Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W drodze do maksimum efektywności… Coaching w biznesie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W drodze do maksimum efektywności… Coaching w biznesie."— Zapis prezentacji:

1 W drodze do maksimum efektywności… Coaching w biznesie.
Krzysztof Papis Trener Zarządzania Certyfikowany Coach ICC International Coaching Certyfication Wrocław, 10 czerwca 2008 r.

2 Jedna z wielu definicji…
CO TO JEST COACHING? Jedna z wielu definicji… Coaching to ustrukturyzowany, praktyczny proces oparty na partnerskiej współpracy coacha z klientem, zmierzający do zwiększenia efektywności klienta oraz organizacji, w której on pracuje.

3 Są różne rodzaje i zastosowania coachingu… … najważniejszy jednak podział to: Coaching …
… dotyczący prywatnej sfery życia tzw. life coaching. … stosowany w kontekście organizacyjnym i biznesowym (np. executive coaching, coaching menedżerski)

4 6 głównych charakterystycznych cech coachingu:
Jest określony w czasie, Może dotyczyć zarówno celów organizacyjnych, jak i indywidualnych, Pomaga klientowi dojść samodzielnie do rozwiązań, Koncentruje się na konkretnych celach, obszarach, wyzwaniach/problemach, Skupia się na rozwoju i zwiększeniu efektywności klienta, Składa się z indywidualnych sesji coacha z klientem.

5 Z roku na rok zwiększa się liczba firm korzystających z coachingu…
Raport Chartered Institute of Personnel and Development wykazał, że: W ciągu ostatnich lat, 79% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu! Wykorzystanie coachingu jako narzędzia rozwoju w ciągu ostatnich kilku lat wzrosło aż o 77%! PYTANIE: Co jest przyczyną tak dużego wzrostu wykorzystywania coachingu przez firmy?

6 SKUTECZNOŚĆ COACHINGU!
Odpowiedź brzmi: SKUTECZNOŚĆ COACHINGU! Development Dimensions International przeprowadziło w firmach naukowe badania na temat tego jaki wpływ ma coaching na korzystające z niego osoby? 46 % ankietowanych, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma wspaniały wpływ . 45% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma umiarkowany wpływ . 8% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma mały wpływ . 1% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma niewielki wpływ .

7 Podsumowując: 91% osób korzystających z coachingu stwierdziła, że coaching miał znaczący wpływ na ich życie!

8 Na podstawie intensywnych badań przeprowadzonych w 2005 r
Na podstawie intensywnych badań przeprowadzonych w 2005 r. przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ustalono, że: 12 najczęstszych powodów, dla których firmy inwestują w coaching to : Poprawienie indywidualnych wyników - 78 % Radzenie sobie ze słabymi wynikami - 30% Poprawienie wydajności - 28% Planowanie kariery i rozwoju osobistego -27% Rozwijanie przyszłych pracowników wyższego szczebla -26% Utrzymanie procesu uczenia się - poniżej 25%

9 12 najczęstszych powodów, dla których firmy inwestują w coaching c.d
7.Motywowanie pracowników - poniżej 25% 8.Przyspieszenie zmian organizacyjnych - poniżej 25% 9.Chęć poprawienia zatrzymywania pracowników - poniżej 25% 10.Zmniejszenie kosztów wysyłania pracowników na zewnętrzne kursy - poniżej 25% Pomoc w utrzymaniu równowagi między życiem rodzinnym, a pracą - poniżej 25% 12.Zaspokojenie zapotrzebowania na coaching ze strony pracowników - poniżej 25%

10 CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI COACHINGOWI?

11 Kategorie efektów coachingu
Mierzalnymi, dla organizacji, efektami zmiany osiągniętej poprzez coaching są np.: wzrost produktywności, poprawa jakości, siła organizacji, lepsza obsługa klienta, redukcja kosztów, wzrost zysków, wzrost obrotów. Niematerialne efekty coachingu dla organizacji to między innymi: lepsze relacje z pracownikami, z otoczeniem i klientami, lepsza praca zespołowa, zadowolenie z pracy, mniej konfliktów, większe zaangażowanie i motywacja pracowników.

12 Przykłady wskaźników określających zmiany indywidualne
osiągnięte poprzez coaching: WIĘKSZA INDYWIDUALNA EFEKTYWNOŚĆ WDRAŻANIA W PRAKTYKĘ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANEJ NA SZKOLENIACH (coaching jako uzupełnienie szkoleń i wsparcie procesu rozwoju pracowników po szkoleniach) poprawa organizacji czasu pracy, szybkość i trafność podejmowania decyzji, równowaga osobista, głównie pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, zadowolenie i zaangażowanie w pracę (lub przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu), rozwój kariery (awans lub zmiana pracy)

13 Coaching w Polsce … Z roku na rok zwiększa się liczba firm korzystających z usług coachów, stale powiększa się liczba coachów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, następuje coraz silniejszy proces regulacji i standaryzacji coachingu i jego rynku. Przykładem mogą być prace komisji do spraw coachingu przy PIFS, która w roku 2007 wypracowała dokumenty: Kodeks Dobrych Praktyk Coachingu, Kodeks Etyczny Coachingu, Opis Usługi Coacha, następuje coraz większa profesjonalizacja rynku (m.in wzrost ilości coachów posiadających uznane w świecie certyfikaty) OBECNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI UNIJNYCH NA COACHING !

14 Najważniejsze organizacje coachów na świecie.
International Coach Federation International Coaching Community

15 Jedne z najważniejszych organizacji coachów w Polsce.
Polski oddział ICF Coaching Partners to Polska Społeczność Coachów posiadających certyfikat INTERNATIONAL COACH ICC wydany przez International Coaching Community (ICC). Izba Coachingu 15 grudnia 2007r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycieli Izby Coachingu

16 Polecane lektury wydane w języku polskim:
„Mistrzowski coaching” Robert Hargrove „Mistrz coachingu” dr Angus McLeod „Coaching dla kadry menedżerskiej” Mary Beth O’Neill „Psychologia coachingu kadry menedżerskiej” Bruce Peltier „Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów” Sara Thorpe, Jackie Clifford „Coaching” Amanda Vickers, Steve Bavister „Coaching – poznaj tajniki sukcesu” Scott Blanchard, Madeleine Homan „Coaching” Julie Starr

17 „Ci którzy nie chcą, szukają powodu Ci, którzy chcą, szukają sposobu”

18 Krzysztof Papis tel.(+48) 602 72 55 83 coaching@krzysztofpapis.pl
Dziękuję za uwagę! Jeśli będą mieli Państwo pytania to zapraszam do kontaktu: Krzysztof Papis tel.(+48)


Pobierz ppt "W drodze do maksimum efektywności… Coaching w biznesie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google