Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ONSTYTUCJA 3 M AJA. R ZECZPOSPOLITA O BOJGA N ARODÓW W XVI-XVIII Dnia 1 lipca 1569 dwa narody się złączyły I unią się połączyły. Rzeczpospolita Obojga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ONSTYTUCJA 3 M AJA. R ZECZPOSPOLITA O BOJGA N ARODÓW W XVI-XVIII Dnia 1 lipca 1569 dwa narody się złączyły I unią się połączyły. Rzeczpospolita Obojga."— Zapis prezentacji:

1 K ONSTYTUCJA 3 M AJA

2 R ZECZPOSPOLITA O BOJGA N ARODÓW W XVI-XVIII Dnia 1 lipca 1569 dwa narody się złączyły I unią się połączyły. Rzeczpospolita Obojga Narodów jednym państwem się stała, Choć skarb, urząd, wojsko i sądownictwo inne miała. Wspólny monarcha, herb, sejm, waluta to było to, co je łączyło, Także w czasie konfliktów z obcymi nic ich nie dzieliło. A Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polskie i Litewskie księstwo stworzyło.

3

4 W Rzeczypospolitej złota wolność panowała: Szlachcie dużo swobód, praw i przywilejów dawała. Liberum veto pozostawiało Sejm na łasce posła każdego, Nie było podjętej decyzji bez zgody jego. Magnaci często byli przekupywani, Dobre reformy rzadko podpisywali. R ZECZPOSPOLITA O BOJGA N ARODÓW W XVI-XVIII

5 C IĘŻKA PRACA W Rzeczypospolitej pańszczyzna panowała, Czego często szlachta nadużywała. Chłopi trudną sytuację mieli, Na rzecz pana pracować musieli.

6 C ZAS ZMIAN Dnia 6 października 1788 Sejm został zwołany, Przez 491 osób był obradowany. Podczas Sejmu Czteroletniego wiele reform uchwalono, Złe przyzwyczajenia obalono.

7 K ONSTYTUCJA 3 MAJA Głównym dziełem Sejmu Wielkiego Było uchwalenie Konstytucji Maja 3. Stało się to roku trzeciego Obradowania Sejmu Czteroletniego.

8 K ONSTYTUCJA 3 M AJA Grupy za Konstytucją, w obawie przed groźbą użycia siły, Na zmianę daty obrad się pokusiły. Stanisław August Poniatowski złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego, Jednak niektórzy byli niezadowoleni z decyzji jego. Projekt nowej ustawy wywołał żywe protesty, Protestował m.in. poseł Jan Suchorzewski.

9 P IERWSZA W E UROPIE Był to wyczyn dość duży, Który do dnia dzisiejszego nam służy. Konstytucja była przez wszystkich znana, Przez to, że w Europie była jako pierwsza spisana. Na Świecie druga była- Ameryka Północna nas wyprzedziła.

10 P OSTANOWIENIA Konstytucja miała naprawić panujący nieporządek, Także zniszczyć każdy zły obrządek. Konstytucja stawiała chłopów pod ochroną państwa, Nowe prawa dano też dla mieszczaństwa. Mieszczaństwo i szlachta równe uprawnienia miało- Na sprawy polityczne tak samo wpływało..

11 T YLKO ROK Konstytucja po roku została obalona, Armia Polska przez Rosjan została rozgromiona. Konfederacja Targowicka uznała zmiany za nieważne, Unieważniono reformy każde. I choć Polska po kolejnych rozbiorach znikła, To pamięć o Konstytucji nie zanikła.

12 P AMIĘTAMY … Do dnia dzisiejszego Święto 3 Maja obchodzimy, I o nim nigdy nie zapomnimy, Oraz co roku w obchodach święta uczestniczymy.

13 W YKONALI Paulina Tomkiel Aleksandra Chraboł Przemek Jastrzębski


Pobierz ppt "K ONSTYTUCJA 3 M AJA. R ZECZPOSPOLITA O BOJGA N ARODÓW W XVI-XVIII Dnia 1 lipca 1569 dwa narody się złączyły I unią się połączyły. Rzeczpospolita Obojga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google