Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KORAN – święta księga islamu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KORAN – święta księga islamu"— Zapis prezentacji:

1 KORAN – święta księga islamu

2 Pierwsze karty Koranu, z ozdobnymi ornamentami
Pierwsze karty Koranu, z ozdobnymi ornamentami. Pismo, naturalnie, arabskie. W tym języku powstał i tylko w tym języku Koran jest uznawany święty.

3 Pismo arabskie, w jakim Napisano Koran, zapisuje się od prawej do lewej strony. Całość oprawia się i czyta także „odwrotnie” w stosunku do alfabetu łacińskiego i pokrewnych. Zatem to, co dla nas byłoby stroną ostatnią i oprawą końcową jest początkiem.

4 Po lewej Koran w tłumaczeniu na j.polski.
Taki egzemplarz jest nieortodoksyjny, nie jest Koranem, a jedynie jego tłumaczeniem; nie ma statusu świętej księgi

5 Samo słowo „koran”, arabskie „Al-Quran”
oznacza czytanie, recytację. Koran nie jest zwykłą książką do czytania; jest to raczej tekst liturgiczny, przeznaczony do recytacji będącej modlitwą. W islamie rozwinęła się tradycja śpiewnej recytacji oraz uczenia się całości na pamięć. Osoby znające Koran na pamięć zasługują na wielki szacunek – otrzymują specjalny tytuł: „hafiz”. W j.arabskim oznacza: „strzegący, zachowujący” i jest też jednym z imion Allaha.

6 PODZIAŁ KORANU Koran zawiera 114 rozdziałów zwanych surami, dzielą się one na wersety - ajaty; ułożone są od najdłuższej do najkrótszej ; jedynie pierwsza sura "Al-Fatiha", czyli "otwierająca" jest krótka, sury nie są ułożone chronologicznie Jest 90 sur mekkańskich i 24 medyńskie – nazwanych tak ze względu na miejsce objawienia CZAS POWSTANIA Koran miał być objawiany Mahometowi w latach 610 – 632, spisany został w całości już po śmierci proroka

7 Muzułmańskie dziewczęta także studiują Koran

8 ZAWARTOŚĆ KORANU Koran jest wynikiem objawień, jakich miał doznawać Mahomet za pośrednictwem anioła Dżibrila (Gabriela) od ok. 610 r. Koran zawiera prawdy wiary, ale też przepisy obowiązujące muzułmanów, wskazania moralne, opowieści o prorokach; zarówno kwestie dogmatyczne, jak i społeczno-polityczne, prawne, a nawet higieniczne i dotyczące savoir vivre czyli dobrych manier.

9 Na pamiątkę objawienia Koranu muzułmanie
w duchu wdzięczności przeżywają miesiąc postu – Ramadan, w czasie którego należy przeczytać cały Koran

10 SZACUNEK WOBEC ŚWIĘTEJ KSIĘGI W ISLAMIE
Godny naśladowania i piękny jest szacunek jakim otacza się Księgę: nie należy siadać powyżej niej, kłaść Koranu pod innymi książkami i w ogóle przedmiotami. Dotykać Koranu można tylko w stanie czystości rytualnej, zaś zniszczone księgi chowane w podziemiach meczetów, palone po zmyciu tekstu wodą

11 Koran a Biblia Koran ma objawiać tę samą prawdę, która została już przekazana Abrahamowi i Mojżeszowi, którą głosił Jezus z Nazaretu. Prawdy te miały jednak wg Mahometa być zaniedbywane, a nawet fałszowane przez wyznawców judaizmu i chrześcijan. Koran czyli treść objawienia proroka Mahometa, ma sprostować zniekształcenia, jakie pojawiły się we wcześniejszych księgach objawionych. Mahomet uważał się za dziedzica patriarchów i proroków, jacy co jakiś czas pojawiali się na ziemi z rozkazu Boga. Bezpośrednim jego poprzednikiem  miał być Jezus (Isa). Koran wysławia Jezusa jako proroka, syna Maryi Dziewicy, Słowo i Posłańca Boga, ale uważa go tylko za człowieka, proroka mniejszego od Mahometa.

12 „Zaprawdę ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm,
Chrześcijanie (…) i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swojego Pana” (Koran, sura II,62) „Mesjasz Jezus, Syn Marii, jest tylko posłańcem Boga i Jego Słowem, które złożył Marii, i Duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego Posłańców, i nie mówcie: „Trzy”. „Zaprzestańcie!” Bóg – Allah to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!” (Koran, sura IV, 171)

13 NAUKI KORANU GODNE POCHWAŁY
Koran nakazuje bardzo mocno szacunek dla rodziców i opiekę nad nimi w starości, opiekę nad sierotami, pomoc ubogim i potrzebującym, chorym i tym, których spotkało jakieś nieszczęście. „Jeśli przybędzie do ciebie nieznajomy i poprosi, byś go przyjął pod swój dach, ugość go, a znajdziesz łaskę u Allaha”

14 „Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Allaha, są podobni do ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie - sto ziaren” (Koran, sura 2,261)

15 KORAN A WOJNA. DŻIHAD W Koranie znajduje się pochwała pokoju, stwierdza się też że to bezbożnicy wywołują wojny i że Allah nie pochwala użycia siły zbrojnej , z wyjątkiem walki przeciwko siłom zła. Istnieje pojęcie dżihadu – świętej wojny, lecz nie oznacza ono automatycznie nakazu zabijania innowierców. Wielu rozumie ją duchowo jako walkę wewnętrzną w własnymi słabościami. Istnieją fundamentaliści religijni, którzy próbują usprawiedliwiać przemoc nakazami Koranu. Sam Koran nie nawołuje jednak do zabijania. „Ilekroć rozpalają ogień wojny, Bóg go wygasza. Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie, lecz Bóg nie miłuje tych, którzy szerzą zgorszenie. (5:64)”

16 -Islamska czapeczka, - zakładka z muzułmańskim amuletem „Oko proroka” - saszetka z islamską ornamentyką


Pobierz ppt "KORAN – święta księga islamu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google