Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie Krzywdzenia Dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie Krzywdzenia Dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Rozpoznawanie Krzywdzenia Dzieci
Beata Ciejka Fundacja Dzieci Niczyje r.

2 Zarys historyczny problematyki krzywdzenia dzieci
1874 – pierwszy przypadek zgłoszenia do sądu sprawy maltretowania 8 letniej dziewczynki, przez matkę – artykuł Henrego Kaempe- lekarza pediatry. Jako pierwszy opisał „Zespół dziecka krzywdzonego”.Przedstawiając go jako jednostka kliniczna występująca u małych dzieci, do 3 roku życia, które doświadczyły ciężkich form przemocy fizycznej.

3 Formy krzywdzenia dzieci
Krzywdzenie fizyczne- umyślne zadawanie dziecku urazów cielesnych, jako forma dyscyplinowania.

4 Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci-nieprzypadkowych urazów
rozbieżność obrazu klinicznego dziecka, a wywiadu z matką ślady na ciele symetryczne, odbity na ciele przedmiot, liczne ślady na ciele dziecka zachowanie dziecka: niespokojne, zalęknione, wycofane dziecko słabo rozwijające się pod względem psycho-fizycznym.

5 Zespół dziecka potrząsanego
Dotyczy dzieci do 6 m. życia, ponieważ dzieci te mają: słabe mięśnie karku nie zrośnięte szwy czaszki i ciemiączka.

6 Rzadkie przypadki krzywdzenia dzieci
Zespół Munchausena per procura. dotyczy dzieci do 6 miesiąca życia, Sprawcą jest matka, najczęściej związana z zawodem paramedycznym. Uszkodzenia podniebienia, dziąseł. Uszkodzenia genitaliów-zawiązanie penisa, żeby uniknąć moczenia lub masturbacji Podawanie soli

7 Ściśnięcie pośladków, ażeby dziecko nie oddawało kału,
Niedrożność jelit z powodu uderzeń w brzuch, Ślady ugryzień przez człowieka

8 Krzywdzenie psychiczne dziecka
Konsekwentne działanie osoby dorosłej, zaburzające prawidłowe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, godzące w jego rozwój.

9 Zaniedbywanie dziecka
Niedożywienie Brak higieny Brak szczepień Nie leczenie dziecka Brak kontroli i opieki

10 WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECKA
Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie go w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób.

11 Formy wykorzystywania seksualnego
Prezentacja dziecku treści pornograficznych Robienie dziecku zdjęć o charakterze pornograficznym, nagrywanie. Dotykanie, całowanie narządów płciowych dziecka. Nakłanianie do całowania i dotykania narządów płciowych osoby dorosłej.

12 Penetracja pochwy lub odbytu dziecka palcem lub przy użyciu innych przedmiotów.
Pochwowy lub analny stosunek z dzieckiem.

13 Objawy wykorzystywania seksualnego
Niepodważalne: - Ciąża - Obecność nasienia w pochwie lub w odbycie - Choroba weneryczna Objawy, które mogą sugerować, że dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej:

14 Objawy ,które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualne
Erotyzacja dziecka Problemy emocjonalne Dolegliwości psychosomatyczne Zachowania autodestrukcyjne Objawy nerwicowe Problemy szkolne

15 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU ZWIĄZKÓW KAZIRODCZYCH
Przekazywane pokoleniowo wzorce nadużywania seksualnego dzieci w rodzinie, Klimat przemocy i agresji w rodzinie, Nałogi, Izolacja rodziny z otoczenia społecznego, Zaburzenia więzi uczuciowej i seksualnej między rodzicami, Wyłączenie się psychiczne i/lub fizyczne matek z życia rodzinnego Psychopatologiczne cechy u sprawców

16 FAZY RELACJI KAZIRODCZYCH Tuckman (1989)
I Faza ukrywania związku II Faza bezradności dziecka III Faza przystosowania IV Faza intrapsychicznego konfliktu i protestu dziecka V Faza wycofywania się dziecka z relacji

17 Dziecko- „taki jestem”
Nieakceptowanie siebie i swojego ciała doświadczanie najczęściej trudnych emocji „Nie mów”, „Nie odczuwaj”, Nie ufaj” Zachwiane poczucie bezpieczeństwa Nieufność Niskie poczucie własnej wartości dziecko

18 Główne cele terapii dzieci krzywdzonych
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przywrócenie zaufania do dorosłych. Nabywanie przez dziecko umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć i emocji, umożliwienie odreagowania negatywnych emocji. Zwiększenie poczucia własnej wartości Zniesienie braku akceptacji siebie i swojego ciała

19 PSYCHOLOGICZNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECKO- OFIARĘ KAZIRODZTWA
Racjonalizacja Wyparcie Eksternalizacja i splitting Idealizacja rodzica Identyfikacja ze sprawcą

20 OCENA SZKÓD PSYCHICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KRZYWDZENIA
Nasilenie objawów urazu psychicznego zależne jest od: - wieku dziecka - czasu trwania doświadczenia urazowego - nasilenia agresji - nasilenia gróźb - osoby sprawcy - wsparcia ze strony osób dorosłych

21 ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO (PTSD)- TYPOWE OBJAWY
Uporczywe doświadczanie traumy w snach, powtarzających się intruzywnych wspomnieniach, skojarzeniach, formach zabawy Emocjonalne odcięcie się od negatywnych doświadczeń (odrętwienie), izolacja w relacjach z osobami bliskimi i dalszym otoczeniem, wycofywanie się z wcześniejszych aktywności Nadreaktywność, nadmierne pobudzenie skutkujące zaburzeniami snu, trudnością w koncentracji uwagi i zakłóceniem funkcji poznawczych

22 Rozmowa z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

23 Rozmowa z dzieckiem wykorzystanym seksualnie
PAMIĘTAJ Podstawą rozmowy z dzieckiem o wykorzystaniu seksualnym jest nawiązanie i podtrzymanie dobrej relacji z nim. Pozwól dziecku wyrażać i przeżywać emocje. Zachowaj ostrożność w oferowaniu bliskości fizycznej. Nie składaj pochopnych obietnic.

24 Ogólne techniki i zasady rozmowy z dzieckiem
-bądź konkretny w pytaniach -zawsze proś dziecko o wyjaśnienie słów, których nie rozumiesz -jeśli dziecko zakrywa twarz, oczy, zniża głos, szepcze- odpowiadając na pytania, pozwól mu na to -kontroluj swoje emocje.

25 Zasady rozmowy z dzieckiem c.d.
Czego nie wolno robić ? nie pouczaj dziecka w czasie rozmowy nigdy nie obiecuj nagrody za dostarczenie informacji. nie oceniaj żadnych wypowiedzi dziecka nie okazuj zniecierpliwienia. nie obiecuj, że nikomu nie powiesz o tym, co od niego usłyszałeś

26 Zasady rozmowy z dzieckiem– czego nie wolno robić c.d.
- nie pytaj dziecka, czy kocha sprawcę i czy sprawca kocha dziecko nie pytaj dziecka dlaczego sprawca zrobił mu krzywdę, - nie pytaj dlaczego się nie broniło, nie powiedziało nikomu.

27 Bariery utrudniające ujawnienie
Utrata zaufania Krzywda Wina Wstyd Utrata miłości

28 „RODZIC NIE KRZYWDZĄCY”
Nie jest sprawcą przemocy wobec dziecka Często ukrywa problem przemocy w rodzinie Jest bierny wobec problemu Chroni sprawcę

29 Przyczyny ukrywania problemu i biernej postawy c.d.
Brak wsparcia w rodzinie generacyjnej Lęk przed konsekwencjami ujawnienia problemu Lęk przed stygmatyzacją Poczucie zagrożenia ze strony sprawcy Lęk przed rozpadem rodziny Ochrona własnego pozytywnego wizerunku jako partnera seksualnego

30 Rozmowa z rodzicem, gdy rodzic nie jest sprawcą
Ważne komunikaty w rozmowie „Skoncentrujcie się na tym, jak pomóc dziecku”. „Nie obwiniajcie się nawzajem”. „To nie jest wina dziecka”. „Okażcie dziecku wsparcie, pokażcie, że mu wierzycie”. „Nie wypytujcie dziecka, ale bądź otwarty na jego relacje”. „Nie zmuszajcie dziecka do konfrontacji ze sprawcą”. „Pozwólcie dziecku okazywać uczucia wobec sprawcy”. „Nie zmieniajcie drastycznie dotychczasowego trybu życia dziecka”.

31 Rozmowa z rodzicem, gdy rodzic nie jest sprawcą
Jak wesprzeć rodziców? „Możecie teraz wiele zrobić, jako rodzice”. „To co się stało waszemu dziecku nie musi mieć długotrwałego wpływu na nie i waszą rodzinę”. „To, że dziecko nie powiedziało wam o wykorzystaniu od razu, może świadczyć o tym, że chciało was chronić, jako ważne dla siebie osoby”. „To trudna chwila. Poszukajcie dla siebie wsparcia”.

32 Rozmowa z rodzicem niekrzywdzącym, gdy drugi rodzic jest sprawcą
Trudności rodzica Zagrożenie rozpadu rodziny Pogorszenie sytuacji bytowej Destabilizacja dotychczasowej sytuacji

33 Rozmowa z rodzicem niekrzywdzącym, gdy drugi rodzic jest sprawcą
Reakcje emocjonalne rodzica Niedowierzanie Racjonalizacja Odrzucenie dziecka Ambiwalencja (chce chronić dziecko i sprawcę) Poczucie winy Złość wobec sprawcy, dziecka, osoby interweniującej Bezradność

34 Podejmowanie interwencji ART.304 & 1 kodeksu postępowania karnego
Każdy komu jest wiadomo, że dziecko jest krzywdzone powinien zgłosić to odpowiednim organom: w sądzie rodzinnym, prokuraturze, policji pracownikowi szkoły, placówce opiekuńczo-wychowawczej, OPS. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję.

35 Art. 572 & 1 kodeksu postępowania cywilnego.
Jeśli niepokoi cię sytuacja dziecka, podejrzewasz, że może być ofiarą krzywdzenia, ale nie jesteś tego pewien, zawsze możesz złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, zobowiązany jest zawiadomić o nim sąd rodzinny

36 Procedura „Niebieskie Karty
Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 1 sierpnia 2010 r. – art. 9 d. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - 18 października 2011 r.

37 Art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

38 Interwencja prawna socjalna psychologiczna medyczna

39 Praca interdyscyplinarna
Współpraca, służb związanych bezpośrednio z dzieckiem np. szkoła, ośrodek pomocy społecznej, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja itp., na rzecz poprawy sytuacji dziecka, podjęcia interwencji - podzielenia się zadaniami Ważne: -wiedza pomagających - własne poglądy osób pomagających na temat rodziny, kiedy podejmować interwencję

40 Dobrze zorganizowana pomoc dziecku
dziecko Rodzic wspiera jący Interwencja

41 Fundacja Dzieci Niczyje
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beata Ciejka Fundacja Dzieci Niczyje Tel


Pobierz ppt "Rozpoznawanie Krzywdzenia Dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google