Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja Rednex – Cotton Eye Joe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja Rednex – Cotton Eye Joe."— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja Rednex – Cotton Eye Joe

2 1. Co to jest globalizacja ?
Globalizacja- proces zmian w gospodarce ogólnoświatowej, który pogłębia się wraz ze wzrostem wymiany handlowej i kulturowej, przepływem informacji między krajami itd.. Globalizacja jest nieunikniona i ma wpływ na rozmaite sfery człowieka. Między ludźmi następuje unifikacja wzorców kulturowych a informacje płyną coraz szybciej. Słowem : chodzi o to by stworzyć „jeden świat” oraz zanikanie państwa narodowego. Unifikacja-> metoda normalizacji mająca na celu racjonalne zmniejszenie różnorodności wyrobów lub czynności. Państwo narodowe-> państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo

3 Globalna wiocha…..to znaczy wioska
Termin wprowadzony w 1962 przez Marshalla Mc Luhana w jego książce The Gutenberg Galaxy (Galaktyka Gutenberga), opisujący trend, w którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę. W tym sensie glob staje się wioską za sprawą elektronicznych mediów. Dzisiaj termin globalna wioska jest najczęściej używany w formie metaforycznej do opisania Internetu (Internet globalizuje komunikację, pozwalając użytkownikom z całego świata komunikować się ze sobą - O ile ACTA tego nie zmieni ! ) Globalna wioska polega na tym, że ludzie (niezależnie od współrzędnych geograficznych) ubierają się tak samo, słuchają podobnej muzyki itp. Z kolei chęć kupowania takich samych dóbr nazywamy kalifornizacją

4 Aha, spoko. I co dalej ? W związku z kalifornizacją ludzie mają potrzeby o GLOBALNYM zasięgu, które starają się zaspokoić firmy działające także ogólnoświatowo. Dlatego, by otworzyć się na międzynarodową wymianę handlową , znacznie obniżono cła. Ponadto przedsiębiorstwa mogą łączyć się w koncerny funkcjonujące w wielu krajach.. Jednoczesny rozwój środków transportu ułatwił migracje ludności. Ale tempo procesu globalizacji jest utrzymywane przepływem kapitału. Łatwy dostęp do środków inwestycyjnych pozwala na przenoszenie zakładów produkcyjnych do państw o niższych kosztach roboczych. I właśnie to , w pewnym stopniu, niepokoi antyglobalistów . Bowiem przenoszenie zakładów z kraju rozwiniętego najlepiej ( np. A) do rozwijającego się nadal ( np.B) spowoduje likwidację miejsc pracy w przemysłowych sektorach gospodarki oraz teorię o wykorzystywaniu pracowników kraju „B” Ponadto takie „ globalizowanie ” może się nie spodobać zwolennikom tradycji przekazywanych od pokoleń. Nie wspominając już o ekologach ( oni się zawsze gdzieś wcisną xD) którzy zarzucają degradację środowiska naturalnego. Cło-> opłata pobierana przez państwo w związku z importem (sprzedażą) towarów

5 Chyba powoli zaczynam lubić ,tych antyglobalistów
Jeśli tak twierdzisz to pomyśl o dobrych stronach np. produkcja w niektórych krajach jest bardziej opłacalna niż w krajach ojczystych ponieważ inne państwa dysponują zasobami taniej siły roboczej , pozwalającej na rozwinięcie masowej produkcji pewnych wyrobów w atrakcyjnej cenie . Na większości metek możesz spotkać napis: „Made in China” (czyt. Mejd in Czajna) I NIC W TYM DZIWNEGO, bo kraje azjatyckie stały się światowymi producentami polegając właśnie na tej zasadzie ! Proste, nie? To teraz pomyśl o wymaganiach technologicznych produkcji. Przy produkcji niektórych dóbr trzeba wykorzystać specjalne technologie , także bardzo często ludzi o wymaganych specjalizacjach a nie każdy kraj ma to „szczęście” mieć do nich dostęp. Na przykład włoski przemysł obuwniczy zawdzięcza tradycji produkcyjnym, renomie i jakości będącej efektem tej specjalizacji Ale handel zagraniczny opłaca się również , które nie przeważają w konkretnej dziedzinie nad innymi , bo w wyniku specjalizacji i międzynarodowego podziału pracy gospodarka w tychże krajach może odnosić korzyści z wymiany zagranicznej . Jedyną nieścisłością jest określenie pochodzenia produktów, ponieważ często produkt składa się z kilku półproduktów pochodzących z różnych krajów a nawet czasem są składane w jeszcze innym. Nie łatwo więc połączyć konkretny kraj ze znanym koncernem.

6 Hmm…… Jeśli nadal nie jesteś pewien/na to może TO Cię przekona :
„W latach polski eksport zwiększył się niemal 10 razy a import ponad 17 !” -> Jak to możliwe ? Dzięki otwarciu się polskiej gospodarki na inwestycje zagraniczne takie jak: motoryzacja , produkcja sprzętu AGD czy elektronika. Dzisiaj ponad połowę naszego eksportu stanowią maszyny, urządzenia a także sprzęty transportowe i elektroniczne !

7 No ! Polak potrafi ! Oczywiście, w końcu Polacy są zdolni, ambitni i tacy przedsiębiorczy ! Tylko,że…..

8 ……gdyby nam się chciało tak jak się nam nie chce………!

9 A na koniec coś ode mnie….
Od dawna mamy już XXI w. Kim dzisiaj może być , przeciętny marny człek? Sam może wejść na szczyt, choć mało w tym pewności Lecz w grupie będzie mu zdecydowanie prościej ! Globalizacja zbliża by łatwiej było żyć Lepiej razem coś współdziałać niż gospodarczo gnić ! Lepiej dla wspólnego celu wystosować pewne kroki Trzeba wycisnąć jak z cytryny z tego wszystkie dobre soki ! I choćbym Was zanudzał jak NIGDY nie przestanę Globalnie ciągle myślę kiedy budzę się nad ranem Słońce nie śpi, trzeba wstać Daleko do szkoły gnać Lecz globalny jest w tym cel: Jeden większe jest od zer ! Nie żebym lubił naukę Lubię tylko własną sztukę Ale lepiej jest za dużo Gorzej jest gdy wiem za mało Wróżki Macieje mi wróżą Przyszłość wielce doskonałą I nie ważne gdzie to będzie, ważne by globalnie było Gdy będziemy współpracować będziemy nadludzką siłą Kończę, lecz nim znowu się zamknę ,nim orację swoją utnę Powiem: Myślę przedsiębiorczo……………………………….. A teraz gęba na kłódkę ! By


Pobierz ppt "Globalizacja Rednex – Cotton Eye Joe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google