Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu międzywojennym. 1.Sytuacja międzynarodowa Polski w latach dwudziestych. a.Dążenie ZSRR do odzyskania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu międzywojennym. 1.Sytuacja międzynarodowa Polski w latach dwudziestych. a.Dążenie ZSRR do odzyskania."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu międzywojennym. 1.Sytuacja międzynarodowa Polski w latach dwudziestych. a.Dążenie ZSRR do odzyskania ziem dawnego zaboru rosyjskiego – wspieranie polskich komunistów; b.Wrogość Niemców – straty terytorialne po I wojnie – „płonąca granica”; c.Polska koncepcja międzymorza – sojuszu państw od Finlandii po Bałkany – nie wyszło bo dużo konfliktów (polsko – litewski(do 1938 stan wojny), polsko – czechosłowacki(układ o wzajemnych stosunkach w 1925), węgiersko-czechosłowacki, d.Sojusz z Francją (1921) – przewidywał pomoc w razie ataku Niemiec lub ZSRR, ale w 1925 rozluźnienie stosunków.

2 2.Józef Beck kierownikiem polskiej polityki zagranicznej. a.Nadzór Piłsudskiego nad polityką zagraniczną po 1926 r. -; b.1932 – Józef Beck ministrem spraw zagranicznych – jeden z wybitniejszych dyplomatów europejskich; c.Kierując się wskazówkami marszałka dążył do równowagi w stosunkach z Niemcami i ZSRR;

3 3.Pakty o nieagresji z ZSRR i Niemcami. a.1932 – pakt o nieagresji pomiędzy Rzecząpospolitą i ZSRR – wyrzeczenie się wojny jako narzędzia polityki i neutralność przy napaści innych państw; b.1934 – na propozycję Hitlera deklaracja o niestosowaniu przemocy między Polską i Niemcami na 10 lat, nie przewidywano jej wypowiedzenia.

4 4.Pakt Wschodni. a. 1934 – Jean Louis Barthou minister spraw zagranicznych Francji proponuje układy pomiędzy Polską, ZSRR, Niemcami, Czechosłowacją, Finlandią, Litwą, Łotwą i Estonią, gwarantujące nienaruszalność granic i wzajemną pomoc; b.Odmowa Niemiec; c.Piłsudski i Beck niechętni - bo dominacja ZSRR, marne możliwości militarne Francji i zachwianie polskiej polityki równowagi; d.X 1934 – śmierć w zamachu Barthou i upadek koncepcji paktu.

5 5.Polska wobec kryzysu czechosłowackiego. a.1938 – polska nota do Czechosłowacji, domagająca się przyznania Polsce Zaolzia- wzmocniło to pozycję Hitlera na konferencji w Monachium; b.Rząd Czechosłowacji przyjął polskie warunki; c.Przyłączono 800 km kw i 227 tys. Osób – euforia w Polsce.

6 6.W przededniu wojny. a.24 X 1938 minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop w rozmowie z ambasadorem Józefem Lipskim zaproponował powrót Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec, i eksterytorialna autostradę i linię kolejową przez Pomorze w zamian za pakt o nieagresji na 25 lat i gwarancję granic Polski; b.Styczeń 1939 – wizyta Becka w Berlinie – Hitler ponawia propozycję; c.W Warszawie narada prezydenta, Wodza Naczelnego, premiera i Becka – decyzja o odrzuceniu roszczeń Niemiec; d.Marzec 1939 – oficjalne żądania Niemiec w sprawie Gdańska i autostrady – odrzucone przez Polskę; e.Zmiana polityki Wielkiej Brytanii i Francji wobec Niemiec; f.31 marca 1939 – brytyjski premier zadeklarował w parlamencie pomoc dla Polski w wypadku zagrożenia niepodległości;

7 g.Deklaracja poparcia dla Polski ze strony Francji; h.Koniec marca – rozkaz Hitlera przygotowania ataku na Polskę; i.28 kwietnia 1939 – Hitler wypowiedział deklarację o nieagresji; j.5 maja przemówienia Becka w Sejmie zawierające odmowę Polski wobec żądań Hitlera i deklarację oporu wobec ewentualnej agresji; k.23 sierpnia 1939 pakt Ribbentrop-Mołotow, oficjalnie o nieagresji, ale tajny protokół zawierał plan rozbioru Polski wzdłuż linii Narew-Wisła-San; do Niemiec miała też należeć Litwa. l.25 sierpień 1939 - układ o wzajemnej pomocy między Polską i Wielką Brytanią; m.Hitler wstrzymał atak wyznaczony na 26 sierpnia; n.31 sierpnia Hitler wyznaczył atak na Polskę na 1 września.


Pobierz ppt "Temat: Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu międzywojennym. 1.Sytuacja międzynarodowa Polski w latach dwudziestych. a.Dążenie ZSRR do odzyskania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google