Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze Konstytucje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze Konstytucje."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze Konstytucje

2 Co to jest konstytucja ? Konstytucja(inaczej ustawa zasadnicza, rządowa; najważniejszy akt prawny)-określa ona zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Określa zasady organizowania naczelnych organów państwowych oraz zawiera podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

3 „Pierwsza konstytucja”
Nihil Novi nisi commune consensu, to konstytucja , która została uchwalona w 1505r. na sejmie radomskim w kościele św. Jana Chrzciciela.. Jej tłumaczenie brzmiało następująco : „nic nowego bez zgody ogółu ” Konstytucja ta wzmacniała rolę szlachty w państwie dlatego uważana jest za początek wprowadzenia republiki szlacheckiej a także unieważniała akt mielnicki. Konstytucja Nihil Novi zakazywała królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody przez Senat i Izbę Poselską. Do praw króla należało rozwiązywać jedynie sprawy mniej istotne tj. miasta królewskie czy Żydzi. Ponieważ na każde zwołanie wojska w razie wojny czy podniesienie podatków, niebyło możliwe bez zgody reprezentantów szlachciców. !Nihil novi-

4 KONSTYTUCJA AMERYKAŃSKA-17.09.1787r.
17 września 1787r. Uchwalono wspólną dla wszystkich Amerykanów konstytucję federalną. Podzieliła ona władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (trójpodział władzy wg. Monteskiusza). Akt ten był wyrazem kompromisu pomiędzy stanami z południa kraju, opowiadającymi się za luźnym związkiem stanów, a Północą, dążącą do scentralizowania i wzmocnienia władzy. Ostatecznie została ratyfikowana, czyli zatwierdzona przez wszystkie strony.

5

6 Pierwsza ustawa zasadnicza w Europie
W Europie pierwszą konstytucję uchwalono w Rzeczypospolitej. Prace nad dokumentem trwały wiele miesięcy, ale ostateczny tekst ustawy był dziełem Stanisława Augusta Poniatowskiego i Ignacego Potockiego oraz ich współpracowników-Hugona Kołłątaja oraz ks. Scypiona Piattolego. Jako datę głosowania nad uchwaleniem ustawy wybrano 3 maja, gdy w Warszawie w związku z obchodami świąt wielkanocnych znajdowało się tylko ok.30% posłów, w większości zwolenników reform. 3 maja 1791 roku-Konstytucja Rzeczypospolitej Aktualna konstytucja została ustalona 2 kwietnia 1997r.

7 Twórcy Konstytucji Polskiej
Stanisław August Poniatowski Ignacy Potocki Ks. Scypion Piatolli Hugon Kołłątaj

8 „Budowa Konstytucji Rzeczypospolitej”
Konstytucja Rzeczypospolitej składa się z : -uroczystego wstępu zwanego preambułą -13 rozdziałów -243 artykułów

9 Najważniejsze zasady obowiązujące w Konstytucji Rzeczypospolitej
Podstawowe zasady Konstytucji zasada suwerenności narodu zasada legalizmu zasada pomocniczości zasada społecznej gospodarki rynkowej zasada republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita) zasada reprezentacji politycznej zasada demokratycznego państwa prawa zasada podziału i równowagi władzy zasada pluralizmu społecznego zasada zrównoważonego rozwoju zasada sprawiedliwości społecznej zasada bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych

10

11 „Konstytucja 3 maja 1791 roku” Jan Matejko
W setną rocznicę uchwalenia najważniejszej ustawy zasadniczej –konstytucji Jan Matejko uwiecznił to wydarzenie na płótnie. „Konstytucja 3 maja 1791 roku” Jan Matejko

12 Konstytucja francuska
Od początku Wielkiej Rewolucji Francuskiej przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do zmiany ustroju. Uchwalona w końcu 3 września 1791r. Konstytucja nie przekształciła kraju w republikę, lecz w opartą na trójpodziale władzy monarchię konstytucyjną. Król-władza wykonawcza, a pomagało mu 6 innych ministrów.

13 Zaprzysiężenie Konstytucji przez króla Ludwika XVI

14 Dziękuję za obejrzenie prezentacji


Pobierz ppt "Pierwsze Konstytucje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google