Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO. RAK JELITA GRUBEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO. RAK JELITA GRUBEGO."— Zapis prezentacji:

1 CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

2 RAK JELITA GRUBEGO

3 Epidemiologia  2 miejsce u obu płci w strukturze zachorowań (po 10%)  Około 11000 nowych zachorowań/rok (2000r.)  Wzrost ryzyka > 45 – 50 r.ż.  U 75% stadium wczesne, ale u 50% nawrót w ciągu 2 lat po pierwotnie radykalnym leczeniu operacyjnym a u 25% rak wyjściowo zaawansowany (gł. rozsiew do wątroby)  Przeżycia 5 letnie ok. 20-30% - o połowę mniej niż w Europie Zach i USA

4 Czynniki ryzyka  65-85% zachorowań ma charakter sporadyczny  10% ma charakter rodzinny  3% jest spowodowana mutacją silnych genów predyspozycji

5 Czynniki ryzyka  Polipy gruczołowe jelita grubego Większość raków powstaje z gruczolaków, a ich wspólną cechą jest dysplazja nabłonka Większość raków powstaje z gruczolaków, a ich wspólną cechą jest dysplazja nabłonka Ryzyko przemiany gruczolaka do raka zwiększa się wraz z następującymi cechami gruczolaka: Ryzyko przemiany gruczolaka do raka zwiększa się wraz z następującymi cechami gruczolaka: wielkością > 2 cmwielkością > 2 cm typem siedzącym, nieuszypułowanym, typem kosmkowymtypem siedzącym, nieuszypułowanym, typem kosmkowym stopniem dysplazjistopniem dysplazji Zaleca się usuwanie wszystkich polipów stwierdzonych w czasie badania endoskopowego Zaleca się usuwanie wszystkich polipów stwierdzonych w czasie badania endoskopowego

6 Czynniki ryzyka  Czynniki środowiskowe (dietetyczne): przewaga tłuszczów zwierzęcych przewaga tłuszczów zwierzęcych mało błonnika, wapnia mało błonnika, wapnia brak aktywności fizycznej brak aktywności fizycznej zaparcia zaparcia  Choroby zapalne jelita grubego: colitis ulcerosa – ryzyko 20x większe, choroba Leśniowskiego-Crohna  Uwarunkowania dziedziczne i genetyczne

7 Uwarunkowania dziedziczne  Zespoły z obecnością gruczolaków Zespół polipowatości gruczolakowatej rodzinnej: FAP: 0,5-1% Zespół polipowatości gruczolakowatej rodzinnej: FAP: 0,5-1% Dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości: HNPCC (Lynch): 2% Dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości: HNPCC (Lynch): 2%  Zespoły z polipami hamartomatycznymi: <1% Zespół Peutz-Jeghersa Zespół Peutz-Jeghersa Zespół polipowatości młodzieńczej Zespół polipowatości młodzieńczej Zespół Cowdena Zespół Cowdena

8 Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej (FAP)  Mnogie (>100) polipy gruczolakowate w jelicie grubym od wczesnej dorosłości – 10-20 lat  Rozpoznawany w endoskopii  Mutacja genu APC  Średni wiek zachorowania na raka j. grubego – ok. 40 lat  Inne nowotwory: żołądka, j. cienkiego, tarczycy, brodawki Vatera, hepatoblastoma, mięsaki, guzy mózgu  Nie-nowotworowe: kostniaki żuchwy, guzy desmoidalne, łagodne guzy nadnerczy

9 Zespół Lynch - HNPCC  Mutacje w genach naprawy MMR (mismatch repair genes)  Ryzyko raka j. grubego – 80%  Towarzyszą inne nowotwory: endometrium (70%), jajnika, żołądka, j. cienkiego, dróg żółciowych  Cechy szczególne raka j grubego: zachorowania synchroniczne i metachroniczne, 70% w prawej okrężnicy, mała tendencja do meta, śr. wiek zachorowania 45 lat

10 Zespół Lynch - HNPCC  Kryteria Amsterdamskie rozpoznawania zespołu Lynch: Zachorowanie na raka j grubego lub nowotwory ze spektrum Lynch u 3 i więcej osób w 2 kolejnych pokoleniach Zachorowanie na raka j grubego lub nowotwory ze spektrum Lynch u 3 i więcej osób w 2 kolejnych pokoleniach Jedno zachorowanie < 50 rż Jedno zachorowanie < 50 rż Jeden chory jest krewnym I stopnia dla pacjenta Jeden chory jest krewnym I stopnia dla pacjenta Wykluczenie FAP – weryfikacja histologiczna Wykluczenie FAP – weryfikacja histologiczna  Modyfikacja Bethesda: Nowotwór j grubego < 50 rż lub zachorowanie na neo ze spektrum Lynch o 10 lat wcześniej niż typowo Nowotwór j grubego < 50 rż lub zachorowanie na neo ze spektrum Lynch o 10 lat wcześniej niż typowo

11 Zespół Peutz`a-Jeghers`a  Mnogie polipy w p. pokarmowym o typie hamartoma (hamartoma – obok elem. nabłonkowych zawierają też inne elementy tkankowe, gł. włókna m gładkich), gł. w jelicie cienkim  Przebarwienia na bł. śluzowych policzków, czerwieni wargowej, palców  Często 1szy objaw – wgłobienie j. cienkiego przed 20 rż., inne: niedrożność, bóle brzucha, krwawienie  Ryzyko raka podwyższone: j cienkiego, grubego, trzustki, żołądka, piersi, jajnika, czerniaka

12 Polipowatość młodzieńcza  Mnogie polipy hamartomatyczne na całej długości przewodu pokarmowego spowodowane wzrostem blaszki właściwej  Występowanie: 1 lub 2 dekada życia  Przeciętny wiek RJG – 34 lata  Choroba Cowdena: mnogie polipy hamartomatyczne podobne do młodzieńczych, tłuszczaki, nerwiaki, rak piersi < 25 roku życia, rak tarczycy, glejaki, grudkowe zmiany skórne

13 Rodzinnie występujący RJG  Ok. 10 -15% chorych na RJG ma krewnego w I st. z pozytywnym wywiadem, ale inaczej niż w FAP i HNPCC  Ryzyko rozwoju raka 2x większe gdy krewny I st., 3-4x gdy dwóch krewnych I st.

14 Umiejscowienie 30-50% - odbytnica 30-50% - odbytnica 15-20% - esica 15-20% - esica 14% - jelito ślepe i okrężnica wstępująca 14% - jelito ślepe i okrężnica wstępująca 9% - poprzecznica 9% - poprzecznica 6% - okrężnica zstępująca 6% - okrężnica zstępująca 1% - kanał odbytu 1% - kanał odbytu  5% - mnogie guzy (synchroniczne – w tym samym czasie, metachroniczne – po latach)  makroskopowo Polipowaty, owrzodziały, rozlegle naciekający Polipowaty, owrzodziały, rozlegle naciekający

15 Histologia  90-95% rak gruczołowy  Gruczołowo - śluzowy  Sygnetowokomórkowy  Drobnokomórkowy  Płaskonabłonkowy  Gruczołowo – płaskonabłonkowy  Niezróżnicowany

16 Rak jelita grubego - objawy  Wczesny: Bez objawów Bez objawów Pobolewania brzucha Pobolewania brzucha Nadmierne oddawanie gazów Nadmierne oddawanie gazów Zaburzenia rytmu wypróżnień Zaburzenia rytmu wypróżnień Krwawienie utajone/jawne Krwawienie utajone/jawne Niedokrwistość Niedokrwistość

17 Rak jelita grubego - objawy  Późny – prawa strona: Niespecyficzne bóle brzucha, obj. zapal wyrostka u osoby po 65 rż. Niespecyficzne bóle brzucha, obj. zapal wyrostka u osoby po 65 rż. Osłabienie, utrata wagi ciała Osłabienie, utrata wagi ciała Niedokrwistość mikrocytarna Niedokrwistość mikrocytarna Wyczuwalny guz Wyczuwalny guz  Późny –lewa strona: Zmiana rytmu wypróżnień, zaparcia lub biegunka Zmiana rytmu wypróżnień, zaparcia lub biegunka Kolkowy ból brzucha Kolkowy ból brzucha Podniedrożność/niedrożność Podniedrożność/niedrożność Stolec z domieszką świeżej krwi Stolec z domieszką świeżej krwi

18 Rak jelita grubego - objawy  Rak odbytnicy: Zaburzenia rytmu wypróżnień Zaburzenia rytmu wypróżnień Uczucie pełności w odbytnicy Uczucie pełności w odbytnicy Konieczność wypróżnienia Konieczność wypróżnienia Krwawienie jawne Krwawienie jawne Bolesne parcie na stolec Bolesne parcie na stolec Ból w miednicy małej Ból w miednicy małej

19 Rak jelita grubego - objawy  Rak odbytu: Krwawienie (najczęściej klinicznie jawne) Krwawienie (najczęściej klinicznie jawne) Świąd odbytu, wydzielina śluzowopodobna, brudzenie bielizny Świąd odbytu, wydzielina śluzowopodobna, brudzenie bielizny Ból lub bolesne parcie Ból lub bolesne parcie Uczucie przeszkody bądź ciała obcego Uczucie przeszkody bądź ciała obcego Nietrzymanie gazów i/lub stolca Nietrzymanie gazów i/lub stolca Wyczuwalny lub nawet widoczny guz Wyczuwalny lub nawet widoczny guz Powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych Powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych

20 Drogi rozprzestrzeniania  Miejscowe naciekanie  Rak odbytnicy: w kierunku pęcherza moczowego i kości krzyżowej  Rak okrężnicy: perforacja żołądka, jelita cienkiego lub sąsiedniego odcinka jelita grubego (np. rak esicy wywołuje perforację kątnicy)  Przerzuty drogą limfatyczną  Rozsiew po otrzewnej  Przerzuty drogą krwionośną, głównie przez naczynia układu wrotnego

21 Stopniowanie  Klasyfikacja Dukesa w modyfikacji Astlera- Collera  Klasyfikacja TNM

22 Rak jelita grubego – miejsca przerzutów Wątroba38-60% Węzły chłonne jamy brzusznej 39% Płuca38% Otrzewna 28% Jajnik18% Nadnercza14% Opłucna11% Kości10% Mózg8%

23 Czynniki prognostycznie niekorzystne  Obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych i liczba zmienionych przerzutowo węzłów  Zajęcie naczyń chłonnych/krwionośnych przez komórki raka  Mikro-inwazja raka wzdłuż nerwów  Naciek guza przez całą ścianę jelita lub na tkanki otaczające  Stopień histologicznej złośliwości G3 lub G4  Typ z komórek sygnetowatych lub drobnokomórkowy  Operacja z powodu niedrożności lub perforacji  Podwyższone stężenie CEA przed- i po operacji

24 Molekularne czynniki prognostyczne  Delecja 18q – niekorzystny  Niestabilność mikrosatelitarna (MSI) – korzystna  Inne: wysoka ekspresja syntazy tymidylanowej, mutacja p53 - niekorzystne

25 Rak jelita grubego – ogólne zasady terapii  Leczeniem zasadniczym jest radykalne wycięcie jelita z guzem z limfadenektomią – operacja musi być makroskopowo doszczętna  Leczenie adiuwantowe jest zawsze wskazane, jeżeli obecne są niekorzystne czynniki prognostyczne Leczenie adiuwantowe należy zastosować nie później niż po 6-8 tygodniach od operacji

26 Leczenie uzupełniające  Adjuwantowe Stosowanie cytostatyków skojarzone z radykalną radioterapią lub radykalnym operacyjnym usunięciem guza pierwotnego, a skierowane przeciwko domniemanym przerzutom, dla których istnienia brakuje wykładników w badaniach diagnostycznych, ale których późniejsze ujawnienie jest bardzo prawdopodobne Stosowanie cytostatyków skojarzone z radykalną radioterapią lub radykalnym operacyjnym usunięciem guza pierwotnego, a skierowane przeciwko domniemanym przerzutom, dla których istnienia brakuje wykładników w badaniach diagnostycznych, ale których późniejsze ujawnienie jest bardzo prawdopodobne

27 Leczenie uzupełniające  Neoadjuwantowe Leczenie uzupełniajace, które poprzedza leczenie radykalne i ma na celu wczesne oddziaływanie na mikroprzerzuty Leczenie uzupełniajace, które poprzedza leczenie radykalne i ma na celu wczesne oddziaływanie na mikroprzerzuty  Leczenie indukcyjne Poprzedza leczenie miejscowe o założeniu radykalnym, ale jego celem jest przede wszystkim uzyskanie zmniejszenie masy guza i ułatwienie przeprowadzenia leczenia radykalnego (operacji lub radykalnej rth) Poprzedza leczenie miejscowe o założeniu radykalnym, ale jego celem jest przede wszystkim uzyskanie zmniejszenie masy guza i ułatwienie przeprowadzenia leczenia radykalnego (operacji lub radykalnej rth)

28 Ogólne zasady terapii  Rodzaj terapii adiuwantowej zależy od lokalizacji guza  Okrężnica lub odbytnica powyżej załamka otrzewnej  W adiuwancie tylko CTH  Odbytnica poniżej załamka otrzewnej  RTH przed operacją  w adiuwancie tylko CTH  Bez RTH przed operacją  w adiuwancie RTH/CTH  RTH w raku odbytnicy poprawia przeżycie

29 Rak jelita grubego – chirurgia  Rodzaje resekcji guza (R – residual tumor) R0 – zabieg doszczętny makroskopowo i mikroskopowo – CEL R0 – zabieg doszczętny makroskopowo i mikroskopowo – CEL R1 – zabieg niedoszczętny mikroskopowo R1 – zabieg niedoszczętny mikroskopowo R2 – zabieg niedoszczętny makroskopowo (leczenie paliatywne) R2 – zabieg niedoszczętny makroskopowo (leczenie paliatywne)  Minimum 12 węzłów chłonnych powinno być zbadanych hist- pat.

30 Rak jelita grubego – leczenie adiuwantowe Chemioterapia systemowa (PS  2): Chemioterapia systemowa (PS  2): Zawsze jeżeli są niekorzystne czynniki prognostyczne Zawsze jeżeli są niekorzystne czynniki prognostyczne Złoty standard”: dożylne podawanie 5- fluorouracylu z leukoworyną (5-FU/FA) przez 6 miesięcy Złoty standard”: dożylne podawanie 5- fluorouracylu z leukoworyną (5-FU/FA) przez 6 miesięcy Obecnie w raku okrężnicy udowodniono wyższość nad „złotym standardem” w terapii adiuwantowej w zakresie dłuższego przeżycia: Obecnie w raku okrężnicy udowodniono wyższość nad „złotym standardem” w terapii adiuwantowej w zakresie dłuższego przeżycia: Kapecytabiny – doustna pochodna 5-FU Kapecytabiny – doustna pochodna 5-FU Schematu FOLFOX (Oxaliplatyna + 5-FU/FA) Schematu FOLFOX (Oxaliplatyna + 5-FU/FA)

31 Fluorouracyl  Pochodna fluoropirymidynowa, pro-lek, aktywne metabolity hamują syntezę DNA, fazowo-specyficzny, działa w fazie S  Działania niepożądane: zapalenie błon śluzowych, biegunki, mielosupresja, odczyny skórne  Wąski indeks terapeutyczny: RR u 10-15%  Poprawa indeksu terapeutycznego przez: Podawanie kwasu folinowego wapnia przed 5Fu:  puli wewnątrzkom folianów, większe hamowanie DNA – podwojenie RR Podawanie kwasu folinowego wapnia przed 5Fu:  puli wewnątrzkom folianów, większe hamowanie DNA – podwojenie RR Wydłużone wlewy (22h):  RR ale mediana przeżycia podobna, lepsza tolerancja Wydłużone wlewy (22h):  RR ale mediana przeżycia podobna, lepsza tolerancja Chronomodulacja: najlepsza tolerancja o 4 rano, więc wlewy nocne Chronomodulacja: najlepsza tolerancja o 4 rano, więc wlewy nocne

32 Rak jelita grubego –najczęstsze leki  Kapecytabina: doustna pochodna fluoropirymidynowa, prekursor 5Fu, aktywność odpowiada aktywności 5Fu we wlewach ciągłych  Irynotekan: pochodna kamptotecyny, hamuje topoizomerazę I i syntezę DNA Działania niepożądane: biegunki cholinergiczne (atropina przed!), neutopenia, zsp. zatorowo-zakrzepowe Działania niepożądane: biegunki cholinergiczne (atropina przed!), neutopenia, zsp. zatorowo-zakrzepowe  Oksaliplatyna: pochodna platyny III generacji, hamuje replikację DNA Działania niepożądane: neurotoksyczność Działania niepożądane: neurotoksyczność

33 Kliniczne skale oceny stanu sprawności (PS-Performance Status)  Skala WHO = ECOG = Zubroda (i Skala Karnofsky’ego) 0: brak objawów i normalna aktywność życiowa; pełna sprawność (100%) 0: brak objawów i normalna aktywność życiowa; pełna sprawność (100%) 1: niewielkie objawy i pacjent ambulatoryjny, i nie ma przeszkód w zwykłej codziennej aktywności życiowej (90-80%) 1: niewielkie objawy i pacjent ambulatoryjny, i nie ma przeszkód w zwykłej codziennej aktywności życiowej (90-80%) 2: obecne objawy i pacjent spędza w łóżku < 50% dnia, i czasami wymaga opieki pielęgniarskiej; może zadbać o większość swoich potrzeb osobistych (70-60%) 2: obecne objawy i pacjent spędza w łóżku < 50% dnia, i czasami wymaga opieki pielęgniarskiej; może zadbać o większość swoich potrzeb osobistych (70-60%) 3: obecne znaczne objawy i pacjent spędza w łóżku > 50% dnia, i wymaga opieki pielęgniarskiej; niepełnosprawny (50-40%) 3: obecne znaczne objawy i pacjent spędza w łóżku > 50% dnia, i wymaga opieki pielęgniarskiej; niepełnosprawny (50-40%) 4: obecne znaczne objawy i pacjent leżący cały czas w łóżku; w znaczącym stopniu niepełnosprawny i może wymagać szybkiej hospitalizacji (30-10%) 4: obecne znaczne objawy i pacjent leżący cały czas w łóżku; w znaczącym stopniu niepełnosprawny i może wymagać szybkiej hospitalizacji (30-10%) Śmierć (0) Śmierć (0)

34 CRC – choroba rozsiana  Chemioterapia systemowa jest podstawą terapii (PS  2 wg WHO)  Na podstawie badań III fazy za standard w leczeniu I rzutu można uznać stosowanie schematów trójlekowych:  Irinotekan + 5-FU/FA (np. FOLFIRI) lub  Oxaliplatyna + 5-FU/FA (np. FOLFOX)  Miejscowo zaawansowany i nieresekcyjny guz odbytnicy – wskazanie do RTH/CTH

35 CRC – choroba rozsiana  U chorych z przerzutami ważne by rozważyć leczenie chirurgiczne  U chorych z przerzutami do wątroby podanie neoadjuwantowej chemioterapii zwiększa o 30% liczbę resekcji

36 Terapia celowana  Cetuksymab – Erbitux: przeciwciało skierowane przeciw miejscu wiązania ligandu w receptorze EGF (naskórkowego czynnika wzrostu)  Zarejestrowany do leczenia raka j. grubego z przerzutami w skojarzeniu z irinotekanem u pacjentów ze stwierdzoną ekspresją EGFR, u których doszło do niepowodzenoia chemioterapii z zastosowaniem irinotekanu (ASCO 2005 cetuksymab + IRI w 3 lub 4 rzucie leczenia  czasu całkowitego przeżycia)

37 Terapia celowana  Bevacizumab – Avastin: blokuje VEGF zanim ten zwiąże się z receptorem  VEGF: czynnik wzrostu śródbłonków naczyniowych, najsilniejszy czynnik pobudzajacy angiogenezę  Bevacizumab jest dopuszczony do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu uogólnionego raka jelita grubego z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na stosowaniu 5Fu (  przeżycia o 30%)

38 Terapia celowana  Badania kliniczne: Skojarzone leczenie cetuksymabem z oksaliplatyną i kapecytabiną Skojarzone leczenie cetuksymabem z oksaliplatyną i kapecytabiną Cetuksymab z IRI i 5Fu w 1szej linii leczenia Cetuksymab z IRI i 5Fu w 1szej linii leczenia Skojarzone leczenie cetuksymabem i bevacizumabem + chtp (badanie BOND II) Skojarzone leczenie cetuksymabem i bevacizumabem + chtp (badanie BOND II)

39 Badania kontrolne po zakończeniu leczenia  Badanie lekarskie i CEA co 3 mies przez 2 lata, potem co 6 miesięcy  Kolonoskopia co 3 lata  Sigmoidoskopia co 6 mies w raku odbytnicy  USG/CT j. brzusznej co 6 miesięcy  Rtg kl. piersiowej co rok

40 Rak jelita grubego – chemoprewencja  Zapobieganie: polipektomia  Zatrzymanie transformacji nowotworowej przy użyciu leków: ASA, NLPZ, kw. foliowy, Ca   ekspresja COX-2 w gruczolakach i raku j. grubego,  stężenia Pg w ścianie j. grubego  ASA i inne NLPZ:  ryzyka raka j grubego o ok. 50%,  częstości gruczolaków

41 Rak jelita grubego –badania przesiewowe  Test na krew utajoną w stolcu  Badanie per rectum  Badanie endoskopowe jelita grubego  Radiologiczne badanie kontrastowe jelita grubego (wlew doodbytniczy)

42 Rak jelita grubego – badania przesiewowe  Grupa zwykłego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego: Chorzy > 50 rż Chorzy > 50 rż Bez indywidualnego i/lub rodzinnego wywiadu w kierunku gruczolaka, raka Bez indywidualnego i/lub rodzinnego wywiadu w kierunku gruczolaka, raka Bez wywiadu w kierunku choroby zapalnej Bez wywiadu w kierunku choroby zapalnej  Profilaktyka: Badania przesiewowe po 50 rż Badania przesiewowe po 50 rż Badanie na krew utajoną w stolcu 1x w roku Badanie na krew utajoną w stolcu 1x w roku Badanie endoskopowe: sigmoidoskopia co 5 lat lub kolonoskopia co 10 lat lub Badanie endoskopowe: sigmoidoskopia co 5 lat lub kolonoskopia co 10 lat lub Wlew metodą podwójnego kontrastu co 10 lat Wlew metodą podwójnego kontrastu co 10 lat

43 Rak jelita grubego Przebycie jednego z następujących:  Polip gruczołowy Kolonoskopia 3 lata po wykryciu polipa, jeżeli prawidłowa to następne badania co 5 lat Kolonoskopia 3 lata po wykryciu polipa, jeżeli prawidłowa to następne badania co 5 lat  Przewlekłe zapalne choroby jelit Kolonoskopia co 1–2 lata Kolonoskopia co 1–2 lata U pacjentów z pancolitis – począwszy od 8 roku od wykrycia choroby zapalnejU pacjentów z pancolitis – począwszy od 8 roku od wykrycia choroby zapalnej U pacjentów ze zmianami tylko po lewej stronie – począwszy od 15 roku od wykrycia choroby zapalnejU pacjentów ze zmianami tylko po lewej stronie – począwszy od 15 roku od wykrycia choroby zapalnej

44 Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej (FAP)  Badania profilaktyczne gdy mutacja APC: 0-7 rż. – bad fizykalne, USG j brzusznej, AFP (hepatoblastoma) 0-7 rż. – bad fizykalne, USG j brzusznej, AFP (hepatoblastoma) Od 15 rż. – kolonoskopia co roku Od 15 rż. – kolonoskopia co roku Jeśli w j. grubym dużo gruczolaków: kolektomiaJeśli w j. grubym dużo gruczolaków: kolektomia Badanie górnego odc. p. pokarmowego – brodawki Vatera (gastroskopia co 1-3 lata od 25 rż).Badanie górnego odc. p. pokarmowego – brodawki Vatera (gastroskopia co 1-3 lata od 25 rż). Inhibitory COX-2 (hamowanie powst. polipów w zachowanym fragm. jelita)Inhibitory COX-2 (hamowanie powst. polipów w zachowanym fragm. jelita)

45 Zespół Lynch - HNPCC  Postępowanie u nosicieli mutacji: Kolonoskopia co 2 lata od 25 rż. Kolonoskopia co 2 lata od 25 rż. Kobiety: USG tv + Ca 125 + cytologia co 1-2 lata od 30-35 rż Kobiety: USG tv + Ca 125 + cytologia co 1-2 lata od 30-35 rż Gastroskopia co 1-2 lata od 30-35 rż Gastroskopia co 1-2 lata od 30-35 rż Wykonanie kolonoskopii co 3 lata z polipektomią zmniejszyło o 50% ryzyko raka jelita grubego Wykonanie kolonoskopii co 3 lata z polipektomią zmniejszyło o 50% ryzyko raka jelita grubego

46 Leczenie raka żołądka

47 Rak żołądka – zasady leczenia  Leczenie operacyjne: standard postępowania w I, II, III Leczenie operacyjne może być uznane za jedyny zabieg radykalny w < pT3 i pN0 (wymagane pobranie w czasie operacji  15 węzłów chłonnych) Leczenie operacyjne może być uznane za jedyny zabieg radykalny w < pT3 i pN0 (wymagane pobranie w czasie operacji  15 węzłów chłonnych) W pozostałych (ale M0) stopniach klinicznego zaawansowania operacja powinna być skojarzona z terapią okołooperacyjną: neoadiuwantową/indukcyjną lub adiuwantową → brak standardu W pozostałych (ale M0) stopniach klinicznego zaawansowania operacja powinna być skojarzona z terapią okołooperacyjną: neoadiuwantową/indukcyjną lub adiuwantową → brak standardu

48 Leczenie adjuwantowe CHT adiuwantowa (aczkolwiek powszechnie stosowana) nie może być uznana za postępowanie standardowe na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań; może nowe leki (?) CHT adiuwantowa (aczkolwiek powszechnie stosowana) nie może być uznana za postępowanie standardowe na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań; może nowe leki (?) CTH/RTH może stać się standardem w leczeniu adiuwantowym po gastrektomii R0, jeżeli potwierdzą się w innych badaniach wyniki uzyskane w badaniu GCI 0116 (korzyści w sensie 3-letniego wydłużenia DFS – 48% vs 31% i OS – 50% vs 41% u pacjentów w stadiach IB – IV-M0) CTH/RTH może stać się standardem w leczeniu adiuwantowym po gastrektomii R0, jeżeli potwierdzą się w innych badaniach wyniki uzyskane w badaniu GCI 0116 (korzyści w sensie 3-letniego wydłużenia DFS – 48% vs 31% i OS – 50% vs 41% u pacjentów w stadiach IB – IV-M0)

49 Leczenie adjuwantowe  Wskazania do uzupełniającej radiochemioterapii u chorych po radykalnej operacji żołądka: Naciek całej grubości ściany żołądka (pT3, pT4) Naciek całej grubości ściany żołądka (pT3, pT4) N+ N+ G3 G3 Zatory w naczyniach Zatory w naczyniach Naciekanie pni nerwowych, tkanki tłuszczowej Naciekanie pni nerwowych, tkanki tłuszczowej

50 Leczenie uzupełniające CTH neoadiuwantowa/indukcyjna i CTH/RTH neoadiuwantowa są przedmiotem szeregu prospektywnych badań klinicznych u chorych z T3/T4 lub N1-N3 CTH neoadiuwantowa/indukcyjna i CTH/RTH neoadiuwantowa są przedmiotem szeregu prospektywnych badań klinicznych u chorych z T3/T4 lub N1-N3  Leki: 5FU wlewy ciągłe 5FU wlewy ciągłe Duże dawki LV, 5FU, MTX Duże dawki LV, 5FU, MTX

51 Rak żołądka –leczenie choroby rozsianej CTH paliatywna podstawową metodą terapii choroby rozsianej – udowodnione wydłużenie przeżycia CTH paliatywna podstawową metodą terapii choroby rozsianej – udowodnione wydłużenie przeżycia Zalecane schematy chemioterapii w leczeniu paliatywnym Zalecane schematy chemioterapii w leczeniu paliatywnym PELF (Cis-Platin, Epirubicin, Leucovorin, 5-FU) PELF (Cis-Platin, Epirubicin, Leucovorin, 5-FU) ECF (Epirubicin, Cis-Platin, 5-FU) ECF (Epirubicin, Cis-Platin, 5-FU) DCF (Docetaxel, Cis-Platin, 5-FU): RR 65%, śr przeżycie 10 mies. DCF (Docetaxel, Cis-Platin, 5-FU): RR 65%, śr przeżycie 10 mies. II rzut: irinotekan lub oxaliplatyna + 5FU II rzut: irinotekan lub oxaliplatyna + 5FU Preferencja paliatywnej resekcji nad zespoleniami omijającymi Preferencja paliatywnej resekcji nad zespoleniami omijającymi RTH paliatywna – bardzo ograniczone zastosowanie, ew. w przerzutach do kości i czasami w hamowaniu krwawień z żołądka RTH paliatywna – bardzo ograniczone zastosowanie, ew. w przerzutach do kości i czasami w hamowaniu krwawień z żołądka

52 Nowotwory podścieliskowe żołądka (GIST – gastrointestinal stromal tumors)  Wywodzą się z mezenchymalnych komórek rozrusznikowych nerwów zwojowych – komórek Cajala  Ich rozwój wynika z mutacji genu c-KIT (4q12)  Następstwem mutacji c-KIT jest naddekspresja receptorowego białka CD117, wykazującego aktywność kinazy tyrozynowej (KT)  60-70% GIST występuje w ścianie żołądka, 20-30% jelita cienkiego, < 10% przełyku i jelita grubego, sporadycznie w sieci lub krezce

53 Nowotwory podścieliskowe żołądka (GIST – gastrointestinal stromal tumors)  Objawy Zwykle przypadkowo wykrywane, bezobjawowe lub niespecyficzne objawy Zwykle przypadkowo wykrywane, bezobjawowe lub niespecyficzne objawy Przy naciekaniu śluzówki lub surowicówki pp objawy krwawienia, perforacji, niedrożności Przy naciekaniu śluzówki lub surowicówki pp objawy krwawienia, perforacji, niedrożności Wyczuwalny guz, przerzuty do otrzewnej, wątroby, rzadziej płuc i kości Wyczuwalny guz, przerzuty do otrzewnej, wątroby, rzadziej płuc i kości  Leczenie Operacja (jeżeli nie ma przeciwwskazań)  50-60% przeżyć 5-letnich Operacja (jeżeli nie ma przeciwwskazań)  50-60% przeżyć 5-letnich W chorobie rozsianej, nawrocie po operacji o wątpliwej resekcyjności, przy przeciwwskazaniach do operacji  IMATINIB (Glivec, Gleevec) – bloker KT, 400-800 mg/d, kontynuować do czasu wystąpienia progresji  > 80% odpowiedzi klinicznych w ciągu 12 miesięcy W chorobie rozsianej, nawrocie po operacji o wątpliwej resekcyjności, przy przeciwwskazaniach do operacji  IMATINIB (Glivec, Gleevec) – bloker KT, 400-800 mg/d, kontynuować do czasu wystąpienia progresji  > 80% odpowiedzi klinicznych w ciągu 12 miesięcy

54 Leczenie raka trzustki

55 Epidemiologia raka trzustki  3% wszystkich npl - około 3000 rocznie;  7/100 000 u mężczyzn, 4/100 000 u kobiet;  5. zabójca wśród npl;  Rak trzustki jest rozpoznawany zwykle w zaawansowanym stadium nowotworu (T3-4/N1 lub M1) co zasadniczo wpływa na skuteczność leczenia: resekcyjność w 10-15% przypadków resekcyjność w 10-15% przypadków średnie całkowite przeżycie od momentu rozpoznania = 3-6 miesięcy średnie całkowite przeżycie od momentu rozpoznania = 3-6 miesięcy 12-miesięczne przeżycie = ~10% 12-miesięczne przeżycie = ~10% pięcioletnie przeżycie = 0.5-3% pięcioletnie przeżycie = 0.5-3%

56 Leczenie – zasady ogólne Decyzja terapeutyczna zależy od zakwalifikowania chorego do jednej z 3 grup: Decyzja terapeutyczna zależy od zakwalifikowania chorego do jednej z 3 grup: Z rakiem pierwotnie resekcyjnym (stopnie 0, I, II) – mediana przeżycia 13-20 mies. Z rakiem pierwotnie resekcyjnym (stopnie 0, I, II) – mediana przeżycia 13-20 mies. Z rakiem pierwotnie nieresekcyjnym, ale bez przerzutów odległych (stopień III - nie nacieka pnia trzewnego ani tętnicy krezkowej górnej) – 6-10 mies Z rakiem pierwotnie nieresekcyjnym, ale bez przerzutów odległych (stopień III - nie nacieka pnia trzewnego ani tętnicy krezkowej górnej) – 6-10 mies Z rakiem pierwotnie rozsianym (stopień IV) – 3-6 mies. Z rakiem pierwotnie rozsianym (stopień IV) – 3-6 mies.

57 Rak pierwotnie resekcyjny  Resekcja R0 (pankreatoduodenektomia, pankreatektomia dystalna lub całkowite usunięcie trzustki) wraz z regionalnymi w. chłonnymi pierwszą metodą terapii w stadiach w guzach T1 T2 i N0.

58 pT1-2 pN0 Ustalony stopień patologicznego zaawansowania raka trzustki wg TNM pN1 lub *R1 pT3-4 pN0 Skojarzone leczenie po operacji Bez leczenia pooperacyjnego ^CTH lub CTH/t-RTH

59 Guz trzustki potencjalnie resekcyjny (CT/MRI + EUS ± laparoskopia/LUS) Skojarzone leczenie przed operacją pierwotnie nieresekcyjnego guza trzustki CTH/t-RTH przedoperacyjna RESEKCJA T3N0M0 lub T1-3N1M0

60 T4N0M0 Guz trzustki nieresekcyjny (CT/MRI + EUS ± laparoskopia/LUS), ale bez p/wskazań do leczenia miejscowego Skojarzone leczenie pierwotnie nieresekcyjnego raka trzustki BRTH + CTH/t-RTH

61 T4N1M0) Guz trzustki nieresekcyjny z p/wskazaniem do leczenia miejscowego lub rozsiany M1 CTH Paliatywne leczenie systemowe nieoperacyjnego raka trzustki Zalecane leczenie systemowe: GCB – 1000 mg/m 2 /d w dniach 1, 8, 15, co 28 dni; maksymalnie do 6 kursów CTH


Pobierz ppt "CHEMIOTERAPIA NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO. RAK JELITA GRUBEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google