Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasilacze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasilacze."— Zapis prezentacji:

1 Zasilacze

2 Zasilacze Zadaniem zasilacza jest wytworzenie odpowiednich napięć i zapewnienie utrzymania ich wartości przy określonym poborze prądu przez urządzenia. Zasilacze, ze względu na zasadę działania mogą być liniowe (analogowe) bądź impulsowe. Ponieważ te drugie cechuje zarówno większa sprawność (czyli większy stosunek mocy oddawanej do obciążenia do mocy traconej), jak i mniejsze wymiary,zasilacze komputerów są z reguły impulsowe. W komputerach typu IBM/PC można obecnie spotkać dwa typy zasilaczy: AT ( modelem rzadko spotykanym, obecnie już nieprodukowanym) ATX

3 Zasilacze

4 Zasada działania Napięcie przemienne z sieci energetycznej jest prostowane w prostowniku (zwykle w układzie Graetza), a następnie filtrowane (C1, Dł, C2). Filtr ten jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci. Następnie napięcie wyprostowane przetwarzane jest na przebieg zmienny o częstotliwości rzędu kiloherców i o zmiennym współczynniku wypełnienia. Współczynnik ten jest zmieniany przez układ modulacji szerokości impulsów PWM (ang. Pulse Width Modulation). Wytworzony przebieg jest następnie filtrowany, aby otrzymać stałe napięcie (składową stałą). Wartość tego napięcia zależy od współczynnika wypełnienia impulsów. Układ sprzężenia zwrotnego steruje układem PWM tak, aby przy zmieniającym się obciążeniu lub zmianach napięcia w sieci (w dopuszczalnych granicach) utrzymywać stałą wartość napięcia wyjściowego.

5 Schemat blokowy AT

6 Schemat blokowy ATX

7 Podstawowe różnice pomiędzy zasilaczem AT a ATX:
nowe napięcie +3,3 V; zasilacz jest włączany i wyłączany za pomocą sygnału elektronicznego o poziomach TTL o nazwie PS_ON. Napięcie niskie na tym wyprowadzeniu oznacza zasilacz włączony. Stan wysoki to wyłączenie zasilacza. Istnieje więc możliwość programowego sterowania zasilaczem, na przykład przez system operacyjny; obecność napięcia +5V STB (oznaczanego też ST). Napięcie to jest obecne niezależnie od tego, czy zasilacz jest włączony. Pomijamy tu oczywiście przypadek,gdy zasilacz odłączony jest od sieci. Wyłącznik sieciowy pokazany na schemacie jest jednak opcjonalny i nie we wszystkich zasilaczach występuje; zmieniono sposób podłączania zasilacza do płyty głównej.

8

9

10


Pobierz ppt "Zasilacze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google