Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK LEŚNIK NA MIARĘ POTRZEB RYNKU PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERAYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Technikum Leśne w Białowieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK LEŚNIK NA MIARĘ POTRZEB RYNKU PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERAYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Technikum Leśne w Białowieży."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK LEŚNIK NA MIARĘ POTRZEB RYNKU PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERAYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Technikum Leśne w Białowieży

2 P ODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE W projekcie uczestniczy 104 uczniów Technikum Leśnego w Białowieży Okres realizacji projektu: 01 września 2013r. – 31 marca 2015r. Działania: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH I MATURALNYCH DORADZTWO ZAWODOWE (SAMOPOZNANIE ORAZ POZNANIE RYNKU PRACY) KURSY I SZKOLENIA STAŻE ZAWODOWE U PRCODAWCÓW.

3 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ARSZTATY K OMPETENCJI K LUCZOWYCH WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LEŚNEJ dla 48 uczniów: 2 grupy po 50 godz. lekcyjnych. WARSZTATY JĘZYK ANGIELSKI W LEŚNICTWIE zakończony egzaminem TEOIC dla 48 uczniów: 2 grupy po 120 godz. lekcyjnych. WARSZTATY ICT Z ZAKRESU OBSŁUGI SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW STOSOWANYCH W LEŚNICTWIE dla 48 uczniów: 2 grupy po 50 godz. lekcyjnych. WARSZTATY Z MATEMATYKI dla 100 uczniów: 5 grup po 50 godz. lekcyjnych.

4 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ARSZTATY K OMPETENCJI K LUCZOWYCH WARSZTATY Z BIOLOGII dla 48 uczniów: 2 grupy po 50 godz. lekcyjnych. WARSZTATY Z GEOGRAFII dla 24 uczniów: 1 grupa po 50 godz. lekcyjnych. WARSZTATY Z CHEMII dla 24 uczniów: 1 grupa po 50 godz. lekcyjnych. WARSZTATY Z FIZYKI dla 24 uczniów: 1 grupa po 50 godz. lekcyjnych.

5 W AŻNE INFORMACJE Zajęcia pozalekcyjne odbywają się poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych, Każdy z uczniów może korzystać z kilku zajęć pozalekcyjnych, Uczestnicy korzystają z zakupionych materiałów szkoleniowych (teczka, przybory do pisania, pamięć przenośna USB), Uczniowie biorący udział w zajęciach korzystają z cateringu. Cykle zajęć zakończą się testami kompetencji końcowych oraz egzaminem TOEIC z języka angielskiego.

6 K URSY I SZKOLENIA DRWAL – OPERATOR PILARKI – 84 ucz. OBSŁUGA ŻURAWI LEŚNYCH, łącznie z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego – 30 ucz. STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY OPRYSKIWACZY, wraz z uzyskaniem certyfikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin – 84 ucz. KURS PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I STOPNIA, wraz ze szkoleniem strzeleckim oraz opłatą za licencję – 30 ucz. KURS PRAWO JAZDY KAT. B łącznie z egzaminem – 15ucz.

7 S TAŻE ZAWODOWE W okresie wakacyjnym: lipiec – sierpień 2014 uczniowie mogą odbywać 1 miesięczne staże zawodowe u wybranych pracodawców. Wynagrodzenie dla ucznia za 30 miesięczny staż wynosi 1.600,00 zł brutto. Przewiduje się objąć stażem 52 uczestników. Zostanie zakupione uczniom ubranie robocze (ogrodniczki, bluza, koszula, czapka, buty, hełm, rękawice. Uczestnicy stażu zostaną poddani badaniom lekarskim oraz zostaną przeszkoleni z zakresu bhp przed rozpoczęciem stażu.

8 D ARZ B ÓR Kontakt:www.bialowieza.lasy.pltl@bialowieza.lasy.pl Tel: 85 6812404


Pobierz ppt "TECHNIK LEŚNIK NA MIARĘ POTRZEB RYNKU PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERAYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Technikum Leśne w Białowieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google