Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wiadomości wstępne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wiadomości wstępne"— Zapis prezentacji:

1 ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wiadomości wstępne

2 Budowa arkusza kalkulacyjnego
Dokument Excela to skoroszyt, którego nazwa jest wyświetlana na pasku tytułowym okna. Domyślne nazwy skoroszytów to Zeszyt1, Zeszyt2 Skoroszyt składa się z trzech arkuszy z domyślnymi nazwami Arkusz1, Arkusz2… Arkusze można dodawać i usuwać. Może ich być od 1 do 255. Można zmieniać ich nazwy. W dolnej części okna widoczne są karty z nazwami arkuszy.

3 Budowa arkusza kalkulacyjnego
Arkusz składa się z 256 kolumn i wierszy Kolumny mają oznaczenia literowe, natomiast wiersze są ponumerowane. Elementy na skrzyżowaniu wierszy i kolumn to komórki. Każda komórka posiada adres wynikający z oznaczenia kolumny i wiersza na którego przecięciu się znajduje (np. komórka D68 znajduje się w kolumnie D i wierszu nr 68).

4 Poruszanie się po arkuszu
Po arkuszu możemy poruszać się przy pomocy strzałek lub kombinacji klawiszy: Ctrl + End - skok na koniec dokumentu Ctrl + Home – skok na początek dokumentu,

5 Główne okno arkusza

6 Pole robocze arkusza zakres (B4 : B12) zakres (D8 : D13 ; E6 ; F8)

7 Narzędzia arkusza kalkulacyjnego
Sortuj malejąco lub rosnąco Kreator wykresów Autosumowanie Waluta Zapis procentowy Scalaj i wyśrodkuj

8 Aby wprowadzić dane do komórki, kliknij na nią myszką.
Jest wtedy komórką aktywną. W polu nazwy pojawi się jej adres.

9 Teraz do komórki można wpisać:
tekst liczby formuły

10 Dane są widoczne jednocześnie w komórce i na pasku formuły.
Wprowadzanie danych do komórek należy zakończyć użyciem kursorów lub klawisza Enter.

11 Wpisany tekst można sformatować korzystając z ikon pasków narzędziowych.
pasek menu głównego pasek narzędziowy standardowy pasek narzędziowy formatowanie

12 Kursory Excela Służy do do zaznaczania komórki lub obszaru
Służy do edycji czyli poprawiania zawartości komórki Służy do zmiany szerokości kolumny lub wierszy (przez ciągnięcie myszką) lub autodopasowania (przez podwójne kliknięcie) Służy do kopiowania z "inteligentnym" modyfikowaniem oraz generowania ciągów

13 Zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza
Podczas wprowadzania danych często zauważamy, że nie mieszczą się one w kolumnie. Ważne jest zatem, by umieć zmieniać szerokość wierszy i wysokości kolumn.

14 Zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza
Szerokość kolumn i wysokość wierszy można zmieniać również za pomocą przeciągania kursorem myszy. Zmiana wysokości wiersza Zmiana szerokości kolumny

15 Formatowanie komórek - wyrównywanie
Efekt zastosowania Wyrównania

16 Akceptacja wprowadzonego tekstu
naciśnięcie klawisza Enter lub Tab na klawiaturze kliknięcie przycisku Akceptuj w pasku formuły, jeżeli zakończymy wprowadzanie danych przez przycisk Akceptuj, to komórka, do której wprowadzamy dane pozostanie aktywna. Jeżeli naciśniemy klawisz Enter, to aktywną staje się komórka poniżej w tej samej kolumnie, gdy klawisz Tab, to sąsiednia (prawa) w tym samym wierszu naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie przycisku Anuluj w pasku formuły anuluje wprowadzony tekst

17 Serie danych Serie danych to kolejne, powtarzające się wartości – ich automatyczne wstawianie znacznie ułatwia pracę

18 Autowypełnianie

19 kolejne litery alfabetu,
Np. jeżeli w kolejnych komórkach powinny znaleźć się dane tworzące logiczny ciąg: kolejne miesiące, kolejne dni tygodnia, kolejne liczby, kolejne litery alfabetu, wtedy: Nie trzeba ich pracowicie wpisywać!!! Wystarczy wypełnić kilka komórek. Kursor należy umieścić w narożniku zaznaczanego obszaru, kursor zmieni kształt na czarny krzyżyk , wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy,

20 przeciągnij w kierunku, w którym mają zostać wypełnione komórki,
zwolnij lewy przycisk myszy, w komórkach pojawią się dane serii.

21 Wypełnianie komórek arkusza
Komórki arkusza można wypełniać poprzez wpisywanie danych w kolejne pola. Arkusz kalkulacyjny umożliwia szybkie i automatyczne wypełnianie zakresów komórek seriami danych różnych typów, używając polecenia: edycja/wypełnij/serie danych.

22 Teksty i liczby w komórce
DANE 8,12 =SUMA(B5:C8) =A3*(B2+C2+D3) standardowo: teksty dosuwane są do lewej krawędzi komórki, liczby, funkcje i formuły – do prawej

23 Obramowanie i wypełnianie komórek kolorem
Aby uzyskać ładne i estetyczne tabele z danymi, należy właściwie sformatować komórki, w których znajdują się dane. W każdej komórce możesz zmieniać niezależnie: Styl krawędzi oraz ich kolor Sposób wypełnienia

24 Obramowanie i wypełnianie komórek kolorem
Ustawienia obramowania komórki Ustawienia koloru krawędzi Ustawienia stylu linii

25 Obramowanie i wypełnianie komórek kolorem
Tu mamy możliwość ustawić kolor lub deseń wypełnienia komórki

26 Formatowanie komórek - wyrównywanie
Zawartość komórki można również ustawiać dowolnie w obrębie komórki za pomocą Wyrównania tekstu

27 Formatowanie komórek - wyrównywanie
Czasami przydatne staje się obrócenie zawartości komórki o dowolny kąt

28 Formatowanie komórek – liczby i czcionka
Najczęstszym sposobem urozmaicenia naszych prac jest zmiana kroju i rozmiaru czcionki. Przykłady różnego formatowania tekstu


Pobierz ppt "ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL wiadomości wstępne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google