Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 Projekt budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych
dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO BYDGOSZCZ – NOT grudnia 2008r.

2 Konferencja pn. „Termiczne przetwarzanie odpadów – za i przeciw”,
ROK 2005 TAK TO SIĘ ZACZĘŁO Konferencja pn. „Termiczne przetwarzanie odpadów – za i przeciw”, Kraków października BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

3 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU - Podstawy prawne
ROK 2006 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU - Podstawy prawne Regulamin utrzymania i czystości na terenie miasta Bydgoszczy Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Uchwała o górnych stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

4 Obecny system gospodarki odpadami - BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

5 Projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”
Zadanie nr 1 – „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” , Zadanie nr 2 – „Inżynier kontraktu”, Zadanie nr 3 – „Pomoc dla PIU”, Zadanie nr 4 – „Projekt wdrożeniowo-edukacyjny dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów”, Zadanie nr 5 – „Zakup wyposażenia dla działań pilotażowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów”. Zadanie realizowane w trzech częściach: ·  część I - pojazdy (bezpylne) - samochody ciężarowe śmieciarki do zbiórki odpadów organicznych, ·  część II - pojemniki domowe i przydomowe, ·  część III - worki na odpady opakowaniowe. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

6 Wartość Projektu, kwota dofinansowania, źródła finansowania
Koszt całkowity projektu został określony na Euro, przy czym koszty kwalifikowane na Euro. Po podpisaniu wszystkich kontraktów wartość całego Projektu wzrosła do 17 488 482,12 Euro, natomiast kosztów kwalifikowanych do kwoty 15 949 158,49 Euro Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, tj. 10 837 440 Euro. Koszty niekwalifikowane przeznaczone są między innymi na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym zakup samochodów bezpylnych, samochodów hakowych, pojemników do selektywnej zbiorki. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

7 Obecny system gospodarki odpadami - TORUŃ
BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

8 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Nawiązywanie współpracy
ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Nawiązywanie współpracy List Prezydenta Bydgoszczy do Prezydenta Torunia w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - czerwiec. Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Ministra Środowiska z prośbą o umieszczenie projektu na liście indykatywnej POIiŚ Spotkanie w Toruniu grupy ekspertów w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z prośbą o włączenie się do wspólnej inicjatywy pn. „Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

9 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyszły operator
ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyszły operator Utworzenia Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - spółki realizującej zadania własne gminy BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

10 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Lista
ROK 2007 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Lista OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

11 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Regionalne porozumienie
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Regionalne porozumienie Wspólne wystąpienie Prezydentów Bydgoszczy i Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska i przekazanie kart projektów do Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju Regionalnego o umieszczenie na liście. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

12 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Porozumienie Bydgoszczy i Torunia
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Porozumienie Bydgoszczy i Torunia na wykonanie „Oceny strategicznej …” BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

13 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa marzec - ogłoszenie przetargu na wykonanie opracowania pn. „Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko – Toruńskiego obszaru Metropolitalnego wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” kwiecień - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym ”POŁUDNIE II” maj - wskazanie czterech miejsc lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych: Kompleks Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, Bydgoski Park Przemysłowy, teren po polach irygacyjnych przy ECII Bydgoszcz, ZUOK Toruń ul. Kociewska BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

14 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Wskazane lokalizacje
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Wskazane lokalizacje Kompleks Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy (L1) - 3,7 km od zwartej zabudowy Bydgoski Park Przemysłowy w Bydgoszczy (L2) – 3,2 km od zwartej zabudowy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej (L4) – ponad 1 km od zwartej zabudowy Elektrociepłownia EC II przy ul. Energetycznej (L3) – 0,9 km od zwartej zabudowy BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

15 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - czerwiec
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - czerwiec Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bydgoszczy prezentacja opracowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Posiedzenie Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich poszerzone o przedstawicieli Torunia. Spotkanie pięciu Prezydentów największych miast Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

16 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Plan gospodarki odpadami
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Plan gospodarki odpadami Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalił w lipcu „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010” BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

17 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - sierpień
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - sierpień Przeprowadzenie przetargu na „Przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego - CZĘŚĆ I” zwierająca: Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko Przeprowadzenie konsultacji społecznych Kampania edukacyjno-promocyjna Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

18 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - wrzesień
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Przyspieszenie tempa - wrzesień Pierwsze spotkanie uczestników Okrągłego Stołu Odpadowego Przeprowadzenie konsultacji społecznych: Łęgnowo dla lokalizacji przy Elektrociepłowni ECII Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów dla lokalizacji ZTPOK na terenie Kompleksu Sala Sesyjna Ratusza dla lokalizacji w Bydgoskim Parku Przemysłowym Podjęcie przez Rady Miast Bydgoszczy i Torunia uchwał intencyjnych w sprawie kontynuacji współpracy przy budowie ZTPOK Złożenie przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla trzech lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

19 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Konsultacje społeczne - wrzesień
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Konsultacje społeczne - wrzesień BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

20 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – List intencyjny – 6 października
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – List intencyjny – 6 października BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

21 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Kampania promocyjna - październik
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Kampania promocyjna - październik BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

22 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Echa prasowe
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Echa prasowe BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

23 PLANY I ZAMIERZENIA KOLEJNE LATA
Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do 31 marca 2009 roku. Studium wykonalności wraz z aplikacją o środki: ogłoszenie przetargu początek grudnia 2008 roku wykonanie studium planowane do dnia 31lipca 2009 roku złożenie aplikacji i wniosku o dofinansowanie do 30 września 2009 roku Dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę wraz z wyłonieniem wykonawcy na całości prac: ogłoszenie przetargu 30 września 2009 roku wykonanie dokumentacji technicznej do dnia 30 czerwca 2010 roku. uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31 stycznia 2011roku. Realizacja całości prac związanych z budową ZTPOK dla BTOM rozpoczęcie prac 15 kwietnia 2011roku. zakończenie prac 31 grudnia 2012 roku. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

24 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Aktualizacja listy projektów
ROK 2008 PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU – Aktualizacja listy projektów 7 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenie na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 grudnia. BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.

25 Dziękujemy za uwagę Janusz Bordewicz Z-ca Dyrektora
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Bydgoszczy BYDGOSZCZ - NOT 1 grudnia 2008r.


Pobierz ppt "dla BYDGOSKO – TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google