Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą."— Zapis prezentacji:

1

2 UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

3 Diagnoza - stan przed realizacją projektu Zintegrowanie i koordynowanie rozproszonych działań internacjonalizacyjnych Uczelni. Internacjonalizacja jako kreator wartości i innowacji w sferze naukowej, dydaktycznej, wizerunkowej oraz finansowej Akademii, przynoszący korzyści wszystkim grupom interesariuszy Uczelni oraz samej instytucji. Internacjonalizacja jest źródłem tworzenia unikatowej przewagi konkurencyjnej Uczelni na rynku krajowym i zagranicznym. Internacjonalizacja jako środek a nie cel sam w sobie.

4 Założenia projektu Przejście z instrumentalnego, „wskaźnikowego” postrzegania internacjonalizacji uczelni w ujęcie całościowe – oznaczające wplecenie procesów umiędzynarodowienia w każdy aspekt działania Uczelni. Wykorzystanie akredytacji miedzynarodowych: europejskiej EQUIS, amerykańskiej AACSB oraz AMBA i CEEMAN jako motorów zmian i rozwoju Uczelni. Budowanie prestiżu i jakości Uczelni poprzez unikatowe pozycjonowanie na rynku – na świecie jedynie 73 uczelni ekonomicznych (z ponad 13 000 istniejących) posiada trzy akredytacje jednocześnie - wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Uzyskana w październiku br. trzecia z rządu 5letnia akredytacja EQUIS stawia ALK wśród jeszcze węższej elity. Maksymalne wykorzystanie potencjału pracy projektowej w ALK oraz inicjatyw i innowacji związanych z internacjonalizacją, a pochodzących od pracowników i studentów.

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy Umiędzynarodowienie uczelni oznacza istotną wartość dodaną dla możliwie szerokiego grona interesariuszy uczelni – to powoduje, że strategia ta jest powszechnie zaakceptowania i uznana. Konieczne było dobre rozpoznanie potrzeb poszczególnych grup docelowych oraz rozwój określonych obszarów zgodnie z ich oczekiwaniami, np.: 1.Studenci – szeroka oferta wyjazdów zagranicznych do ośrodków akademickich na całym świecie (wymiana międzynarodowa); korzystanie z praktyk zagranicznych; możliwość uzyskania podwójnego dyplomu z uznanymi ośrodkami edukacji biznesowej (z wyjazdem do partnerskiej uczelni); innowacyjne anglojęzyczne programy studiów. 2.Naukowcy – możliwość współpracy z naukowcami z całego świata; możliwość zaprezentowania swoich badań na szerokim forum międzynarodowym – na konferencjach zagranicznych oraz na globalnych konferencjach organizowanych w ALK.

6 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy 3.Pracownicy administracyjni – szkolenia języka angielskiego; organizowanie studyjnych wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania „administrative staff” z zagranicy celem wzajemnej wymiany doświadczeń. 4.Studenci przyjeżdżający – wysoki poziom oczekiwań zarówno co do studiów, jak i wsparcia w trakcie pobytu w Polsce; atrakcyjne programy studiów na wszystkich poziomach; anglojęzyczne koła naukowe czy organizacje studenckie; obsługa studenta i szeroko rozumiana integracja. 5.Rektor i Prorektorzy – wsparcie ze strony uznanych osób ze świata nauki i biznesu w celu nakreślania strategicznych kierunków rozwoju uczelni; usieciowienie działań z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. 6.Doktoranci – ciekawa oferta studiów, ułatwienie w budowaniu więzi i relacji ze środowiskiem naukowym zagranicznym.

7 Główne wyzwania w realizacji projektu Posiadanie wystarczających kompetencji, które pozwoliłyby uzyskać po raz trzeci 5 letnią reakredytację EQUIS, która – obok posiadania triple crown, pozycjonuje ALK w ścisłej elicie światowych szkół biznesu. Zaangażowanie całego zespołu pracowników w procesy umiędzynarodowienia, w tym w procesy reakredytacyjne. Transformacja działów administracyjnych/ funkcyjnych Uczelni - przyjęcie przez nie perspektywy usługowej. Sprawne zarządzanie ograniczonymi zasobami (czas oraz dostępność pracowników) – selekcja pomysłów i ich wdrożeń z punktu widzenia korzyści dla Uczelni. Duża innowacyjność wielu działań (np. marketingowych) co generuje niepewność (brak porównań, brak „pewnych recept”, nowe formuły działania - np. z wykorzystaniem social media). Wysoka sprawność organizacji (szybkość podejmowania decyzji). Ogromna konkurencja w staraniu się o zewnętrzne źródła finansowania. Niż demograficzny.

8 Osiągnięte rezultaty Uczelnia jako całość (jej pozycja międzynarodowa) Potrójna korona akredytacyjna – EQUIS, AACSB, AMBA Potrójna 5. letnia reakredytacja EQUIS Akredytacja CEEMAN Wysoka pozycja w rankingach „Financial Times” Ponad 200 umów partnerskich z uczelniami na wszystkich kontynentach Unikatowy alians strategiczny z ESCP Europe – najstarszą szkołą biznesu na świecie z siedzibą w Paryżu i kampusach w Londynie, Turynie, Madrycie, Berlinie i obecnie w Warszawie. Studenci ALK Programy anglojęzyczne na wszystkich poziomach studiów 6 programów podwójnego dyplomu z wiodącymi uczelniami w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Niemczech innowacyjny, wyróżniony przez FSS program Management in Virual Environments ze studentami z całego świata Bogata oferta wyjazdów na staże i praktyki zagraniczne Wysoki poziom obsługi studenta wyjeżdżającego (monitorowanie satysfakcji) Studenci zagraniczni Ponad 200 przedmiotów po angielsku Ponad 60 narodowości Około 1000 obcokrajowców Biuro wsparcia studenta w sprawach niezwiązanych z nauką (welfare office), studenckie koła naukowe anglojęzyczne (5 kół), mnrd. organizacje studenckie, intensywne wykorzystanie social media do angażowania studentów zagranicznych w życie szkoły (New Media Club, blog studentsinwarsaw.com, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter etc. Wysoki poziom obsługi studenta przyjeżdżającego (monitorowanie satysfakcji)

9 Osiągnięte rezultaty Kadra naukowa2 globalne konferencje – 2015 EURAM, 2013 ISBEE World Congress (500 naukowców z całego świata) orgaznizowane w ALK, dynamiczny przyrost publikacji w wiodących zagranicznych czasopismach naukowych, szeroka dostępność wyjazdów na konferencje zagraniczne (z publikacją). Kadra administracyjnaWyjazdy do uczelni partnerskich, szkolenia językowe, praca projektowa Władze uczelniWsparcie International Corporate Advisory Board - strategiczne spotkania z wybitnymi światowymi autorytetami wskazującymi potencjalne kierunki rozwoju uczelni na rynku międzynarodowym (Prof. Edmund S. Phelps, Prof. Edward Prescott, Prof. Herman Simon)

10 Podpowiedzi dla innych uczelni Umiędzynarodowienie jako element strategii rozwoju uczelni. Umiędzynarodowienie jako środek a nie cel. Kultura organizacyjna i otwartość na oddolne inicjatywy. Sprawność działania, responsywność. Dobre rozpoznanie reguł gry w międzynarodowym środowisku uczelnianym (nośniki jakości, wartości i zaufania).

11 Podsumowanie Umiędzynarodowienie od początku istnienia Akademii Leona Koźmińskiego jest ważnym elementem strategii rozwoju uczelni. Ostatnie lata to okres intensywnej pracy nad transformacją rozumienia i postrzegania umiędzynarodowienia – swoistego przejścia z fragmentarycznego, operacyjnego i wskaźnikowego spojrzenia na umiędzynarodowienie w kompleksowe spojrzenie holistyczne - przejście z rozumienia internacjonalizacji w kategoriach np. liczby zagranicznych studentów czy programów studiów, w dążenie do pełnego usieciowienia międzynarodowego całej Akademii Leona Koźmińskiego - studentów, naukowców, pracowników administracyjnych, absolwentów, etc. i zbudowanie pozycji Akademii jako liczącego się gracza na międzynarodowej arenie szkół biznesowych.

12


Pobierz ppt "UMIĘDZYNARODOWIENIE - ELEMENT STRATEGII AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google