Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 1 – Wstęp do zajęć Michał Wilbrandt. Wykład 1 – Wstęp do zajęć Wykład 2 – Zintegrowane systemy informatyczne Wykład 3 - System klasy ERP cz.1 Wykład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 1 – Wstęp do zajęć Michał Wilbrandt. Wykład 1 – Wstęp do zajęć Wykład 2 – Zintegrowane systemy informatyczne Wykład 3 - System klasy ERP cz.1 Wykład."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 1 – Wstęp do zajęć Michał Wilbrandt

2 Wykład 1 – Wstęp do zajęć Wykład 2 – Zintegrowane systemy informatyczne Wykład 3 - System klasy ERP cz.1 Wykład 4 – System klasy ERP cz.2 Wykład 5 – System CRM Wykład 6 - Systemy SRM i SCM cz. 1 Wykład 7 - Systemy SRM i SCM cz. 2 Wykład 8 – Business Intelligence

3  Koncepcja zajęć  Organizacja, zarządzanie, informacja oraz integracja  System informacyjny i informatyczny  Zintegrowany system informatyczny ◦ ERP, CRM, SRM, SCM, BI  Informacje ogólne dot. SAP ◦ O SAP ◦ Rozwiązania SAP ◦ Usługi SAP ◦ Społeczność SAP

4

5 Otoczenie Organizacja Cele Ludzie Środki Źródło: Zarządzanie Organizacją – Jerzy Kisielnicki

6 „Zarządzanie jest zestawem działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Przy czym sprawny to wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnowania; skuteczny to działający z powodzeniem” R.W. Griffin

7

8  System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania, nazywamy systemem informacyjnym.  Słowo informatyczny oznacza, że do realizacji tych funkcji użyte są komputery, czyli że zarządzanie jest skomputeryzowane lub zautomatyzowane za pomocą komputerów.

9  Zintegrowany system informatyczny (ang. integrated system) – najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, a urzędami skarbowymi).  Głównymi cechami są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość. pl.wikipedia.org

10  Struktura organizacyjna  Zachodzące procesy

11 Sprzedaż Produkcja Magazyn Finanse Kontroling Logistyka Serwis Kadry Administracja

12  ERP (ang. Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji.  Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary: magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, kontakty z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).  W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). pl.wikipedia.org

13 Sprzedaż Produkcja Magazyn Finanse Kontroling Logistyka Serwis Kadry Administracja ZSI

14  Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, CRM (ang. Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.  CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.  Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem. Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji.  Sprawne działanie systemu CRM nie byłoby możliwe bez systemów baz danych i systemów informatycznych.  CRM to nie jest system informatyczny, tylko jak określa to wielu praktyków jest przyjętą strategią, filozofią działania przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę kontaktów z klientami, przez co możliwy jest dynamiczniejszy rozwój przedsiębiorstwa i lepsza realizacja wyznaczonego celu – osiągniecie zysku. pl.wikipedia.org

15 Sprzedaż, Marketing Magazyn Finanse Logistyka Serwis, Obsługa klienta ZSI Nasza organizacjaKlienci Kontroling

16  System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej.  Korzyści wynikające z wdrożenia SRM: ◦ analiza i wybór dostawców, ◦ kontrola i zarządzanie procesem zamówień i dostaw, ◦ wzrost przejrzystości inwentarza poprzez zezwolenie dostawcom na posiadanie wiedzy odnośnie miejsca przechowywania zapasów oraz tego kiedy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia. Encyklopedia zarządzania – www.mfiles.pl

17 Logistyka, Zaopatrzenie, Zakupy Finanse Administracja Magazyn ZSI Nasza organizacjaDostawcy Kontroling

18  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) - rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami.  Rozwiązania SCM wykorzystuje się przede wszystkim w fazie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby, oraz sterowania ich dystrybucją. Zawierają bowiem specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad poszczególnymi działaniami logistycznymi firmy. pl.wikipedia.org

19 Logistyka, Zaopatrzenie, Zakupy Finanse Administracja Magazyn ZSI Nasza organizacjaProducenci, Dostawcy i Klienci Kontroling Produkcja ZSI

20 Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI. Koncepcja jest następująca: system BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators) na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych "przekrojów" danych. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne (np. OLAP, data mining). pl.wikipedia.org

21 Sprzedaż Produkcja Magazyn Finanse, Planowanie strategiczne Kontroling Logistyka Serwis Kadry Administracja ZSI

22  Systems Applications and Products in Data Processing – na rynku od 1972  82 000 klientów w 120 krajach  1 200 000 użytkowników na całym świecie  Zatrudnienie - 51 500 osób w ponad 50 krajach  7 miejsce na liście The 2008 Software 500 publikowanej przez Softwaremag.com

23

24  Rozwiązania branżowe ◦ Finanse i Instytucje publiczne (Financials & Public Sector) ◦ Produkcja (Manufacturing)  Rozwiązania międzybranżowe ◦ Aplikacje do obsługi organizacji ◦ Rozwiązania biznesowe ◦ Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw

25  SAP Business Suite ◦ SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) - Zarządzanie relacjami z klientami  SAP ERP ◦ SAP ERP Financials - Finanse ◦ SAP ERP Human Capital Management - Zarządzanie Kadrami ◦ SAP ERP Operations - Działalność operacyjna ◦ SAP ERP Corporate Services - Obsługa organizacji  SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) - Zarządzanie cyklem życia produktu  SAP Supply Chain Management (SAP SCM) - Zarządzanie łańcuchem dostaw  SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) - Zarządzanie relacjami z dostawcami  Duet  SAP xApps Composite Applications - Aplikacje kompozytowe xApp  SAP xApp Analytics - xApp dla analiz  SAP xApps for Mobile Business

26  SAP Active Global Support - zapewnia usługi w zakresie planowania, wdrożenia i realizacji działań  SAP Business Process Outsourcing (ang.) - wspiera dostawców usług w zakresie outsourcingu procesów biznesowych (BPO) we wprowadzaniu usług BPO, które gwarantują zrównoważone korzyści biznesowe  SAP Consulting - oferuje najlepsze w swojej klasie usługi konsultingowe w zakresie planowania, wdrożenia i optymalizacji  SAP Custom Development (ang.) - uwzględnia strategie projektowania SAP, by zapewnić rozwiązania spełniające indywidualne cele biznesowe  SAP Education - zapewnia przekazywanie wiedzy i umiejętności klientom, partnerom i pracownikom

27  SAP Solution Manager -- instalowany u klienta portal serwisowy, wspierający implementację oraz eksploatację systemów SAP  SAP Service Marketplace -- udostępniany klientom i partnerom portal serwisowo- informacyjny z pełną bazą wiedzy na temat rozwiązań znanych problemów  dodatkowo, pod adresem help.sap.com, udostępniona została baza podręczników pomocy systemowej do poszczególnych wersji systemów SAP

28

29  Specjalizacje: ◦ Menadżerowie projektów, ◦ Konsultanci biznesowi, ◦ Programiści  Serwis „społeczności SAP” www.sdn.sap.com


Pobierz ppt "Wykład 1 – Wstęp do zajęć Michał Wilbrandt. Wykład 1 – Wstęp do zajęć Wykład 2 – Zintegrowane systemy informatyczne Wykład 3 - System klasy ERP cz.1 Wykład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google