Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty, innowacje, przedsięwzięcia w 2015 roku..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty, innowacje, przedsięwzięcia w 2015 roku.."— Zapis prezentacji:

1 Projekty, innowacje, przedsięwzięcia w 2015 roku.

2 1.Projekt,,Architektura baroku w Polsce” realizowany z młodzieżą ze szkoły partnerskiej Wiesenschule w Juterbog w dniach 5-7 maja 2015 w Żarach.  Koszt 3600, 96. 2. Projekt Wielokulturowość Berlina realizowany w dniach 4-6 listopad 2015 w Berlinie i Jutaborg.  Koszt 1982,60.

3 Grupa polsko-niemiecka Warsztaty kulinarne w Niemczech

4 Młodzież z naszej szkoły bierze udział w wymianie uczniów z Wiesenschule w J ὓ terbog WSPÓŁPRACA Z NIEMIECKĄ SZKOŁĄ TO WYŚMIENITA ZABAWA I PRZYJEMNOŚĆ!  - doskonali umiejętności konwersacyjne;  - uczestniczy w ciekawych wycieczkach i warsztatach językowych;  - poznaje kulturę, tradycje i zwyczaje w Niemczech. W czasie spotkań młodzież:

5  W ramach programu grantowego Fundacji mBANKU pod nazwą „mPOTĘGA”  Kwota na realizację projektu od Darczyńcy – Fundacji mBANKU: 5 072, 89.  Kwota na nagrody dla uczestników projektu od Rady Rodziców: 207,33.

6 Innowacyjne metody pracy Uczniowie kl.1b Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach  30 godzin warsztatów (przyrost kompetencji – droga, prędkość, czas, pole, objętość, zakupy, promocje),  2 wycieczki dydaktyczne (przyrost kompetencji – droga, prędkość, czas, pole, objętość, symetrie),  500 rozegranych gier (rozwój logicznego myślenia poprzez gry logiczne i matematyczne),  5 zaprojektowanych prezentacji multimedialnych (przyrost kompetencji –symetrie),  5 albumów o symetriach w przyrodzie (przyrost kompetencji – symetrie),  Zwiększenie wiedzy matematycznej (test na wejściu i po przeprowadzeniu działań).

7  Realizacja projektu ze środków MKRPA w Żarach  otrzymane środki: 5200 zł  zajęcia prowadzone przez pięciu nauczycieli obejmowały ok.100 uczniów  cel główny programu: profilaktyka nałogów i rozwiązywanie problemów uczniów związanych ze środowiskiem uzależnionym od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;  cele szczegółowe projektu- wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności dotyczące obrony przed uzależnieniami  -odkrywanie i umiejętne stosowanie własnych, ale też sprawdzonych sposobów obrony siebie przed uzależnieniami,  -kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje,  -lansowanie przez młodzież i wśród młodzieży pożądanych zachowań i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,  -kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu.

8  Na realizację projektu ze środków MKRPA w Żarach otrzymało kwotę 700,00 zł.  Odbyły się warsztaty z uczniami, spotkania z rodzicami.  Udział partnerów w realizacji programu:  - terapeuci uzależnień z Ośrodka Terapeutycznego „Profil” w Żarach  - specjaliści ze Stowarzyszenia Edukacyjno – Terapeutycznego „Odyseja” w Żarach  - pracownicy PP-P w Żarach  - pracownik KPP w Żarach  - wychowawcy klas pierwszych oraz pedagog i psycholog

9 Zajęcia na strzelnicy CEL GŁÓWNY :Stymulowanie rozwoju fizycznego uczniów, poprzez rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej.  DZIAŁANIA INNOWACYJNE  -nordic walking  -zwiedzanie Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego  -teoretyczne wprowadzenia do ćwiczeń fitness  -pogadanki na temat anatomii w ćwiczeniach  -realizacja treningowego niezbędnika  -gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  -odwiedziny Telewizji Regionalnej  -historia żarskich zabytków-kartowanie i dokumentacja  -zajęcia na basenie  -zajęcia przyrodnicze w terenie  -marsz na orientację z mapą hipsometryczną  -wizyta w Salonie Wystaw Artystycznych  -saneczkowanie w parku miejskim  -odwiedziny Biura Podróży  -poznanie funkcjonowania Straży Pożarnej  -spotkanie z pielęgniarką-dzień marchewkowy  -wycieczka do Biblioteki Miejskiej  -zajęcia strzeleckie na strzelnicy miejskiej(turniej)  -udział w testach Coopera  -rozgrywki w petanque  -systematycznie uprawiana tabata

10 Zajęcia na siłowniw Gimnazjum nr 2

11 Zajęcia w ramach innowacji j. angielskiego Partner: Lycée polyvalent Gay Lussac, Chauny FranceLycée polyvalent Gay Lussac, Chauny France  Młodzi ludzie tym razem podjęli temat ekologii. Uczniowie z czterech zaangażowanych we współpracę szkół: z Polski, Grecji, Chorwacji i Łotwy poznawali swoje kraje, miasta i szkoły, ucząc się ekologii.  Uczniowie redagują grupowy profil na portalu Facebook. Wykonują zadania projektowe metodą nauczania zadaniowego (task-based learning).

12 Praca z użyciem tablicy interaktywnej, Internetu CEL: rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe poprzez pracę z filmem, piosenką, readersami.  Praca z filmem, piosenką z serii „ Cultureview”  Praca nad projektem oraz prezentacja projektu na forum klasy (uczniowie prezentowali projekty pod tytułem „Beauty and fashion”, „Amazing Lodon and Paris” „ English celebrations”).

13 Od 11 do 17 stycznia 2015 Gimnazjum nr 2 w Żarach miało przyjemność gościć Auyshi Chandani z Indii i Daniela Torresa z Meksyku Program Aiesec.  Prowadzili oni lekcje kulturowo- cywilizacyjne i warsztatowe z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum nr 2 oraz dla klas szóstych szkół podstawowych. Oprócz lekcji w szkole, w ramach zajęć turystycznych, w towarzystwie pana przewodnika, uczniowie Gimnazjum nr 2 pokazali gościom Żary.  Tego typu zajęcia to świetny pomysł na żywy i bezpośredni kontakt z językiem obcym, na rozbudzanie motywacji do nauki oraz popularyzację kultury innych krajów.

14 TWORZENIE UKŁADÓW CHOREOGRAFICZNYCH- HIP HOP Taniec jako forma ruchu, zabawa modą.  Działania innowacyjne:  nauka i doskonalenie kroków tańca hip- hop, choreografie, pokazy,  organizacja i uświetnianie imprez szkolnych tj. Światowy Dzień Tańca, Światowy Dzień Ziemi, Dni Otwarte Szkoły, promocja Gimnazjum nr 2 w klasach 6 szkół podstawowych,  nauka i doskonalenie ćwiczeń kształtujących i modelujących sylwetkę,  aerobik taneczny czyli ćwiczenia przy muzyce, z elementami stretchingu, joga,  zumba jako nowoczesna forma prowadzenia zajęć,  projektowanie, zabawa modą – strój do tańca, torebki,

15 EDUKACJA MEDIALNA  Celem programu innowacji jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć języka polskiego, ale wprowadzenie młodzieży w świat teatru i filmu, aby przygotować ją do odbioru sztuki i zachęcenie do głębszej refleksji w kontakcie z dziełem artystycznym.

16 Żywa lekcja historii Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego  Zorganizowano „Żywą lekcję historii”. Teatr z Torunia przedstawił inscenizację pod tytułem „ Polska Piastów”.  odwiedziliśmy Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, obejrzeliśmy prezentację oraz zgromadzone eksponaty.  Na lekcjach historii omawiając kolejne epoki historyczne, nauczyciele odwoływali się do tekstów literatury i kultury. Oglądaliśmy również filmy takie jak: „Stara Baśń”, „Krzyżacy”, „Królową Bonę”- fragmenty.

17 Innowacja pedagogicznaz przedmiotów ścisłych  Uczniowie zostali zapoznani z różnymi rodzajami zadań logicznych i sposobami ich rozwiązywania. Były to między innymi: wieża Hanoi, jajo Kolumba, ucieczka z więzienia, Kakuro, sodoku, krzyżówki liczbowe, obrazki logiczne, łamigłówki obrazkowe i liczbowe, gry. Wyobraźnię i cierpliwość kształtowało układanie tangramów i brył - sześcianów. Strategię mogli ćwiczyć uczniowie grając w grę "4 w linii", Blokus oraz Chińskie warcaby. Zadania te wywołały wielkie zainteresowanie u uczniów i bardzo chętnie je rozwiązywali.

18

19  Celem konkursu informatycznego jest:  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów gimnazjów powiatu żarskiego i żagańskiego, , wyłonienie uczniów zdolnych, utalentowanych,  rywalizacja najzdolniejszych w dziedzinie informatyki.  Program Gimnazjady Informatycznej składał się z dwóch etapów: I etap – to test wiedzy ogólnej z informatyki – uczniowie pisali go indywidualnie. II etap –to część praktyczna praca przy komputerze. Obejmowała zagadnienia z języka HTML – uczniowie tworzyli stronę w języku HTML i zagadnienia ze sprzętu komputerowego.

20  Konkurs ma przebieg:  - konkursu indywidualnego (60 min.),  - konkursu grupowego (około 60 min.).  Konkurs indywidualny składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych.  Konkurs grupowy to zmagania drużyn. Zadania, które tu wystąpią to między innymi łamigłówki matematyczne, krzyżówki, tangramy.  Zwycięzcy indywidualni oraz najlepsza drużyna otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy.

21  Celem jest:  Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia  Poszerzenie wiedzy matematycznej  Rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi  Przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów, dotyczących wiedzy zintegrowanej  Ukierunkowane przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych  Wdrażanie do efektywnego współdziałania w zespole  Rozwijanie idei współzawodnictwa

22 Odwiedziny w Hospicjum Sadzenie cebulek żonkili

23  Organizowaliśmy zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne. Chodziliśmy z dziećmi na spacery i organizowaliśmy im poczęstunki.  W styczniu zorganizowaliśmy „Bal Noworoczny”, w czerwcu Dzień Dziecka, a w grudniu Mikołajki. Każde dziecko otrzymało paczkę.

24 Akcja „Dziewczynka z zapałkami” Akcja „W Kauflandzie”

25

26

27  Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół podstawowych w formie aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji sportowej.  Celem jest propagowanie zdrowego stylu życia.

28  Uczestnicy warsztatów mogą się wcielić w rolę naukowych badaczy, poznając przy tym techniki eksperymentu chemicznego. Uczniowie wykonując eksperymenty mają sposobność do rozwijania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Gimnazjaliści udowodnili, że można rozniecić ogień bez iskry; zrozumieli również, jak niebezpieczne mogą się okazać dwie substancje po zetknięciu ze sobą. W czasie warsztatów młodzież zaprojektowała i przeprowadziła ciekawe eksperymenty polegające na otrzymywaniu gazów. Gimnazjaliści mieli okazję samodzielnie wytworzyć tlen, który wywołał fontannę szalonej piany. Młodzież wykorzystywała do eksperymentów substancje powszechnie dostępne w gospodarstwie domowym: produkty spożywcze i środki czystości.

29 Malowanie sali gimnastycznej z zapleczem-16765,80 Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej na oprawy typu LED-11316,00

30 Modernizacjakotłowni  Wymiana 3 palników w kotłach grzewczych kotłowni CO gaz - 5141,40  Wymiana zasobnika ciepłej wody w kotłowni CO gaz - 4789,99

31 Malowanie łącznika  Naprawa elewacji i schodów, wykonanie opaski odwadniającej - 9 980,00  Malowanie łącznika - hol szkoły -2460,00

32 50453,19


Pobierz ppt "Projekty, innowacje, przedsięwzięcia w 2015 roku.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google