Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011

2 Informacje Egzamin gimnazjalny został wprowadzony w 2002 roku. Jego celem jest sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin składa się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.

3 Część humanistyczna Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych sprawdza wiadomości i umiejętności z następujących przedmiotów: język polski historia wiedza o społeczeństwie sztuka opisane w dwóch obszarach standardów wymagań: standard I – czytanie i odbiór tekstów kultury standard II – tworzenie własnego tekstu

4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Porównanie wyników w standardzie I - czytanie i odbiór tekstów kultury Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 25 ROKCZĘŚĆ HUMANISTYCZNA szkoław.pomorskie 200220,416,8 200322,118,5 200418,914.8 200522,318.5 200620,017,6 200720,117,4 200820,418,8 200920,2118.0 201021,718,1 201116,114,6

5 Obszar I - Czytanie i odbiór tekstów kultury -wykres

6 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Porównanie wyników standardzie II – tworzenie własnego tekstu Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 25 ROKCZĘŚĆ HUMANISTYCZNA szkoław.pomorskie 200215,011,8 200316,811,8 200415,110,6 200518,414,3 200616,112,4 200715,612,8 200811,810,6 200915,6112,7 201015,811,1 201112,48,81

7 Obszar II – tworzenie własnego tekstu

8 Wyniki szkoły – część humanistyczna na tle miasta Gdańsk i województwa pomorskiego

9 Część matematyczno-przyrodnicza Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych sprawdza wiadomości i umiejętności z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia matematyka Opisane w czterech obszarach standardów wymagań:

10 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA Porównanie wyników w standardzie I - umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 15 ROK CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA szkoław.pomorskie 200212,99,1 200313,97,5 200412,48,7 200511,28,0 20069,96,8 20077,86,4 20089,97,4 200910,87,7 201011,06,3 201110,18,5

11 Obszar I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

12 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Porównanie wyników w standardzie II - wyszukiwanie i stosowanie informacji Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 12 ROKCZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA Szkoław.Pomorskie 200212,59,6 200311,28,3 20048,36,2 20059,97,7 20069,77,9 20079,78,2 20089,98,4 20099,188,1 201010,38,3 20118,16,3

13 Obszar II – wyszukiwanie i stosowanie informacji

14 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Porównanie wyników w standardzie III - wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 15 ROK CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA szkoław.Pomorskie 20026,15,1 200313,77,1 200411,17,0 20059,05,9 20069,06,9 20079,97,7 200810,57,9 200910,37,0 201010,26,2 20117,26,8

15 Obszar III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych przestrzennych i czasowych.

16 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Porównanie wyników w standardzie IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 8 ROKCZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Szkoław.pomorskie 20026,62,8 20035,92,3 20049,22,6 20054,22,9 20064,22,5 20073,82,8 20084,12,9 20094,02,8 20105,12,9 20113,93,2

17 Obszar IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

18 Omówienie wyników części matematyczno-przyrodniczej

19 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W LATACH 2002-2011 ROK CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA szkoła m. Gdańsk w.pomo rskie szkoła m. Gdańsk w.pomo rskie 2002 35,38 29,8 38,15 28,0 2003 38,89 30,2 44,74 25,4 2004 34,04 27,91 25,39 36,92 27,01 24,46 2005 40,04 35,60 32,83 34,27 26,76 24,41 2006 36,12 32,13 30,00 32,81 26,04 24,12 2007 35,64 32,52 30,21 31,16 27,30 25,06 2008 32,13 31,42 29,34 34,46 29,00 26,71 2009 35,82 32,57 30,72 34,26 27,52 25,61 2010 37,48 30,78 29,17 36,74 25,89 23,75 2011 28,53 25,25 23,42 29,41 24,73 22,90

20 SKALA STANINOWA W systemie egzaminów zewnętrznych do porównania wyników zdających oraz średnich wyników szkół wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Opis tej skali przedstawia poniższa tabela.

21 WYNIKI SZKOŁY W SKALI STANINOWEJ ROK CZĘŚĆ HUMANISTYCZNACZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA wynik szkoły Staninwynik szkoły Stanin 2002 35,38bardzo wysoki38,15bardzo wysoki 2003 38,89bardzo wysoki44,74najwyższy 2004 34,04bardzo wysoki36,92najwyższy 2005 40,04bardzo wysoki34,27bardzo wysoki 2006 36,12bardzo wysoki32,81bardzo wysoki 2007 35,64wysoki31,16bardzo wysoki 2008 32,13wysoki34,46bardzo wysoki 2009 35,82wyżej średniej34,26bardzo wysoki 2010 37,48najwyższy36,74najwyższy 2011 28,53wysoki29,41bardzo wysoki

22 Dziękujemy za uwagę TOMEK ZBYSZEK DANIEL PAWEŁ


Pobierz ppt "Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google