Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaprezentuj swoje umiejętności w Europie! Kontakt Biuro Karier UAM ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań 61 829 24 28 61 829 25 11

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaprezentuj swoje umiejętności w Europie! Kontakt Biuro Karier UAM ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań 61 829 24 28 61 829 25 11"— Zapis prezentacji:

1 Zaprezentuj swoje umiejętności w Europie! Kontakt Biuro Karier UAM ul. Zwierzyniecka 7c Poznań

2 Czego się dowiesz z tej prezentacji: (jeśli chcesz przejść bezpośrednio do wybranego tematu – kliknij na niego)  Czym jest Europass?  Do czego można wykorzystać Europass?  Jakie dokumenty wchodzą w skład Europass i jakie są zalety ich posiadania?  Gdzie szukać dodatkowych informacji?

3 Czym jest Europass? Europass to zestaw pięciu dokumentów umożliwiających obywatelom UE lepsze zaprezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze Unii Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia na europejskim rynku pracy.

4 Europass może być wykorzystany:  Do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową (np. dla poszukujących pracy).  W celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie np.: kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki.  Do samooceny i prezentacji kompetencji językowych.  Przez osoby ubiegające się o staż lub praktykę.  W przypadku kontynuacji nauki za granicą.

5 Dokumenty Europass  Europass – CV.  Europass – Paszport Językowy.  Europass – Mobilność.  Europass – Suplement do Dyplomu.  Europass – Dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego.

6 Europass - CV Jest to standardowy formularz życiorysu, stosowany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE. Aplikacja do wypełnienia on-line dostępna jest (bezpłatnie) wraz z instrukcją, we wszystkich językach UE na stronie:

7 Zalety Europass CV  Ułatwia przejrzystą prezentację posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.  Umożliwia porównanie kwalifikacji oraz kompetencji kandydatów pochodzących z różnych krajów UE.  Ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji, szczególnie osobom, które piszą CV po raz pierwszy.

8 Europass – Paszport Językowy Jest to dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi w całej Unii Europejskiej. Poziom biegłości językowej określany jest w trzystopniowej skali: Poziom podstawowy (A1, A2). Poziom samodzielności (B1, B2). Poziom biegłości (C1, C2). Formularz we wszystkich językach UE wraz z instrukcja dostępne są bezpłatnie na stronie:

9 Zalety Europass – Paszport Językowy  Stanowi część Europejskiego Portfolio Językowego przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę Europy.  Umożliwia udokumentowanie umiejętności językowych zdobytych poprzez edukację szkolną, kursy i szkolenia, a także kształcenie nieformalne (np. pobyt za granicą).

10 Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej naukę potwierdza odbycie praktyki lub stażu. Wpisu potwierdzającego ukończenie nauki/szkoleń dokonują polskie organizacje wysyłające oraz zagraniczne organizacje przyjmujące. Europass – Mobilność W jednolity sposób prezentuje zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas praktyk, staży i szkoleń.

11 Warunki otrzymania Europass – Mobilność Pobyt za granicą odbywa się w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie edukacji i szkoleń lub gdy spełnione są następujące kryteria:  pobyt za granicą jest częścią szkolenia prowadzonego w kraju beneficjenta,  krajowa instytucja wysyłająca zawiera pisemne porozumienie z zagraniczną instytucją przyjmującą,  przebieg pobytu jest nadzorowany przez opiekuna,  każdy z krajów uczestniczących jest członkiem UE lub EFTA,  instytucje wysyłająca oraz przyjmująca dostarczają odpowiednich informacji na temat BHP, przepisów prawa pracy, środków zapewniających równe traktowanie i innych przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym.

12 Europass – Mobilność krok po kroku Instrukcję krok po kroku znajdziesz pod tym adresem: Dokument Europass – Mobilność wypełniają partnerzy wysyłający oraz przyjmujący, w języku uzgodnionym między stronami i osobą wyjeżdżającą.

13 Ważne:  Suplement nie jest wydawany wstecznie.  Suplement nie zastępuje dyplomu.  Suplement nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje lub pracodawców. w innych krajach. Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej Dokument jest wydawany przez szkoły wyższe wraz z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom. Wzór suplementu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

14 Zalety Europass – Suplement do dyplomu  Ułatwia zrozumienie oraz prezentację zdobytej wiedzy i kompetencji.  Określa poziom, treść i status studiów ukończonych przez posiadacza dyplomu.

15 Europass – Dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego

16 Zalety Europass – dla absolwentów kształcenia zawodowego  Zawierają opisy profili umiejętności, właściwych dla poszczególnych zawodów oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.  Wskazują zawody dostępne dla posiadacza Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego.  Są źródłem podstawowych informacji o zakresie umiejętności właściwych dla poszczególnych zawodów oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.

17 Dowiedz się więcej Krajowe Centrum EUROPASS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: 022

18 DO DZIEŁA! Prezentację przygotowały: Natalia Wegner Magdalena Żądkowska

19 Grafika https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blank_map_europe_no_borders.svg

20 Kontakt Biuro Karier UAM ul. Zwierzyniecka 7c Poznań SPIS TREŚCI


Pobierz ppt "Zaprezentuj swoje umiejętności w Europie! Kontakt Biuro Karier UAM ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań 61 829 24 28 61 829 25 11"

Podobne prezentacje


Reklamy Google