Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MSc Programme Study in English Report 2010 - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MSc Programme Study in English Report 2010 - 2015."— Zapis prezentacji:

1 MSc Programme Study in English Report 2010 - 2015

2 Programme SpecializationMSc Entry requirements: Diploma of the I level studies in: Informatics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Teleinformatics, Computer Systems, Robotics, Control, Control Engineering, Systems, Electronics, Telecommunications For Foreigners – individual decision of Committee For Polish students - Engineer diploma is required The three founded in the frame of European Programme AIC – Advanced Informatics and Control INE – Internet Engineering AAE – Advanced Applied Electronics The fourth and fifth prepared in the individual way TMT – Modern Telecommunications ARE – Embedded Robotics Possible extension: Studies of the III level (PhD) Graduates: The graduates gain knowledge and experiences in designing practical applications. They are prepared to solve complex problems (especially designing systems for industry using classical and intelligent solutions) and to gain information from the literature and other sources. They are able to play the role of the leader of a team, to organize and to carry out research debates. Graduates acquire the experience necessary to pursue their professional career in international companies, research units and at universities and colleges. They have substantial international experience and they are acquainted with the circumstances and the environment of prestigious laboratories. They have well above standard skills in English communication.

3 Informatyka - część wspólna Od roku akademickiego 2014/15 wybór specjalności angielskojęzycznych, na kierunku informatyka,odbywa się pod koniec I semestru Wspólny semestr 1 Semester 1 Physics Social Communication English B2+ Signals, Systems and Control Computer Project Management IT Applications: Electronic Media in Business and Commerce Information Systems Modelling Discrete Mathematics Research Skills and Methodologies 1

4 AIC – Advanced Informatics and Control Semester 1 Physics Social Communication English B2+ Signals, Systems and Control Computer Project Management IT Applications: Electronic Media in Business and Commerce Information Systems Modelling Discrete Mathematics Research Skills and Methodologies 1 Semester 3 Research Skills and Methodologies -3 Advanced Informatics and Control Seminar -2 Master Thesis - Final Project Elective: (one of three required) New: Games Designing and Programming-2 Adaptive Control and Industrial Control Systems Semester 2 Modeling and Optimization of Computer Networks Introduction to Computer Vision and Quality Control Research Skills and Methodologies 2 Methods of Computational Intelligence and Decision Making Optimization Methods: Theory and Applications Foreign/Polish Language A1 ( other than English, A1) Advanced Informatics and Control Seminar -1 Elective: (one of three required) Games Designing and Programming -1 Information Storage and Management LectureClassesLabProjectSeminar Sem 1112662 Sem 28 3484 Sem 32 124 TOTAL212151116+2010

5 INE – Internet Engineering Semester 1 Physics Social Communication English B2+ Signals, Systems and Control Computer Project Management IT Applications: Electronic Media in Business and Commerce Information Systems Modelling Discrete Mathematics Research Skills and Methodologies 1 Semester 3 Application programming: Data Mining and Data Warehousing Application programming: Mobile Computing Internet Engineering Seminar Final Project Semester 2 Multimedia and Computer Visualization Application programming-Java and XML technologies Information Systems Analysis Advanced Databases Secure Systems and Networks Softcomputing Foreign Language A1( other than English, A1) REMARK: Possible version of 4 – semester study with Semester 0 (dedicated for students without Engineer degree e.g. BSc) LectureClassesLabProjectSeminar Sem 112662 Sem 21141011 Sem 34 4 2 TOTAL 26266207+105

6 AAE – Advanced Applied Electronics Semester 1 Social Communication Foreign Language B2+ Foreign/Polish Language A1 Optical Fibres and Optocommunication Advanced Microcontollers Advanced Industrial Electronics Optimization Methods Numerical Methods Mathematics Semester 3 Diploma Seminar Master Thesis – Final Project New Approaches to Electronics and Telecommunications Microwave Application Elective: (two or three ) Real Time Operating Systems or Optoelectronics and Photonics or Optics and Nonlinear Optics or Antenna Technique or Colorimetry and Photometry or Applied Wireless Electronics or Wireless Data Communication or Terahertz Technique and Technology Semester 2 RF Circuit Design Lasers and Applications DSP Controllers Architecture Noise Reduction in Electronic Systems Computer Network and Systems Optimal and Adaptive Filtering Programable Logic Design Mathematical Statistics Diploma Seminar LectureClassesLabProjectSeminar Sem 1956 21 Sem 211 112 Sem 33 1 12 TOTAL23 6 174+155

7 TMT – Modern Telecommunications Semester 1 Social Communication Foreign Language B2+ Foreign/Polish Language A1 Advanced Network Techniques Optical Network Elements HF Techniques in Telecommunications Optimization Methods Numerical Methods Optics Mathematics Statistics Semester 3 Security in Teleinformatics Systems Optical Networks 2 Digital Receivers UWB and THz Techniques MSc Seminar Master Thesis - Final Project Semester 2 Optical Networks 1 Photonic Communication Components Multimedia Systems Satellite Communication Mobile Networks Mobile Applications Compression of Information Orthogonal filtering of stochastic signals Embedded Systems Specialization Seminar New: Modern Telecommunications LectureClassesLabProjectSeminar Sem 113611 Sem 28 1423 Sem 35 224 TOTAL266175+107

8 ARE –Embedded Robotics Semester 1 Control Theory Modeling and Identification Optimization Theory and Adv. Computing Methods Mathematical Methods of Automation and Robotics Social Communication Physics Applied Logic Foreign language B2+ Foreign language A2 Semester 3 Introduction to Embedded Systems -2 Sensors and Actuators -2 Task and Motion Planning Social Robots Embedded Robotic Applications Diploma Seminar Master Thesis – Final Project Semester 2 Mobile Robotics Introduction to Embedded Systems -1 Sensors and Actuators -2 Robotic Programming Environments Control Theory for Embedded Systems Event-based Control Artificial Intelligence and Machine Learning Intermediate Project Specialization Seminar LectureClassesLabProjectSeminar Sem 111741 Sem 2121562 Sem 3453 Total278147+105

9 Statistics 1 RECRUITMENT 2011/122012/132013/142014/15 AIC 2821 29 30 INE 43 + 827 + 17 25 AAE 4319 1519 TMT 23 7- ARE 19 TOTAL 122107 7668

10 Wspomaganie procesu kształcenia Materiały dydaktyczne Podręczniki AIC2010 INE177 AAE180 TMT 0 ARE0 Total5517

11 Specjalne możliwosci Możliwości studiowania zagranicą – specjalne umowy, wspólne programy studiów, dyplomy MSc AIC Coventry University (UK) University Nevada Las Vegas (USA) BTH Karlskrona (Szwecja) INE BTH Karlskrona (Szwecja) TU Dresden (Niemcy) Cranfield University (UK) AAERice University (USA) TMT University of Nottingham (UK) Vrije Universitat Brussel (Belgia) – w przygot. ARE

12 Wykładowcy z uczelni zagranicznych Wykładowcy z zagranicy Zatrudnienie stałe Visiting Professor Umowy – zlecenia zajecia dydaktyczne Cykle wykładów seminaria AIC Prof. Keith. J.Burnham (2012 - 2013). Prof. Keith. J.Burnham - UK (2011,2014) Dr Tomasz Larkowski – UK (2012, 2013) Dr Piotr Skworcow –UK (2012, 2013) Prof. Gwidon Stachowiak (Australia) Prof. Mariusz Nowostawski (Nowa Zelandia, Norwegia) Dr Pawel Herman (Szwecja) Dr Grzegorz Chmaj (USA) Prof. Rama Garimella (Indie) INE Dr Ludwik Kuzniarz – Szwecja (2011, 2012, 2013, 2014) AAE Prof. Frank K. Tittel (USA) TMT Dr Ana Vukovic – UK (2013) Dr Roderic MacKenzie – UK (2013) Prof. Trevor Benson – UK (2013,2014) ARE Prof. Jerzy Sąsiadek (Kanada) Prof. Jacek Malec ( Szwecja )

13 Studia zagraniczne - wyjazdy Studia zagraniczne 2011/20122012/20132013/2014 2014/20152015/2016 AIC 5 (UK) 1 (Hiszpania) 1 (Niemcy) 5 (UK) 1 (USA) 1 (Dania) 4 (UK) 1 (Szwecja) 1 (USA) 4 (UK) 2 (Szwecja) 1 (Niemcy) 1 (Portugalia) 2(UK) 1 (Szwecja) 1(Australia) INE 7 (Szwecja) 3 (Niemcy) 3 (Szwecja) 3 (Szwecja) 2 (Niemcy) 1( Hiszpania) 1( Serbia) 1 (Niemcy)1( Szwecja) AAE2 (Niemcy) 2 (UK) 2 (USA) 1 (Niemcy) - TMT - ARE1( Portugalia) TOTAL191412 96

14 Doświadczenia zagraniczne Staże zagraniczne, praktyki, seminaria 2011/20122012/20132013/2014 2014/2015 AIC 5 (UK) 3*(Rosja) 5 (UK) 1 (USA) 1 (Dania) 4* (Rosja) 4 (UK) 1 (Szwecja) 1 (USA) 4(UK) INE 3 (Hiszpania) AAE 2 (Niemcy) 1 (Japonia) 2 (USA) 2 (UK) 1 (Niemcy0 1 (Niemcy) 2( USA) TMT 3 (UK) 1 (Belgia) ARE Total11237 7

15 Podwójne Dyplomy Dyplomy zagraniczne 201220132014 2015 AIC 5 (UK) 5 (UK) 1 (USA) 1 (Dania) 4 (UK) 1 (Szwecja) 1 (USA) 4(UK) INE3 (Szwecja) AAE2 (Niemcy) 2 (UK) 2 (USA) 1 (Niemcy) TMT 1 (Belgia) ARE TOTAL711 4

16 Publikacje studentów w języku angielskim Publikacje współautorskie studentów PRZED 2010 (po 2006) W TRAKCIE (po 2010, TMT po 2012) AIC3836 INE AAE 3 TMT99 ARE Total4748

17 Doktoraty na współpracujacych uczelniach Doktoraty AIC Coventry University – 5 University Nevada Las Vegas – 2 University of Western Australia – 3 BTH Karlskrona – 1 INEBTH Karlskrona – 1 AAEb.d. TMT Vrije Universitat Brussel – 1 University of Nottingham - 1 ARE Doktoraty kadry dydaktycznej ARE: dr Witold Paluszyński – USA dr Krzysztof Arent - Holandia TOTAL 14 +2

18 Możliwości nawiązania kontaktów międzynarodowych Na specjalnościach prowadzonych w języku angielskim przeważają studenci z Polski Jednakże każdego roku na każdej ze specjalności w prawie każdych zajęciach uczestniczy 5-10 studentów zagranicznych (z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chin, Chorwacji, Węgier, Szwecji, Finlandii).

19 Konferencje naukowe Organizacja Konferencji Naukowych i aktywny udział w konferencjach AIC (współorganizacja, prezentacje referatów) Uczelniane (międzynarodowe jury) Konferencja 1st AIC conference czerwiec 2012 (15 referatów studentów AIC) Konferencja 2nd AIC conference – part I czerwiec /wrzesień 2013 (17 referatów z AIC) Konferencja 3rd AIC conference – czerwiec 2014 (12 referatów studentów AIC) Konferencja 4th AIC conference – czerwiec 2015 (14 referatów studentów AIC) Uwaga: skorelowane z zakończeniem cyklu Research Skills and Methodologies: RSM-1 (badania), RSM-2 (artykuł), RSM-3 (konferencja) Miedzynarodowe Cykl corocznych konferencji Polish British Workshop & ISW(3 dniowe, międzynarodowy Program Committee oraz Jury, udział ok. 30 uczestników, studenci i doktoranci z Anglii, Hiszpanii, Rosji, Czech, Rumunii, USA, Szwecji, Austrii, Niemiec, Norwegii, Francji, Danii; invited speakers z USA, Anglii, Indii, Kanady, Nowej Zelandii, Norwegii, Irlandii, Niemiec, Bułgarii, Rosji. 12 th PBW – Zlotniki Lubanskie – 5 prezentacji studentów AIC, 2 Nagrody Indywidualne 13 th PBW- - Srebrna Gora – 6 prezentacji studentów AIC, 2 Nagrody Indywidualne 14 th PBW – Szklarska Poręba – 10 prezentacji z AIC/TIN/ISK, Główna Nagroda plus 2 nagrody 15 th PBW – Szklarska Poręba – 10 prezentacji AIC/TIN/ISK, Główna Nagroda plus 3 nagrody. Współpomysłodawca cyklu, CO-CHAIR od 15 lat – Professor Keith J. Burnham –Coventry University.

20 REKRUTACJA 2015/2016 Po egzaminie inżynierskim należy złożyć dokumenty REKRUTACYJNE na kierunki: (Elektronika) ang. AAE (limit 25) (Telekomunikacja) ang. TMT (limit 15) (Informatyka) ang. AIC oraz INE (limit łączny 65) (Automatyka i Robotyka) ang. ARE (limit 25)

21 www.weka.pwr.wroc.pl Ulotki kierunkowe i specjalnościowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.weka.pwr.wroc.pl w zakładce:www.weka.pwr.wroc.pl O Wydziale/Informatory o Wydziale Prezentacja będzie dostępna w zakładce Study in English

22 TMT – Modern Telecommunications

23 AAE – Advanced Applied Electronics

24 ARE –Embedded Robotics

25 INE – Internet Engineering

26 AIC – Advanced Informatics and Control

27 Przyszłość – praca w międzynarodowym środowisku Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA: – Optymistyczne prognozy mamy m.in. dla absolwentów kierunków ścisłych. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie Zachodniej – Niemcy, Wielka Brytania czy Szwajcaria muszą znaleźć specjalistów, bez których gospodarka nie będzie prawidłowo funkcjonować. O fachowców będzie konkurować cała Europa.

28 Graduate Barometer 2016 Trendence Institute zaprasza do udziału w Graduate Barometer 2016 – zabierz głos w największym w Europie badaniu dotyczącym edukacji i kariery! Kliknij w link na www.weka.pwr.edu.pl i wygraj! Do rozlosowania vouchery BestChoice 5 x 500 € i 10 x 200 € do wykorzystania w ponad 70 sklepach.

29 Wydział Elektroniki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MSc Programme Study in English Report 2010 - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google