Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Domofon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Domofon."— Zapis prezentacji:

1 Domofon

2 Domofon (również bramofon)
Jest to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną wewnątrz słuchawką unifonu. Najczęściej wykorzystywane w domach, mieszkaniach i innych budynkach do identyfikacji interesantów i do zdalnego otwierania drzwi. Połączony z kamerą i wyświetlaczem – nazywany wtedy wideodomofonem.

3 Elementy domofonu Podstawowe elementy instalacji domofonowej to:
-kaseta bramowa analogowa lub cyfrowa -co najmniej jeden unifon instalacji domofonowej (może być wiele unifonów lub również wideo-unifony) -moduł elektroniczny i zasilacz domofonu -elektrozaczep bramy wejściowej Domofony występują w dwóch systemach: analogowym (zaletą ich jest prostota montażu i uruchomienia oraz niska cena) cyfrowym (zaletą ich jest stała liczba żył w magistrali sygnałowej, niezależnie od ilości użytkowników oraz mniejsze panele wejściowe, również z możliwością elektronicznego spisu mieszkańców, jak również możliwość otwarcia drzwi po wpisaniu wcześniej zaprogramowanego kodu.)

4 Kaseta bramowa cyfrowa Powinna posiadać osłonę ochronna
przed deszczem czy kurzem analogowa

5 Unifon

6 Unifon Do najczęściej spotykanych należą unifony do instalacji 2-, 4- lub 5- przewodowych. W niektórych przypadkach oprócz standardowego przycisku do zwalniania elektrozaczepu, unifony posiadają także przyciski dodatkowe do realizacji innych funkcji: - Wywoływanie innego unifonu pracującego w trybie interkomu (komunikacja między lokalami / mieszkaniami); - Włączanie oświetlenia na klatce schodowej lub przed wejściem; - Otwierania dodatkowego rygla elektromagnetycznego lub bramy z napędem elektrycznym. W sprzedaży dostępne są także unifony z trybem głośnomówiącym, dzięki któremu możemy prowadzić rozmowę bez konieczności podnoszenia słuchawki (opcja przydatna w miejscach, gdzie użytkownik może mieć brudne ręce).

7 Domofon analogowy Domofon analogowy jest najprostszą wersją urządzenia. Kaseta na bramie posiada wizytówki i przyciski indywidualne dla każdego lokalu w budynku. Instalacja takiego domofonu składa się z w różnych modelach z 4 do 6 żył. Kaseta bramowa posiada mikrofon i głośnik, a unifony w lokalach wykonane są postaci wiszącej słuchawki telefonicznej. Poszczególne żyły w instalacji kablowej łączą: mikrofon w kasecie bramowej ze słuchawkami w unifonach, mikrofony w unifonach z głośnikiem w kasecie bramowej, kolejna żyła wysyła sygnał dzwonka z przycisku na kasecie do wybranego unifonu. Kolejne dwie żyły wykorzystane były w najstarszych wersjach do włączania elektrozaczepu bramy prądem przemiennym 12 V (takie modele potrzebowały 6 żył w instalacji). W nowszych wersjach załączanie elektrozaczepu zostało zrealizowane poprzez zwieranie przyciskiem w unifonie żyły mikrofonu z żyłą masy systemu, co powodowało uruchamianie przekaźnika, lub triaka sterującego elektrozaczep bramy. Takie systemy posiadają 4 żyły w instalacji systemu.

8 Zasilacz Opis wyprowadzeń: EZ – zacisk elektrozaczepu
Z1, Z2 – wolne wtyki KE – wejście sterowania zaczepu (poprzez podanie masy) SG – wejście sygnału generatora (wywołania) MU – mikrofon unifonu MK – mikrofon kasety GK – głośnik kasety SU – słuchawka unifonu

9 Zasilacz

10 Zasilacz podłączenie Opis wyprowadzeń: EZ – zacisk elektrozaczepu
Z1, Z2 – wolne wtyki KE – wejście sterowania zaczepu (poprzez podanie masy) SG – wejście sygnału generatora (wywołania) MU – mikrofon unifonu MK – mikrofon kasety GK – głośnik kasety SU – słuchawka unifonu

11 Elektrozaczep

12 Elektrozaczep Nieodłączny element każdego systemu domofonowego. Zadaniem elektrozaczepu w instalacji domofonowej jest zdalne odryglowanie (otwarcie) furtki lub drzwi wejściowych do budynku. Elektrozaczep montuje się w słupku furtki lub w futrynie drzwi na wysokości tradycyjnego zamka mechanicznego. Dostępne w handlu elektrozaczepy występują w kilku wersjach. Najczęściej spotykane to: Elektrozaczep zwykły (odryglowanie drzwi po doprowadzeniu napięcia); Elektrozaczep z pamięcią („pamięta” sygnał zwalniający do czasu otwarcia drzwi, pamięć jest automatycznie kasowana po otwarciu i zamknięciu drzwi); Elektrozaczep z wyłącznikiem (po przesunięciu blokady rygiel jest otwarty, nie ma więc konieczności otwierania drzwi przyciskiem z unifonu); Elektrozaczep z wyłącznikiem i pamięcią; Elektrozaczep rewersyjny (odryglowanie drzwi następuje po wyłączeniu napięcia). Blokada zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwigienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej. Funkcja pamięci umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

13 Przekaźnik domomfonowy
Opis wyprowadzeń: G1 – do wyjścia generatora (zasilaczu domowym). G11 – do zacisku wspólnego przycisków (w 1 panelu domofonowym) G2 – do wyjścia generatora (zasilaczu G22 – do zacisku wspólnego przycisków (w 2 X – wejście do kolejnego przekaźnika przy równoległym połączeniu - masa ~ zasilanie 12V stałe lub przemienne + - nie podłączony 10,11,12 – 1 zestaw styków 21,22,23 – 2 zestaw styków …. 60,61,62 – 6 zestaw zacisków

14 Okablowanie W celu stworzenia skutecznej i niezawodnie działającej instalacji domofonowej należy wybrać odpowiednie okablowanie, ponieważ od niego  w dużej mierze zależy jakość połączeń między poszczególnymi elementami systemu. Przewody stosowane w instalacjach domofonowych powinny posiadać odpowiednią izolację oraz muszą mieć odpowiedni przekrój. Najlepiej sprawdzają się kable teletechniczne lub telekomunikacyjne. Połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym i elektrozaczepem, a zasilaczem umieszczonym w budynku jest realizowane przy pomocy przewodu wielożyłowego (ilość żył zależna od konkretnego zestawu domofonowego). Jeśli przed układaniem przewodów nie jest wybrany konkretny typ domofonu, to zaleca się, aby przy planowaniu instalacji domofonu założyć większą ilość żył, niż wynika to z konkretnej potrzeby. Należy pamiętać, że występują zestawy nawet 12-żyłowe. Obecnie instalacje domofonowe najczęściej wykonuje się za pomocą przewodów wielożyłowych miedzianych typu YTDY o średnicy żyły 0,5mm w izolacji i powłoce PCW (przy większych odległościach należy stosować kable wielożyłowe o większej średnicy żył). Należy także zaznaczyć, że ze względów bezpieczeństwa kable instalacji domofonowej należy układać w specjalnych rurkach instalacyjnych.

15 Okablowanie YTDY 6x2x0,5

16 Schematy instalacji bramofonowej
Montaż urządzenia wyposażonego w 7 przewodów (przykład): - wspólny: 1 przewód - mikrofon:1 przewód - głośnik: 1 przewód - zamek elektromagnetyczny: 1 przewód - dzwonek: 1 przewód - kaseta bramofonowa: 2 przewody

17 Schematy instalacji bramofonowej
Montaż urządzenia wyposażonego w 2 kable + 2: - połaczenie kaseta bramofonowa, uni- fon: 2 kable - połaczenie zamek elektromagnetyczny, transformator, unifon: 2 kable

18 Schematy instalacji bramofonowej
Montaż urządzenia wyposażonego w 2 kable (przykład): - połaczenie kasety bramofonowej z unifonem dwoma kablami

19


Pobierz ppt "Domofon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google