Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania ośrodkowego układu nerwowego Metody radioizotopowe polegają na podaniu radiofarmaceutyku, którego gromadzenie zależy od określonej funkcji mózgu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania ośrodkowego układu nerwowego Metody radioizotopowe polegają na podaniu radiofarmaceutyku, którego gromadzenie zależy od określonej funkcji mózgu:"— Zapis prezentacji:

1 Badania ośrodkowego układu nerwowego Metody radioizotopowe polegają na podaniu radiofarmaceutyku, którego gromadzenie zależy od określonej funkcji mózgu: –stan bariery krew-mózg –przepływ krwi w mózgu –układy receptorowe –badania metaboliczne –znaczniki onkofilne

2 Zastosowania kliniczne badań radioizotopowych Padaczka choroby otępienne guzy mózgu choroby naczyniowe

3 METODY OBRAZOWE W OCENIE POŁOŻENIA OGNISKA PADACZKORODNEGO transmisyjna tomografia komputerowa (TK) - badanie morfologiczne technika rezonansu magnetycznego (MR) - badanie morfologiczne, spektroskopia techniki radioizotopowe (SPECT, PET) - badanie przepływu krwi w mózgu - badanie układów receptorowych - badanie metabolizmu glukozy

4 TK W DIAGNOSTYCE PADACZKI W grupie chorych badanych po raz pierwszy we wczesnej fazie choroby stwierdza się zmiany chorobowe w 40 - 50% przypadków. W grupie chorych badanych po raz pierwszy w późnej fazie choroby stwierdza się zmiany chorobowe w 20% przypadków: guz mózgu, miejscowa atrofia kory mózgowej, zmiany pourazowe, malformacje naczyniowe.

5 TK W DIAGNOSTYCE PADACZKI Wskazania do badania TK wczesny okres po urazie głowy (stany naglące) ustalenie występowania zwapnień chorzy po operacjach n-ch z klipsami naczyniowymi u chorych z innymi przeciwwskazaniami do badania MR

6 MR W DIAGNOSTYCE PADACZKI Technika ta jest wolna od artefaktów „kostnych”- dokładniejsza ocena struktur płata skroniowego Technika ta uwidacznia znacznie mniejsze zmiany ogniskowe ogniska glejozy heterotopia kory mózgowej naczyniaki ogniskowa dysplazja kory mózgowej ocena ognisk w okolicy komór bocznych mózgu ocena zakrętu hipokampa

7 MR W DIAGNOSTYCE PADACZKI W badaniu MR w grupie chorych na padaczkę stwierdza się zmiany chorobowe w 50 - 80% przypadków. zalety: uwidacznianie bardzo małych ognisk chorobowych, miejscowego obrzęku mózgu (w badaniu wykonanym we wczesnym okresie po napadzie padaczkowym). wady: obraz niejednoznaczny w przypadku występowania zwapnień w obrębie zmiany chorobowej.

8 Badanie MR w diagnostyce padaczki – zmiana ogniskowa w obrębie lewej okolicy skroniowej

9 Znaczenie badania MR w diagnostyce padaczki-naczyniak prawego płata czołowego

10 Badanie MR w diagnostyce padaczki – glejak w okolicy prawego płata skroniowego

11 Znaczenie badania MR w diagnostyce padaczki-naczyniak jamisty

12 Padaczka skroniowa Najczęstszą przyczyną padaczki jest sklerotyzacja hypokampa. Pojęcie to wprowadził Falconer i wsp. (1964): zanik komórek piramidowych rogu Amona Zanik warstwy ziarnistej w zakręcie zębatym Selektywny zanik interneuronów hamujących Nietypowy przebieg aksonów Zmiany w aktywności receptorów Zmiany w aktywności układu „second messenger”

13 Techniki obrazowe w ocenie struktury i czynności hypokampów MR: ocena jakościowa, volumetria, spektroskopia, relaxometria T2 SPECT w okresie ictal, interictal PET

14 Padaczka skroniowa Obecnie jedynym skutecznym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne (w grupie chorych lekoopornych). Cel badań diagnostycznych: Ocena sklerotyzacji hypokampa Znaczenie lokalizacyjne – przed leczeniem operacyjnym Znaczenie prognostyczne – obecność cech sklerotyzacji – skuteczność zabiegu - 90%, brak objawów sklerotyzacji – skuteczność < 50%.

15 Padaczka skroniowa Diagnostyka radiologiczna – badanie MR wykazuje - zmiany atroficzne hypokampa, - zmianę sygnału na obrazach T2 zal., - zanik wewnętrznej struktury hypokampa To podstawowe trzy objawy w badaniu MR.

16 Sklerotyzacja prawego hypokampa: atrofia, zmiana sygnału MR

17 MRS w diagnostyce padaczki Badania wskazują, że w ognisku padaczkorodnym następuje: spadek stężenia asparaginianów (NAA), zmienne stężenia choliny i Cr/PCr

18 Badanie MRS – kontrola Wykresy spektroskopowe w rzucie obu hypokampów są podobne

19 Ognisko padaczkorodne w obrębie lewego płata skroniowego. MR nie rozstrzygające Badania MRS - str. lewa, badanie PET- str. lewa ognisko spadek NAA

20 Badanie MRS – w rzucie ogniska padaczkorodnego stwierdza się zmniejszone stężenie NAA

21 METODA PET W DIAGNOSTYCE PADACZKI Pozwala na miejscową ocenę zużycia glukozy w mózgu: w fazie „ictal” w obrębie ogniska padaczkorodnego występuje znaczny wzrost zużycia glukozy, w fazie „inter-ictal” w obrębie ogniska padaczkorodnego występuje znamienny spadek zużycia glukozy czułość metody ocenia się na 70-95% Inne metody: badanie przepływu krwi w mózgu, badanie układów receptorowych

22 PET w diagnostyce padaczki W przypadku sklerotyzacji hypokampa ognisko padaczkorodne położone jest w przyśrodkowej części płata skroniowego, dlatego spadek gromadzenia FDG dotyczy przede wszystkim tej okolicy. Ze względu na deaferentację, spadek metabolizmu obserwuje się również w: części bocznej płata skroniowego, wzgórzu, jądrach podstawy, częściowo w płacie czołowym. Znaczenie badania – lateralizacja ogniska

23 PET w diagnostyce padaczki Badanie PET można wykonać po podaniu 11C-FMZ- antagonisty receptorów benzodiazepinowych. Badanie wykazuje ograniczone gromadzenie znacznika tylko w ognisku padaczkorodnym (na jego rozkład nie wpływa deaferentacja)

24 Padaczka Skroniowa Badanie W Fazie Interictal PET:FDG/FMZ MRI- obraz prawidłowy FDG-obszar obniżonego metabolizmu FMZ-obszar obniżonej dostępności dla receptorów benzodiazepinowych

25 TECHNIKA SPECT W DIAGNOSTYCE PADACZKI Badanie miejscowego przepływu krwi w mózgu w fazie „ictal” - obniżony przepływ krwi w obrębie ogniska padaczkorodnego, w fazie „inter-ictal” - znacznie zwiększony przepływ krwi w obrębie ogniska padaczkorodnego czułość badania wynosi 70 - 90%

26 Badania w fazie Interictal Nieznaczna asymetria w badaniu HM-PAO Wyraźna asymetria w badaniu PET

27 Badanie HM-PAO SPECT w fazie INTER ICTAL

28 Zapalenie mózgu Rasmussen’a:zaniki lewego pł. czołowego, spadek przepływu krwi (HM-PAO), spadek stężenia NAA

29 Zapalenie mózgu typu Rasmussena: zaniki w obrębie lewego płata czołowego, spadek przepływu krwi w tej okolicy (HM-PAO)

30 Badanie przepływu krwi w mózgu u chorego na padaczkę – Badanie w fazie ICTAL

31 Badanie HM-PAO SPECT w fazie INTERICTAL

32 Padaczka Badanie w fazie ictal MR- obraz prawidłowy HM-PAO – ognisko w obrębie zakretu obręczy

33 Badania receptorowe w diagnostyce padaczki W obrębie ogniska padaczkorodnego stwierdza się znacznie mniejszą ilość receptorów benzodiazepinowych czułość badania wynosi 80%

34 Badanie SPECT z zastosowaniem IOMAZENILU

35 Metody obrazowe w diagnostyce padaczki Badania obrazowe spełniają istotną rolę w diagnostyce padaczki. Pozwalają na: - wykluczenie morfologicznie uchwytnej przyczyny padaczki (guz, naczyniak inne) - w przypadku sklerotyzacji hypokampa umożliwiają lateralizację ogniska padaczkorodnego Pozwalają na prognozowanie przebiegu leczenia

36 Otępienie Pojęciem „otępienie” określa się zespół objawów klinicznych charakteryzujących się nabytymi, uogólnionymi, postępującymi uszkodzeniami funkcji intelektualnych i osobowości, bez zaburzeń świadomości Otępienie jest końcowym etapem szeregu schorzeń (nie jest jednostką chorobową)

37 Podział otępień wg klasyfikacji międzynarodowej F 00 Otępienie w chorobie Alzheimera F 01 Otępienie naczyniowe ( o ostrym początku, wielozawałowe, podkorowe, korowe i podkorowe, inne rodzaje) F 02 Otępienie w innych chorobach: choroba Picka, Creutzfeldta-Jakoba, Parkinsona, HIV, inne F 03 Otępienie bliżej nieokreślone

38 Podział otępień –zespoły pierwotne Choroba Alzheimera Choroba rozsianych ciał Lewy’ego Otępienie czołowo-skroniowe Choroba Picka Pląsawica Choroba Parkinsona Choroba Wilsona Postępujące porażenie nadjądrowe Zespół oliwkowo-mostowo-móżdżkowy

39 Podział otępień - zespoły wtórne Naczyniopochodne W przebiegu niedotlenienia mózgu Urazowe Toksyczne W przebiegu zaburzeń niedoborowych (niedobór wit B12, tiaminy, kwasu foliowego) Metaboliczne (zaburzenia czynności tarczycy) Guzy, krwiaki mózgu Neuroinfekcje Inne: wodogłowie, SM, choroby immunologiczne

40 Otępienie Otępienie jest problemem medycznym i społecznym. Występuje ono u 3% osób po 65 roku życia i aż u 10% osób po 75 roku życia. W okresie dwudziestu ostatnich lat liczba chorych podwoiła się.

41 Techniki diagnostyczne TK NMR Funkcjonalne metody radioizotopowe (SPECT, PET) Żadna z tych metod obrazowych nie pozwala na całkowicie jednoznaczne rozpoznanie typu schorzenia prowadzącego do otępienia.

42 Zmiany w OUN związane z wiekiem Ponieważ obraz mózgowia ulega pewnym zmianom wraz z wiekiem, należy je określić i nie mylić z objawami chorobowymi. Zmniejszanie się liczby neuronów Poszerzenie komór, zanik zakrętów Uogólnione zmiany w obrębie istoty białej

43 Zmiany w badaniach obrazowych zależne od wieku Zmianom tym towarzyszą: W badaniu HM-PAO-SPECT: narastająca asymetria w rozkładzie radioaktywności, spadek przepływu krwi w obrębie płatów czołowych, ogólny spadek przepływu krwi w mózgu. W badaniu TK zmiany zanikowe W badaniu NMR zmiany zanikowe, ogniska hyperintensywne w obrębie istoty białej

44 Schorzenia prowadzące do otępienia Choroba Alzheimera: została wyodrębniona, ponieważ towarzyszy jej szereg dość charakterystycznych zmian w mózgowiu : histologicznych : blaszki starcze (plaques), zwyrodnienie neurofibrylarne neuronów (neurofibryllary tangles), amyloid. neuroprzekaźnikowych w zakresie układu: cholinergicznego, noradrenergicznego, serotoninergicznego.

45 Typowe objawy choroby Alzheimera w badaniu NMR Choroba Alzheimera powoduje pierwotne zmiany głównie w korze mózgowej (otępienie korowe). Uogólniony zanik kory mózgowej ze szczególnym nasileniem w obrębie płatów skroniowych- hipokampów Uogólnione poszerzenie układu komorowego i przestrzeni płynowych Poszerzenie bruzdy Sylwiusza (objaw typowy, ale nie patognomoniczny) Zmiany w obrębie istoty białej nie występują lub są mało nasilone (jak w grupie kontrolnej)

46 Choroba Alzheimera: Poszerzenie układu komorowego i bruzd, szczególnie bruzdy Sylwiusza (Okazaki i wsp.1993) Badanie TK mózgowia

47 Choroba Alzheimera – badanie MR Znaczne zaniki korowe Atrofia obustronna hypokampów

48 Typowe objawy choroby Alzheimera w badaniu spektroskopii-NMR Spadek stężenia NAA - marker neuronalny (spadek wartości NAA/Cr) Wzrost stężenia mioinozytolu (zmniejszona aktywność układów enzymatycznych konwertujących MI do fosfatydylo- inozytolu.

49 Typowe objawy choroby Alzheimera w badaniu HM-PAO-SPECT/PET Symetryczny spadek przepływu krwi i metabolizmu glukozy w okolicach ciemieniowo- skroniowych. W stanach zaawansowanych dodatkowo spadek metabolizmu w okolicach czołowych W badaniu PET stwierdzono uogólniony spadek metabolizmu dla tlenu i glukozy ze szczególnym nasileniem w obu okolicach ciemieniowo- skroniowych

50 Choroba Alzheimera, badanie HM-PAO SPECT

51 Choroba Alzheimera badanie HM-PAO SPECT

52 Choroba Alzheimera, badanie HM-PAO SPECT: Uogólniony spadek przepływu krwi w obrębie kory mózgowej, szczególnie w okolicy skroniowo-ciemieniowej obustronnie (Mountz i wsp.2001)

53 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET Badania prospektyne wskazują, że metody te (głównie PET) pozwalają na rozpoznanie schorzenia przed wystąpieniem pełnoobjawowej choroby: w grupie 132 chorych podających zaburzenia pamięci badanie SPECT trafnie wskazało na obecność AD u 77% chorych, tylko u 19% chorych z prawidłowym wynikiem CBF rozwinęła się choroba Alzheimera

54 Choroba Alzheimera w badaniu SPECT/PET Ze względu na tak charakterystyczny wzorzec zaburzeń metabolicznych uznaje się, że badanie PET i SPECT ma większą wartość diagnostyczną niż TK czy NMR. (w 1996 r. uznano badanie radioizotopowe za podstawowe w rozpoznaniu schorzenia).

55 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET Inne prace wskazują, że badanie CBF może być zawodne w początkowej fazie rozwoju choroby: Typowy wzorzec zaburzeń w przepływie krwi występuje u 24-58% chorych w początkowym okresie choroby. Peranni i wsp. (1988), Messa i wsp. (1994), McMurdo i wsp. (1994)

56 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET Podkreśla się możliwość występowania innego wzorca zaburzeń przepływu krwi: spadek przepływu w tylnej części zakrętu obręczy i przedklinku (zwłaszcza w początkowym okresie schorzenia).

57 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET 97% chorych na chorobę Alzheimera wykazuje zaburzenia w metabolizmie glukozy (PET). W grupie tej swoistość typowego wzorca wynosi 68% Salmon i wsp. (1994) - 129 chorych

58 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET Wyniki badań przepływu krwi w mózgu wskazują, że choroba Alzheimera nie jest jednorodną jednostką chorobową i może obejmować różne okolice mózgowia. Badanie przepływu krwi w mózgu z dużą dokładnością pozwala na rozpoznanie choroby, ale głównym celem badania jest raczej wykluczenie innych przyczyn otępienia.

59 FDG-PET Chorobie Alzheimera często towarzyszą zmiany naczynio-pochodne Diagnostyka powinna obejmować zarówno CT/MR, jak i SPECT/PET Badanie TK

60 Choroba Alzheimera i zmiany naczyniopochodne Badanie HM-PAO SPECT

61 Efekt leków Dotychczasowe obserwacje są niejednoznaczne. Szelies i wsp. (1986) - podawanie agonisty receptorów muskarynowych (RS 86) powoduje wzrost metabolizmu dla glukozy w mózgu. Heis i wsp. (1988) - podawanie piracetamu powoduje wzrost metabolizmu dla glukozy

62 Badania receptorowe w chorobie Alzheimera Badania patologiczne wskazują na redukcję ilości neuronów Ach położonych w jądrach podstawnej części przodomózgowia mających połączenie z korą mózgową Redukcja aktywności acetyltransferazy Zmniejszenie ilości receptorów typu M2

63 Badania receptorowe w chorobie Alzheimera W badaniach SPECT zastosowano 123I-QNB – agonista dla receptorów muskarynowych M1, M2 spadek gromadzenia znacznika w płacie/płatach ciemieniowych, uogólniony spadek gromadzenia znacznika Badania receptorów benzodiazepinowych – zaburzenia rozkładu znacznika Badania układu dopaminergicznego- spadek czynności rec. D2

64 Otępienie naczyniopochodne Jest drugą przyczyną występowania otępienia (13-24%). Otępienie spowodowane jest licznymi ogniskami zawałowymi – objawy chorobowe występują, gdy objętość ognisk zawałowych przekracza 100 ml. Należy do tzw. otępień korowo- podkorowych.

65 Otępienie naczyniopochodne Ogniska zawałowe położone są bardzo heterogennie Często MID współwystępuje z chorobą Alzheimera. TK i NMR nie są badaniami swoistymi – mimo występowania ognisk zawałowych, otępienie nie musi wynikać z ich obecności, ale brak ognisk zawałowych wyklucza ten typ otępienia

66 Otępienie naczyniopochodne Typowymi objawami w badaniu MR są: - ogniska zawałowe korowe i podkorowe, - poszerzenie komór bocznych i przestrzeni płynowych - ogniska w obrębie istoty białej

67 Otępienie naczynio-pochodne (MID) – badanie MR

68 Otępienie naczyniopochodne W badaniach SPECT/ PET występują liczne ogniska zmniejszonego przepływu krwi i metabolizmu.

69 Otępienie na tle naczyniowym (MID): zaniki korowo-podkorowe Ogniska niedokrwienne w różnych okolicach kory mózgowej Przepływ krwi w okolicach skroniowo-ciemieniowych prawidłowy (Mountz i wsp. 2001)

70 Otępienie czołowo-skroniowe Związane jest z atrofią płatów czołowych i skroniowych, zanikiem neuronów, gliozą obecnością ciałek Picka. Charakteryzuje się wczesnymi zaburzeniami osobowości, zachowania Wyróżnia się trzy typy otępienia: - choroba Picka - degeneracja płata czołowego -otępienie z towarzyszącym uszkodzeniem neuronu ruchowego

71 Otępienie czołowo-skroniowe – badanie SPECT/PET W badaniu SPECT - znaczna redukcja przepływu krwi w obrębie płatów czołowych (Venneri 1996, Starkstein 1994, Pickut 1997). W badaniach PET - poza znaczną redukcją zużycia glukozy w obrębie okolic czołowych i/lub skroniowych, następuje upośledzenie metabolizmu w przyśrodkowej części płata skroniowego, w prążkowiu i we wzgórzu.

72 Choroba Picka: Atrofia płata czołowego Badanie MR- zaniki korowe okolicy czołowej i skroniowej

73 Choroba Picka, badanie HM-PAO SPECT

74 Choroba Picka: badanie MRI-zaniki korowe w okolicy bruzdy Sylwiusza, ale bez zmian w obrębie płata czołowego Badanie HM-PAO SPECT-znaczna redukcja przepływu krwi w obrębie płatów czołowych (Mountz i wsp. 2001)

75 Choroba Picka – badanie FDG-PET Spadek metabolizmu w obrębie płatów czołowych

76 Choroba Parkinsona U 10% (20-40% Mayeux i wsp. 1990) - chorych na chorobę Parkinsona rozwija się otępienie. Wyniki niektórych badań sugerują, że przebieg otępienia w chorobie Parkinsona i Alzheimera jest zbliżony. W badaniach PET wzorzec zaburzeń metabolicznych jest taki sam. Różnica między PD i PDD – PDD pacjenci wykazują niższy metabolizm w obrębie angular gyri.

77 Choroba Parkinsona W badaniu SPECT: - grupa PD nie różni się od grupy kontrolnej - grupa PDD przedstawia taki sam wzorzec zaburzeń przepływu jak grupa AD (Spampinato i wsp. 1991)

78 Wodogłowie wewnętrzne normotensyjne Diagnostyka otępienia na tle wodogłowia jest bardzo istotna ze względu na potencjalną możliwość leczenia. Skuteczność leczenia jest duża u chorych, u których wodogłowie jest wynikiem krwawienia podpajęczynówkowego lub zapalenia opon mózgowych. Typowymi objawami są otępienie, ataxia, nie trzymanie moczu. W badaniu PET zużycie glukozy jest ogólnie obniżone ale bez różnic regionalnych.

79 Wodogłowie wewnętrzne normotensyjne W badaniu SPECT mogą występować różne wzorce zaburzeń przepływu krwi w mózgu, ale: - Występuje korelacja między nasileniem otępienia a zaburzeniami przepływu krwi w okolicy czołowej lewej (Granado i wsp. 1991). -Wzorzec zaburzeń przepływu krwi typowy dla AD może wskazywać na brak poprawy po leczeniu operacyjnym -Badania TK i MR przedstawiają wodogłowie, jednak nie pozwalają na ocenę, czy założenie zastawki będzie skuteczne.

80 Otępienie w przebiegu wodogłowia normotensyjnego Badanie FDG-PET nie wykazuje Ogniskowych zaburzeń metabolicznych (Buck i wsp. 1999)

81 Otępienie w przebiegu wodogłowia normotensyjnego: Badanie MR – poszerzenie układu komorowego Badanie NH3-PET- uogólniony spadek przepływu krwi w mózgu

82 Choroba Creutzfeldt-Jakob’a Podostre gąbczaste zapalenie mózgu z szybko narastającymi objawami otępienia Ponieważ liczba chorych jest mała, badania obrazowe są dość zróżnicowane PET – uogólniony spadek metabolizmu dla glukozy, spadek metabolizmu w okolicy skroniowej SPECT- spadek przepływu krwi w jądrach podkorowych, różnych okolicach kory mózgowej.

83 Choroba Creutzfeldta-Jakoba Badanie HM-PAO SPECT Badanie HM-PAO SPECT w chorobie Creutzfeldt’a-Jakoba: Ogniska obniżonego przepływu krwi w obrębie kory mózgowej, jądrach podkorowych (Miller i wsp.1998).

84 Postępujące porażenie nadjądrowe -Klinicznie: otępienie, parkinsonizm, zaburzenia ruchu gałek ocznych. -Występuje w 6-7 dekadzie życia -PET – uogólniony spadek metabolizmu- szczególnie w płacie czołowym (superior frontal cortex - Foster i wsp. 1988) -SPECT – znamienna hypoperfuzja tylko w korze czołowej (superior frontal cortex) – odróżniająca się od innych typów otępienia (obraz zbliżony, ale o mniejszym nasileniu, do występującego w chorobie Picka)

85 Otępienie alkoholowe – objaw Wernicke- Korsakoff’a Klinicznie zaburzenia orientacji i pamięci świeżej, konfabulacje. Często towarzyszy niedobór tiaminy (jako wynik zbyt ubogiej diety). W badaniach patologicznych- wynaczynienia w ciałkach suteczkowatych

86 Otępienie alkoholowe – objaw Wernicke- Korsakoff’a PET - uogólniona redukcja metabolizmu dla glukozy (Kessler i wsp.1984) SPECT- obustronny spadek przepływu w okolicach czołowych i skroniowych ( W-K S) Uogólniony spadek przepływu, bez zmian ogniskowych oraz cechy zaników mózgowych w NMR (Sharp i wsp. 1986) (ARD)

87 Zespół Downa Zespół spowodowany trisomią chromosomu 21. W obrazie patologicznym mózgowia u chorych po 35 roku życia stwierdza się wszystkie typowe cechy dla choroby Alzheimera. PET- uogólniona redukcja metabolizmu w grupie starszych chorych w porównaniu do młodszych. Obraz PET nie różni się od obrazu w chorobie Alzheimera Badanie SPECT – podobne wyniki

88 Otępienie w przebiegu AIDS Otępienie może towarzyszyć innym objawom klinicznym lub występować jako jedyny objaw kliniczny.

89 Otępienie w przebiegu AIDS SPECT – opisano różne wzorce: - spadek przepływu krwi w okolicach czołowych i ciemieniowych. - rozsiane ogniska hypoperfuzji Leczenie azathioprine prowadzi do normalizacji obrazu PET wraz z ustępowaniem objawów immunologicznych i neurologicznych.

90 Otępienie w przebiegu AIDS PET- w gr. o mniejszym zaawansowaniu choroby występuje wzrost metabolizmu dla glukozy w obrębie jąder podstawy i wzgórzu. W gr. z nasilonymi objawami chorobowymi – spadek metabolizmu w strukturach odpowiedzialnych za płynność mowy Mimo, iż schorzenie obejmuje istotę białą, nie stwierdza się korelacji między nasileniem zmian klinicznych i zaburzeniami metabolizmu (Rottenberg i wsp. 1987)

91 Badanie FDG-PET u chorego na otępienie w przebiegu AIDS Ogniskowe zaburzenia metaboliczne

92 Depresja - badanie MR prawidłowe, badanie HM-PAO SPECT – znaczna redukcja przepływu krwi w okolicach czołowych (u chorych na głęboką depresję obserwuje się spadek przepływu krwi w okolicach czołowych-bez zmian morfologicznych w mózgowiu

93 Diagnostyka obrazowa w rozpoznawaniu schorzeń otępiennych Mimo, iż obrazowe metody diagnostyczne nie pozwalają na całkowicie pewne rozpoznanie typu otępienia, należą one obecnie do kanonu technik badawczych. Wyniki badań obrazowych wymagają wspólnej oceny wraz z obrazem klinicznym

94 Obrazowe badania diagnostyczne w ocenie ostrej fazy zawału mózgu

95 Badania diagnostyczne Jednoznaczne rozpoznanie zawału mózgu we wczesnej fazie ma istotne znaczenie kliniczne, decydujące niejednokrotnie o formie leczenia. Zmiany czynnościowe i morfologiczne zachodzące w wyniku ostrego niedokrwienia są niewidoczne w rutynowych badaniach diagnostycznych (TK, MR).

96 Badanie TK i MR w diagnostyce ostrego niedokrwienia mózgu Konwencjonalne badanie MR (T2–zal.) uwidacznia obszar zawału po co najmniej 8÷10 godzinach. Badanie TK uwidacznia zawał przeważnie po 12÷24 godzinach.

97 Badania diagnostyczne W ostrej fazie niedokrwienia znaczenie kliniczne odgrywają dwa typy badań obrazowych MR: – tzw. dyfuzyjne (DWI), – tzw. perfuzyjne (PWI). Badanie przepływu krwi w mózgu techniką SPECT po podaniu 99m Tc–HMPAO lub innego znacznika przepływowego.

98 Badanie przepływu krwi w mózgu techniką SPECT Badanie polega na podaniu i.v. radiofarmaceutyku 99m Tc–HMPAO gromadzącego się w mózgu proporcjonalnie do przepływu krwi. Każde zaburzenie przepływu krwi powoduje natychmiastową zmianę w rozkładzie radioaktywności. Czas wystąpienia zaburzeń w ukrwieniu nie ma znaczenia dla wyniku badania.

99 Badanie przepływu krwi w mózgu techniką SPECT Badanie ma znaczenie: – diagnostyczne, – rokujące. Badanie koreluje z wynikami innych technik diagnostycznych.

100 Badanie przepływu krwi w mózgu (wynik prawidłowy)

101 Badanie przepływu krwi w mózgu (rekonstrukcja 3D)

102 Badanie przepływu krwi w mózgu (zawał mózgu)

103

104

105 Badania receptorowe układu nerwowego Trwają prace nad zastosowaniem znaczników dla receptorów: muskarynowych, opiatowych, serotoninergicznych

106 Układ receptorów dopamniergicznych Beta-CIT IMBZ Rec DOPA Wychwyt zwrotny

107

108

109

110

111

112


Pobierz ppt "Badania ośrodkowego układu nerwowego Metody radioizotopowe polegają na podaniu radiofarmaceutyku, którego gromadzenie zależy od określonej funkcji mózgu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google