Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP)"— Zapis prezentacji:

1 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA A – WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Działy wodne GZWP Ujęcia wody Strefy ochronne ujęć Obszary górnicze wód mineralnych Leje depresji Obszary o zdegradowanej jakości wód podziemnych Źródła Zbiorniki retencyjne Klasy czystości wody w pkt. monitoringu Miejsca zrzutu wód kopalnianych

2 PLANSZA A – WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

3 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA A – WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE źródła danych: Mapa hydrogeologiczna Polski Mapa obszarów GZWP Bank HYDRO – PIG Raport o stanie środowiska RDOŚ Urząd gminy Starostwo powiatowe

4 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP)
PLANSZA A – STREFA WYBRZEŻA Dynamika osadów dna akwenu Dynamika brzegu Zabudowa hydrotechniczna Strefy zagrożenia zwałami lodowymi i wodami zasolonymi Elementy zagospodarowania strefy brzegowej Źródła: Urząd Morski, Mapa geodynamiczna strefy brzegowej Bałtyku zwiad terenowy

5 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP) PLANSZA A – WARUNKI PODŁOŻA
Gleby chronione – klasy I – IVa użytków rolnych Łąki na gruntach organicznych Lasy Warunki budowlane korzystne – grunty spoiste, grunty niespoiste zagęszczone niekorzystne – grunty słabonośne, obszary zalewowe, podmokłe i zabagnione, objęte ruchami masowymi, o spadku powyżej 12%, zagrożone występowaniem szkód górniczych Obszary nieklasyfikowane: złoża kopalin, wyrobiska i zwałowiska, przyrodnicze obszary chronione, zwarta zabudowa, rezerwaty archeologiczne, zabytkowe zespoły architektoniczne

6 MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1:50 000 (MGśP) PLANSZA A – WARUNKI PODŁOŻA

7 Źródła: Mapy glebowe Mapy leśne Mapa SOPO SMGP
MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP) PLANSZA A – WARUNKI PODŁOŻA Źródła: Mapy glebowe Mapy leśne Mapa SOPO SMGP


Pobierz ppt "MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI 1: (MGśP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google