Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISBT 128 – system znakowania komórek krwiotwórczych, tkanek i narządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISBT 128 – system znakowania komórek krwiotwórczych, tkanek i narządów"— Zapis prezentacji:

1 ISBT 128 – system znakowania komórek krwiotwórczych, tkanek i narządów
Jolanta Antoniewicz-Papis

2 Dostosowanie do Dyrektyw WE
Dyrektywa 2002/98/WE Art. 14 2005/61/WE Dyrektywa 2004/23/WE Art. 8 2006/86/WE

3 Wymagania krajowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 75, poz. 486, 2010) Art.25 pkt 12 ustawy - Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

4 Rozwój i utrzymanie ISBT 128 (International Standard for Blood and Tissue)
International Society of Blood Transfusion WPADP Working Party on Automation and Data Processing ICCBBA inc International Committee for Commonality in Blood Bank Automation obecnie Information Technology

5 Rola ICCBBA Zarządzanie kodem, w szczególności:
stabilność – zapewnienie wymagań WE dotyczących przechowywania danych przez 30 lat; skierowanie na użytkownika – eksperci ICCBBA poprzezTechnical Advisory Groups; elastyczność – dostosowanie do aktualnych potrzeb; odpowiedzialność – w szybko rozwijających się dziedzinach medycyny zapewnienie, że standard w pełni odpowiada potrzebom użytkownika w odpowiednim czasie; globalizacja – ISBT 128 jest międzynarodowym standardem możliwym do zastosowania w każdym kraju; zgodność – standard nie działa odizolowany, wymaga interfejsu ze sprzętem, oprogramowaniem i innymi standardami. ICCBBA współpracuje z przemysłem i innymi organizacjami w celu maksymalizacji zgodności.

6 Komitety techniczne The Americas Technical Advisory Group (ATAG)
The Asia Pacific Technical Advisory Group (APTAG) The Cellular Therapy Coding and Labeling Advisory Group The Eye Bank Technical Advisory Group (EBTAG) The European Tissue Technical Advisory Group (ETTAG) The Europe, Middle East, and Africa Technical Advisory Group (EMATAG) The North America Tissue Technical Advisory Group (NATTAG) Regenerative Medicine Technical Advisory Group (RMTAG)

7 System ISBT 128 – identyfikacja i identyfikowalność
Międzynarodowa unikatowa identyfikacja: Numer donacji + Kod preparatu Umożliwienie identyfikowalności („traceability”) preparatu - od dawcy, poprzez donację, wyniki badań, preparatykę, wydanie, itd. do biorcy i odwrotnie. Międzynarodowe określone definicje składników krwi, tkanek, komórek

8 Hierarchia informacji
etykietowanie mechanizmy dostarczenia struktura danych tabele referencyjne definicje © Copyright ICCBBA, Inc

9 Metodologia W obrębie istniejącej struktury kodów
Przegląd bieżącej terminologii (FACT, JACIE, NMDP) Początek od głównych terminów i definicji Klasa modyfikator atrybut: Warunki podstawowe grupy i zmienne Dla każdego terminu określenie jego dalszego wykorzystania Sugestie dotyczące nowych terminów Wydawanie rekomendacji

10 Hierarchia kodu produktu
Klasa – szeroko opisuje produkt, jeden produkt może być tylko w jednej klasie Modyfikator – opisuje fizyczny stan produktu, każdy produkt może mieć przynajmniej jeden modyfikator Atrybut – każdy produkt może mieć wiele Warunków podstawowych: Antykoagulant, medium do pobierania – tylko jeden Pobrana objętość XX Temperatura przechowywania – tylko jedna Grupy i zmienne

11 Grupy i zmienne Każdy produkt może mieć wiele grup, ale tylko jedną zmienną z tej grupy Przeznaczone użycie (dla pacjenta, nie dla pacjenta) Integralność systemu (otwarty, zamknięty) Krioprotektant Dodatkowe czynności Dalsze przetwarzanie Dodatki

12 System dotyczący krwi

13 Etykieta podstawowa Wymagane kody paskowe:
5 – wytwórca pojemnika i numer katalogowy 6 – numer serii pojemnika 5 6

14 Etykieta ostateczna Opcjonalne kody paskowe: 7 – specjalne badania
8 – data i godzina pobrania (preparatyki) Wymagane kody paskowe: 1 – numer identyfikacyjny donacji 2 – Grupa krwi ABO Rh 3 – kod składnika 4 – data i godzina ważności 1 2 8 3 4 7

15 Numer donacji kraj j.p.s.k. rok numer kolejny Z5400 05 214936
Dodatkowe informacje w wydruku: - Dwucyfrowa ”flaga” do kontroli procesu, - Jeden kontrolny znak alfanumeryczny

16 Kod składnika Kod składnika na etykiecie i dokumentach:
składn. krwi typ don. podz. E Kod składnika na etykiecie i dokumentach:

17 System zapisywania kodu składnika
Opracowano trzy typy kodów opisujących składniki krwi: typ kodów liczba kodów Grupa składników i ich modyfikacje Warunki podstawowe Atrybuty* *Kody atrybutów dzielą się na 14 kategorii (A-M)

18 Specyfikacja produktu - kod składnika (np: E4078V00)
Pozycja 1: E: Kod międzynarodowy (składniki krwi) S: Kod międzynarodowy (hematopoetyczne komórki progenitorowe) T: Kod międzynarodowy (tkanki) A-D: Kod krajowy (składniki krwi) Pozycje 2-5 (4078) numer seryjny, brak klasyfikacji, interpretowany wraz z pozycją 1 Pozycja 6 (V) kod typu donacji Pozycja 7-8 (00) dodatkowe informacje

19 Specyfikacja produktu
Grupa składników Modyfikacje Atrybuty (Napr.) Atrybuty (Filtrowane) Atrybuty Warunki podst. (Krwinki płyt % ) 3 Warunki podst. (Temp. przech.20-24C) Warunki podst.

20 Typ donacji Poz 6 powiązana z kodem składnika - typ donacji

21 Podziały Z E4078_00 Możliwość podziału na dwóch poziomach; - np. podział jednostek pediatrycznych na 4 jednostki da cztery nowe znaki identyfikacyjne: Z E4078_A0 Z E4078_B0 Z E4078_C0 Z E4078_D0 Podział jednostki pediatrycznej na 2 jednostki daje nowe znaki identyfikacyjne: Z E4078_Da Z E4078_Db

22 Podziały dla tkanek Z4800 11 214936 + T4078000
Możliwość podziału na trzech ostatnich znakach; Z T Z T Z T itd… do 999 obecnie planowana zmiana umożliwiająca dalsze podziały (na trzech poziomach)

23 Informacje na temat grupy krwi

24 Alternatywny kod grupy krwi

25 Specjalne badania zależnie od przeznaczenia produktu:
Możliwość naniesienia (czytelnym drukiem) wyników wszystkich badań serologicznych, lub, tylko ujemnych wyników typowania. zależnie od przeznaczenia produktu: Specjalne badanie (18 znaków) - Antygeny krwinek czerwonych, lub - Antygeny HLA i HPA krwinek płytkowych, lub Allele układu HLA dla hematopoetycznych komórek progenitorowych.

26 Data i godzina upływu terminu ważności
Datę i czas należy podać wytłuszczonymi drukowanymi literami 10 JUL :59 Przetłumaczony kod kreskowy: rok, np kolejny dzień roku godzina (GGMM) upływu ważności Planowane wprowadzenie czasu uniwersalnego (głównie za względu na komórki i tkanki – wymiana międzynarodowa)

27 Etykieta ostateczna planowane kod 2D

28 Określona dowolność dotycząca standardów
Estonia USA Rosja

29 Etykieta jednostki autologicznej od dawcy z dodatnimi wynikami badań w kierunku czynników zakaźnych

30 Jednostki autologiczne – składniki krwi

31 Komórki macierzyste (Cellular Therapy – kod S)
ABO i RhD data i czas pobrania; data i czas ważności; HLA; numer katalogowy pojemnika i numer serii; numer identyfikacyjny dawcy; data urodzenia pacjenta; numer identyfikacyjny pacjenta.

32 Przykład Klasa KKM, afereza Modyfikator kriokonserwacja
Atrybuty: warunki podstawowe Antykoagulant cytrynian Pobrana objętość NS Temperatura przechowywania < -150 °C Atrybuty: zmienne Przeznaczone użycie dla pacjenta Integralność systemu otwarty Krioprotectank 10% DMSO Przetwarzanie zmniejszenie osocza Dodatkowe substancje brak

33 Etykieta krwiotwórczych komórek macierzystych
ABO RhD numer identyfikacyjny dawcy kod produktu data i godzina ważności

34 Etykiety – różne rodzaje

35 Etykieta ostateczna tkanek

36 Etykieta 100 x 100 mm

37 Etykieta 200 x 50 mm

38 Kodowanie za pomocą kodu dwuwymiarowego
w przyszłości może być wykorzystywany w technologii RFID (radio-frequency identification)

39 Etykieta 50 x 50 mm z symbolem 2D

40 Etykieta 50 x 50 mm z kodem kreskowym

41 Użycie małej etykiety na pojemniku

42 Etykieta

43 Znakowanie narządów Pierwsze spotkanie WHO/ICCBBA Standardization of Organ Nomenclature Globally (SONG) Project 4-5 maja 2011 Geneva

44 Nomenklatura dla narządów
Proces rozwoju nazewnictwa przeprowadzany w trzech etapach: stworzenie poziomu kategorii narządów, niezależnie od charakterystyki donacji/dawcy, odpowiednio do przeszczepienia analiza odpowiedniości charakterystyk do celów przeszczepienia (dla każdej kategorii narządów) zgromadzenie wszystkich informacji według typów, tzn. stworzenie struktury do opisania „co jest w pojemniku”

45

46 Informacje dotyczące ISBT 128 www.iccbba.org

47 FIN Facility Identification Number – jednoznacznie identyfikujący jednostkę jedna organizacja może wykonywać różne działania, ale numer jest jeden

48 Kody przeznaczone dla Polski Z4000 - Z5499
Z Z4099 komórki macierzyste Z Z4199 banki krwi pępowinowej Z Z4299 banki tkanek Z Z4399 narządy unaczynione Z Z4919 rezerwa Z Z5399 Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Z5400 –Z5450 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Z5450 -Z5499 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

49 Przed wprowadzeniem systemu ISBT 128
Licencja od ICCBBA dotycząca kodów jednostek (może potrwać kilka tygodni) Powołanie Krajowej Komisji w celu ustalenia wspólnych standardów odnośnie kodowania i prezentacji Projekt etykiety, (Prezentacja preparatu, stosowanie „flag”, edytowanie specjalnych badań, tekst i jego układ w odniesieniu do podziałów i transfuzji autologicznej oraz przeznaczonej dla konkretnego biorcy, „etykieta transfuzyjna”) Procedura etykietowania dla oznaczenia produktu Sprawdzenie połączeń z jednostkami zewnętrznymi Sprawdzenie potencjalnej niezgodności w odniesieniu do innych systemów Osoba odpowiedzialna za kontakty z ICCBBA

50 Kwestie dotyczące zagadnień informatycznych (IT)
Kod ISBT 128 Język - HL7 Dwa pierwsze znaki – identyfikatory pierwszy znak: = (ASCII 61) lub & (ASCII 38) drugi znak: nie alfanumeryczny (ASCII) Prawidłowo powinny być wyświetlane i drukowane znaki: a b  R

51 Sprawdzenie potencjalnej niezgodności
Z innymi systemami: np. z systemami szpitalnymi, z systemem księgowości Długość nowego numeru donacji, 15 znaków, Identyfikacja dwuelementowa, numer donacji i kod składnika

52 Powołanie komisji krajowej w celu ustalenia wspólnych standardów odnośnie kodowania
Opracowanie listy kodów - Wybór kodu międzynarodowego (kody E, S i T) - Wniosek do ICCBBA o przyznanie nowego kodu międzynarodowego (kody E, S i T) - Specjalna lista krajowych i lokalnych kodów (kody A-D) Przygotowanie tekstów we własnym języku do określenia składników - grupa składników i ich modyfikacje - warunki podstawowe - atrybuty - specjalne badania (fenotypy, HLA i typowanie tkanek) Sposób dystrybucji (kwity ekspedycyjne) Interfejs dotyczący osocza do przemysłowego frakcjonowania

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ISBT 128 – system znakowania komórek krwiotwórczych, tkanek i narządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google