Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ – NOT 1 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ – NOT 1 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ – NOT 1 grudnia 2008r.

2 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Konferencja pn. Termiczne przetwarzanie odpadów – za i przeciw, Kraków października ROK 2005 TAK TO SIĘ ZACZĘŁO TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

3 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Regulamin utrzymania i czystości na terenie miasta Bydgoszczy Regulamin utrzymania i czystości na terenie miasta Bydgoszczy Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami ROK 2006 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU - Podstawy prawne

4 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Obecny system gospodarki odpadami - BYDGOSZCZ

5 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Zadanie nr 1 – Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Zadanie nr 2 – Inżynier kontraktu, Zadanie nr 3 – Pomoc dla PIU, Zadanie nr 4 – Projekt wdrożeniowo-edukacyjny dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów, Zadanie nr 5 – Zakup wyposażenia dla działań pilotażowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zadanie realizowane w trzech częściach: · część I - pojazdy (bezpylne) - samochody ciężarowe śmieciarki do zbiórki odpadów organicznych, · część II - pojemniki domowe i przydomowe, · część III - worki na odpady opakowaniowe. Projekt Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu

6 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Koszt całkowity projektu został określony na Euro, przy czym koszty kwalifikowane na Euro.Koszt całkowity projektu został określony na Euro, przy czym koszty kwalifikowane na Euro. Po podpisaniu wszystkich kontraktów wartość całego Projektu wzrosła do ,12 Euro, natomiast kosztów kwalifikowanych do kwoty ,49 EuroPo podpisaniu wszystkich kontraktów wartość całego Projektu wzrosła do ,12 Euro, natomiast kosztów kwalifikowanych do kwoty ,49 Euro Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, tj Euro.Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, tj Euro. Koszty niekwalifikowane przeznaczone są między innymi na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym zakup samochodów bezpylnych, samochodów hakowych, pojemników do selektywnej zbiorki.Koszty niekwalifikowane przeznaczone są między innymi na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym zakup samochodów bezpylnych, samochodów hakowych, pojemników do selektywnej zbiorki. Wartość Projektu, kwota dofinansowania, źródła finansowania

7 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Obecny system gospodarki odpadami - TORUŃ

8 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT List Prezydenta Bydgoszczy do Prezydenta Torunia w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - czerwiec. List Prezydenta Bydgoszczy do Prezydenta Torunia w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - czerwiec. Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Ministra Środowiska z prośbą o umieszczenie projektu na liście indykatywnej POIiŚ Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Ministra Środowiska z prośbą o umieszczenie projektu na liście indykatywnej POIiŚ Spotkanie w Toruniu grupy ekspertów w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Spotkanie w Toruniu grupy ekspertów w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z prośbą o włączenie się do wspólnej inicjatywy pn. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z prośbą o włączenie się do wspólnej inicjatywy pn. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Nawiązywanie współpracy

9 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Utworzenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - spółki realizującej zadania własne gminy ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyszły operator

10 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Lista

11 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Wspólne wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska i przekazanie kart projektów do Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju Regionalnego o umieszczenie na liście. ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Regionalne porozumienie

12 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Porozumienie Bydgoszczy i Torunia na wykonanie Oceny strategicznej …

13 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT marzec - ogłoszenie przetargu na wykonanie opracowania pn. Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko – Toruńskiego obszaru Metropolitalnego wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych marzec - ogłoszenie przetargu na wykonanie opracowania pn. Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko – Toruńskiego obszaru Metropolitalnego wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych kwiecień - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym POŁUDNIE II kwiecień - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym POŁUDNIE II maj - wskazanie czterech miejsc lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych: maj - wskazanie czterech miejsc lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych: – Kompleks Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, – Bydgoski Park Przemysłowy, – teren po polach irygacyjnych przy ECII Bydgoszcz, – ZUOK Toruń ul. Kociewska ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa

14 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Bydgoski Park Przemysłowy w Bydgoszczy (L2) – 3,2 km od zwartej zabudowy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej (L4) – ponad 1 km od zwartej zabudowy Kompleks Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (L1) - 3,7 km od zwartej zabudowy ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Wskazane lokalizacje Elektrociepłownia EC II przy ul. Energetycznej (L3) – 0,9 km od zwartej zabudowy

15 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bydgoszczy prezentacja opracowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bydgoszczy prezentacja opracowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Posiedzenie Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich poszerzone o przedstawicieli Torunia. Posiedzenie Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich poszerzone o przedstawicieli Torunia. Spotkanie pięciu Prezydentów największych miast Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie pięciu Prezydentów największych miast Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - czerwiec

16 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalił w lipcu Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010 ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Plan gospodarki odpadami

17 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Przeprowadzenie przetargu na Przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego - CZĘŚĆ I zwierająca: – Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – Przeprowadzenie konsultacji społecznych – Kampania edukacyjno-promocyjna – Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - sierpień

18 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Pierwsze spotkanie uczestników Okrągłego Stołu Odpadowego Pierwsze spotkanie uczestników Okrągłego Stołu Odpadowego Przeprowadzenie konsultacji społecznych: Przeprowadzenie konsultacji społecznych: – Łęgnowo dla lokalizacji przy Elektrociepłowni ECII – Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów dla lokalizacji ZTPOK na terenie Kompleksu – Sala Sesyjna Ratusza dla lokalizacji w Bydgoskim Parku Przemysłowym Podjęcie przez Rady Miast Bydgoszczy i Torunia uchwał intencyjnych w sprawie kontynuacji współpracy przy budowie ZTPOK Podjęcie przez Rady Miast Bydgoszczy i Torunia uchwał intencyjnych w sprawie kontynuacji współpracy przy budowie ZTPOK Złożenie przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla trzech lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Złożenie przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla trzech lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - wrzesień

19 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Konsultacje społeczne - wrzesień

20 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – List intencyjny – 6 października

21 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Kampania promocyjna - październik

22 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Echa prasowe

23 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do 31 marca 2009 roku. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do 31 marca 2009 roku. Studium wykonalności wraz z aplikacją o środki: Studium wykonalności wraz z aplikacją o środki: ogłoszenie przetargu początek grudnia 2008 roku ogłoszenie przetargu początek grudnia 2008 roku wykonanie studium planowane do dnia 31lipca 2009 roku wykonanie studium planowane do dnia 31lipca 2009 roku złożenie aplikacji i wniosku o dofinansowanie do 30 września 2009 roku złożenie aplikacji i wniosku o dofinansowanie do 30 września 2009 roku Dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę wraz z wyłonieniem wykonawcy na całości prac: Dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę wraz z wyłonieniem wykonawcy na całości prac: ogłoszenie przetargu 30 września 2009 roku ogłoszenie przetargu 30 września 2009 roku wykonanie dokumentacji technicznej do dnia 30 czerwca 2010 roku. wykonanie dokumentacji technicznej do dnia 30 czerwca 2010 roku. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31 stycznia 2011roku. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31 stycznia 2011roku. Realizacja całości prac związanych z budową ZTPOK dla BTOM Realizacja całości prac związanych z budową ZTPOK dla BTOM rozpoczęcie prac 15 kwietnia 2011roku. rozpoczęcie prac 15 kwietnia 2011roku. zakończenie prac 31 grudnia 2012 roku. zakończenie prac 31 grudnia 2012 roku. KOLEJNE LATA PLANY I ZAMIERZENIA

24 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT 7 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenie na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 grudnia. ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Aktualizacja listy projektów

25 1 grudnia 2008r.BYDGOSZCZ - NOT Dziękujemy za uwagę Janusz Bordewicz Z-ca Dyrektora Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Bydgoszczy


Pobierz ppt "Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ – NOT 1 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google