Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEVEN ELEVEN JAPAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEVEN ELEVEN JAPAN."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEVEN ELEVEN JAPAN

2 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA TRZY A - TRIPLE „A” czyli:  Agility - elastyczność,  Adaptability - zdolność dostosowywania się do rynku oraz  Alignment - uwzględnianie wzajemnych interesów wszystkich jednostek przewaga konkurencyjna

3 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA NAJWIĘKSZA SIEĆ CAŁODOBOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH W JAPONII  od chwili otwarcia pierwszego sklepu w Tokio w 1974 roku  koniec kwietnia 2009 roku sieć 12’299 sklepów,  zatrudniała 5’294 pracowników,  dane finansowe dotyczące firmy, wyrażone w milionach jenów, pod koniec kwietnia 2009:  kapitał – 17’200,  całkowita sprzedaż w sklepach w Japonii – 2’574’306,  przychód z działalności operacyjnej – 527’667,  zysk operacyjny 168’171,  czysty zysk – 101’717,

4 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA JEDNO Z NAJRENTOWNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO  Dane z roku 2004 podają uderzająco niski wskaźnik braków towarowych, tzw. stock out rates (pojawiają się one, gdy na półkach nie ma normalnie dostępnych towarów), a  wskaźnik obrotu zapasami (inventory turnover) wyniósł 55, przy 30% marżach zysku brutto

5 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA SPECYFIKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE JAPONII  powierzchnie sklepów SEJ są o połowę mniejsze niż przeciętne powierzchnie sklepów w Ameryce.  W typowym supermarkecie znajduje się około 100’000 pozycji asortymentowych, w sklepach SEJ zaledwie 3’000.

6 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ANALIZA SPRZEDAŻY  w grupach produktów, takich jak:  przetworzone jedzenie (około 33%),  świeże jedzenie (12%),  „fast food”(30%),  produkty nie będące jedzeniem (25%).

7 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA AGILITY - ELASTYCZNOŚĆ  solidny system informacyjny, umożliwiający otrzymywanie rzetelnych informacji, w tzw. „czasie rzeczywistym”, aby wychwytywać zmiany w preferencjach klientów, śledzić poziom sprzedaży i zbierać dane dotyczące klientów w każdym sklepie.  W 1991 roku SEJ rozpoczęło użytkowanie Integrated Service Digital Network (ISDN) dla połączenia sklepów detalicznych z biurami zarządu. Od 1998 roku powiązania za pośrednictwem łącz satelitarnych i Internetu umożliwiają wymianę informacji na poziomie łańcucha dostaw. Zbierano również informacje o klientach – jeżeli klient podszedł do stanowiska oferującego obsługę, pracownik zapisywał informacje o jego płci i wieku a następnie skanował jego produkty. Dane otrzymywane z poszczególnych stanowisk sprzedaży detalicznej, przetwarzane były w systemie komputera w sklepie, który kontrolował całe wyposażenie i urządzenia peryferyjne, dane te dostępne były zarówno dla menedżera zarządzającego sklepem jak i pracowników zarządu, którzy zbierali dane z wszystkich regionów Japonii.

8 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA AGILITY - ELASTYCZNOŚĆ  Przekazywanie informacji zwrotnych odbywało się w dwóch cyklach: dziennym i tygodniowym. Codziennie rano wszystkie sklepy otrzymywały zebrane dane, menedżerowie mogli więc analizować w ciągu dnia trendy sprzedaży czy wskaźniki braków towarowych. Było to istotne dla zaspokajania potrzeb różnych grup klientów, pojawiających się w różnych porach dnia. Poza tym w każdy poniedziałek prezes Suzuki ustalał w Tokio zebranie, w którym brało udział około 100 przedstawicieli z każdego regionu. Ustalono wówczas strategię działania dla każdego regionu, na następny tydzień, a zagregowane zamówienia były dostarczane przez ISDN do biur zarządu, a stamtąd do producentów, hurtowników i centrów dystrybucyjnych.

9 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA AGILITY - ELASTYCZNOŚĆ  SEJ wyznaczało miejsca przeznaczenia zapasów do konkretnych sklepów i zmieniało liczbę produktów na półkach sklepowych nawet trzy razy dziennie, co nazwano „skrajną elastycznością”.  Zbierane dane umożliwiały również określenie, które z produktów należy wycofywać, gdyż znajdują się w schyłkowej fazie cyklu życia - średnio około połowy z 3’000 pozycji asortymentowych była wymieniana w ciągu roku.

10 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ADAPTABILITY - ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW  w 1995 roku, po trzęsieniu ziemi w Kobe, SEJ jako jedyny detalista, zaledwie w ciągu sześciu godzin był w stanie dostarczyć do swoich sklepów w dotkniętym katastrofą mieście 64’000 porcji ryżu (rice balls – potrawy sprzedawanej w grupie fast food). Z zakorkowaną autostradą poradzono sobie przez wykorzystanie 125 motocykli i 7 helikopterów.  Firma wykorzystuje szeroką gamę środków transportu, za pośrednictwem których towary są dostarczane z centrów dystrybucji i do sklepów – są to między innymi: motocykle, łodzie, ciężarówki, a nawet helikoptery.

11 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ADAPTABILITY - ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW SYSTEM DYSTRYBUCJI  Centra dystrybucji (SPC – supplier distribution center) powstały na prośbę firmy SEJ (tradycyjnie każdy japoński producent miał własnych hurtowników), firma poprosiła dostawców z tych samych regionów, aby konsolidowały one zamówienia, co umożliwiło przewożenie towarów do centrów dystrybucji mniejszą liczbą ciężarówek. Konsolidacja i wykorzystanie cross-dockingu zmniejszyły średnią liczbę dostaw do każdego sklepu z siedemdziesięciu (1974) do dwunastu dziennie w 1990 roku, a następnie dziesięciu dziennie w roku 2004.

12 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ADAPTABILITY - ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW SYSTEM DYSTRYBUCJI  System dystrybucji firmy musiał być dostosowany do zrealizowania małych wielkości zamówień nawet trzy razy dziennie, co okazało się problemem ze względu na zbyt wielką liczbę dostaw i duże prawdopodobieństwo występowania korków. Problem wzmagała również przyjęta przez firmę strategia lokowania punktów sprzedaży detalicznej, tzw. Dominant Opening Strategy (DOS)

13 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ADAPTABILITY - ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWYWANIA SIĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW DOMINANT OPENING STRATEGY (DOS)  SEJ wybiera specyficzne rynki regionalne i pokrywa je dużą liczbą sklepów położonych blisko siebie, np. gdy w obszarze Tokio SEJ miało 3’000 sklepów, to w obszarze Kobe nie otworzyło jeszcze żadnego (podobnie do roku 1985 w Osace nie było żadnego sklepu), ale odkąd otwarto pierwszy, to co roku otwierano kolejnych 200. Strategia DOS poza zwiększeniem efektywności dystrybucji przez wykorzystanie efektu skali w działaniach logistycznych, zwiększała również świadomość marki i zmniejszała konkurencję ze strony sklepów innych sieci. Wykorzystanie tej strategii ważne było dla prawidłowej analizy danych napływających z rynku. Poszczególne regiony Japonii znacząco różnią się takimi czynnikami jak: pogoda, temperatura, wydarzenia socjalno- kulturalne, trendy w gustach klientów. Otrzymywanie niewielkiej liczby danych z każdego regionu mogłoby powodować duże błędy w odczytywaniu ich trendu i mieć konsekwencje we wprowadzaniu nowych produktów oraz uzupełnianiu zapasów.

14 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ALIGNMENT - UWZGLĘDNIANIE WZAJEMNYCH INTERESÓW WSZYSTKICH JEDNOSTEK  Harmonogramy dostaw do każdego sklepu ustalane są z 10-cio minutowym marginesem. Jeżeli dostawcy nie dostarczą towarów na czas, czyli spóźnią się ponad 30 minut, płacą kary umowne równe marży zysku uzyskiwanej z produktów, których nie dostarczono. Jednak SEJ również pozwala dostawcom na uzyskiwanie oszczędności przykładowo przez to, że firma rezygnuje z zazwyczaj czasochłonnych kontroli zawartości każdej ciężarówki.

15 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ALIGNMENT - UWZGLĘDNIANIE WZAJEMNYCH INTERESÓW WSZYSTKICH JEDNOSTEK RELACJE MIĘDZY SKLEPAMI A DOSTAWCAMI  W czasie gdy SEJ dostrzegł szansę związaną z rozwojem Internetu, utworzył z sześcioma firmami (Japan Travel Bureau, Nomura Research Institute, Sony, NEC, Mitsui i Kinotrope) spółkę joint venture - 7dream.com. Model jej działania umożliwiał klientowi złożenie zamówienia produktu on-line i odebranie go ze sklepu po uzyskaniu informacji o jego dostępności. SEJ może w ten sposób oferować szeroką gamę produktów, bez konieczności utrzymywania ich zapasów w sklepie

16 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA ALIGNMENT - UWZGLĘDNIANIE WZAJEMNYCH INTERESÓW WSZYSTKICH JEDNOSTEK RELACJE MIĘDZY SKLEPAMI A DOSTAWCAMI  Druga możliwość to skorzystanie z MMK – Multi Media Kiosk, ulokowanego w każdym sklepie SEJ. Klienci nie mający dostępu do Internetu mogą za jego pomocą zamówić towary, których nie ma w sklepie. Mogą również wywołać swój film ze zdjęciami – umożliwia to alians z Fuji Film lub stworzyć własną listę odtwarzania piosenek i nagrać ją na kartę pamięci, tę możliwość klienci SEJ uzyskali dzięki współpracy z firmą Sony. Cel strategii łańcucha dostaw dla wszystkich uczestników jest jasny „umożliwić SEJ osiągnięcie sukcesu i podzielić się nagrodą”.

17 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA KONSEKWENCJE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA  w 1977 roku dzienna wartość sprzedaży w jednym sklepie wynosiła 366’000 jenów, w roku 2000 - 681’000 jenów;  w tym samym okresie średni czas rotacji zapasów zmienił się z 25,5 do 8,4 dni, podczas gdy  średnia marża zysku brutto wzrosła z 24,0% do 30%.

18 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA NA PODSTAWIE:  J. Gattorna, The Triple-A Supply Chain Revisited, Supply Chain Asia, November/December 2008  T.P. Harrison, H.L.Lee, J.J. Neale, The Practice of Supply Chain Management: Where Theory and Application Converge, Springer 2005, s. 199-207  Hau L.Lee, The Triple-A Supply Chain, Harvard Business Review, October 2004  Hau L.Lee, Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, Harvard Business Review Polska, luty 2005  www.sej.co.jp www.sej.co.jp  sej sej  http://en.wikipedia.org/wiki/7-Elevenen.wikipedia.org/wiki/7-Eleven

19 TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA 19 TYTUŁ SLAJDU - CZCIONKA ARIAL, WIELKIE LITERY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, KOLOR CZARNY Treść slajdu – czcionka Arial, wyrównanie do lewej, kolor czarny, wielkość zależna od ilości tekstu (tekst powinien być maksymalnie czytelny) Wypunktowanie:  kwadratowe, kolor czarny  kwadratowe, kolor pomarańczowy (R251, G170, B41) Wyróżnienie tekstu – Arial Bold ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania dr inż. Wojciech Machowiak 1.Wskazać elementy szczupłego zarządzania zastosowane w wybranym łańcuchu dostaw 2.Przeprowadzić symulację zdarzenia typu HILP w wybranym łańcuchu dostaw – czy można stwierdzić, że konkretne działania (jakie?) świadczyły o jego elastyczności? 3.Zaproponować kilka rozwiązań, które – w przypadku zaistnienia zdarzenia jak w pkcie 2 - nadały by łańcuchowi dostaw charakter bardziej elastyczny 4.Przeprowadzić dyskusję, na ile w wybranym łańcuchu dostaw wdrożenie LM i AM stanowiło by perspektywę sprzeczną (doprowadziło by do konfliktów ) lub też stworzyło by możliwość powstania efektu synergii (leanagile) 5.Jakie rozwiązania w zarządzaniu wybranym łańcuchem dostaw można uznać za wpisujące się w koncepcję „triple A”?


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI: TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEJ AUTOR: SYLWIA KONECKA TRIPLE „A” NA PRZYKŁADZIE SEVEN ELEVEN JAPAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google