Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyt wewnętrzny w Instytucjach UE. Agnieszka Kaźmierczak, CIA, CGAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyt wewnętrzny w Instytucjach UE. Agnieszka Kaźmierczak, CIA, CGAP."— Zapis prezentacji:

1 Audyt wewnętrzny w Instytucjach UE. Agnieszka Kaźmierczak, CIA, CGAP

2 Rozporządzenie Finansowe UE Art.85 Każda Instytucja [UE] ustanowi funkcję audytu wewnętrznego która musi być sprawowana zgodnie z właściwymi standardami międzynarodowymi.

3 EU GIODO Szkoły europejskie SESA R ENIA C Clea n ARTHEM IS F4E Wspólne przedsięwzięcia rozwojowe KAW DG IAS Komisja Europejska Komitet Audytu KAW Wspólna KAW Służba zagraniczna UE KAW Agencje UE EAS A EMS A EFSA ECHA EMA KAW EIT KAW EIT KAW

4 Standardy Standardy audytu wewnętrznego są uniwersalne. Jednak ich terminologia nie może być odczytywana dosłownie i wymaga przełożenia by odpowiadała realiom organizacji. Umiejscowienie audytu wewnętrznego powinno być dopasowane do umiejscowienia odpowiedzialności kierowniczej. Jest to wyzwaniem zwłaszcza w organizacjach o złożonej strukturze hierarchicznej.

5 Odpowiedzialność Komisja Europejska (kolegium) Dysponenci środków budżetowych (= dyrektorzy generalni) Dyrektor ds. zasobów Koordynator systemu kontroli Komórka Audytu Wewnętrznego Główny Księgowy Budżetu UE Audytor Wewnętrzny Komisji Centralna Służba Finansowa Governance statement of the European Commission 5

6 Rozliczenie i zapewnienie Raport Podsumowujący ('Syntetyczny') Roczne Sprawozdanie z Działalności + Oświadczenie Oświadczenie dyrektora ds. zasobów Roczny przegląd systemu kontroli Roczna opinia Komórki Audytu Wewnętrznego Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie roczne o wynikach audytu wewn. Przegląd Systemu Kontroli Governance statement of the European Commission 6 Sprawozdanie roczne Audytora wewn.

7 Komórki audytu wewn. Wewnątrz dyrekcji generalnej Utworzone decyzją Komisji Rocznie 2 raporty podsumowujące dla KA 37 komórek/ 150 audytorów Służba audytu wewn. Odrębna dyrekcja generalna Uprawnienia Audytora Wewn. w Rozporz. Finans. Komitet Audytu 2 dyrekcje/ 85 audytorów Auditnet (spotkania, grupy robocze, wspólne wytyczne) Koordynowany plan audytu

8 Komitet Audytu w Komisji Europejskiej Wkracza w przypadkach problematycznych (np. niezgoda na zalecenie) Monitoruje niezależność i jakość audytu Sprawdza wdrożenie zaleceń poaudytowych Eskaluje sprawy do decyzji Komisji Europejskiej Political impact Residual risk Action plan Algirdas Semeta Przewodniczący Komitetu Audytu

9 Agencje UE

10 Dyrektor Rada Nadzorcza Dyrektor Wspólna komórka audytu

11 Charakter pracy Podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego jest działalność weryfikująco-zapewniająca. Doradztwo musi być uzasadnione nie tylko wnioskiem Zarządu i Kierownictwa ale także wynikiem analizy kosztów i korzyści alternatywnych.

12 Ocena całościowa Ocena całościowa dostarcza kompleksowego zapewnienia o stanie kontroli w organizacji. Wydawana jest na wniosek Komitetu Audytu. Wydanie ocen całościowej jest wyzwaniem dla audytu gdyż wymaga pełnego pokrycia uniwersum audytu.

13 Uniwersum audytu Ład organizacyjny i zarządzanie strategiczne G1 - Etyka G2 – Podejmowanie decyzji strategicznych G3 – Zapobieganie oszustwom G4 – Ewaluacja G5 – Zarządzanie ryzykiem Działalność podstawowa (statutowa/ustawowa) O 1 – … O2 – …

14 Uniwersum audytu Zarządzanie realizacją zadań P1 – Planowanie P2 – Budżetowanie P3 – Zarządzanie jakością P4 – Monitorowanie realizacji zadań P5 – Sprawozdawczość P6 – Ciągłość działalności Wsparcie S1 – Zarządzanie dokumentami S2 – Doradztwo prawne S3 – Logistyka i bezpieczeństwo S4 – Spotkania

15 Uniwersum audytu Zarządzanie finansowe F1 – Zamówienia publiczne F2 - Dotacje F3 - Rachunkowość F4 – Wykonanie budżetu F5 – Dochody F6 – Środki trwałe Zarządzanie zasobami ludzkimi H1 - Rekrutacja H2 - Szkolenia H3 – Ocena pracy i promocje H4 – Wyjazdy służbowe H5 – Ochrona danych osobowych H6 - Eksperci

16 Uniwersum audytu Komunikacja C1 – Kontakty z interesariuszami C2 – Komunikacja zewnętrzna C3 – Komunikacja wewnętrzna Systemy IT I1 – IT governance I2 – Zarządzanie projektami I3 – Bezpieczeństwo informatyczne I4 – Usługi informatyczne I5 – Zarządzanie danymi

17 Ocena ryzyka i plan audytu Model ryzyka jest oparty o ten używany przez kierownictwo organizacji. W Komisji jest to model oparty o szacowanie prawdopodobieństwa i skutków ryzyka właściwego. W agencjach audyt stosuje model, ktory ocenia zarowno ryzyko właściwe jak i ryzyko resztkowe. Ocena ryzyka i tworzenie planu audytu odbywa sie w dialogu z kierownictwem jednostki przy zachowaniu niezaleznosci.

18 Assurance F6F6 18 Podatność– Ryzyko pozostałe Oddziaływanie – Ryzyko właściwe Przesunięcie zasobów Monitorowanie oddziaływania zbiorczego H LH Mapa ryzyka Zapewnienie Enhance Risk Mitigation Dalsze zmniejszenie ryzyka Redeploy Resources Measure for Cumulative Impact

19 Inne służby zapewniające Poleganie na wynikach pracy innych służb weryfikująco-zapewniających umożliwia audytowi pełniejsze i sprawniejsze pokrycie obszarów wysokiego ryzyka. Aby je wykorzystać, audytor musi jednak sprawdzić czy są wiarygodne.

20 Mapa zapewnienia Funkcja Obszar Gl. Ksieg. Wydz. kontroli Dept. prawny Auditor ISO BHPAudyt wewn. Audyt zewn. A Legislacja X (X) B Rejestr leków X (X) C Wsparcie badan X (X) 1 Finanse X Dotacje XXX X Zam publ. XX X 2 Kadry X (X) 3 IT X > (X) 4 System jakosci X (X)

21 Współpraca z innymi audytorami z komórkami audytu wewnętrznego: nie ma zależności hierarchicznej wytyczne metodyczne na spotkaniach Auditnet skoordynowany plan audytu z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym regularne spotkania wymiana informacji o planach i wynikach audytu

22 Poleganie na służbach weryfikująco-zapewniających 1.Cel funkcji weryfikująco-zapewniającej jest jasno określony (w statucie lub innym dokumencie). 2. Istnieją rozwiązania zabezpieczające obiektywność. 3. Udokumentowane są kompetencje zawodowe pracowników. 4. Praca weryfikacyjna jest zorganizowana i prowadzona w sposób systematyczny. 5. Wyniki pracy są przekazywane klientowi zapewnienia. Practice Guide, IIA, 12.2011

23 Jakość audytu wewnętrznego Zewnętrzna ocena jakości audytu jest (tylko) częścią programu zapewnienia i ulepszenia jakości. Program jakości audytu wewnętrznego zmienia się wraz z dojrzewaniem funkcji audytu jednak powinien istnieć od jego początku. Ocena zewn. Ocena wewnętrzna Zapewnienie jakości Polepszenie jakości

24 Kontakt: the Internal Audit Service ias-europa@ec.europa.eu ias-europa@ec.europa.eu 24


Pobierz ppt "Audyt wewnętrzny w Instytucjach UE. Agnieszka Kaźmierczak, CIA, CGAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google