Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Ogólnopolski program „Mały Mistrz” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędów Marszałkowskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Ogólnopolski program „Mały Mistrz” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędów Marszałkowskich."— Zapis prezentacji:

1

2 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Ogólnopolski program „Mały Mistrz” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędów Marszałkowskich

3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Mały Mistrz – Zestawienie statystyczne 1.edycja vs 2.edycja Ilość województw 1.EDYCJA 2.EDYCJA Ilość szkół Ilość klas Ilość dzieci 1211 18642011 3844 3979 8071284101 ŁĄCZNA LICZBA DZIECI 164.813

4 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Statystyki ilościowe: porównanie zbiorcze Ilość szkół biorących udział w programie 351 98 120 240 109 276 180 86 20 150 126 108 348 75 106 193 353 277 64 190 30 141 234

5 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Statystyki ilościowe: porównanie zbiorcze Ilość dzieci biorących udział w programie 19411 4869 5774 9558 4107 9315 3293 8246 418 5464 6172 4085 18037 2783 5770 8183 11320 9122 3024 8420 675 6249 10338

6 Statystyki ilościowe szkoleń Ilość w danym województwie DOLNOŚLĄSKIE – 14 KUJAWSKO-POMORSKIE – 3 LUBUSKIE – 5 ŁÓDZKIE – 8 MAŁOPOLSKIE – 10 PODKARPACKIE – 9 PODLASKIE – 3 POMORSKIE – 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE – 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 WIELKOPOLSKIE – 10 RAZEM 75 SZKOLEŃ 6

7 Rekomendacje 2015/2016 1 Intensyfikacja działań promocyjnych wokół programu Mały Mistrz  Organizacja stoiska interaktywnego w trakcie eventu Zostań Gwiazdą Sportu na PGE Narodowym: 3.10  Zwiększenie budżetu Operatorów Wojewódzkich na działania promocyjne. Gadżety dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnych mediów  Udział w ciekawych, lokalnych wydarzeniach sportowych. Festyny, pikniki, imprezy rekreacyjne – organizacja stoiska edukacyjnego  Przygotowanie planu aktywacyjnego projektu: „Mobilny Mały Mistrz” czyli strefy treningowej, wyposażonej w niestandardowy sprzęt sportowo-edukacyjny, podróżujący wraz z teamem animacyjnym po szkołach. Promocja idei aktywności, zdrowego żywienia i zachęcenie do udziału w programie przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi. Szczegółowy projekt w przygotowaniu.  Planowana organizacja stoiska promocyjnego w trakcie kolejnego Pikniku Olimpijskiego

8 Rekomendacje 2015/2016 2 Intensyfikacja polityki komunikacyjnej programu  Organizacja ogólnopolskiej inauguracji programu w dniu 5.10 w Sopocie, połączona z debatą mediową na temat niedostatecznej aktywności fizycznej wśród najmłodszych i sposobom i zapobiegania  Rozszerzenie współpracy z mediami na poziomie lokalnym w zakresie m.in. organizacji konkursów oraz lekcji z mistrzem  Wykorzystanie kanałów social media/twitter MSiT, Urzędów Marszałkowskich oraz pozostałych projektów aktywizacyjnych  Szersze zaangażowanie kadry pedagogicznej w zakresie PR programu na poziomie lokalnym i w oparciu o centralne wytyczne

9 Rekomendacje 2015/2016 2 Intensyfikacja polityki komunikacyjnej programu  Organizacja ogólnopolskiej inauguracji programu w dniu 5.10 w Sopocie, połączona z debatą mediową na temat niedostatecznej aktywności fizycznej wśród najmłodszych i sposobom i zapobiegania  Rozszerzenie współpracy z mediami na poziomie lokalnym w zakresie m.in. organizacji konkursów oraz lekcji z mistrzem  Wykorzystanie kanałów social media/twitter MSiT, Urzędów Marszałkowskich oraz pozostałych projektów aktywizacyjnych  Szersze zaangażowanie kadry pedagogicznej w zakresie PR programu na poziomie lokalnym i w oparciu o centralne wytyczne

10 Rekomendacje 2015/2016 3 Zwiększenie elastyczności dotyczącej wyboru zestawów sprzętu sportowego i formy przekazania go szkołom ZESTAW 1 Podstawowy, nie zmieniony w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zabezpiecza realizację kilku sprawności Małego Mistrza. Otrzymały go szkoły przystępujące do programu po raz pierwszy. ZESTAW 2 Zestaw uzupełniający, ze zmienioną częścią sprzętu. Dodany sprzęt do realizacji zajęć lekkoatletycznych i zwiększona ilość piłek do realizacji sprawności Piłkarz. Tę opcję otrzymały do wyboru szkoły, uczestniczące w programie w 1.edycji ZESTAW 3* Z uwagi na zdiagnozowane zainteresowanie zajęć sportowych przy użyciu piłek edukacyjnych eduball. W związku z ceną zestawu przekraczającą budżet, szkoły zainteresowane zakupem dopłacą 800 PLN. Brak możliwości prawnej przekazania szkołom sprzętu na własność. Przekazanie sprzętu odbywa się na zasadzie użyczenia. Na własność sprzęt przejdzie do szkół po upływie 5 lat od momentu podpisania umowy. Wszelkie reklamacje dotyczące wad sprzętu bądź jego uszkodzeń w trakcie eksploatacji przyjmuje właściwy Operator Wojewódzki. *projekt pilotażowy w województwie Dolnośląskim

11 Rekomendacje 2015/2016 4 Wycofanie nauki pływania z realizacji programu w klasach II  Szersza współpraca Operatorów Wojewódzkich programu Mały Mistrz z OW programu Umiem Pływać – ustalenie optymalnych dla obu stron zasad współpracy  Możliwość startu OW Mały Mistrz w konkursach Umiem Pływać  Przeznaczenie specjalnej puli godzin przez Umiem Pływać dla klas II programu Mały Mistrz 5 Rozszerzenie siatki partnerów zewnętrznych  Oficjalna propozycja skierowana do Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie patronatu honorowego  Intensyfikacja działań w zakresie pozyskania partnera zewnętrznego: barter, sponsoring

12 Rekomendacje 2015/2016 6 Wzmocnienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i WF  Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie nowych, niestandardowych szkoleń dla liderów wojewódzkich z docelową destynacją dla kadry pedagogicznej  Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli WF 7 Pozostałe interpelacje zgłaszane przez OW  Wybór optymalnego sposobu zatrudnienia i rozliczania przez JST pracy nauczyciela WF, angażującego się w pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej 8 Rozbudowa serwisu internetowego www.malymistrz.pl  Platforma komunikacji i informacji  Miejsce integracji rodziców, nauczycieli i beneficjentów projektu

13 Koordynator Krajowy programu Mały Mistrz Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego 03-134 Warszawa, Ciołkosza 1/29 tel/fax 226218593, 228489117 e-mail zgszs.warszawa@wp.pl biuro@malymistrz.pl Program Mały Mistrz dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędów Marszałkowskich DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM Ogólnopolski program „Mały Mistrz” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędów Marszałkowskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google