Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAUMATOLOGIA Uszkodzenia ciała Urazy mechaniczne Chemiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAUMATOLOGIA Uszkodzenia ciała Urazy mechaniczne Chemiczne"— Zapis prezentacji:

1 TRAUMATOLOGIA Uszkodzenia ciała Urazy mechaniczne Chemiczne
Elektryczne Działanie promieni rtg, radu Działanie niskiej i wysokiej temperatury

2 TRAUMATOLOGIA OBRAŻENIA PRZYŻYCIOWE Podbiegnięcia krwawe
Cechy zapalenia lub gojenia się Masywny krwotok Ogniska aspiracji Zator powietrzny lub zatory tłuszczowe

3 TRAUMATOLOGIA OBRAŻENIA SCHYŁKOWE I POŚMIERTNE Obrażenia okołośmiertne
Obrażenia zwłok w wodzie Działanie gryzoni Uszkodzenia transportowe

4 TRAUMATOLOGIA Rodzaje urazów: uraz czynny, uraz bierny.
Rodzaje narzędzi: tępe (o ograniczonej i płaskiej powierzchni kontaktu), tępo - krawędziste, ostre, ostro - kończyste, kończyste.

5 TRAUMATOLOGIA URAZY MECHANICZNE
Obrzęk i zaczerwienienie Otarcia naskórka Zasinienia (podbiegnięcia krwawe) Rany – Zadane narzędziami tępymi Zadane narzędziami ostrymi Postrzałowe Spowodowane działaniem prądu elektrycznego, temperatury

6 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Cechy rany tłuczonej: kształt osełkowaty z odgałęzieniami, nieregularny, niekiedy podobny do litery L lub V, brzegi nierówne, z otarciami naskórka na obwodzie, w dnie mostki tkanek odpornych na uraz (włókna sprężyste, nerwy, naczynia, ścięgna), obrzęk i podbiegnięcie krwawe w rzucie rany.

7 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Najczęstszy błąd diagnostyczny !!! Rana o wyglądzie nietypowym: linijna, przypominająca ciętą – w miejscach w których skóra napięta jest na twardym podłożu np. na czaszce. Dokładne oględziny wykazują jednak cechy rany tłuczonej – obrzęk w rzucie i mostki łącznotkankowe w dnie.

8 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Rana darta : powstaje wskutek silnego urazu narzędziem tępym, godzącym stycznie lub pod pewnym kątem do powierzchni skóry, co powoduje oderwanie płata skórnego (jest nią np. oskalpowanie).

9 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Rana kąsana: układające się w łuki drobne, o kształcie prostokątnym rany tłuczone, otoczone sińcem, z obrzękiem, stanowiące odbicie zębów

10 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Rany rąbane: stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a ciętymi. W porównaniu z ranami tłuczonymi: · są głębsze, · często połączone z uszkodzeniami kośćca, · urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.

11 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Rany cięte: kształt linijny lub wrzecionowaty, brak otarcia naskórka na brzegach, brzegi równe, brak podbiegnięć krwawych na brzegach i w dnie, różna głębokość.

12 TRAUMATOLOGIA - URAZY MECHANICZNE
Cechy rany kłutej: otwór wkłucia, kanał (w tkankach miękkich może być dłuższy niż długość narzędzia), Ewentualnie otwór wykłucia.

13 Różnicowanie ran kłutych i ciętych samobójczych i zdanych przez osobę drugą
Cechy różnicowe: nacięcia i rany próbne wokół rany śmiertelnej, obnażenie ciała w okolicy zadania rany samobójczej, dostępność dla własnej ręki miejsca zranienia.

14 TRAUMATOLOGIA Uszkodzenia ciała inne niż mechaniczne: Chemiczne
Elektryczne Działanie promieni rtg, radu Działanie niskiej i wysokiej temperatury

15 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Działanie na ludzki organizm zależy od: napięcia prądu, natężenia, częstotliwości, oporu tkanek, - czasu kontaktu, drogi przepływu.

16 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

17 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Aby doszło do porażenia ciało ludzkie musi stać się częścią obwodu Rażenie krokowe (zdarza się na budowach): gdy człowiek zbliża się do leżącego, zerwanego przewodu wysokiego napięcia, różnica potencjałów między przesuniętymi w stosunku do siebie stopami może wynieść wiele tysięcy woltów, co wystarcza do pokonania oporu izolacyjnego obuwia i powoduje śmiertelne porażenie prądem.

18 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Działanie prądu na organizm ludzki: - miejscowe, - ogólne, Działanie miejscowe polega na wytworzeniu się dużej ilości ciepła w miejscu zetknięcia przewodnika ze skórą – ilość ciepła jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu, czasu jego działania i oporu skóry. Jest to ciepło Joule’a, temperatura przekraczać może nawet 1000 st. C. Jest tym większa, im mniejsza jest powierzchnia zetknięcia przewodnika z ciałem.

19 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- DZIAŁANIE OGÓLNE
Przepływ prądu poraża aparat bodźcotwórczy serca, co prowadzi do migotania komór lub nagłego zatrzymania akcji serca. Porażenie ośrodków wegetatywnych w mózgu może spowodować ustanie akcji oddechowej. Porażenie mięśni, w tym oddechowych – dłuższy czas ekspozycji (minuty) przy niższym natężeniu.

20 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- DZIAŁANIE MIEJSCOWE
znamię prądu Może mieć różny wygląd. Typowy - to ograniczone zgrubienie naskórka o wzmożonej, skórzastej konsystencji i zabarwieniu biało-szarawym lub żółtawym. Kształt jest owalny lub okrągły, czasem z odbiciem kształtu przewodnika. Naskórek w obrębie znamienia może lekko odstawać od skóry właściwej, a centrum znamienia jest zapadnięte w postaci „pępka”. Brak jest odczynu zapalnego. Przestrzeń między naskórkiem a skórą właściwą nie jest wypełniona płynem wysiękowym (w odróżnieniu od pęcherza oparzeniowego).

21 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- DZIAŁANIE MIEJSCOWE
W obrębie znamienia prądu stwierdza się niekiedy na skórze inkrustację metalem, związaną z przenikaniem jonów metalu z przewodnika w głąb skóry. Znamię może np. przybrać zabarwienie zielono-niebieskawe pod wpływem jonów miedzi. Typowe znamiona spotyka się najczęściej na dłoniowej powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp. Znamię prądu jest niebolesne, goi się długo, zwykle bez powikłań ropnych. Jest to utrwalona zmiana skórna, może być nawet widoczna na zwłokach rozłożonych gnilnie.

22 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- DZIAŁANIE MIEJSCOWE
Przy działaniu prądu wysokiego napięcia powstają obrażenia przypominające rany rąbane, ze zwęgleniem okolicznych tkanek miękkich, amputacje kończyn, zwęglenie całego ciała.

23 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- RAŻENIE PIORUNEM
Przeciętne natężenie prądu wynosi A Maksimum uderzenia to A Temperatura około ° C Działa także z pewnej odległości

24 RAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM- RAŻENIE PIORUNEM
„figury piorunowe” w postaci drzewkowato ułożonych pasm koloru brunatnego, sinawo-czerwonawego lub czerwonego, ustępujących po uciśnięciu

25 DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY-STOPNIE OPARZENIA
Krótkotrwała ekspozycja na działanie miernie rozgrzanego obiektu: zaczerwienienie skóry z niewielkim obrzękiem. Zmiana ta goi się bez pozostawienia śladu, względnie pozostawia brunatnawe przebarwienie skóry

26 DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY-STOPNIE OPARZENIA
II Działanie wyższej temperatury lub przedłużony okres ekspozycji: zniszczenie naskórka i powierzchownych warstw skóry, z wytworzeniem się pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym o wysokiej zawartości białka. Pęcherze łatwo ulegają ropnym zapaleniom, ustrój oparzonego traci znaczne ilości płynów i białka z powodu sączenia surowicy z obnażonych powierzchni. Gojenie następuje przez ziarninowanie, z pozostawieniem blizn.

27 DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY-STOPNIE OPARZENIA
III Działanie temperatury przekraczającej 100 st. C. - powstaje głęboka martwica skóry i zakrzepy w naczyniach żylnych, także poza obszarem oparzenia. Zmiany goją się przewlekle, z pozostawieniem blizn, nieraz blizn koloidowych.

28 DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY-STOPNIE OPARZENIA
IV Bezpośrednie działanie płomienia na ciało: dochodzi do zwęglenia ciała.

29 CECHY ZAŻYCIOWEGO PRZEBYWANIA W ATMOSFERZE POŻARU
wykazaniu obecności hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi w ilości co najmniej kilkunastu %, co dowodzi, że ofiara oddychała w atmosferze zawierającej tlenek węgla. Badaniu poddaje się krew z żył głębokich, tlenek węgla dyfunduje bowiem przez skórę także w zwłokach. obecności w drogach oddechowych drobin sadzy i nadpalonych materiałów, unoszących się podczas pożaru w powietrzu, obecności wokół oczu jasnych smug niezwęglonej skóry - spowodowane jest to odruchowym zaciśnięciem oczu przez człowieka żywego. oparzeniu śluzówek jamy ustnej i górnych dróg oddechowych

30 DZIAŁANIE WYSOKIEJ Pośmiertne zmiany urazowe:
linijne pęknięcia skóry, przypominające rany cięte lub rąbane. Powstają wskutek tego, ze działanie wysokiej temperatury powoduje kurczenie się (później zwęglenie) skóry, która wskutek tego pęka, często w okolicy stawów, linijne pęknięcia kości: wskutek płomienia kości szybko wysychają, kurczą się i kruszą na drobne fragmenty, przy czym może dojść do powstania licznych pęknięć, zwłaszcza w obrębie kości płaskich, rzekomy krwiak nadtwardówkowy: wskutek działania płomienia na głowę dochodzi do kurczenia się tkanek miękkich i przemieszczania się płynów, głównie krwi. To może powodować gromadzenie się krwi w przestrzeni pomiędzy kością a opona twardą. Krwiak taki zawiera domieszki tłuszczu i ma wygląd tłustej, malinowo-czerwonej galarety. .

31 UDAR CIEPLNY oddawanie ciepła jest mniejsze od jego podaży
często wynik nadmiernej izolacji skóry zaburzenie bilansu elektrolitów (utrata NaCl) objawy prodromalne: bóle i zawroty głowy, wymioty, tachykardia, wzrost ciśnienia krwi następnie: pobudzenie psychoruchowe, drgawki i objawy halucynozy niewydolność krążenia, zapaść i zgon (czynnościowy) wynik sekcji często ujemny lub mało specyficzny .

32 UDAR SŁONECZNY Podrażnienie opon mózgu w wyniku nadmiernego nasłonecznienia głowy sekcyjnie zmiany mało charakterystyczne: przekrwienie skóry twarzy, silne przekrwienie i obrzęk mózgowia, obrzęk z surowiczym wysiękiem opon miękkich .

33 DZIAŁANIE NISKIEJ TEMPERATURY
Dolna granica temperatury ciała człowieka waha się od 22 do 24 st. C. Ekspozycja człowieka na niską temperaturę ciała (około 0 st. C. lub poniżej, ale także kilka stopni powyżej), doprowadza do zmian: miejscowych - czyli odmrożeń, ogólnych - czyli zamarznięcia lub śmierci z wychłodzenia.

34 DZIAŁANIE NISKIEJ TEMPERATURY
Zmiany miejscowe – trzy stopnie odmrożenia: zaczerwienienie skóry z obrzękiem; goją się bez trwałych skutków lub z pozostawieniem sinawych przebarwień, silnie swędzących w cieple, obrzęki i pęcherze naskórkowe - goją się jak wyżej, martwica tkanek aż do autoamputacji obwodowych części palców, koniuszka nosa, uszu itp.

35 Ochłodzenie - zaburzenia czynności narządów
35°C – splątanie i apatia; intensywny skurcz naczyń obwodowych; znaczny wzrost minutowej objętości oddechowej; drżenie mięśniowe bardziej intensywne; 3-6-krotny wzrost podstawowej przemiany materii;

36 Ochłodzenie - zaburzenia czynności narządów
30°C – brak reakcji na bodźce słowne; arytmie nadkomorowe; zmniejszenie minutowej objętości oddechowej; zmniejszony odruch kaszlowy; naprzemienne drżenie i sztywność mięśni;

37 Ochłodzenie - zaburzenia czynności narządów
25°C – brak reakcji na bodźce bólowe; zagrożenie migotaniem komór; znaczne upośledzenie oddychania; utrwalona sztywność mięśni; podstawowa przemiana materii 50% normy;

38 Ochłodzenie - zaburzenia czynności narządów
20°C – brak aktywności EEG; migotanie komór; bezdech; utrwalona sztywność mięśni; minimalna termogeneza; 15°C – brak aktywności EEG; asystolia; bezdech; utrwalona sztywność mięśni; minimalna termogeneza;

39 USZKODZENIE POPROMIENNE
Szkodliwe działanie energii jonizującej: Aparaty RTG Energia atomowa Pierwiastki promieniotwórcza Promienie kosmiczne

40 USZKODZENIE POPROMIENNE
Szkodliwe działanie energii jonizującej: Aparaty RTG Energia atomowa Pierwiastki promieniotwórcza Promienie kosmiczne Promieniowanie: Świetlne radiowe akustyczne

41 USZKODZENIE POPROMIENNE – działanie miejscowe
oparzenia działanie fototoksyczne i fotoalericzne (promieniowanie świetlne) odcinkowa nekrobioza i martwica (promienie lasera)

42 USZKODZENIE POPROMIENNE – działanie ogólnoustrojowe
rozpad jąder komórkowych najbardziej wrażliwe narządy i tkanki o dużym potencjale odnowy: układ krwiotwórczy, gruczoły płciowe, nabłonek jelitowy, skóra, śledziona objawy prodromalne choroby popromiennej: wymioty, biegunka, utrata elektrolitów i hipoalbuminemia piorunująca postać mózgowa choroby popromiennej: utrata przytomności, obrzęk mózgu, zgon Skaza krwotoczna: wynik działania fal akustycznych

43 SUBSTANCJE ŻRĄCE - KWASY
kwas siarkowy kwas solny stężony kwas azotowy stężony związki fluoru (kwas fluorowodorowy) jod i jego związki kwas octowy stężony fenole (kwas karbolowy)


Pobierz ppt "TRAUMATOLOGIA Uszkodzenia ciała Urazy mechaniczne Chemiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google