Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiety numeryczne Wykresy Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiety numeryczne Wykresy Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania."— Zapis prezentacji:

1 Pakiety numeryczne Wykresy Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

2 Wykresy 2D x=linspace(-pi,pi,21); y=sin(x); figure; plot(x,y); figure; bar(x,y); figure; barh(x,y); figure; area(x,y); figure; stem(x,y); figure; stairs(x,y); figure; comet(x,y);

3 Wykresy 2D x=rand(1,1000); figure; hist(x); x=randn(1,1000); figure; hist(x); x=[1 2 3 4]; figure; pie(x); figure; pie3(x)

4 Tytuł i opis osi x=linspace(-pi,pi,101); y=sin(x); figure; plot(x,y); title('Wykres funkcji sin'); xlabel('x'); ylabel('sin(x)');

5 Kilka wykresów w jednym polu x=linspace(-pi,pi,101); y1=sin(x); y2=2*cos(2*x); figure; plot(x1,y); hold on; plot(x2,y1); legend('sin(x)','2cos(2x)'); hold on powoduje, że kolejne wykresy są dodawane do istniejących a nie zastępują ich (parametr pola wykresu NextPlot jest zmieniany na add). legend tworzy legendę.

6 Kilka wykresów w jednym polu x=linspace(-pi,pi,101); y1=sin(x); y2=2*cos(2*x); plot(x,y1,x,y2); legend('sin(x)','2cos(2x)');

7 Kilka wykresów w jednym oknie x=linspace(-pi,pi,101); y1=sin(x); y2=cos(x); y3=sin(2*x); y4=cos(2*x); y5=sinh(x); figure; subplot(2,3,1); plot(x,y1); subplot(2,3,2); plot(x,y2); subplot(2,3,4); plot(x,y3); subplot(2,3,5); plot(x,y4); subplot(2,3,[3 6]);

8 Kolor i styl linii, kształt markera Takie parametry jak kolor i styl linii oraz rodzaj markera można podawać następująco: x=linspace(-pi,pi,11); y=sin(x); plot(x,y,'r--',x,y,'ks','LineWidth',3); r – czerwony -- – linia przerywana k – czarny s – kwadraty

9 Kolor i styl linii, kształt markera KolorMarkerLinia bniebieski.kropka-linia ciągła rczerwonyokółko:linia kropkowa gzielonyxx-.linia kropka kreska cbłękitny+plus--linia przerywana mpurpurowy*gwiazdkanonebrak linii yżółtyskwadrat kczarnydromb wbiałyvtrójkąt ^ > < ppentagram hheksagram nonebrak

10 Wykresy 3D x=linspace(-pi,pi,31); y=linspace(-pi/2,pi/2,31); z=sin(x).*cos(y); figure; plot3(x,y,z); [X,Y]=meshgrid(x,y); Z=sin(X).*cos(Y); figure; plot3(X,Y,Z); figure; mesh(x,y,Z); figure; surf(x,y,Z);

11 Wykresy 3D x=linspace(-pi,pi,31); y=linspace(-pi/2,pi/2,31); [X,Y]=meshgrid(x,y); Z=sin(X).*cos(Y); figure; contour(x,y,Z); figure; contour(x,y,Z,20); figure; contourf(x,y,Z,20); figure; contour3(x,y,Z,20);

12 Uchwyty x=linspace(-pi,pi,101); y=sin(x); figure; h=plot(x,y); Uchwyty: gcf gca h Odczyt parametru: get(uchwyt) get(uchwyt, nazwa_parametru) Zmiana parametru: set(uchwyt, nazwa_parametru, wartość_parameru)

13 set(gcf, …, …); Najczęściej ustawiane parametry okna – gcf: Color – kolor tła w postaci wektora RGB o wartościach z zakresu 0 – 1. set(gcf,'Color',[1 1 1]); – ustawienie białego tła set(gcf,'Color',[0 0 0]); – ustawienie czarnego tła Position – czteroelementowy wektor, dwie pierwsze wartości to współrzędne lewego dolnego rogu, trzecia to szerokość, czwarta to wysokość okna. set(gcf,'Position',get(0,'ScreenSize')); – cały ekran 0 to uchwyt do całego ekranu

14 set(gca, …, …); Najczęściej ustawiane parametry pola wykresu – gca: Box – włączenie/wyłączenie ramki: on, off. Color – kolor tła w postaci wektora RGB o wartościach z zakresu 0 – 1. FontAngle – pochylenie czcionki: normal, italic, oblique. FontName – nazwa czcionki. FontSize – rozmiar czcionki. FontWight – pogrubienie: normal, bold, light, demi. NextPlot – czy narysowanie kolejnego wykresu w oknie powoduje wymazanie poprzedniego: add, replace, replacechildren. XAxisLocation – położenie osi X: top, bottom. YAxisLocation – położenie osi X: left, right. XColor (YColor, ZColor) – kolor osi XDir (YDir, ZDir) – kierunek w którym rosną wartości: normal, reverse. XGrid (YGrid, ZGrid) – linie siatki: on, off. XLim (Ylim, ZLim) – przedział zmienności wartości x: dwuelementowy wektor. XScale (YScale, ZScale) – skala osi x: linear, log. XTick (YTick, ZTick)– wektor z punktami, w których podawane są wartości na osi. XTickLabel (YTickLabel, ZTickLabel) – opisy w punktach zdefiniowanych w XTick.

15 set(h, …, …); Najczęściej ustawiane parametry wykresu – h=plot(…): Color – kolor w postaci wektora RGB o wartościach z zakresu 0 – 1. LineStyle – styl linii. LineWidth – grubość linii. Marker – kształt markera. MarkerSize – wielkość markera. MarkerEdgeColor – kolor krawędzi markera. MarkerFaceColor – kolor wypełnienia markera. XData – pierwsze współrzędne (odcięte) punktów. YData – drugie współrzędne (rzędne) punktów.

16 Ustawianie parametrów Parametry można podawać tworząc obiekt, np. x=linspace(-pi,pi,21); y=sin(x); figure('Color',[1 1 1]); axes('FontSize',32,'Box','off','YAxisLocation','right','NextPlot','replacechildren'); plot(x,y,'LineWidth',3); replacechildren działa jak replace ale nie resetuje ustawień pola wykresu po narysowaniu wykresu.

17 Dodawanie adnotacji do wykresu figure('Color',[1 1 1]); annotation('ellipse',[0.1 0.4 0.3 0.2],'LineWidth',3) annotation('line',[0.05 0.45],[0.5 0.5],'LineStyle','-.') annotation('line',[0.25 0.25],[0.3 0.7],'LineStyle','-.') annotation('arrow',[0.4 0.25],[0.2 0.4]) annotation('textbox',[0.325 0.15 0.15 0.05],'String','Elipsa') annotation('rectangle',[0.6 0.4 0.3 0.2],'LineWidth',3) annotation('doublearrow',[0.6 0.9],[0.4 0.6]) annotation('arrow',[0.6 0.75],[0.2 0.4]) annotation('textbox',[0.525 0.15 0.15 0.05],'String','Prostokat')

18 Prezentacja udostępniona na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do prezentacji oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


Pobierz ppt "Pakiety numeryczne Wykresy Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google