Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Wiele jest pięknych i godnych poznania obszarów i uroczych zakątków naszego kraju. Każdy z nich odznacza się swoistymi,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Wiele jest pięknych i godnych poznania obszarów i uroczych zakątków naszego kraju. Każdy z nich odznacza się swoistymi,"— Zapis prezentacji:

1 Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

2 Wiele jest pięknych i godnych poznania obszarów i uroczych zakątków naszego kraju. Każdy z nich odznacza się swoistymi, niepowtarzalnymi elementami środowiska naturalnego. Niewątpliwie do najpiękniejszych i pod względem turystycznym najatrakcyjniejszych obszarów Polski należy Pojezierze Mazurskie, a zwłaszcza Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Drodzy uczestnicy wycieczki, informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają za zadanie przybliżyć Wam i Waszym rodzicom program i charakter imprezy turystycznej. Wychowawca klasy IIIa

3

4 Krótka charakterystyka wycieczki I. Cel i zadania programowe: Poznanie kraju ojczystego i pogłębienie z nim więzi uczuciowych; Kształtowanie szacunku dla osiągnięć gospodarczych i kulturalnych; Rozbudzanie zainteresowań tradycją narodową; Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości i uprzejmości Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, wyrabianie sprawności fizycznej, kształtowanie kultury turystyki Trasa wycieczki II. Trasa wycieczki Giżycko – Święta Lipka – Gierłoż – Kadzidłowo – Pranie – Warszawa  Giżycko – miasto w Krainie Wielkich Jezior mazurskich pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno; duży ośrodek żeglarski.  Święta Lipka – wieś w pn. części Pojezierza Mrągowskiego na przesmyku j. Dejnowa i j. Wierzbne. Słynie z pięknego kościoła uważanego za perłę baroku północnej Polski. Cały zespół klasztorny Jezuitów jast zabytkiem wysokiej klasy.  Gierłoż – osada i las w odległości 8 km na wschód od Kętrzyna znajdują się ruiny byłej wojennej kwatery Hitlera tzw. „Wilczy Szaniec”

5 Charakterystyka wycieczki cd.  Kadzidłowo - park dzikich zwierząt  Leśniczówka Pranie – miejsce pobytu Konstantego Indelfonsa Gałczyńskiego, poety, twórcy „Teatrzyku Zielona Gęś” IV. Baza noclegowa: IV. Baza noclegowa: w przepięknej scenerii XIX-wiecznej Twierdzy Boyen znajduje się hostel Twierdza który oferuje gościom 76 miejsc noclegowych. 8-osobowe pokoje wyposażone są w podstawowym zakresie. Do dyspozycji turystów jest wspólna kuchnia, łazienka, toalety oraz duża świetlica. Mieszkańcy hostelu mogą również bezpłatnie zwiedzić giżycką fortyfikację. V. Baza Żywieniowa: V. Baza Żywieniowa: śniadania, kolacje uczestnicy przygotowują samodzielnie, obiady zakupione w restauracji VI. Środek lokomocji: VI. Środek lokomocji: PKP. Żegluga Mazurska, MZK VII. Koszt uczestnictwa: VII. Koszt uczestnictwa: 500,00 zł.

6 Gi ż ycko ZAMEK KRZYŻACKI OBROTOWY MOST ZWODZONY

7 Gi ż ycko Twierdza Boyen Twierdza Boyen w Gi ż ycku powsta ł a w latach 1843 – 1855 jako obiekt blokuj ą cy strategiczny przesmyk pomi ę dzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Na pocz ą tku kwietnia 1843r. król Fryderyk Wilhelm IV wyda ł rozkaz rozpocz ę cia budowy twierdzy. Opracowany zosta ł projekt, który zak ł ada ł wybudowanie na planie sze ś cioboku ziemno–murowanego fortu zaporowego w bezpo ś rednim pobli ż u miasta na tzw. Wyspie Gi ż yckiej.

8 Hostel w Twierdzy Boyen W przepięknej scenerii XIX-wiecznej Twierdzy Boyen znajduje się hostel Twierdza, który oferuje gościom 76 miejsc noclegowych. 8 osobowe pokoje wyposażone są w podstawowym zakresie. Do dyspozycji turystów jest wspólna kuchnia, łazienka, toalety oraz duża świetlica. Mieszkańcy hostelu mogą również bezpłatnie zwiedzić giżycką fortyfikację

9 Rejs dydaktyczny z elementami edukacji przyrodniczej i ekologicznej organizowane z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich Temat: Gdzie ptaki gniazduj ą. Rezerwaty ornitologiczne w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Tematyka szczegó ł owa:  rezerwaty przyrody – definicja, znaczenie,  rodzaje rezerwatów,  rezerwaty w regionie Wielkich Jezior Mazurskich,  wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno – rezerwat faunistyczny, ochrona miejsc l ę gowych ptactwa wodnego i b ł otnego,  ptaki wodno – b ł otne oraz drapie ż ne – gatunki gatunki spotykane w rezerwacie, Rezerwat Krajobrazowy Jezioro Dobskie, g ł azowisko Fuledzki Róg, Wyspa Kormoranów – kolonia kormorana czarnego.

10 Ś wi ę ta Lipka https://youtu.be/3GhvBz-uuRM?list=RD3GhvBz-uuRM

11 Gier ł o ż „Wilczy Szaniec” https://youtu.be/-2QLZ3q_0Sg

12 Park Dzikich Zwierząt im. Prof.Benedykta Dybowskiego Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska. Ze względu na rozległość terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. Dużym sukcesem jest ich rozmnażanie na terenie Parku, co świadczy o odpowiednich warunkach ich utrzymania. W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne czy ryś nizinny. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt Syberii i Dalekiego Wschodu. https://youtu.be/H3idjaqGtAY

13 Le ś niczówka Pranie https://youtu.be/p128tFqrzbw

14 Dzi ę kuj ę za uwag ę Czas odlotu


Pobierz ppt "Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Wiele jest pięknych i godnych poznania obszarów i uroczych zakątków naszego kraju. Każdy z nich odznacza się swoistymi,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google