Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia inertyzujące systemy redukcji stężenia tlenu mgr inż. Przemysław Kubica Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, kwiecień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia inertyzujące systemy redukcji stężenia tlenu mgr inż. Przemysław Kubica Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, kwiecień 2012."— Zapis prezentacji:

1 Urządzenia inertyzujące systemy redukcji stężenia tlenu mgr inż. Przemysław Kubica Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, kwiecień 2012

2 Inertyzacja – dodawanie substancji obojętnych, w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych. Inertyzacja za pomocą gazów obojętnych (np. N2) opiera się na zmniejszeniu stężenia O2 w atmosferze, tak że atmosfera przestaje być wybuchowa. 2

3 Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia inertyzujące zaliczają się do urządzeń przeciwpożarowych.  wykonane wg projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.;  warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania;  poddawane czynnościom konserwacyjnym co najmniej raz w roku. 3

4 Stężenie tlenu utrzymywane jest poniżej granicznego stężenia tlenu (GST) dla danej substancji. Zwykle zachowuje się margines bezpieczeństwa rzędu 1-2%. 4

5 5

6 6 1.Czujnik O2 2.Rurociąg 3.Kompresor 4.Generator azotu 5.Centrala sterująca

7 Włókna membranowe - różna prędkość przenikania poszczególnych składników powietrza przez ściankę membrany. Najszybciej przenika O2, CO2, H2O; Najwolniej N2. 7

8 8

9 9

10 Adsorpcja zmiennociśnieniowa - przepływ sprężonego powietrza (8 bar) przez kolumnę zawierającą substancję adsorbującą. Sprężone powietrze przepływa przez kolumnę wypełnioną węglowym sitem molekularnym - mniejsze molekuły tlenu są adsorbowane przez sito, natomiast większe molekuły azotu przepływają do wylotu urządzenia. Po nasyceniu sita węglowego następuje regeneracja pod ciśnieniem atmosferycznym. 10

11 11

12 12

13 Wydatek azotu: W zależności do parametrów kompresora: 3,5 – 900 m3/h. Pobór mocy: 1,5- 350 kW Ciśnienia robocze: Technologia membranowa: 3-13 bar Adsorpcja zmiennociśnieniowa: 8 bar 13


Pobierz ppt "Urządzenia inertyzujące systemy redukcji stężenia tlenu mgr inż. Przemysław Kubica Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, kwiecień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google