Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz"— Zapis prezentacji:

1 Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz

2

3 Zakwaterowanie uczestników na terenie Harcerskiego Centrum w Orkuszu.
Zadanie będzie realizowane przez harcerskie środowiska – drużyny Hufca ZHP Kwidzyn. Projekt opracowany został przez grupę osób pełniących w drużynach rozmaite funkcje, pod merytorycznym nadzorem drużynowych - instruktorów ZHP. Planuje się, że bezpośrednio w realizację działania zaangażowanych będzie 80 harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz 10 instruktorów ZHP. Zadania wykonywane będą na miejscu w Orkuszu, w formie 2-dniowych biwaków. Zakwaterowanie uczestników na terenie Harcerskiego Centrum w Orkuszu.

4

5 Skala oddziaływania Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą drużyny Hufca ZHP Kwidzyn, mieszkańcy sołectw Sypanica i Laskowice, Urząd Miasta i Gminy Prabuty. Pośrednio zaś przyjezdne grupy harcerzy, dzieci i młodzież przebywające w Harcerskim Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży, turyści, wędkarze, mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego.

6

7 Jezioro Orkusz jest użytkowane turystyczno-rekreacyjnie
Jezioro Orkusz jest użytkowane turystyczno-rekreacyjnie. Na terenie jeziora znajduje się miejsce wykorzystywane do kąpieli, które użytkowane jest przez ZHP Kwidzyn na podstawie umowy użyczenia pomiędzy ZHP Chorągiew Gdańska a Skarbem Państwa Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Ponadto uprawiane są sporty wodne, żeglarstwo i kajakarstwo, wędkarstwo.

8 W pobliżu jeziora znajduje się Harcerskie Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży ZHP Kwidzyn wykorzystywane głównie do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz do prowadzenia całorocznych zajęć i biwaków. W obrębie jeziora przebiega ścieżka przyrodniczo-leśna wykonana i nadzorowana przez ZHP Kwidzyn. Na terenie Harcerskiego Centrum jest zorganizowana sala dydaktyczna związana z ochroną środowiska.

9

10 W ramach pozwoleń uprawiane jest rybactwo.
Jezioro jest dzierżawione przez WODNĄ FARMĘ, spółkę z Iławy, która prowadzi zarybianie i zajmuje się ochroną rybacką. W ramach pozwoleń uprawiane jest rybactwo. Orkusz nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Jezioro posiada wody czyste, nadające się do kąpieli. Jedyne dane jakie są dostępne to coroczne badanie wody pod względem dopuszczalności do kąpieli wykonywane na zlecenie ZHP Kwidzyn przez Sanepid Kwidzyn.

11 Dno jest urozmaicone, linia brzegowa przeciętnie rozwinięta
Dno jest urozmaicone, linia brzegowa przeciętnie rozwinięta. W jeziorze stwierdzono występowanie 8 gatunków ryb (dane z połowów gospodarczych): węgorza, szczupaka, lina, okonia, leszcza, krąpia, wzdręgi i płoci. Ptactwo wodne to łabędź niemy i różne gatunki kaczek. Roślinność zaś to przede wszystkim trzcina pospolita.

12

13 Monitoring jakości wody i badanie parametrów fizykochemicznych
Harcerze będą dokonywać wielokrotnego badania jakości wód jeziora w różnych miesiącach. Badania będą przeprowadzane w 5 punktach (2 punkty poboru teren kąpieliska, 2 punkty poboru amatorskie stanowiska wędkarskie, 1 punkt poboru od strony łąk). Wszystkie badania zostaną dokonane przez harcerzy, którzy są uczniami gimnazjów i szkół podstawowych miasta Kwidzyn pod nadzorem instruktora ZHP z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów do badania wody.

14 Zakres badań pobranych próbek:
ZAPACH WODY BADANIE MĘTNOŚCI WODY STRATYFIKACJA TERMICZNA WODY BADANIE WODY NA ZAWARTOŚĆ AZOTU, FOSFORU, POTASU . Prezentacja wyników zostanie przedstawiona w czasie pikniku zorganizowanego razem ze społecznością lokalną Sołectwo Sypanica i Laskowice. Jednocześnie prezentacja zostanie włączona w program edukacyjny ”Orkusz nasze jezioro”, który będzie prowadzony w ramach Harcerskiego Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży ZHP Kwidzyn w Orkuszu.

15 Monitoring antropopresji
Harcerze w grupach dokonają rekonesansu brzegiem jeziora, nanosząc na mapie punkty zrzutu wody, połączeń z rowami melioracyjnymi, cieki wodne. Tak dokonane zapiski posłużą do wykonania całościowej mapy w formie elektronicznej z zaznaczeniem miejsc mających wpływ na jakiekolwiek zanieczyszczenia. Punkty te określać będą rodzaj czynnika antropopresji i wnioski do zmiany niekorzystnych zjawisk. Zostaną podjęte działania organizacyjne i prawne. Materiały z monitoringu i działań naprawczych będą opracowane w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie przedstawiona w czasie pikniku zorganizowanego razem ze społecznością lokalną Sołectwo Sypanica i Laskowice. Jednocześnie prezentacja zostanie włączona w nasz program edukacyjny.

16

17 Wspólnie z dzierżawcą jeziora przeprowadzona zostanie analiza statystyczna w zakresie zjawisk kłusownictwa rybnego. Harcerze będą współdziałać w planowanych pracach związanych z zarybieniem jeziora Orkusz: - lin kroczek szczupak węgorz Materiały ze zjawiska kłusownictwa i zarybiania będą opracowane w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie przedstawiona w czasie pikniku zorganizowanego razem ze społecznością lokalną Sołectwo Sypanica i Laskowice. Jednocześnie prezentacja zostanie włączona w nasz program edukacyjny.

18 Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów
Inwentaryzacja przyrodnicza będzie się odbywać w II etapach: I etap to zwiad terenowy wokół jeziora, podczas którego powstanie pierwszy zbiór roślinności brzegowej i roślinności w pasie 50 metrów od linii brzegowej. Ponadto harcerze będą nanosić występowanie roślin na mapie. Efekt pracy zostanie naniesiony na nośnik elektroniczny.

19 W II etapie działań z pozyskanych roślin harcerze sporządzą zielnik roślinności brzegowej i nadbrzeżnej jeziora Orkusz oraz dokumentację zdjęciową, która posłuży do zorganizowania wystawy zdjęć roślin. Jednocześnie prezentacja zostanie włączona w program edukacyjny ”Orkusz nasze jezioro”, który będzie prowadzony w ramach Harcerskiego Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży ZHP Kwidzyn w Orkuszu.

20

21 Sprzątanie brzegów jeziora
Harcerze dokonają dwukrotnego sprzątania linii brzegowej jeziora Orkusz. Przy sprzątaniu zostaną określone miejsca najbardziej zanieczyszczone przez ludzi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nielegalne wysypiska śmieci. Harcerze określą też miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów w celu wykonania pojemników na gromadzenie śmieci. Zebrane odpadki zostaną dostarczone do punktu zbiórki śmieci w Harcerskim Centrum, a następnie wywiezione przez zakład utylizacji z Prabut.

22 Inwentaryzacja punktów konfliktowych wokół jeziora
Podczas sprzątania brzegów jeziora, zostaną naniesione na plan występujące zagrodzenia linii brzegowych, pomostów, tablic zakazujących wstępu do brzegu jeziora oraz inne elementy, mogące wywoływać jakiekolwiek konflikty natury organizacyjnej. Harcerze przeprowadzą zwiad terenowy oraz wywiad z osobami (instytucjami) w zakresie swobodnego, nie konfliktowego korzystania z jeziora Orkusz. Następny etap działania to opracowanie działań eliminujących negatywne zjawiska oraz raport o podjętych działaniach i efektach.

23 Przygotowanie i przeprowadzenie działań dla społeczności lokalnych
Harcerze drużyn uczestniczących w projekcie zorganizują w miesiącu wrześniu 2014 spotkanie z Radami Sołectw Sypanica i Laskowice, przedstawicielem Firmy Wodna Farma /dzierżawca jeziora Orkusz/ z udziałem przedstawicieli Miasta i Gminy Prabuty zajmującymi się ochroną środowiska celem zaprezentowania projektu „Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz”. Na tym spotkaniu liderzy projektu harcerze zaprezentują działania, jakie zamierzają podjąć w celu ochrony, prawidłowego korzystania z walorów jeziora Orkusz i jego okolicy.

24 Podsumowanie projektu
Wrzesień 2015 Festyn pt. „Orkusz - jezioro otwarte na mieszkańców i turystów” Liderzy projektu zaproszą mieszkańców sołectw Laskowice i Sypanica na festyn kończący projekt: 1. Prezentacja prac fotograficznych, zielników itd. 2. Spacer dzieci i młodzieży z Sypanicy i Laskowic z przewodnikiem harcerskim po ścieżce przyrodniczo-leśnej, która przebiega przy jeziorze Orkusz. 3. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” zawody sportowo-rekreacyjne na kajakach i żaglówkach. 4. Turniej piłki siatkowej plażowej z nagrodami reprezentacji Sołectwa Sypanica, Laskowice, ZHP. 5. Konkurs wiedzy przyrodniczej z nagrodami. 6. Grochówka harcerska dla uczestników festynu.

25 Zakończenie projektu Raport z poszczególnych działań będzie opracowywany i analizowany na bieżąco oraz umieszczany na stronie internetowej hufca . Końcowym efektem, który zostanie opracowany do końca sierpnia 2015 będą: prezentacja multimedialna zielniki wystawa fotograficzna tablice informacyjne o zadaniu i jeziorze Orkusz - jedna na terenie kąpieliska, druga na przystanku nr 4 ścieżki przyrodniczo-leśnej pt. „Punkt widokowy jeziora Orkusz” artykuły w prasie lokalnej i harcerskiej

26

27 Opracowanie raportu z zadania w formie tekstowej zawierać będzie wszystkie prace, badania, wyniki, wnioski, analizy, które to zostaną przekazane do WFOŚ w Gdańsku, Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, Starostwa Powiatowego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Hufca. Wszystkie opracowania wykorzystywane będą w ramach działalności edukacyjnej, jaka prowadzona jest w Harcerskim Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży.

28

29 ~THE END~


Pobierz ppt "Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google