Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dariusz TURLEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dariusz TURLEJ."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dariusz TURLEJ

6 Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Czego uczymy Czego uczymy Jaki system kształcenia wdrożyliśmy Jaki system kształcenia wdrożyliśmy Jak staramy się zapewniać jakość kształcenia Jak staramy się zapewniać jakość kształcenia Jak szukamy swojego miejsca w europejskim systemie edukacyjnym Jak szukamy swojego miejsca w europejskim systemie edukacyjnym

7 Czego uczymy Najprościej rzecz ujmując, dziedzinami nauki i techniki, które możecie studiować na naszym wydziale, to: elektronika, informatyka i telekomunikacja. Najprościej rzecz ujmując, dziedzinami nauki i techniki, które możecie studiować na naszym wydziale, to: elektronika, informatyka i telekomunikacja.… Nie obawiajcie się jednak, że Wasz wybór może się okazać nietrafny: którąkolwiek bowiem z tych dziedzin wybierzecie, to i tak – aby zostać cenionymi specjalistami – będziecie musieli opanować istotne elementy wiedzy z zakresu pozostałych. Nie obawiajcie się jednak, że Wasz wybór może się okazać nietrafny: którąkolwiek bowiem z tych dziedzin wybierzecie, to i tak – aby zostać cenionymi specjalistami – będziecie musieli opanować istotne elementy wiedzy z zakresu pozostałych. [Z informatora dla kandydatów]

8 Jaki System Kształcenia wdrożyliśmy Od studentów wymaga się: Od studentów wymaga się: spełnienia, co semestr, minimalnych rygorów studiowania – co semestr sprawdza się czy studenci studiują cokolwiek, przyswajając jednak określone porcje wiedzy, spełnienia, co semestr, minimalnych rygorów studiowania – co semestr sprawdza się czy studenci studiują cokolwiek, przyswajając jednak określone porcje wiedzy, spełnienia wymagań programowych danej specjalności w określonym limicie czasu – co etap sprawdza się czy studiują to, co powinni. spełnienia wymagań programowych danej specjalności w określonym limicie czasu – co etap sprawdza się czy studiują to, co powinni. Studenci sami określają własne tempo studiowania i swoje indywidualne programy studiów kierując się dwoma współrzędnymi: minimalnymi rygorami studiowania i wymaganiami programowymi swojej specjalności. Studenci sami określają własne tempo studiowania i swoje indywidualne programy studiów kierując się dwoma współrzędnymi: minimalnymi rygorami studiowania i wymaganiami programowymi swojej specjalności. [Z informatora dla kandydatów]

9 Jak staramy się zapewnić jakość kształcenia Jakość kształcenia staramy się zapewniać przez właściwe rozwiązania w obszarach: Jakość kształcenia staramy się zapewniać przez właściwe rozwiązania w obszarach: szeroko rozumianego zarządzania szeroko rozumianego zarządzania starając się polepszyć warunki naszego funkcjonowania, w tym funkcjonowania systemu studiów; starając się polepszyć warunki naszego funkcjonowania, w tym funkcjonowania systemu studiów; organizacji systemu studiów, w tym: organizacji systemu studiów, w tym: wyboru właściwej struktury systemu studiów, wyboru właściwej struktury systemu studiów, określenia zasad tworzenia programów studiów, określenia zasad tworzenia programów studiów, przyjęcia rozwiązań regulaminowych, przyjęcia rozwiązań regulaminowych, zapewnienia szerokiego dostępu do informacji. zapewnienia szerokiego dostępu do informacji.

10 Jak szukamy swojego miejsca w europejskim systemie edukacyjnym Wdrażamy Europejski System Punktowy (ECTS) Wdrażamy Europejski System Punktowy (ECTS) Opracowujemy wspólnie programy studiów, np.: Opracowujemy wspólnie programy studiów, np.: Erasmus-Mundus Erasmus-Mundus Joint European Master Course in Control and Systems Engineering Joint European Master Course in Control and Systems Engineering EU-Canada Cooperation Program in Higher Education and Training EU-Canada Cooperation Program in Higher Education and Training International Distributed Computer Science Degree International Distributed Computer Science Degree Rozwijamy studia w języku angielskim Rozwijamy studia w języku angielskim

11 CZEGO UCZYMY ? Rodzaje i kierunki studiów oraz specjalności

12 Studenci

13 Rodzaje studiów Dzienne studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie) Dzienne studia w języku angielskim I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie) Dzienne studia III stopnia (doktoranckie) Wieczorowe studia zawodowe (inżynierskie) i uzupełniające magisterskie Zaoczne studia zawodowe (inżynierskie) przez Internet

14 Kierunki na dziennych studiach I i II stopnia kierunek Informatyka kierunek Informatyka makrokierunek Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja makrokierunek Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja studia w języku angielskim –makrokierunek Electrical and Computer Engineering studia w języku angielskim –makrokierunek Electrical and Computer Engineering

15 Kierunki na studiach wieczorowych i studia zaocznych kierunek Informatyka kierunek Informatyka wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie kierunek Elektronika i Telekomunikacja kierunek Elektronika i Telekomunikacja wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie kierunek Elektronika i Telekomunikacja kierunek Elektronika i Telekomunikacja zaoczne studia zawodowe inżynierskie przez Internet zaoczne studia zawodowe inżynierskie przez Internet

16 Grupy specjalności i specjalności na studiach dziennych informatyka elektronika i inżynieria komputerowa oraz inżynieria biomedyczna telekomunikacja Inżynieria Systemów Informatycznych Systemy Informacyjno-Decyzyjne Elektronika i Inżynieria Komputerowa Inżynieria Biomedyczna Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne Systemy i Sieci Telekomunikacyjne Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja

17 Specjalności na kierunku Informatyka

18 SPECJALNOŚCI na MAKROKIERUNKU Informatyka, automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja

19 JAKI SYSTEM KSZTAŁCENIA WDROŻYLIŚMY ? Struktura wymagań programowych, planów modelowych oraz rygorów studiowania

20 Struktura studiów dziennych 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 kandydaci spoza Wydziału studia uzupełniające magisterskie (studia II stopnia) studia doktoranckie (studia III stopnia) 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 studia inżynierskie (studia I stopnia) studia magisterskie (jednolite) kandydaci spoza Wydziału

21 Etapy studiów studia inżynierskie (I stopnia) studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) 1 2 3 4 5 6 8 7 studia magisterskie (jednolite) 9 10 Etap A Etap B Etap D 1 2 3 4 5 6 8 7 Etap A Etap B Etap C 2 1 3 4 Etap U

22 Struktura wymagań programowych na studiach dziennych I stopnia

23 Struktura planów modelowych na studiach dziennych I stopnia

24 Modelowe rygory studiowania na studiach dziennych I stopnia

25 Minimalne rygory studiowania na studiach dziennych I stopnia

26 Przykładowe wymagania programowe Inżynieria biomedyczna

27

28

29 Wymagania programowe na studiach dziennych II stopnia

30 Plan modelowy bez transferów JD

31 Plan modelowy przy maks. transferach JD

32 JAK STARAMY SIĘ ZAPEWNIAĆ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA System obsługi studiów - (elektroniczny dziekanat) - oraz portal edukacyjny

33 Informacje o studiach Przebieg studiów Zapisy na przedmioty Wymagania programowe Plany modelowe Elektroniczny indeks Spełnienie wymagań Składanie deklaracji Listy zajęciowe ELEKTRONICZNY DZIEKANAT

34 Informacje o studiach (publicznie dostępne): Informacje o studiach (publicznie dostępne): Oferta przedmiotów z atrybutami i konspektami Oferta przedmiotów z atrybutami i konspektami Lista klas programowych z zawartością Lista klas programowych z zawartością Przegląd programów studiów, planów modelowych, rygorów studiowania Przegląd programów studiów, planów modelowych, rygorów studiowania

35 ELEKTRONICZNY DZIEKANAT Autoryzowany dostęp dla studentów: Autoryzowany dostęp dla studentów: Wgląd w dane o przebiegu studiów Wgląd w dane o przebiegu studiów Analiza i symulacja decyzji rejestracyjnych Analiza i symulacja decyzji rejestracyjnych Analiza stopnia realizacji wymagań programowych i spełnienia rygorów studiowania Analiza stopnia realizacji wymagań programowych i spełnienia rygorów studiowania Autoryzowany dostęp dla pracowników: Autoryzowany dostęp dla pracowników: Wgląd w dane studentów, których są opiekunami Wgląd w dane studentów, których są opiekunami

36 Zapisy na przedmioty: Zapisy na przedmioty: Składanie deklaracji semestralnych przez Internet Składanie deklaracji semestralnych przez Internet Przegląd stanu zapisów na przedmioty (listy chętnych) Przegląd stanu zapisów na przedmioty (listy chętnych) Listy zajęciowe (po zapisach) Listy zajęciowe (po zapisach) ELEKTRONICZNY DZIEKANAT

37 PORTAL EDUKACYJNY Autoryzowany dostęp do informacji przechowywanych dla każdego przedmiotu: Autoryzowany dostęp do informacji przechowywanych dla każdego przedmiotu: materiały dydaktyczne materiały dydaktyczne ogólnodostępne ogólnodostępne dostępne dla wszystkich studentów wydziału dostępne dla wszystkich studentów wydziału dostępne tylko dla studentów zapisanych na przedmiot dostępne tylko dla studentów zapisanych na przedmiot zajęciowe listy dyskusyjne zajęciowe listy dyskusyjne arkusze ocen (cząstkowych i ostatecznych) arkusze ocen (cząstkowych i ostatecznych) Ankietyzacja zajęć Ankietyzacja zajęć

38 JAK SZUKAMY SWOJEGO MIEJSCA w EUROPEJSKIM SYSTEMIE EDUKACYJNYM Oferta studiów w języku angielskim

39 UNDERGRADUATE and GRADUATE STUDIES in English In the area of Electrical and Computer Engineering In the area of Electrical and Computer Engineering First circle - undergraduate First circle - undergraduate leading to the B.Sc. diploma leading to the B.Sc. diploma Second circle - graduate Second circle - graduate leading to the M.Sc. diploma leading to the M.Sc. diploma

40 SPECJALIZATIONS in the area of ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - undergraduate studies

41 - graduate studies SPECJALIZATIONS in the area of ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - graduate studies

42 STRUCTURE of STUDIES in English 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 candidates from other universities Second circle studies First circle studies Third circle studies 1 2 3 4 5 6 7 8 candidates from other universities

43 Undergraduate studies – ECE common program of study ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - COMMON Semesters:12345678 GROUPS OF COURSES CREDIT UNITS (HOURS PER WEEK) Mathematics8444 Physics444 Programming4444 Computer Systems 444 Electronics4444 Control44 Telecommunications444 Non-ece Electives 2222222 Language2222 Physical Education 222222 Senior Design Project 210

44 Undergraduate Studies Undergraduate Studies – program of the CSN specialization COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS - SPECIALIZATION Semesters:12345678 COURSES CREDIT UNITS (HOURS PER WEEK) Principles of Computer Science 2 Algorithms and Data Structures 4 Graphical User Interfaces 4 Data Bases 4 Operating Systems 4 Software Engineering 4 Computer Graphics 4 Compiling Techniques 4 Computer Networks 4 2222222422242020

45 Undergraduate Studies – program of the TCM specialization TELECOMMUNICATIONS - SPECIALIZATION Semesters:12345678 COURSES CREDIT UNITS (HOURS PER WEEK) Introduction to Signal Transmission 2 An Introduction to UMTS 4 Digital Signal Processing 4 Multi-Service and Multimedia Networks 4 Open Programmable Platforms in Telecom 4 Optical Fiber Transmission 4 Satellite Communication Systems 4 Computer Networks 4 Wireless Networking 4 2222222422242020

46 COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS - SPECIALIZATION Semesters:1234 COURSES (OR GROUPS OF COURSES) CREDIT UNITS (HPW) Discrete Random Processes 4 Parallel Numerical Methods 4 Image and Speech Recognition 4 Digital Signal Processor Architecture and Prg. 4 Pattern Recognition 4 Cryptography and Data Security 4 Data Mining 4 Evolutionary Algorithms 4 Electives206 M.Sc. Diploma Project & Seminar 24412 22202018 Graduate studies – program of the CSN specialization

47 Graduate studies – program of the TCM specialization TELECOMMUNICATIONS - SPECIALIZATION Semesters:1234 COURSES (OR GROUPS OF COURSES) CREDIT UNITS (HPW) Discrete Random Processes 4 Wide Area Networking 4 Optical Systems and Networks 4 Adaptive Image Recognition 4 Techniques and Algorithms of Signal Processing 4 Analysis and Design of Telecommunication Protocols 4 Intelligent Networks 4 Digital Communications 4 Electives206 M.Sc. Diploma Project & Seminar 24412 22202018

48 PODSUMOWANIE Uznaliśmy wdrożenie elastycznego systemu studiów za nieuchronną konieczność Uznaliśmy wdrożenie elastycznego systemu studiów za nieuchronną konieczność Wdrożenie systemu elastycznego okazało się przedsięwzięciem trudnym, długotrwałym, związanym z dużym nakładem pracy i kosztami Wdrożenie systemu elastycznego okazało się przedsięwzięciem trudnym, długotrwałym, związanym z dużym nakładem pracy i kosztami Po skutecznym wdrożeniu systemu elastycznego nikt nie wyobraża sobie, że może być inaczej Po skutecznym wdrożeniu systemu elastycznego nikt nie wyobraża sobie, że może być inaczej

49 D.Turlej@elka.pw.edu.pl

50

51


Pobierz ppt "Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dariusz TURLEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google