Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAMPANIA EDUKACYJNA Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAMPANIA EDUKACYJNA Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”"— Zapis prezentacji:

1 KAMPANIA EDUKACYJNA Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 PROJEKT ZAŁOŻENIA PROJEKTU Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla BTOM Edukacja ekologiczna społeczności mieszkającej na ternie objętym Projektem Zwiększenie dbałości o środowisko naturalne Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów i wysypisk śmieci „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” CEL Uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

3 ZAŁOŻENIA KAMPANII EDUKACYJNEJ CZAS TRWANIA KAMPANII Do 30 września 2015 r. ZASIĘG Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny GRUPY DOCELOWE Mieszkańcy powiatu: bydgoskiego, toruńskiego i nakielskiego, które obejmuje Projekt Podmioty gospodarcze Organizacje pozarządowe Nauczyciele i środowiska akademickie Media CEL Dotarcie z przekazem edukacyjnym do możliwie największej liczby odbiorców w czasie trwania Kampanii

4 CELE KAMPANII EDUKACYJNEJ

5 NARZĘDZIA KAMPANII EDUKACYJNEJ Bohater Kampanii Linia kreacyjna Kampanii Centrum informacyjne Materiały szkoleniowe i edukacyjne Materiały promocyjne Kampania medialna Szkolenia w gminach dla samorządów, szkół, mieszkańców Wycieczki tematyczne Ekolekcje Mobilne laboratorium Konkursy i akcje okolicznościowe

6 LINIA KREACYJNA KAMPANII BOHATER KAMPANII W ramach konkursu pn. „Ekologiczny Bohater Kampanii Edukacyjnej” wyłoniono zwycięski projekt graficzny, na podstawie którego opracowano Bohatera Kampanii. Bociek będzie główną postacią filmów oraz książeczek związanych z Kampanią, jego wizerunek przyozdobi także materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

7 LINIA KREACYJNA KAMPANII HASŁO I LOGO KAMPANII „Przyszłość w czystych barwach”

8 MASKOTKASTRÓJ ANIMATORA LINIA KREACYJNA KAMPANII

9 CENTRUM INFORMACYJNE FANPAGE STRONA INTERNETOWA

10 MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Książeczki dla dzieci Broszury, ulotki, plakaty Animacja 3D i film animowany dla dzieci Prezentacja multimedialna Edukacyjna gra komputerowa

11 MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY PROMOCYJNE Pendrive, płyty CD i DVD z materiałami edukacyjnymi Notatniki, przybory biurowe (piórniki, kredki eko, temperówki) Kalendarze, albumy foto z makulatury, Zgniatarka do butelek Namiot promocyjny Gry logiczne i inne

12 KAMPANIA MEDIALNA DZIAŁANIA Spoty radiowe – 6 kampanii w regionalnej rozgłośni radiowej Spoty TV – 3 kampanie w regionalnej telewizji Reklama zewnętrzna (out-door) – 2 kampanie, kilkadziesiąt nośników reklamowych w Bydgoszczy i Toruniu Wkładka informacyjna w dzienniku lokalnym o nakładzie 45 000 egzemplarzy Reklama w 20 autobusach

13 CEL SZKOLENIA W GMINACH ADRESACI SZKOLEŃ Mieszkańcy gmin objętych Projektem Nauczyciele Sołtysi gmin, radni Pracownicy samorządowi CEL Informowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie tematyki dotyczącej realizowanego Projektu. Przybliżenie zasad racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o system zbiórki odpadów na obszarze objętym Projektem. FORMY SZKOLEŃ Warsztaty Gry i zabawy edukacyjne Spotkania i konsultacje z ekspertami Łącznie szkolenia będą trwały ponad 40 godzin i obejmą blisko 1500 osób.

14 WYCIECZKI TEMATYCZNE CEL Zapoznanie osób zaangażowanych w budowę spalarni ZTPOK z podobnymi obiektami, funkcjonującymi w krajach UE (np. Szwecja, Czechy, Niemcy). FORMA WYCIECZEK 4 dwudniowe wyjazdy szkoleniowe Zwiedzanie zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych Konsultacje z ekspertami zagranicznymi

15 EKOLEKCJE ADRESACI EKOLEKCJI Dzieci i młodzież uczęszczający do szkół na terenie obszaru Projektu CEL Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie zachowań proekologicznych, selektywnej zbiórki odpoadów, metod postępowania z odpadami, sposobu wykorzystania surowców wtórnych. FORMA EKOLEKCJI Zajęcia edukacyjne z podziałem na 4 grupy wiekowe Miejsce zajęć: poza budynkiem szkoły Zajęcia z wykorzystaniem mobilnego EKOBUSU W ekolekcjach prowadzonych przy pomocy EKOBUSU udział weźmie 325 szkół. Zajęcia potrwają łącznie blisko 2000 godzin.

16 MOBILNE LABORATORIUM - EKOBUS CEL Prowadzenia mobilnej edukacji ekologicznej zgodnie z ideą przeniesienia zajęć edukacyjnych z murów szkoły na zewnątrz, na łono natury. WYPOSAŻENIE Urządzenia i materiały dydaktyczne, m.in.: komputery, tablica multimedialna z projektorem, mikroskopy cyfrowe, makieta spalarni, stanowisko rowerowe (prezentacja wykorzystania energii z dynama) W trakcie całej Kampanii EKOBUS pokona blisko 48 000 km

17 KONKURSY I AKCJE OKOLICZNOŚCIOWE CEL Prezentowanie Kampanii podczas największych wydarzeń organizowanych na terenie Projektu. Angażowanie lokalnej społeczności, przybliżanie tematu Projektu. FORMY AKTYWNOŚCI Udział w 57 imprezach plenerowych (dożynki, festyny, Dni Ziemi, Dzień Sprzątania Świata itp.) w 15 gminach Ekobus, konkursy, happening, wystawy, prezentacje multimedialne, dystrybucja materiałów edukacyjnych itp.

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KAMPANIA EDUKACYJNA Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google