Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patofizjologia wątroby

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patofizjologia wątroby"— Zapis prezentacji:

1 Patofizjologia wątroby

2 Fizjologia: Największy gruczoł organizmu człowieka
Stanowi 5% masy ciała Zbudowana z 4, niecałkowicie oddzielonych od siebie płatów We wnęce wątroby znajduje się: - tętnica wątrobowa - żyła wrotna - przewód wątrobowy wspólny

3 Fizjologia: Tętnica wątrobowa – unaczynienie odżywcze (25% krwi wpływającej, 30% dostarczanego O2) Żyła wrotna – unaczynienie czynnościowe (75% krwi wpływającej, 70% dostarczanego O2)

4 Fizjologia: Metabolizm węglowodanów, tłuszczy, białek
Magazyn glikogenu, cholesterolu, witamin (A, D, B12), żelaza i wielu innych Synteza białek krwi, enzymów, czynników krzepnięcia Detoksykacja substancji szkodliwych

5 Fizjologia: Przemiana związków azotowych – synteza mocznika
Wytwarzanie żółci Udział w termoregulacji Metabolizm hormonów steroidowych i niesteroidowych

6 PATOFIZJOLOGIA:

7 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Definicja: Ostra niewydolność wątroby (o.n.w.) jest potencjalnie odwracalnym zespołem objawów spowodowanym masywnym zaburzeniem czynności wątroby z następowym rozwinięciem się encefalopatii wątrobowej w okresie do 8 tyg. od początku schorzenia wątroby.

8 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Etiologia: Zakażenia (60-70%) Zatrucia toksynami i lekami (15%) Przyczyny sercowo-naczyniowe Przyczyny metaboliczne i inne

9 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Zakażenia: Wirusy hepatotropowe (HAV, HBV, HCV, HBV+koinfekcja HDV, HEV) Wirusy niehepatotropowe (CMV, HSV, EBV, VZV, Coxackie, Arbowirus) Bakterie (mykobakterie, krętek blady) Zakażenia pasożytnicze (Toxoplasma)

10 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Leki: Paracetamol NLPZ np: indometacyna, naproxen, diklofenac Leki przeciwgruźlicze Leki przeciwtarczycowe

11 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Toksyny: Amanityna zawarta w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) 4-chlorek węgla Związki fosforowe Insektycydy

12 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Przyczyny sercowo-naczyniowe: Zakrzepica żyły wrotnej Zakrzepica żył wątrobowych (z. Budda Chiari’ego) Zaciskające zapalenie osierdzia Niewydolność krążenia prawokomorowa Ucisk na żyłę wrotną (guzy)

13 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Przyczyny metaboliczne i inne: Choroba Wilsona Zespół Rey’a Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych Hemochromatoza

14 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Choroba Wilsona: zaburzenie gospodarki miedzią stężenia miedzi i ceruloplazminy w osoczu krwi upośledzenie wydzielania miedzi przez hepatocyty gromadzenie się miedzi w wątrobie, OUN, rogówce

15 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Zespół Rey’a: Ostra encefalopatia i hepatopatia o niejasnej etiologii Ujawnia się po ASA Dochodzi do ostrego stłuszczenie wątroby

16 Ostra niewydolność miąższu wątrobowego:
Hemochromatoza: niesprawność bariery jelitowej dla żelaza gromadzenie hemosyderyny w: 1. Hepatocytach 2. Kardiomiocytach 3. Komórkach beta wysp trzustkowych 4. Komórkach kory nadnerczy

17 Konsekwencje niewydolności wątroby:
Zaburzenia przemiany barwnikowej Obniżony metabolizm hormonów Występowanie wodobrzusza oraz obrzęków uogólnionych Upośledzenie czynności odtruwającej Zespół wątrobowo-nerkowy Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej Zaburzenia hemostazy

18 Metabolizm hormonów:

19 Metabolizm hormonów: Stężenie w osoczu: ADH Testosteron
Aldosteron Gonadotropiny Estrogeny T3 T4 Prolaktyna Kortyzol

20 Metabolizm hormonów: Następstwa: Obrzęki Zanik owłosienia ciała
Ginekomastia Impotencja, zanik jąder Zaburzenia cyklu miesiączkowego Bezpłodność

21 Zaburzenia przemiany barwników:

22 Zaburzenia przemiany barwnikowej:
Toksyny i wirusy uszkadzają funkcje wątroby wskutek: Unieczynniania układów enzymatycznych Bezpośredniego uszkadzania komórek Wywoływania reakcji immunologicznych

23 Zaburzenia przemiany barwnikowej:
Obniżenie metabolizmu bilirubiny spowodowane: wychwytywania bilirubiny wiązania bilirubiny wydalania bilirubiny

24 Zaburzenia przemiany barwnikowej:
bilirubiny pośredniej bilirubiny bezpośredniej zażółcenie: - skóry - bł. śluzowych - białkówek

25 Zaburzenia przemiany barwnikowej:
bilirubiny w jelicie sterkobilinogenu – odbarwienie stolca urobilinogenu – ciemny mocz

26 Wodobrzusze i obrzęki:

27 Wodobrzusze i obrzęki:
Patogeneza: ciśnienie onkotyczne (hipoalbuminemia) stężenia aldosteronu , wazopresyny ciśnienia w układzie wrotnym przepuszczalności naczyń

28 Wodobrzusze i obrzęki:
Następstwa: Ucisk na żyłę główną dolną i żyłę wrotną: Duszność (uniesienie przepony) Obrzęki narządów płciowych i k. dolnych Zaburzenia wchłaniania

29 Encefalopatia wątrobowa:

30 Encefalopatia wątrobowa:
Patogeneza: Niesprawnie działające procesy detoksykacji Obecność kolaterali z ominięciem żyły wrotnej (brak detoksykacji toksyn jelitowych – amoniak, merkaptany, indole, GABA i inne)

31 Encefalopatia wątrobowa:
Objawy: St. 1. Euforia, spowolnienie, zaburzenia koncentracji i rytmu snu. St. 2. Zaburzenia osobowości, nieprawidłowe napięcie mięśni, drżenie grubofaliste. St. 3. Stan przedśpiączkowy, napady drgawkowe, dodatni objaw Babińskiego. St. 4a. Śpiączka, reakcja na bodźce bólowe. St. 4b. Śpiączka, brak reakcji na ból.

32 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej:

33 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej:
Hiponatremia, Hipomagnezemia Hipokaliemia, Hipofosfatemia Kwasica, późniejszy okres choroby – dzasadowica

34 Zaburzenia hemostazy:

35 Zaburzenia hemostazy:
Obniżenia stężenia w osoczu: Protrombiny Czynnika VII Czynnika IX Czynnika X Innych

36 Zaburzenia hemostazy:
Także: Hipersplenizm Dysfibrynogemia DIC (disseminated intravascular coagulation)

37 Zespół wątrobowo-nerkowy:

38 Zespół wątrobowo-nerkowy:
Czynnościowa niewydolność nerek Brak zmian anatomicznych w nerkach Najczęściej występuje w marskości dpoalkoholowej Nerki nadające się do przeszczepu

39 Zespół wątrobowo-nerkowy:
Patogeneza: Nie do końca poznana Oligowolemia i spadek przepływu nerkowego RAA, wazopresyna, endotelina 1 Obkurczenie naczyń kłębuszków nerkowych Spadek filtracji

40 Zespół wątrobowo-nerkowy:
Następstwa: Oliguria Hiponatremia, hipokalemia Azotemia Wzrost st. mocznika i kreatyniny w osoczu

41 Nadciśnienie wrotne:

42 Jest to stan, w którym wskutek różnych przyczyn dochodzi do:
Nadciśnienie wrotne: Jest to stan, w którym wskutek różnych przyczyn dochodzi do: Wzmożonego ciśnienia krwi w żyłach układu wrotnego Zastoju krwi w całym dorzeczu wrotnym Wytworzenia krążenia obocznego, łączącego układ wrotny z dorzeczami żyły głównej dolnej i górnej

43 Nadciśnienie wrotne: Przyczyny:
Utrudniony przepływ krwi przez wątrobę (blok wewnątrzwątrobowy) Zwężenie lub niedrożność żyły wrotnej (blok przedwątrobowy) Utrudniony odpływ krwi z wątroby przez żył wątrobowe (blok ponadwątrobowy)

44 Blok wewnątrzwątrobowy – przyczyny:
Nadciśnienie wrotne: Blok wewnątrzwątrobowy – przyczyny: Marskość pozapalna Marskość poalkoholowa Marskość żółciowa Marskość w przebiegu chorób metabolicznych Wrodzone zwłóknienie wątroby

45 Nadciśnienie wrotne: Blok przedwątrobowy: Zakrzepica żyły wrotnej
Ucisk na żyłę wrotną (guzy)

46 Blok ponadwątrobowy – przyczyny:
Nadciśnienie wrotne: Blok ponadwątrobowy – przyczyny: Zespół Budda Chiari’ego Ucisk na żyły wątrobowe (guzy) Przewlekła niewydolność krążenia Zakrzepica

47 Nadciśnienie wrotne: Następstwa: Żylaki przełyku Żylaki odbytu
Splenomegalia Hipersplenizm

48 Klinika: Enzymy - AST - ALT - GGTP - Fosfataza zasadowa Bilirubina
Stężenie albumin w surowicy Stężenie immunoglobulin w surowicy Czas protrombinowy USG Biopsja

49 Pytania ?

50 „Zażółcenie powłok”

51 „Wodobrzusze, obrzęki kończyn dolnych”

52 „Dezorientacja, zaburzenia snu, śpiączka"

53 „Krwawienie z nosa”

54 „Ginekomastia”


Pobierz ppt "Patofizjologia wątroby"

Podobne prezentacje


Reklamy Google