Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od e-materiałów do e-tutorów Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Jerzy Paweł Nowacki, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od e-materiałów do e-tutorów Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Jerzy Paweł Nowacki, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska."— Zapis prezentacji:

1 Od e-materiałów do e-tutorów Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Jerzy Paweł Nowacki, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

2 Plan prezentacji 1.Gromadzenie e-materiałów 2.Budowa e-tutora 3.Baza danych dziedziny wiedzy 4.Analiza danych 5.Prototyp aplikacji L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

3 Rozwój e-materiałów na Wydziale Informatyki PJATK Lata dziewięćdziesiąte: tworzenie e-materiałów do tradycyjnych zajęć 2000-01: Budowa uczelnianego systemu do zarządzania e-materiałami i e-kursami ( Edu) 2001-06: Wychodząc od istniejących e-materiałów tworzenie podręczników elektronicznych w formacie HTML z prezentacjami multimedialnymi 2012: Powstanie repozytoriów: materiałów naukowych oraz materiałów w Edu 2013: Zarządzanie e-materiałami przez studentów: Wiki, Blogi, E-portfolia 2013- : Kontynuowanie tworzenia e-materiałów: Tworzenie krótkich kursów elearningowych odbywających się automatycznie, bez udziału nauczyciela (projekt Nomad) Tworzenie nowych e-materiałów do studiów elearningowych L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

4 Od e-materiałów do e- tutorów Tworzenie e-materiałów wspomagających prowadzenie tradycyjnych zajęć E-tutor Repozytorium Tworzenie e-materiałów wspomagających prowadzenie zajęć on-line Gromadzenie prac studenckich: blogi, wiki, eportfolia Automatyzacja czynności jak wyszukiwanie, dostosowywanie podawanych materiałów do poziomu i potrzeb studenta L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

5 Problem Uczelnia dysponuje dużą liczbą elektronicznych materiałów dydaktycznych i będzie ich coraz więcej Potrzebny jest system informatyczny spełniający rolę korepetytora studentów ułatwiający korzystanie z materiałów niezależnie od trybu studiowania Program komputerowy ma działać dla wszystkich dziedzin wiedzy Proste, mało kosztowne wprowadzanie danych specyficznych dla dziedziny wiedzy L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

6 Przykład rozwiązania problemu: iMANIC w University of Massachusetts Amherst Dla kursów z dowolnej dziedziny wiedzy Oparty na tradycyjnych e-materiałach jak wykładowe slajdy, nagrania wykładów, prezentacje, ćwiczenia System proponuje studentowi kolejne tematy w oparciu o sieć semantyczną tematów i informacje o dotychczasowych aktywnościach studenta – student sam dokonuje wyboru Materiał jest dynamicznie generowany i dostosowany do poziomu studenta i jego aktualnych potrzeb L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

7 Rozwiązanie problemu w PJATK: E- korepetytor System informatyczny realizujący zadania korepetytora na życzenie studenta: 1.Sprawdzenie wiedzy 2.Nadrobienie zaległości 3.Dodatkowa pomoc 4.Powtórzenie materiału 5.Rozszerzenie materiału 6.Pomoc w samodzielnym uczeniu się L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

8 E-korepetytor c.d. W tle system dokonuje analizy zachowania się i postępów studenta: 1.może ocenić aktualne potrzeby studenta i zaproponować odpowiednie akcje 2.w oparciu o analizę profili i wyników uczenia się poprzednich studentów może zarekomendować odpowiednie akcje kolejnym studentom 3.może wskazać partie materiałów wymagające poprawy przez autorów L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

9 Cechy E-korepetytora Punkt wyjścia: podręcznik elektroniczny wspomagające materiały elektroniczne Składowanie elementów wiedzy oraz wyników aktywności studentów w bazie danych Możliwość generowania materiałów z bazy danych dopasowanych do potrzeb studenta Możliwość eksploracji zgromadzonych danych L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

10 Reprezentowanie wiedzy dziedzinowej studenta Informacje o tym co wie student są umieszczane na modelu danych dziedziny wiedzy Każdy element modelu dziedziny może być scharakteryzowany jako znany lub nieznany dla studenta ewentualnie z oceną, stopniem opanowania lub prawdopodobieństwem opanowania Model ten wskazuje jak daleko zaszedł student w poznaniu dziedziny L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

11 Podział Tworzenie bazy danych dziedziny wiedzy Zgromadzenie materiałów elektronicznych Identyfikacja sekcji Wybranie podręczników elektronicznych pokrywających dziedzinę wiedzy Identyfikacja fragmentów, elementów wiedzy i tematów wiedzy Model danych dziedziny wiedzy Identyfikacja słów kluczowych i relacji między sekcjami L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów Baza danych dziedziny wiedzy Rejestrowanie aktywności studentów

12 Zasady korzystania z materiałów Student może: Zrealizować sekcję: kolejną lub wybraną ze spisu treści podręcznika Przejść do sekcji materiałów zaproponowanej przez system Przejść do sekcji materiałów wskazanych przez relacje między sekcjami Wyszukać sekcje materiałów przy użyciu słów kluczowych Wyświetlić pytania, testy, zestawienia, prezentacje generowane z bazy danych L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

13 Zasady korzystania z materiałów dydaktycznych c.d. Student sam decyduje, czy zapoznał się z kursem/ sekcją materiałów/ tematem – nie system Student może wyrazić swoje zdanie o proponowanych mu materiałach w postaci rekomendacji innym studentom L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

14 Analiza ścieżek studentów L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów Ścieżka studenta – ciąg sekcji, tematów, zadań i generowanych treści, którymi zajmował się student, razem z ich ewaluacjami i spędzonym czasem – uporządkowane w czasie Wśród wszystkich dostępnych ścieżek wyszukiwane są ścieżki wzorcowe – do tego celu służy algorytm odkrywania wzorców sekwencji PrefixSpan wzbogacony o parametr służący do odrzucania ścieżek o niezadawalających rekomendacjach

15 Analiza ścieżek studentów c.d. Wygenerowane wzorce sekwencji pozwalają na: wyszukanie dla osoby uczącej się najbardziej podobnego do danego miejsca wzorca sekwencji i zasugerowanie kolejnej sekcji materiałów wskazanie nowemu studentowi ścieżek innych studentów, którzy do danego momentu szli tak samo/podobnie jak on/ona Dodatkowo mamy możliwość: obejrzenia/analizy ścieżek studentów – czy są powtarzające się wzorce, czy studenci korzystają z zadanych relacji L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

16 Analiza sekcji materiałów Liczba osób, które ją przerobiły Liczba osób, które ją rozpoczęły a nie ukończyły Średni wynik testów Liczba pozytywnych rekomendacji Liczba negatywnych rekomendacji Średni czas studiowania Zbiorcza ocena będąca średnią: Średniego wyniku testów wyrażonego w procentach Procentu osób, które ją przerobiły Procentu pozytywnych rekomendacji L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

17 SZBD Podręcznik inteligentny System doradczy Encyklopedia wiedzy E-tutor Baza danych Wprowadzanie wiedzy …… Interfejs wiedzy Korzyści z budowy bazy danych dziedziny wiedzy Aplikacje edukacyjne L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

18 Prototyp: wybór kolejnej sekcji L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

19 Generowanie pytań i odpowiedzi z bazy danych L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

20 Wyświetlanie statystyk dotyczących użycia sekcji L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

21 Podsumowanie Pokazaliśmy jak do istniejących materiałów dobudować „inteligentną” nadbudowę wspomagającą uczących się jak i autorów materiałów Do zastosowania dla dowolnej dziedziny wiedzy i dowolnego trybu kształcenia L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

22 Bibliografia [1] Beverly Park Woolf, Building Intelligent Interactive Tutor: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-learning, Morgan Kaufmann, 2008. [2] Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Jerzy Paweł Nowacki, Czy bazy wiedzy i podręczniki inteligentne stanowią kolejną fazę rozwoju technologii edukacyjnych?, w monografii "Postępy e-edukacji", Wydawnictwo PJWSTK, 2013. [3] Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Jerzy Paweł Nowacki, Zastosowanie baz danych do reprezentacji wiedzy i automatyzacji procesów e-nauczania, Eduakcja, 2014. L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów

23 Dziękujemy za uwagę L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, A. Chądzyńska-Krasowska, J.P. Nowacki, Od e-materiałów do e-tutorów


Pobierz ppt "Od e-materiałów do e-tutorów Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Jerzy Paweł Nowacki, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google