Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Olszewski Instytut Języka Angielskiego Uniwersytet Śląski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Olszewski Instytut Języka Angielskiego Uniwersytet Śląski."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Olszewski Instytut Języka Angielskiego Uniwersytet Śląski

2 Potrzeba tworzenia takich pomocy:  Gramatyki japońskiego dostępne w języku polskim: 1) R. Huszcza et al., Gramatyka japońska, t. I, II. 2) M. Tanimori, Praktyczna gramatyka języka japońskiego.

3

4 Gramatyki japońskiego po angielsku:  Makino & Tsutsui, A dictionary of basic/intermediate/advanced Japanese grammar.

5 Obserwowane trudności:  Gramatyki akademickie (np. prof. Huszczy) są zbyt hermetyczne, niedostępne dla większości uczących się japońskiego  Poza Makino & Tsutsui są to gramatyki opisowe, referencyjne, nie uczące użycia danych kategorii, konstrukcji  Podczas dydaktyki uniwersyteckiej jest zbyt mało czasu na ćwiczenie 使い分け – rozróżnienia użycia podobnych konstrukcji

6 Gramatyki japońskiego po japońsku:  「現代日本語文法」 1-7  「日本語文型辞典」  「どんな時どう使う日本語表現文型辞 典」  その他(「日本語文法セルフ・マスター シリーズ」等)

7

8 Opinia o opracowaniach japońskojęzycznych:  Metajęzyk zbyt trudny dla uczących się japońskiego (dopóki nie znajdą się na poziomie porównywalnym z N3-N2 egzaminu JLPT)  Opisy gramatyczne często zbyt szczegółowe, dzielenie włosa na „sześcioro”  Mnożenie bez potrzeby konstrukcji gramatycznych (np. Nihongo Bunkei Jiten – około 3000 jednostek)

9 Inne trudności:  Wielość modeli opisu gramatycznego stosowanych w podręcznikach/słownikach: a) klasyczny model (próba adaptacji gramatyki bungo do współczesnej japońszczyzny) b) gramatyka podręcznikowa c) model niesylabiczny

10 Model klasyczny:  6 form koniugacyjnych czasownika  Sztuczne tworzenie niektórych form (np. 2 formy mizenkei dla koniugacji godan, aby uzasadnić tworzenie formy wolicjonalnej)  Liczne synkretyzmy w takim opisie koniugacji  Zaciemnianie aglutynacyjnego charakteru japońskiego

11 Opis niesylabiczny:  Skrajnie hermetyczny, nie przyjął się jeszcze w dydaktyce japońskiego w Polsce  Lepiej oddaje aglutynacyjność języka, ale nie przystaje do opisu gramatycznego w podręcznikach do japońskiego

12 Rozwiązanie kompromisowe:  Aeron Buchanan’s Japanese Verb Chart a) koniugacja godan – 5 tematów b) koniugacja ichidan – 1 temat

13

14

15 Pierwotny kształt projektu:  Google Documents (tabela Excela + hasła słownikowe w poszczególnych dokumentach Worda) Google Documents Wady: a) Projekt zbyt powolny (dokumenty nie chciały się otwierać przy zbyt dużej liczbie użytkowników) b) Mozolne wprowadzanie treści

16 Obecnie:  Projekt rozwijany w formie bloga Zalety: a) Interaktywność b) Łatwość promowania projektu, SEO c) Łatwe wprowadzanie, linkowanie treści Wady: a) Moduł wyszukiwania – idealnym rozwiązaniem byłaby baza danych b) Słownik zostanie przeniesiony na silnik Wiki

17 Założenia metodologiczne:  Zakres: a) cała gramatyka wymagana na poszczególne poziomy egzaminu JLPT b) w przyszłości poszerzona o fonologię, składnię, stylistykę Przyjęte rozwiązania metodologiczne: a) prezentacja przykładowych wpisów: strona sprawcza, lokalizowanie obiektów, koniugacja czasownika, klasyfikator 時 ji strona sprawczalokalizowanie obiektów koniugacja czasownikaklasyfikator 時 ji b) prezentacja indeksacji, działu „Terminologia”indeksacjiTerminologia

18 Target projektu:  Wszyscy uczący się japońskiego w Polsce, bez względu na poziom zaawansowania (trudności z dostosowaniem metajęzyka opisu gramatycznego)  Docelowo również nauczyciele uczący japońskiego w Polsce jako pomoc metodyczna

19 Na czym się koncentruję:  Rozróżnienie użycia form synonimicznych, bliskoznacznych  Pragmatyka językowa  Przykłady językowe docelowo nie tylko z podręczników ( 教科書日本語 ), ale również z korpusów językowych (np. KOTONOHA)

20 Trudności na obecnym etapie:  Autor tworzy projekt, jednocześnie używając go w dydaktyce – projekt jest tworzony w sposób raczej nieskoordynowany  W przyszłości autor zamierza wystąpić o grant na realizację projektu i tworzyć go w sposób metodyczny

21 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Olszewski Instytut Języka Angielskiego Uniwersytet Śląski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google