Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB1 PRZYKŁAD INSTALACJI KNX/EIB Magistrala EIB J-Y (St) Y 2x2x0,8 Lampa Zasilanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB1 PRZYKŁAD INSTALACJI KNX/EIB Magistrala EIB J-Y (St) Y 2x2x0,8 Lampa Zasilanie."— Zapis prezentacji:

1 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB1 PRZYKŁAD INSTALACJI KNX/EIB Magistrala EIB J-Y (St) Y 2x2x0,8 Lampa Zasilanie 230 V Port magistralny, podtynkowy Moduł aplikacyjny Sensor Aktor 1.1.1 1.1.2 Bezp. Zasilanie Zasilacz EIB

2 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB2 INSTALACJA 230V z AKTOREM DOPUSZKOWYM Magistrala EIB Bezp. Szyna danych Zasilacz EIB Aktor dopuszkowy on/off Sensor Aktor grzewczy Sieć 230 V

3 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB3 Metody prowadzenia magistrali INSTABUS EIB Linia Struktura drzewa Gwiazda

4 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB4 Kabel magistralny EIB YCYM 2 x 2 x 0,8 J - Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 (wersja EIB) Możliwość układania razem z instalacją 230/400 V Transfer danych 2 izolowanymi żyłami Prędkość transmisji 9,600 bit/s Para rezerwowa (żółty, biały) Magistrala (czerwony, czarny)

5 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB5 Instalacja szeregowa 230 V BUS

6 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB6 Instalacja równoległa BUS 230 V

7 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB7 Instalacja mieszana BUS 230 V

8 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB8 350 m 300 m Zalecane odległości w systemie Zastosowanie przewodu miedzianego jako medium przenoszącego sygnał wprowadza pewne ograniczenia w postaci maksymalnej odległości pomiędzy uczestnikami transmisji Elementy magistralne oddalone mogą być max o 350 m od zasilacza, zaś odległość pomiędzy najdalszymi elementami nie powinna być większa niż 700 m.

9 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB9 Należy umiejscowić przynajmniej jedną rozdzielnicę na każdej kondygnacji budynku i w możliwie centralnym jej punkcie. Wielkość rozdzielnicy zależy od udziału automatyki EIB Gabaryty głównej rozdzielnicy zależą od wielu czynników jak np. jaka będzie zainstalowana w niej moc i czy np. będzie wyposażona w SZR (samoczynne załączanie rezerwy) Jeżeli zaprojektowana jest jedna rozdzielnica wówczas wszystkie kable zasilające odbiory należy prowadzić do tej rozdzielnicy. Wszystkie rozdzielnice elektryczne należy połączyć ze sobą kablem EIB. Rozdzielnice elektryczne

10 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB10 Propozycje rozmieszczenia rozdzielnic na parterze domu

11 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB11 Do każdego punktu oświetleniowego należy doprowadzić przewód np. YDY 3x1,5 bezpośrednio z rozdzielnicy. W budynkach użytkowych (np. dużych biurowcach), gdzie w sufitach podwieszanych instalowane są oprawy oświetleniowe wystarczy poprowadzić jeden przewód zasilający 400 V wraz z przewodem EIB po kolei od lampy do lampy. Pozwala to znacznie ograniczyć potrzebną ilość przewodu zasilającego. Odpowiednie moduły EIB instalowane są wówczas bezpośrednio przy lampach. Wypusty oświetleniowe

12 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB12 Przykład rozmieszczenia i adresowania wypustów oświetleniowych na parterze domu

13 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB13 Gniazdka niesterowalne należy grupować np. po sześć, najlepiej prowadzić przewód od gniazdka do gniazdka, żeby uniknąć dodatkowych punktów łączeniowych np. YDY 3x2,5. Do każdego gniazdka, które będzie niezależnie sterowane należy doprowadzić oddzielny przewód z rozdzielnicy. Gniazdka elektryczne

14 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB14 Przykład rozmieszczenia i adresowania gniazd prądowych i teletechnicznych na parterze domu

15 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB15 Wszystkie punkty sterujące (sensory) umieszczone puszkach podtynkowych należy zasilić kablem EIB. Kabel magistralny powinien być prowadzony od rozdzielnicy poprzez wszystkie punkty na piętrze i wracać do tej samej rozdzielnicy (układ pętli rozciętej pozwala zachować większą niezawodność zasilania). Kabel EIB można dowolnie rozgałęziać, najlepiej w punktach przeznaczonych na montaż urządzeń, aby nie instalować dodatkowych puszek łączeniowych. Sensory

16 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB16 Przykład rozmieszczenia sensorów na parterze domu

17 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB17 Do rozdzielnic ogrzewania należy doprowadzić niezależny przewód np. YDY 3x1,5 z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej oraz kabel EIB z dowolnego punktu. Jeżeli nie ma wyodrębnionych rozdzielnic grzewczych wówczas do każdego grzejnika należy doprowadzić tylko przewód prądowy (jeżeli zastosujemy siłownik typu otwórz/zamknij) lub tylko kabel EIB (dla siłownika proporcjonalnego). Rozdzielnie ogrzewania

18 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB18 Do każdego silnika elektrycznego napędzającego takie urządzenia jak: rolety, żaluzje, karnisze, markizy bramy itp. należy doprowadzić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej niezależny przewód, np. YDY 4x1,5. Silniki elektryczne

19 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB19 Na jednej linii KNX/EIB mogą znajdować się maksymalnie 64 elementy. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia więcej niż 64 elementów należy wówczas zaprojektować kilka linii. Można wtedy podzielić powierzchnię budynku na strefy (np. piętra), które kablujemy oddzielnie z rozdzielnicy. Fakt, iż w budynku jest kilka linii magistralnych, nie wpływa na wygodę korzystania z systemu. Użytkownik nie zauważa różnic między komunikacją elementów na jednej linii, w porównaniu z komunikacją między kilkoma liniami. Linia KNX/EIB

20 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB20 1. YCYM 2x2x0,8 kabel testowany napięciem 4 kV 2. J-Y(St)Y 2x2x0,8 kabel testowany napięciem 4 kV Kabel typu YCYM można układać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku - w kanale, w korytku jak i bezpośrednio pod tynkiem, natomiast J-Y(St)Y jedynie wewnątrz budynku. Wykonawca może je układać obok przewodów zasilających 230/400 V : - bez odstępu jeżeli kabel magistralny EIB ma podwójnie izolowane żyły - z odstępem minimum 4 mm jeżeli kabel magistralny EIB jest pozbawiony jednej izolacji. Rodzaje kabli

21 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB21 Nie wolno uziemiać kabla magistralnego, ponieważ zasilany jest napięciem znamionowym 24 V DC typu SELV (Safety Extra Low Voltage) W przypadku konieczności zastosowania dwóch zasilaczy dla jednej linii, należy zachować minimalną odległość 200 m pomiędzy dwoma zasilaczami Elementy magistralne mogą być oddalone od zasilacza max o 350 m, zaś odległość pomiędzy najdalszymi elementami nie może wynieść więcej niż 700 m. Całkowita długość kabli w linii nie powinna być dłuższa niż 1000 m. Odległości te mierzone są długością kabli Łączenie ekranów w kablach magistralnych nie jest wymagane, wszystkie kable magistralne powinny być oznaczone na całej swojej długości jako kable EIB lub BUS Rozgałęzianie, wydłużanie lub przyłączanie elementów musi być realizowane za pomocą magistralnej kostki przyłączeniowej Wskazówki przy układaniu przewodów

22 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB22 Przewody magistralne powinny być prowadzone do aparatu EIB w podwójnej izolacji Ewentualny kontakt pomiędzy żyłami zasilającymi a żyłami magistralnymi musi być uniemożliwiony Urządzenia magistralne nie powinny być montowane w pobliżu urządzeń zasilających o znacznych stratach mocy Zasilacz magistralny oprócz zasilania elementów EIB zapobiega wyładowaniom statycznym spowodowanym połączeniem z ziemią. Zasilacz połączony jest z innymi elementami EIB poprzez kabel magistralny lub szynę danych przyklejaną na szynę DIN. Wskazówki przy montażu

23 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB23 Adres fizyczny Sensor Bezp. Dławik Łącznik Szyna danych Zasilacz EIB 1.1.3 Magistrala EIB Sieć 230 V 1.1.1 1.1.2 1.1.4 Aktor grzewczy Aktor dopuszkowy on/off

24 © Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB24 Zastosowanie systemu INSTABUS EIB pozwala osobie pragnącej zmienić przeznaczenie pomieszczeń lub podwyższyć ich standard myśleć bez obaw o wprowadzeniu zmian w istniejącej instalacji lub jej rozbudowie, gdyż koszt adaptacji jest nieporównywalnie niższy od kosztu zmian w instalacji tradycyjnej Aby osiągnąć identyczny efekt końcowy zapewniający klientowi wysoki komfort użytkowania obiektu, system INSTABUS EIB w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych pozwala zredukować koszty ponoszone na: - prace instalacyjno-montażowe - koordynację współdziałania różnego rodzaju instalacji - uruchomienie - eksploatację i utrzymanie (koszt energii elektrycznej i cieplnej, konserwacja) - modernizacje Wnioski


Pobierz ppt "© Merten Polska Sp. z o.o. Rozwiązania dla Inteligentnych Budynków INSTABUS EIB1 PRZYKŁAD INSTALACJI KNX/EIB Magistrala EIB J-Y (St) Y 2x2x0,8 Lampa Zasilanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google