Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawisko fotoelektryczne a natura świata 1.Fale – podstawowe pojęcia 2.Dyfrakcja i interferencja fal 3.Światło falą elektromagnetyczną 4.Zjawisko fotoelektryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawisko fotoelektryczne a natura świata 1.Fale – podstawowe pojęcia 2.Dyfrakcja i interferencja fal 3.Światło falą elektromagnetyczną 4.Zjawisko fotoelektryczne."— Zapis prezentacji:

1 Zjawisko fotoelektryczne a natura świata 1.Fale – podstawowe pojęcia 2.Dyfrakcja i interferencja fal 3.Światło falą elektromagnetyczną 4.Zjawisko fotoelektryczne 5.Interpretacja zjawiska fotoelektrycznego 6.Fale materii 7.Czym są cząstki elementarne

2 Fale najczęściej obserwujemy na powierzchni wody

3 Fale mogą wyrządzać szkody, chociaż zachodzą tylko na powierzchni Sztorm zaburza wodę do głębokości 4 – 6 m

4 Bywają bardzo niebezpieczne kiedy ich źródło jest w głębinie oceanu 2/27/todays-tsunami/

5 Parametry fali Pokazy na sprężynie slinky 2A - długośc, T – okres, c - predkość Zapis matematyczny Parametry fali x Różne obrazy fal

6 Fale mechaniczne Zapis matematyczny

7 Moc fali = Energia jednej długości. częstość (l.fal/s) = m - masa na jedn. długości (np. struny) Energia i moc fali

8 kwadratu częstość f Energia fali Energia fali jest proporcjonalna do: kwadratu amplitudy A oraz ZJAWISKA TYPOWE DLA FAL TO: DYFRAKCJA INTERFERENCJA POLARYZACJA

9 Dyfrakcja fali Fala płaska trafia na przegrodę z otworem. Otwór w przegrodzie jest źródłem nowej fali kolistej.

10 Zasada Huygensa Płaska fala powierzchniowa jest wynikiem nałożenia bardzo dużej liczby fal kolistych. Każdy punkt, do którego dociera czoło fali płaskiej jest źródłem nowej fali kolistej.

11 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie Fala płaska Nakładanie się fal Wynik na ekranie

12 Interferencja fal spójnych z dwóch źródeł (Model doświadczenia Younga) źródło Pokaz wyniku składania fal cząstkowych more_stuff/flashlets/youngexpt4.htm

13 Interferencja światła laserowego Laser Suwmiarka Obraz Odbitego od podziałki suwmiarki Światło odbite Ekran

14 Prawo rządzące obrazem dyfrakcyjnym z – odległość od środka k – numer kolejnego maksimum L – odległość szczeliny – ekran - długość fali świetlnej d – odległość środków szczelin

15 Równania Maxwella (pom.) Postać różniczkowa Postać całkowa

16 Światło jest FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ Kierunek rozchodzenia się Oś X E B

17 Zjawisko fotoelektryczne Schemat doświadczenia Żródło światła Płytka cynkowa Elektroskop - Philipp von Lenard

18 Pomiar prędkości fotoelektronów metodą potencjału hamującego

19 Pomiar potencjału hamującego i energii fotoelektronów Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia

20 1.Fotoelektrony pojawiają się natychmiast 2.Natężenie prądu fotoelektrycznego zależy od oświetlenia 3.Energia fotoelektronów nie zależy od oświetlenia. 4.Energia ta jest proporcjonalna do częstości fali świetlnej. Sprzeczności fotoefektu z teorią falową

21 kwadratu częstość f jest proporcjonalna do: kwadratu amplitudy A oraz Światło uwalniające fotoelektrony bo energia fali: nie może być falą

22 Wyniki pomiarów zjawiska fotoelektrycznego Zależność energii fotoelektronów od częstości fali świetlnej

23 E kin... maksymalna energia kinetyczna fotoelektronu, h - stałą Plancka (6.626ˇ Js), f - częstotliwością, fali padającej na płytkę..... pracą wyjścia elektronu z metalu E kin = h f Wyjaśnienie Einsteina Czym jest światło? Falowej naturze światła przeczą również inne zjawiska np. Comptona oraz kwantowo-mechaniczny model atomu.

24 Trudności z Interpretacją korpuskularną interferencji Ilustracja doświadczenia z podwójną szczeliną Przesłona (przeciwpancerna) Tarcza Pistolet - miejsca trafień

25 Interpretacja falowa Ilustracja doświadczenia z podwójną szczeliną Przesłona (przeciwpancerna) Ekran - miejsca trafień Pistolet CZYM JEST ŚWIATŁO ?

26 Interpretacja zjawiska fotoelektrycznego Nie mogą go wywołać fale, lecz fotony - korpuskuły

27 A może fotony to paczki falowe?

28 Jakiego wyniku można oczekiwać dla korpuskularnego modelu światła ? Beam of particles Sorry! ?

29 Jakiego wyniku można oczekiwać dla korpuskularnego modelu światła ? Cząstki biegnące przez szczelinę górną powinien dać maksimum za szczeliną górną A Cząstki biegnące przez szczelinę dolną powinien dać maksimum za szczeliną dolną

30 Przy dwóch szczelinach (otwartych) obrazy powinny się sumować Zatem powinien powstać obraz stanowiący sumę obydwu składników

31 W jaki sposób pojedynczy foton przechodzi przez podwójną szczelinę? A jest obraz interferencyjny z maksimum w dokładnie w środku Pojedynczy foton pada w jedno miejsce Bardzo duża liczba fotonów daje taki obraz jak fala

32 Tymczasem otrzymujemy obraz Przesłona (przeciwpancerna) Tarcza - miejsca trafień Pistolet

33 CZYM JEST CZĄSTKA ? Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie

34 Dyfrakcja elektronów występuje http ://www.world-mysteries.com/sci_mpbpp.htm http ://www.world-mysteries.com/sci_mpbpp.htm Równanie de Broglie'a obowiązuje dla elektronów Zjawisko dyfrakcji elektronów jest wykorzystane do badania struktury materii

35 Obrazy interferencyjne w Kondensacie Bosego – Einsteina

36 Dziwny jest świat cząstek elementarnych Cząstka jest równocześnie na wielu drogach (stanach) tak długo, dopóki jej nie zaobserwujemy W momencie, gdy ją zaobserwujemy wybiera jeden z nich

37 Interferencja pojedynczych fotonów Foton wie co stanie się z nim później

38 Wnioski Cząstka nie obserwowana istnieje równocześnie w wielu stanach (jest superpozycją) Cząstka wie co ją spotka w chwilę później Pojawia się w tym miejscu, w którym jest oczekiwana według zasad mechaniki kwantowej

39 Próby tłumaczenia Założenia immaterialna teoria kwantów –Istnienie świadomości –Istnienie miłości –Istnienie wolnej woli Świat jest tylko zbiorem informacji przekazywanych synchronicznie duchom ludzkim przez Ducha Nieskończonego Świat jest rzeczywistością wirtualna Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz: Metakosmologia, Gazeta Handlowa, Poznań 1999


Pobierz ppt "Zjawisko fotoelektryczne a natura świata 1.Fale – podstawowe pojęcia 2.Dyfrakcja i interferencja fal 3.Światło falą elektromagnetyczną 4.Zjawisko fotoelektryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google