Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi i Pawła Jerzego Matuszyka

2 1.Zmienne: 1.deklaracja (extern), 2.definicja, 3.inicjalizacja, 4.nazwy zmiennych. 2.Stałe: 1.będące liczbami całkowitymi (hex, oct, dec) 2.będące liczbami zmiennoprzecinkowymi, 3.znakowe (znaki specjalne), 4.tablice znakowe – C-stringi.

3 3.Instrukcje sterujące: 1.blok instrukcji 2.if 3.if…else 4.switch (ograniczenia) 5.while 6.do…while 7.for 8.break 9.continue 10.goto (inne sposoby wyjścia z zagnieżdżonej pętli)

4 4.Typy: 1.fundamentalne 2.złożone [] () * & 3.wbudowane 4.definiowane przez użytkownika 5.typ void 5.Czas życia obiektu, zakres ważności, zasłanianie nazw. 6.Specyfikatory: 1.const 2.register 3.volatile 4.static

5 7.Typ wyliczeniowy enum, instrukcja typedef 8.Operatory: 1.arytmetyczne jedno- i dwuargumentowe, 2.przypisania, 3.logiczne, 4.bitowe, 5.wyrażenie warunkowe, 6.operator przecinek, 9.Priorytety i łączność operatorów.

6 10.Funkcje: 1.deklaracja, definicja, wywołanie, 2.zwracanie wartości, 3.argumenty formalne i aktualne, 4.przesyłanie argumentów przez wartość i przez referencję, 5.argumenty domniemane, 6.funkcja inline, 7.zmienne lokalne statyczne.

7 11.Tablice: 1.definicja, inicjalizacja, 2.odwołania do elementów tablicy, 3.stałe tablice, 4.tablice znakowe, 5.tablice wielowymiarowe, 6.przekazywanie tablic do funkcji.

8 12.Wskaźniki: 1.wskaźniki do pojedynczych obiektów i tablic, 2.wskaźnik jako argument funkcji, 3.wskaźnik do funkcji, 4.wskaźnik do funkcji jako argument innej funkcji, 5.arytmetyka wskaźników, 6.stałe wskaźniki, wskaźniki do stałych, stałe wskaźniki do stałych, 7.dynamiczne tworzenie tablic, usuwanie tablic, 8.wskaźnik do tablicy wielowymiarowej, 9.funkcja zwracająca tablicę (wskaźnik) jedno- i wielowymiarową.

9 13.Operatory rzutowania. 14.Argumenty z linii poleceń (argumenty funkcji main). 15.Przeładowanie nazw funkcji: 1.lista argumentów przy przeładowaniu, czyli kiedy dwie funkcje o tej samej nazwie mogą współistnieć w tym samym zakresie ważności (błędy w momencie definiowania funkcji oraz błędy w momencie wywołania funkcji), 2.wskaźnik do funkcji przeładowanej,

10 3.konwersje przy dopasowaniu argumentów aktualnych do argumentów formalnych 1.dopasowanie dokładne (z trywialną konwersją), 2.dopasowanie z awansem, 3.dopasowanie za pomocą konwersji standardowych, 4.dopasowanie za pomocą konwersji zdefiniowanych przez użytkownika, 5.dopasowanie do funkcji z wielokropkiem.

11 16.Struktury: 1.definicja i rozmiar struktury, 2.obiekty strukturalne, wskaźniki do nich, inicjalizacji obiektów strukturalnych, 3.odwoływanie się do składników struktury, 4.pola bitowe, unie – zastosowanie do konwersji danych, 5.metody składowe struktury, 6.wskaźnik this 7.struktury zagnieżdżone i lokalne,

12 17.Operacje we/wy: 1.operacje we/wy bitowe i tekstowe, 2.posługiwanie się strumieniami, 3.przeładowane operatory przesunięcia bitowego, 4.domniemania, 5.flagi i maski, 6.zmiany formatowania: 1.funkcje zmieniające flagi, 2.funkcje nie zmieniające flag, ale towarzyszące im parametry, 3.manipulatory, 7.nieformatowane operacje we/wy: 1.funkcje wyjmujące ze strumienia, 2.funkcje wstawiające do strumienia, 3.funkcje dodatkowe, 8.Strumienie płynące do i z plików: 1.flagi stanu błędu strumienia, 2.wybór miejsca czytania i pisania,

13 18.Zapis liczb w komputerze: 1.jednostki informacji, 2.systemy addytywne i pozycyjne, 3.reprezentacja liczb całkowitych: 1.liczby nieujemne, 2.kod znak-moduł, 3.kod U1, 4.kod U2, 5.kod z nadmiarem, 6.dodawanie liczb całkowitych, 4.liczby stałoprzecinkowe, 5.liczby zmiennoprzecinkowe (standard IEEE 754), 6.przeliczanie pomiędzy systemami (2, 8, 10, 16), 7.błędy zaokrągleń.

14 Prezentacja udostępniona na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do prezentacji oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


Pobierz ppt "Podstawy informatyki 2013/2014 Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google