzędami skarbowymi). Głównymi cechami są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość. pl.wikipedia.org

10 Nasza organizacja Struktura organizacyjna Zachodzące procesy

11 Nasza organizacja - system informacyjny
Finanse Sprzedaż Logistyka Kadry Administracja Serwis Kontroling Magazyn Produkcja

12 Zintegrowany system informatyczny (ERP)
ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji. Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary: magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, kontakty z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry). W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). pl.wikipedia.org

13 Nasza organizacja - zintegrowany system informatyczny (ERP)
Finanse Sprzedaż Logistyka Kadry ZSI Administracja Serwis Kontroling Magazyn Produkcja

14 Zintegrowany system informatyczny (CRM)
Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, CRM (ang. Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem. Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji. Sprawne działanie systemu CRM nie byłoby możliwe bez systemów baz danych i systemów informatycznych. CRM to nie jest system informatyczny, tylko jak określa to wielu praktyków jest przyjętą strategią, filozofią działania przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę kontaktów z klientami, przez co możliwy jest dynamiczniejszy rozwój przedsiębiorstwa i lepsza realizacja wyznaczonego celu – osiągniecie zysku. pl.wikipedia.org

15 Nasza organizacja - zintegrowany system informatyczny (ERP+CRM)
Klienci Nasza organizacja Finanse Sprzedaż, Marketing Kontroling ZSI Serwis, Obsługa klienta Logistyka Magazyn

16 Zintegrowany system informatyczny (SRM)
System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej. Korzyści wynikające z wdrożenia SRM: analiza i wybór dostawców, kontrola i zarządzanie procesem zamówień i dostaw, wzrost przejrzystości inwentarza poprzez zezwolenie dostawcom na posiadanie wiedzy odnośnie miejsca przechowywania zapasów oraz tego kiedy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia. Encyklopedia zarządzania –

17 Nasza organizacja - zintegrowany system informatyczny (ERP+SRM)
Dostawcy Nasza organizacja Finanse Logistyka, Zaopatrzenie, Zakupy ZSI Kontroling Magazyn Administracja

18 Zintegrowany system informatyczny (SCM)
Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) - rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Rozwiązania SCM wykorzystuje się przede wszystkim w fazie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby, oraz sterowania ich dystrybucją. Zawierają bowiem specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad poszczególnymi działaniami logistycznymi firmy. pl.wikipedia.org

19 Nasza organizacja - zintegrowany system informatyczny (ERP+SCM)
Producenci, Dostawcy i Klienci Nasza organizacja Finanse Logistyka, Zaopatrzenie, Zakupy ZSI ZSI Kontroling Produkcja ZSI Magazyn Administracja

20 Business Intelligence
Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI. Koncepcja jest następująca: system BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators) na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych "przekrojów" danych. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne (np. OLAP, data mining). pl.wikipedia.org

21 Zintegrowany system informatyczny (BI)
Sprzedaż Finanse, Planowanie strategiczne Kadry ZSI Serwis Logistyka Administracja Magazyn Produkcja Kontroling

22 Informacje dot. SAP Systems Applications and Products in Data Processing – na rynku od 1972 klientów w 120 krajach użytkowników na całym świecie Zatrudnienie osób w ponad 50 krajach 7 miejsce na liście The 2008 Software 500 publikowanej przez Softwaremag.com

23 SAP w Polsce

24 Rozwiązania SAP - aplikacje
Rozwiązania branżowe Finanse i Instytucje publiczne (Financials & Public Sector) Produkcja (Manufacturing) Rozwiązania międzybranżowe Aplikacje do obsługi organizacji Rozwiązania biznesowe Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw

25 Aplikacje do obsługi organizacji
SAP Business Suite SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) - Zarządzanie relacjami z klientami SAP ERP SAP ERP Financials - Finanse SAP ERP Human Capital Management - Zarządzanie Kadrami SAP ERP Operations - Działalność operacyjna SAP ERP Corporate Services - Obsługa organizacji SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) - Zarządzanie cyklem życia produktu SAP Supply Chain Management (SAP SCM) - Zarządzanie łańcuchem dostaw SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) - Zarządzanie relacjami z dostawcami Duet SAP xApps Composite Applications - Aplikacje kompozytowe xApp SAP xApp Analytics - xApp dla analiz SAP xApps for Mobile Business

26 Usługi SAP SAP Active Global Support - zapewnia usługi w zakresie planowania, wdrożenia i realizacji działań SAP Business Process Outsourcing (ang.) - wspiera dostawców usług w zakresie outsourcingu procesów biznesowych (BPO) we wprowadzaniu usług BPO, które gwarantują zrównoważone korzyści biznesowe SAP Consulting - oferuje najlepsze w swojej klasie usługi konsultingowe w zakresie planowania, wdrożenia i optymalizacji SAP Custom Development (ang.) - uwzględnia strategie projektowania SAP, by zapewnić rozwiązania spełniające indywidualne cele biznesowe SAP Education - zapewnia przekazywanie wiedzy i umiejętności klientom, partnerom i pracownikom

27 Kompleksowy opieka serwisowa SAP
SAP Solution Manager -- instalowany u klienta portal serwisowy, wspierający implementację oraz eksploatację systemów SAP SAP Service Marketplace -- udostępniany klientom i partnerom portal serwisowo- informacyjny z pełną bazą wiedzy na temat rozwiązań znanych problemów dodatkowo, pod adresem help.sap.com, udostępniona została baza podręczników pomocy systemowej do poszczególnych wersji systemów SAP

28 SAP Solution Manager

29 Społeczność SAP Specjalizacje: Serwis „społeczności SAP”
Menadżerowie projektów, Konsultanci biznesowi, Programiści Serwis „społeczności SAP”


Pobierz ppt "Zintegrowane systemy informatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google