Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły"— Zapis prezentacji:

1 Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły
Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1

2 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej:
Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa Powodziowa Dyrektywa Morska Plany Gospodarowania Wodami – aktualizacja Program Wodno-Środowiskowy Kraju WORP MZP i MRP PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

3 ZP Zalewu Wiślanego i Zatok
Schemat podziału na zlewnie planistyczne Regionu Wodnego Dolnej Wisły. ZP Rzek Przymorza ZP Zalewu Wiślanego i Zatok ZP Drwęcy i Osy ZP Dolnej Wisły ZP Brdy, Wdy i Wierzycy

4 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym- schemat współpracy wykonawcy z zespołami na poziomie regionu wodnego

5 Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
1. Streszczenie w języku nietechnicznym 2. Wprowadzenie 3. Opis obszaru planowania 4. Partnerzy procesu planowania i zasady udziału społecznego 5. Podsumowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego 6. Ocena zagrożenia powodziowego 7. Ocena ryzyka powodziowego 8. Analiza obecnego systemu zarządzania ryzykiem 9. Diagnoza problemów 10. Cele zarządzania ryzykiem powodziowym 11. Instrumenty wspomagające realizację działań 12. Podsumowanie działań i ich priorytety 13. Opis zakresu i sposobu koordynacji z Ramową Dyrektywą Wodną i innych dyrektyw środowiskowych 14. Wpływ zmian klimatu na ryzyko powodziowe 15. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 16. Podsumowanie procesu konsultacji społecznych i informowania społeczeństwa 17. Opis zakresu i sposobu współpracy międzynarodowej 18. Sposób monitorowania postępów realizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym

6 (w tym HOTSPOT Gdańsk; Miasta Portowe)
Ocena zagrożenia i ryzyka powodziowego Analiza MZP i MRP Analiza ekspercka Diagnoza problemów HOTSPOT (w tym HOTSPOT Gdańsk; Miasta Portowe)

7 Hotspoty - obszary problemowe w regionie wodnym Dolnej Wisły
Dębki ujście Piaśnicy Jastarnia Erozja brzegów morskich ZPZ Obszar problemowy Szacunkowe koszty I cykl planistyczny Oddziaływanie rzek Rzek Przymorza HOT SPOT: Miasto Słupsk ,00 zł HOT SPOT: Dębki i ujście Piaśnicy (Krokowa) ,00 zł Zalewu Wiślanego i Zatok HOT SPOT: Żuławy (w tym miasto Nowy Dwór Gdański i Elbląg) ,00 zł HOT SPOT: Miasto Gdańsk ,00 zł HOT SPOT: Miasto Pruszcz Gdański ,00 zł HOT SPOT: Miasto Wejherowo ,00 zł HOT SPOT: Miasto Reda ,00 zł Dolnej Wisły HOT SPOT: Dolna Wisła (w tym Toruń) ,00 zł Brdy, Wdy i Wierzycy HOT SPOT: Bydgoszcz ,00 zł HOT SPOT: Świecie ,00 zł HOT SPOT: Gniew ,00 zł Drwęcy i Osy HOT SPOT: Miasto Brodnica ,00 zł HOT SPOT: Nowe Miasto Lubawskie ,00 zł HOT SPOT: Miasto Grudziądz ,00 zł SUMA ,00 zł Oddz. wód morskich Rzek Przymorza / Zalewu Wiślanego i Zatok HOT SPOT: Erozja brzegów morskich 10 000 000,00 zł HOT SPOT: Miasta Portowe 28 450 000,00 zł HOT SPOT: Tereny nad Zalewem Wiślanym 69 800 000,00 zł 108 250 000,00 zł SUMA CAŁKOWITA DLA REGIONU WODNEGO 1 250 750 000,00 zł

8 Ocena zagrożenia i ryzyka powodziowego
Scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

9 Ocena zagrożenia i ryzyka powodziowego
Scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

10 Diagnoza problemów (zagrożenie dla miasta Gdańsk)
Zagrożenie od Kanału Raduni Gęsta zabudowa; brak naturalnych terenów zalewowych Powodzie sztormowe od wód cofkowych Potencjalny wzrost ryzyka powodziowego na obszarach zagrożonych związany z zagospodarowaniem terenów poprzez intensyfikację zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz obiektów infrastrukturalnych Konieczność utrzymywania w dobrym stanie technicznym infrastruktury przeciwpowodziowej oraz modernizacji wynikających ze starzenia się konstrukcji Szkodliwa działalność zwierząt Wzrost poziomu morza w wyniku zmian klimatu Ryzyko potencjalne, występujące na obwałowanych odcinkach rzek

11 Działania strategiczne w PZRP dla miasta Gdańska
W_DW_24 W_DW_23 W_DW_27 W_DW_57 W_DW_22 W_DW_71 W_DW_21 W_DW_9 1_167_W 3_2329_W 3_2332_W 1_66_W W_DW_72 Dodatkowo: W_DW_8 W_DW_69a W_DW_69b W_DW_11 W_DW_91 3_2442_W

12 Działania strategiczne w PZRP dla miasta Gdańska
HOTSPOT Gdańsk W_DW_8 - Wykonanie dodatkowego zrzutu wód z Kanału Raduni do rzeki Raduni poniżej Potoku Rotmanka W_DW_9 - Budowa zrzutu z Kanału Raduni (km 4+100) na wysokości ul. Serbskiej do rzeki Motławy 3_2329_W - Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km do 7+510, miasto Gdańsk, woj. Pomorskie W_DW_27 - Budowa prawego wału Opływu Motławy od ul. Zawodników do ul. Elbląskiej na długości 600 m W_DW_24 - Przebudowa pompowni polder Płonia W_DW_22 - Przebudowa układu odwodnieniowego polder Olszynka W_DW_71 - Przebudowa układu odwodnieniowego na Wyspie Sobieszewskiej W_DW_23 - Przebudowa układu odwodnieniowego polder Rudniki HOTSPOT Miasta portowe W_DW_69a - Koncepcja ochrony przed zagrożeniem powodziowym od morskich wód wewnętrznych na obszarze Gdańska od terenów przyległych z uwzględnieniem modelowania dwóch zamknięć sztormowych w optymalnych lokalizacjach na Martwej i Śmiałej Wiśle. W_DW_69b - Podwyższenie umocnień brzegowych Martwej Wisły na obszarze Gdańska do rzędnych wynikających z map zagrożenia powodzią od morskich wód wewnętrznych.

13 Działania strategiczne w PZRP dla miasta Gdańska
Pozostałe zadania wpływające na bezpieczeństwo Gdańska W_DW_72 - Budowa zbiornika retencyjnego (B-1) na Potoku Borkowskim, budowa zbiornika retencyjnego (W-1) na Potoku Św. Wojciecha, budowa zbiornika retencyjnego (R-1) na Potoku Rotmanka, budowa zbiornika retencyjnego (JA-1) na Strudze Jagatowskiej W_DW_57 - Monitoring stacji pomp W_DW_21 - Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – Prace konserwacyjne na obszarze koryta wielkiej wody Dolnej Wisły 1_167_W - Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła 3_2332_W - Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Raduni, Kłodawy, Bielawy, m.Gdańsk i m. Pruszcz Gdanski, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. gdański, woj. Pomorskie 1_66_W Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy i Czarnej Łachy, m.Gdańsk, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. Pomorskie 3_2442_W - Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – Przebudowa ostróg na rzece Wiśle w km W_DW_11 - Budowa czterech lodołamaczy dla RZGW Gdańsk W_DW_91 - Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka

14 Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym
Prawno-finansowe (np.: kompensowanie negatywnych oddziaływań społecznych planowanego przedsięwzięcia, ubezpieczenia, odszkodowania) Analityczne (np.: zwiększenie liczby stacji monitoringowych na rzekach) Informacyjne i edukacyjne (np.: Kampania edukacyjna dla placówek edukacyjnych)

15


Pobierz ppt "Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google