Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski."— Zapis prezentacji:

1 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Odnawialne źródła energii (OZE)

2 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych OZE – Odnawialne źródła energii Definicja Odnawialne źródła energii, czyli energia wiatru, słońca (cieplna, fotowoltaiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy – są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii. (źródło: Komisja Europejska) Dlaczego energetyka odnawialna? Ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych paliw Zmniejszenie uzależnienia od importu paliw Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Niewyczerpywalność zasobów

3 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Polityka i priorytety Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych dotycząca zmniejszenia emisji CO 2 Polityka energetyczna UE - pakiet klimatyczno- energetyczny „3x20” ◦ zmniejszenie emisji CO 2 o 20% ◦ zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20%, ◦ zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 określa mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku

4 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Dane GUS dla Polski

5 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Dane GUS dla Polski

6 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia Słońca Głównym źródłem energii na Ziemi jest energia słoneczna pochodząca z reakcji termojądrowych zachodzących w jądrze naszej gwiazdy. Energia promieniowania słonecznego stanowi jedną z podstawowych form czystej energii na Ziemi. Jej wykorzystanie do celów użytkowych jest uwarunkowane przez: ◦ roczne sumy nasłonecznienia uzależnione w głównym stopniu od pory roku, ◦ szerokości geograficznej ◦ zachmurzenia. Sformułowanie „energia słoneczna” odnosi się zazwyczaj do energii promieni słonecznych uchwyconej bezpośrednio przez ogniwa fotowoltaiczne lub panele słoneczne.

7 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia Słońca – mapa Potencjał energii słonecznej wg KE opiera się ona m.in. na danych dotyczących wielkości natężenia promieniowania słonecznego i ukształtowania terenu Źródło: PVGIS © European Communities, 2001-2008

8 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Kolektory słoneczne Courtesy of DOE/NREL Zadaniem kolektora słonecznego jest absorpcja energii promieniowania słonecznego, która zostaje przetworzona w energię termiczną (konwersja fototermiczna). Courtesy of DOE/NREL

9 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Kolektory słoneczne Źródło: www.southface.org Źródło: postcarbon.pl Zasada działania kolektora Kolektor płaski Źródło: ogrzewanie.drewnoza miastbenzyny.pl Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię termiczną nośnika energii, którym może być ciecz

10 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Ogniwa fotowoltaiczne Zadaniem ogniwa fotowoltaicznego jest produkcja energii elektrycznej (konwersja fotowoltaiczna) Głównymi elementem paneli są półprzewodniki wykonane z krzemu. Kiedy światło słoneczne pada na ogniwo fotony wybijają elektrony w półprzewodnikach a przemieszczające się elektrony powodują powstawanie napięcia elektrycznego, czyli prądu. Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

11 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Ogniwo fotowoltaiczne Moduł Panel Courtesy of DOE/NREL

12 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wiatru Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Zróżnicowania w rozkładzie ciśnienia atmosferycznego, na skutek różnic termicznych pomiędzy niskimi i wysokimi szerokościami geograficznymi, jest przyczyną ruchu mas powietrza (powstawania wiatru). Pomimo, że zaledwie około 1-2% energii promieniowania słonecznego jest zamienianie na energię kinetyczną mas powietrza to energia wiatru stanowi olbrzymie źródło energii niekonwencjonalnej.

13 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wiatru – mapa W Polsce prędkości wiatru powyżej 5 m/s występują na niewielkim obszarze, na wysokości 50 metrów i powyżej. Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru. Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

14 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wiatru Elektrownie wiatrowe przekształcają energię wiatru w energię elektryczną Zasoby energii wiatru są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi Courtesy of DOE/NREL Źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Stan na 31.06.2010 Rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Elektrownie wiatrowe

15 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Turbina wiatrowa Źródło: www.focus.pl

16 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wody Cyrkulacja atmosferyczną oraz przemiany fazowe wody (parowanie i kondensacja) są odpowiedzialne za obieg wody na Ziemi. Wilgotne masy powietrza przenoszone są znad oceanów i mórz nad lądy, gdzie wskutek opadów zasilają rzeki. Energię z wody można otrzymać zarówno poprzez wykorzystanie energii kinetycznej płynące rzeki czy fal morskich, jak i poprzez wykorzystanie energii potencjalnej w przypadku stojących zbiorników. Popularne elektrownie wodne od wielu lat stanowią czyste źródło energii napędzanej energią słoneczną. Energetyka wodna ma w Polsce największe tradycje mimo stosunkowo słabych warunków do rozwoju. Courtesy of DOE/NREL

17 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wody Energetyka wodna, inaczej hydroenergetyka, to pozyskiwanie energii wód i jej przetwarzanie na energię mechaniczna i elektryczną z użyciem silników wodnych i hydrogeneratorów. Źródło: The NEED Project

18 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia wody – fale Energia wody zgromadzona jest również w prądach morskich, pływach oraz falowaniu powierzchni wody Źródło: Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

19 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia biomasy Energia promieniowania słonecznego akumulowana jest w roślinnych podczas procesów fotosyntezy. Energia zawarta w biomasie to najstarsze znane źródło energii wykorzystywane do celów energetycznych w procesach jej spalania. Uzyskane w ten sposób ciepło może być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Bioenergia może pochodzić z produktów ubocznych przemysłu leśnego, z lasów energetycznych, ale także z odpadów (takich jak: słoma, drewno pochodzące z rozebranych budynków oraz odpady z gospodarstw domowych). Według definicji Unii Europejskiej zawartej w artykule 2 Dyrektywy 2001/77/WE termin biomasa oznacza „podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich”.

20 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia biomasy Potencjał Polski w produkcji biomasy ocenia się na około 680 PJ rocznie, w tym 410 PJ przypada na paliwa stałe, jednak aby taki potencjał mógł być efektywnie wykorzystany należy rozwijać technologie przetwarzania biomasy. Źródło: www.ecoa.pl http://www.btechnika.pl Courtesy of DOE/NREL

21 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia geotermalna Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze ponad 5000°C generujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. Geotermia jest jedyną formą energii odnawialnej, dla której Słońce nie jest pierwotnym źródłem. Początkowo, ciepło wewnętrzne Ziemi pochodziło głównie ze wzrostu gęstości planety pod wpływem siły ciężkości. Obecnie najwięcej energii pochodzi z rozpadu radioaktywnych izotopów. Oddziaływanie Słońca na energię geotermalną jest jednak zauważalne. Courtesy of DOE/NREL

22 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia geotermalna Mapa wód geotermalnych W Polsce zasoby wód geotermalnych znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium kraju. Są to złoża wód o niskich i średnich temperaturach, od kilkudziesięciu do około 100°C Źródło: www.builddesk.pl

23 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia geotermalna Energię geotermalną pozyskuje się w formie ciepłych wód. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania energii geotermalnej oprócz produkcji energii elektrycznej jest budowa ciepłowni geotermalnych. Źródła geotermalne w Polsce mogą być wykorzystane do celów grzewczych. Pozyskiwanie złóż wód geotermalnych z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest nieopłacalne

24 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych Energia geotermalna – pompy ciepła W odróżnieniu od innych systemów grzewczych, pompy ciepła nie generują energii termicznej tylko przekazują ciepło. Energia termiczna pobierana jest z ziemi przez system rur Poza małymi pompami ciepła stosowanymi w gospodarstwach rodzinnych buduje się ciepłownie geotermalne, które dostarczają ciepło dla całych miast. Źródło: www.pga.org.pl

25 Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych OZE Energia elektryczna i ciepło są potrzebna współczesnemu człowiekowi na każdym kroku! Jednocześnie zasoby paliw kopalnych są nieodnawialne i muszą w końcu ulec zupełnemu wyczerpaniu! Nadzieją jest zastąpienie surowców wykorzystywane obecnie przez OZE takie jak: energia słoneczna energia wiatru energia wód energia biomasy energia geotermalna


Pobierz ppt "Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google